stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Indonesië » Met wie trouwt luitenant Georg Heinrich von Gützlaff in 1792 in Batavia.?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Georg Heinrich Gützlaff is op 25 october 1765 te Stolp in Pruisen geboren. Hij neemt dienst in het VOC leger en geeft zijn naam op als von Gützlaff en zijn geboortejaar als 1761. Hij wordt luitenant en is voor 1791 naar Batavia gezonden. waar hij een glanzende carriere maakt en het tot generaal majoor en stafchef van GG Daendels brengt.

Op 20 januari 1796 in Batavia schrijft hij een brief aan zijn oudere broer Johann Christian Gützlaff in Stolp, waarin hij meedeelt dat zijn vrouw 17 maanden na de huwelijkssluiting is overleden. Hun dochtertje Susanna Henriette von Gützlaff werd op 23 Mei 1792 in Batavia geboren. Helaas vermeldt hij de naam van zijn echtgenote niet en gegevens over die dame zoek ik.

Georg is dus begin 1791 met Frau Unbekannt getrouwd en die moet toen tenminste 16 jaar geweest zijn, zij is dus voor 1775 geboren en in 1792 overleden.

Alle hulp is welkom. Bestaat er zoiets als een VOC register van hun militairen.?

Apropos, Georg's 2e huwelijk met Francina van Garlingh (weduwe van Willem Hoestemaker) op 14 mei 1790 is mij bekend.

Henri Bik

In de nieuwe Indische Navorscher jaargang 1, 1988 (pag 24) staat het volgende:

Pieter van de Poel, geb. Goes 19 mei 1786 en was 28 maart 1808 in

 

Indië gekomen. Zie F. de Haan, Personalia der periode van het

 

Engelsch tussenbestuur over Java 1811-1816, in: Bijdragen Kon. Instituut

 

voor Taal-, Land- en Volkenkunde 92 (1934), p. 625-626. Na

 

resident van Banjoewangi te zijn geweest, werd hij in 1821 resident

 

van Bantam. Hij was Batavia 8 april 1810 gehuwd met Susanna

 

Henriette von Gutzlaff, geb. Batavia 23 sept., ged. ald. 27 sept.

 

1792. Zie ook ARA, Min.v.Kol. 1814-1849, inv.nr. 3092 (stamboeken

Indische ambtenaren B), fol. 397.

Wellicht bij u al bekend, maar mogelijk dat er in genoemd stamboek nog iets vermeld staat over de ouders van Susanna Henriette.

U schrijft over een tweede huwelijk van George Henrich in 1790. Ik denk dat het jaartal een typfoutje is.

Achter de fabriek bevinden zich twee graven, waarop men leest:
1. Hier rust / V r o u w e F r a n c i n a J o h a n n a / V a n
Garling weduwe Baron V’on Gutzlaff/ obiït 1829.
(Ze was geb. te Soerabaja en huwde eerst te Batavia (port.
Buitenkerk) 14 Mei 1790 W i 11 e m Ho e s te m a r k, van Kopenhagen,
baas ten eiland Onrust; en 2e Batavia 1 Oct. 1797 Ge 0 r g
Heinrich von Gutzlaff).
2. Hier legt begraven / George / Heinrich / Baron Von
G ü t z l a f f / in leven generaal majoor / geboren te Stolpen in
Pruissen / den 25sten October 1761 en / overleden den 22sten
Januari 1822.

Bron: GHG2GRAF 386.

mvg/Ben

 

Ben Wegman

Beste Ben, deze informatie is mij bekend, doordat ik over de DVD met de Indische Navorser beschik.

Ik was echter niet op de gedachte gekomen om die stamboeken na te kijken, mogelijkerwijze wordt daar de schoonmoeder van ambtenaar Pieter van de Poel genoemd. Goeie tip.. Merci.!

Je hebt gelijk de huwelijksdatum van Georgs 2e huwelijk moet zijn 1 Oktober 1797.

Henri Bik


Annisa Anandati die afstamt van Susanna Henriette von Gützlaff heeft voor mij Susanna's moeder:  Susanna Margaretha Ter Herbrugge en grootvader: Johann Wilhelm Erhard Daniël Ter Herbrüggen opgespoord.

Henri Bik
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!