stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » zoek stamboom van mijn grootmoeder van moederskant Henriette Manot geboren in Propolinggo

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Hallo,

Kan iemand mij helpen aan gegevens over mijn grootmoeder:Henriette Manot geboren in Propolinggo ,jaar ?, gehuwd met Frits Wedding,gestorven in den Haag in 1965.

Met veel dankJa schuddend

Anne-Lieze de Raadt

@ Anne- Lieze,

Kun je de onderwerptitel van je vraag iets aanpassen? Vermeld o.a de namen van de twee personen waarover het bericht gaat. Dat maakt het forumleden eenvoudiger om een vraag terug te zoeken en ook om aan te klikken als ze info hebben. Nu is het erg algemeen.

Zijn de namen die je geplaatst hebt correct? Frits heet Frits of kan het ook zijn dat hij Ferdinand Albert heette? Je weet wanneer je moeder geboren is. Wanneer verwacht je dat het huwelijk gesloten is?

Ik heb een kampkaart van Ferdinand Albert gevonden 

Ferdinand Albert Wedding 13-12-1913

Vader Albert Frederik Wedding

Moeder Josephina

Kampkaart


mvg-Ben

Ben Wegman

Je zou een persoonskaart van haar kunnen aanvragen via CBG.

http://194.171.109.12/page/322

Dan heb je haar geboortedatum en plaats, haar ouders en de huwelijksdatum en de volledige namen van haar man.

mvg-Ben

Ben Wegman

De naam wordt gespeld Mannot met dubbele N.
Volgens het adressenboek 1919 RA waren F.L.Wedding, gepensioneerd stationscommies en H.Mannot gehuwd en wonend in Toeloengagoeng
Hij moet zijn Frits Lodewijk Wedding, geboren 11-04-1882 te Poerworedjo, waar in dat jaar woonde C.H. Wedding.
Hij moet zijn Caspar Hermanus Wedding gehuwd met Rosalia Catharina  Elisabeth Hummelgens op 29-12-1874 te Bojalali . Rosalia overleed Ngandjoek (Kediri) 26 april 1913. In die plaats werd in 1912 Victorine geboren, dochter van Frits.
Dus..... het zou kunnen dat Wedding-Hummelgens de ouders zijn van Frits Lodewijk.
Zie deze links:
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010289749%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0054
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010288799%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0034

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010293802%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0064

Onderstaande link bevat een adres van de heer Goebertus, die de stamboom Wedding heeft uitgeplozen.
http://194.171.109.12/index.php?registratiecode=BG%20%20NL010955&status=D&exact=JA&cat=BWRD&zoekterm=Tak

Ouders van Caspar Hermanus zijn Katima en Caspar Mathijs Wedding, zoon van Herman Wedding uit Amsterdam die naar Indië ging.
--------------
De Indische tak van de uit de Pfalz
afkomstige familie Hummelgens
door Drs. R.G. de Neve. gepubliceerd in de Indische Navorscher van 1994
Hier onder slechts het eerste gedeelte.


1. Hendrik Albert Hummelgens, geb. Ketwich (Nieder-Pfalz) omstr. 1759, apotheker te
Amsterdaml), poorter ald. 21 aug. 1787a, overl. Amsterdam 113), begr. ald. (Nieuwe Zijds Kapel)
15 nov. 1805, tr. le (ondertr. ald. (kerk) 20 juli) 1787 Sara Petronella van de Velde, ged.
Amsterdam (Westerkerk) 22 jan. 1768, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 13 sept. 1788, dr.
van Pieter en Johanna Bos; tr. 2e Amsterdam (Oude Kerk) 8 nov. (ondertr. ald. (kerk) 23 okt.)
1789 Anna Elisabeth Schneltgens, geb. Duisburg omstr. 1761, overl. Amsterdam 17 okt. 1824.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina Petronella Hummelgens, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28 mei 1788, overl. ?,
tr. (onder&. Amsterdam (kerk) 16 nov.) 1810 Jan Hendrik von Ziegler, ged. Amsterdam (Waalse
kerk) 8 febr. 1789, boekhouder, overl. ?, zn. van Jan Hendrik en Hendrika Johanna Huth.
Uit het tweede huwelijk:
2. Henriëtta Hummelgens, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26 okt. 1791, begr. ald. (Nieuwe
Zijds Kapel) 18 nov. 1791.
3. Hendrik Arnold Hummelgens, ged. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 6 febr. 1793,
apotheker aan de Singel bij de Torensteeg ald., overl. Amsterdam 23 april 1821.
4. Elsje Hummelgens, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 25 jan. 1795, overl. ?
5. J(oh)an Willem Hummelgens, ged. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 17 febr. 1796, overl.
Amsterdam (in de departementale gevangenis) 14 okt. 1814.
6. Jan Hendrik, volgt 11.
11. Jan Hendrik Hummelgens, geb. Amsterdam 22 mei, ged. ald. (Nieuwe Kerk) 12 juni 1799,
vertrekt als soldaat der suppletietroepen met het schip “Fortitudo” naar Oost-Indië 7 jan. 1828,
gepasporteerd 2 febr. 1833, overl. Poerworedjo (Bagelen) 30 maart 1840, tr. Semarang 11 nov.
1835 Rosalia Dorothea Aarts, overl. Poerworedjo 10 dec. 1877, zij hertr. Poerworedjo 9 mei 1848
Henrich Gunkelsbergen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik Arnold, volgt 111.
2. Rosalia Catharina Elisabeth Hummelgens, geb. Poerworedjo 23 aug. 1838, overlNgandjoek (Kediri) 26 april 1913, tr. le Poerworedjo 19 april 1855 (echtsch. ingeschr. Bojolali
(Soerakarta) 6 okt. 1874) Marten van Heeteren, geb. Amsterdam 29 sept. 1828, vertrekt als
soldaat der suppletietroepen met het schip “Triton” naar Oost-Indië 13 mei 18.50, korporaal
11 april 1852, sergeant 1 sept. 1854, gegageerd 23 juni 1860, keert met het schip “Albrecht
Beijling” terug naar Nederland en arriveert te Rotterdam 30 sept. 1867, overl. ?, zn. van Steven
en Antje van Hardeveld; tr. 2e Bojolali 29 dec. 1874 Casper Hermanus Wedding, geb.
Poerworedjo 1 maart 1843, chef postkantoor te Poerworedjo, overgeplaatst naar Billiton 1873,
naar Bojolali 1873, commies 3e kl. Post- en Telegraafdienst 1874, overgeplaatst naar Semarang
1875, kantoorchef 5e klasse/chef postkantoor te Oenarang (Semarang) 1 876J’, zoutverkooppakhuismeester
te Poerworedjo 24 juni 1887%, overl. ald. 16 aug. 1894, zn. van Casper Mathijs
en de Javaanse vrouw Catima.

Johnhenry

@ Hendrikjan,

Knap dat jij die spelfout eruit hebt gehaald. 

Kan dit de geboorte zijn  30-06--1887 Henriëtte Mannot (erkenning) te Berbek?

mvg-Ben

Ben Wegman

@ Ben..
Ik had al het idee dat de naam Mannot moest zijn. Die naam was ik vaker tegengekomen in de Indische

genealogie. O.a. daarom ging ik kijken wat in de adresboeken stond.

---------
@ Anne-Lieze
Henriette Manot werd erkend in 1890 volgens de RA van 1891. Tegelijkertijd was er ook een zus erkend.
Henriette Mannot 30 juni 1887 en Pauliene Mannot 25 juli 1889. De erkenningen waren te Berbek
Volgens de RA van 1891 woonde C.H.F. Mannot te Berbek.En het sifafamiliedossier Mannot heeft een losse notitie die hem aanwijst als vader van Henriette Mannot en Pauliene Mannot
Dit moet zijn Christiaan Henry François Mannot, geboren 7-4-1858 te Probolinggo, gehuwd 28-5-1898 te Brebek met 'de inlandsche vrouw Marsiah'. Vermoedelijk is Marsiah de moeder van de kinderen.

Grafschrift Europese  begraafplaats te Kediri, dvd IGV:
**
Hier rusten / onze geliefde vader en echtgenoot /Henri Francois Mannot/geb.7 April 1856/overl.5 Mei 1918/

alsmede / onze innig geliefde moeder en (echtgenoote / Pauline Rottmann-geb. Mannot /,geb. 25 Juli 1889 / overl. 14 Juni 1931.
**

Het sifafamiliedossier Mannot noteert ook dat Christiaan Henry François Mannot van een tweeling was en zoon van Johannes Cornelis Mannot.
RA 1859 meldt dat de andere broer was Jan Paul Fredrik Mannot, ook geboren 7-4-1858, overleden op 9-4-1858.
Johannis Cornelis Mannot huwde 8-8-1844 te Kediri met Johanna Wilhelmina Wintersteijn. Sifadossier: geboren in 1828, dochter van Johannes Wilhelmus Wintersteijn, die (RA:)overleed 21 juli 1888 te Soerabaya De regeringsalmanak van 1845, pagina 267 meldde dit huwelijk, maar niet haar achternaam Wintersteijn. Of het is een drukfout/schrijffout of ze had voor de burgerlijke stand geen achternaam, maw ze was niet erkend en aangegeven bij de bs.
Haar geboorte en overlijden zijn ook niet te vinden in de almanakken.
Johannes Cornelis Mannot, geboren 24-4-1818 te Soerakarta, overleden 24-11-1868 te Kediri was een zoon van Hendrik Mannot,vermoedelijk overleden te Soerakarta 30-05-1821 en Johanna Christina, vermoedelijk een Indonesische vrouw.

ps:  Wat ik zo noteerde in de loop der jaren.  Een nazaat van Hendrik Mannot en Johanna Christina zou zijn Anneke Jos Mouthaan, oprichtster van de groep 'een ander Joods geluid'
http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2010/04/21/anneke-jos-mouthaan-tachtig/
  
 

Johnhenry

Het viel mij al eerder op, maar ik zie (nog) geen verbinding met genoemde namen:

Johannes Lambertus Mannot, 08-08-1881, bevolkingsregister BR  's-Gravenhage
http://denhaag.digitalestamboom.nl/(o0h2m0mt42hj5cf5x5fwuk45)/scan.aspx?book=R&id=665468


Margot Mannot, 13-02-1890, bevolkingsregister BR 's-Gravenhage

x Jan Nicolaas Westerlink
http://denhaag.digitalestamboom.nl/(tduiyuu0zlbckjjh45zhhauz)/scan.aspx?book=R&id=275473


Mathilde Mannot, 09-11-1893, bevolkingsregister BR 's-Gravenhage

x George Maurits Tielman
http://denhaag.digitalestamboom.nl/(h0mkjy55hrfcfs55xow0qj55)/scan.aspx?book=R&id=501257

Alledrie ook geboren in Indie en even terug in Nederland (Den Haag).

Monique

Ik had ze ook gezien. Wellicht kan van hen nog andere info boven tafel komen. Zij zijn allen in Kediri geboren en geen van allen worden ze vermeld met -erkenning. Dus een duidelijk verschil met de andere door Hendrikjan aangegeven kinderen.

mvg-Ben

Ben Wegman

Het sifafamiliedossier noemt Margo en Mathilde kinderen van C.W. Mannot.

Dat moet Cornelis Wilhelm Mannot zijn, zoon van Mannot-Wintersteijn (bron : sifadossier)

Cornelis was gehuwd met van Loo die in 1877 overleed. Hij hertrouwde met Maria Rosalina Lagaune in 1878 (RegeringsAlmanak =RA)) 

Cornelis woonde in 1881 te Kediri.(RA) Er waren daar geen andere volwassen mannen Mannot.

Ik denk dus: Johannes Lambertus, Margo en Mathilde zijn kinderen van Mannot-Lagaune

Neef en nicht van Henriette Mannot.

ps:  voor wie details zoekt over George Maurits Tielman
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-mollet/I5583.php

Johnhenry


Hallo,

ik heb in mijn stamboom ook de naam Mannot staan. Mogelijk is dat uw moeder. Henriette Fernandina Elizabeth Mannot geboren in Brebek 30-06-1887 en vlgs U in Den Haag overleden.  Ik heb hierover een vraag.  Weet U zeker dat zij in Nederland heeft gewoond wanneer is ze hierheen vertrokken per boot of vliegtuig. Waar heeft zij gewoond en zijn er van haar overlijden advertentie of bidprentje of andere info. 

Ik hoot graag van U

John Snackers

John SnackersPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!