stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Gezocht, ouders van Johan Gerard van de Graaff, geb. Batavia nov. 1825Profiel afbeelding

Graag zou ik in contact willen komen met diegenen die mij informatie

kunnen verschaffen omtrent de namen van de ouders van

Johan Gerard van de Graaff, geboren in Batavia november 1825.

Allan van de Graaff - 9 jul 2015 - 09:27

Ene Johan Gerard van de Graaff huwt in Batavia op 15.5.1852 met Johanna Louisa Veit.
Ene Johan Gerard van de Graaff, ambtenaar, overlijdt (Japara/Pati) op 2.1.1859.

G.Karssenberg - 9 jul 2015 - 09:44

Niet wat u vraagt, overleden  Bron Roosje Roos

select `Aktenummer` from `huw RA-SWK-1900-1923` where ((`Fam-bg` like 'graaff') or (`Fam-bd` like 'graaff') ) and ((`convdat` >= '1859%' and `convdat` <= '1860%') )Zoekresultaten:

Gezocht in: huwelijken en overlijden.
Totaal aantal gevonden records: 5
Record: 1 t/m 4

Overledene: Johan Gerard van de Graaff (Ambtenaar) Plaats (residentie,afdeling): (Japara,Pati) Datum: 02-01-1859 Opmerking(en):   Bijregister:   RA jaar/bladzij: 1860/78

 

zie hier

Elisabeth - 9 jul 2015 - 09:47

Hartelijk dank voor uw reactie!

Deze informatie is mij bekend.

Allan van de Graaff - 9 jul 2015 - 09:49

Hartelijk dank voor uw reactie!

Deze informatie is mij bekend.

Allan van de Graaff - 9 jul 2015 - 09:51

U kunt een film met de huwelijksakte uit 1852 opvragen bij een van de familiecentra van de Mormonen. De film voor 1852 ligt (als het goed is) in Amsterdam op de Zaaiersweg (film 1208807).

http://www.igv.nl/bs/bataviah.html

Voor algemeen overzicht films Ned Indie van FS zie

http://www.igv.nl/en-GB/igv-publicaties/bronnen/lds-bs

Ik neem aan dat de gegevens van zijn vrouw bekend zijn?
Begraafplaats Tanahabang te Weltevreden:
Johanna Louise Veit geboren 18-02-1830, overleden 29-12-1896

Johan Gerard van de Graaf was ambtenaar. Levert zijn stamboek nog iets op?

mvg-Ben

Ben Wegman - 9 jul 2015 - 11:36

Weet je zeker dat de geboorte 1825 in Batavia was?

Kan het ook zijn 1826 te Leiden? https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/q/persoon_achternaam_t_0/graaff/q/persoon_voornaam_t_0/johannes%20gerardus/q/persoon_tussenvoegsel_t_0/de

Ken je doopnamen van de kinderen?
Er was een jurist Hendrik Johan de Graaff in Batavia in 1925, wel met een grootvader Johan Gerard van Angelbeek. 

Johnhenry - 9 jul 2015 - 14:37

Veel dank voor uw informatie!

Ik heb vernomen dat in zijn huwlijksakte zijn ouders niet worden vernoemd.

Met zijn stamboom kom ik niet verder.

mvg-Allan

Allan van de Graaff - 9 jul 2015 - 20:19

Met zijn stamboom kom ik niet verder.

Je schrijft: ik heb vernomen.......  Je kunt dus toch die akte proberen boven tafel te krijgen. Verder kun je zijn ambtenaren stamkaart via het Nationaal Archief (niet on-line) opzoeken.

Heeft hij kinderen en zo ja is er mogelijk een vernoeming te vinden (zoals Hendrikjan aangeeft).

Om zeker te stellen dat de persoon uit Leiden het niet is kun je in Leiden de militieregisters gaan nazoeken. Waar is hij evt heengegaan? Als hij als militair naar Ned Indië is gereisd moet er ook een militair stamboek van hem zijn.

mvg-Ben

Ben Wegman - 9 jul 2015 - 20:50

Met dank voor uw reactie!

De doopnamen van zijn kinderen zijn:    Frederik Sebastiaan en Willem Johan

In het Ned. Patriciaat staat vermeld dat hij in nov. 1825 in Batavia beboren is.

mvg-Allan

Allan van de Graaff - 9 jul 2015 - 21:34

Ik zal alsnog proberen zijn huwelijksakte in de film naar boven te halen.

Het is hoogst ongebuikelijk dat zijn ouders niet op de huwelijksakte stonden.

Deze opmerking heb ik van de persoon vernomen die dit al had uitgezochd.

Met dank voor uw medewerking!

Vriendelijke groet,

Allan

Allan van de Graaff - 9 jul 2015 - 21:54

De doopnamen van zijn kinderen zijn:    Frederik Sebastiaan en Willem Johan
Check de voornamen met deze familielijn, die in de genealogie van het Patriciaat zit: 

Ik noemde Hendrik Johan van de Graaff die in 1825 een hoge functie had bij het bestuur in Batavia.
Hij was de zoon van Willem Jacob van de Graaff en Christina van Angelbeek.
Haar vader was Johan Gerard van Angelbeek.
Willem Jacob en en Christina hadden deze kinderen  (misschien meer)
* Johan Gerard - overleden in 1793
* Sebastiaan Christiaan 1777-
* Hendrik Johan 1782-1827
* Frederik Jacob 1782-
* Jacomina Geertruida 1787

Dat de ouders van Johan Gerard niet in zijn huwelijksacte staan kan te maken hebben dat hij een buitenechtelijk kind was en niet was aangegeven bij de burgerlijke stand in 1825

Johnhenry - 10 jul 2015 - 01:36

 

Veel dank voor uw reactie!

De kans bestaat dus, dat hij vernoemd is naar zijn grootvader moederskant

uit het 2e huwelijk van Willem Jacob met Christina Elisabeth van Angelbeek.

Vaderskant :           Willem Jacob van de Graaff                   (ged. Angeren 28 mei 1736)

Moederskant:         Johan Gerard van Angelbeek                (geb. Utrecht 13 aug. 1776)

 

Helaas is er geen link naar zijn vader uit het 2e huwelijk van Willem Jacob.

 

Kinderen uit het eerste huwelijk van Willem Jacob:

Abraham Sebastiaan            (geb. 29 dec. 1762)

Dirk Cornelis                          (geb. 1764)

 

Kinderen uit het tweede huwelijk van Willem Jacob:

Johan Christiaan Gerard      (geb. 1776)

Sebastiaan Christiaan          (geb. 15 nov. 1777)

Hendrik Jan                            (geb. sept. 1779,  ✝ schipbreuk Java-Paket 1 maart 1827)

                                                  (Zijn vrouw en kinderen keerden al eerder in 1819 naar Nederland terug.) 

Frederik Jacob                       (geb. 1782)

Jacomine Geertruida             (geb. 1787)

 

Met vriendelijke groet,

Allan

Allan van de Graaff - 10 jul 2015 - 09:28

De schipbreuk van Hendrik Johan in 1827

link1 . link 2,  link 3

Maar als Hendrik Johan zonder zijn echtgenote de Dieu in Indië was , dan wordt de kans groter dat hij een buitenechtelijk kind had.
Er overleed met dit schip ook een I.F. van de Graaff. Misschien was dat een broer F.J. van Hendrik Johan?
Ook een mogelijke vader ?

Johnhenry - 10 jul 2015 - 11:28

Het is inderdaad niet gebruikelijk, maar in dit geval is het toch zo.

BS Batavia, huw.reg. 1852, aktenr. 27:

15 mei 1852. De persoon zich noemende Johan Gerard van de Graaff, geboren te Batavia [nov. 1825], volgens opgave 27 jaar oud, obercommies der eerste klasse bij de Recherche, alhier op Goenoeng Saharie woonachtig, zoon van ouders onbekend; met Johanna Louisa Veit, geboren te Batavia [18 febr. 1830], oud 22 jaar, op Goenoeng Saharie woonachtig, dochter van Martin Veit, gepensioneerd ambtenaar, mede op Goenoeng Saharie woonachtig, en van wijlen diens echtgenote Elizabeth Gertruida Stephanie Makertisch. Getuigen: Johan Fredrik Schultz, oud ruim 41 jaar, ondercommies der eerste klasse bij de Recherche, en Frederik Wasch, oud ruim 36 jaar, commies-visitateur bij de Recherche, beiden alhier op Goenoeng Saharie woonachtig.

N.B. De tussen vierkante haakjes vermelde datums komen uit de genealogie Van de Graaff, gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 74 (1990), 223. waar in de inleiding vermeld staat dat Johan Gerard volgens familieoverlevering wel tot de familie van de andere Van de Graaffjes behoorde. In ieder geval was hij niet geboren te Leiden.

Hendrikjan heeft gelijk dat, als de drie andere Van de Graaffjes die in 1825 te Batavia woonachtig waren, nl.:Mr. H.J., Mr. S. en W.J. op dat moment gehuwd waren, zij -staande hun huwelijk- geen kind konden erkennen. De geboorte van Johan Gerard staat dan ook niet in de RA vermeld. Het lijkt mij daarom ook niet waarschijnlijk dat in zijn overlijdensakte de namen van zijn ouders wel vermeld zouden staan

m.v.g.

Leo.

leo48 - 10 jul 2015 - 14:52

Met dank voor uw informatie!

I.F. van de Graaff is mij niet bekend.

Frederik Jacob, ✝ Pasoeroean (Oost Java) 9 feb. 1826

In het Nationaal Archief, Den Haag 1924  cc0 zijn archieven

van Hendrik Johan nog te vinden.

Op punt 7 staat het volgende vermeld:

Kwitanties voor mr. H.J. van de Graaff voor betaalde rente,

verschuldigd aan de boedel van mevrouw de weduwe Thalman.

1822-1826  1 omslag

 

Ik denk niet dat ooit de link gevonden zal worden.

Zijn er voorbeelden bekend dat dit met een DNA overeenkomst

uitgezocht kan worden?

 

mvg-Allan

Allan van de Graaff - 10 jul 2015 - 14:55

Bedankt Leo voor het vinden en toesturen van de hwelijksakte.

Misschien is ooit een link te vinden.

Veel dank voor je inzet!

m.v.g.

Allan

Allan van de Graaff - 10 jul 2015 - 15:23

J. van de Graaff ( moet Johan Gerard zijn ) staat in de regeringsalmanak van 1844, pagina (29). vermeld als opziener vierde klasse bij de thee-inrigting te Batavia '
 Op pagina 28 is genoemd G.M. van de Graaff als hoofdassistent  bij de thee-inrigting Batavia.
Dit is geen toeval,  Gideon Mari van de Graaff heeft zijn 17 jaar jongere neef (neefje)  Johan Gerard aan een baan geholpen.  

Johnhenry - 11 jul 2015 - 23:07

Bedankt voor je informatie!

Johan Gerard zal dan ongeveer 18 jaar zijn geweest,

toen hij die baan met hulp van zijn 7 jaar oudere

(geb. Jutphaas 18 okt. 1808) neef Gideon Mari

in Batavia kreeg.

Waar komt de informatie dan vandaan, dat Johan Gerard

in nov 1825 in Batavia geboren is?

Het Ned. Partriciaat staaft deze informatie toch naar een

bron die op schift staat.

mvg-Allan

Allan van de Graaff - 12 jul 2015 - 11:49


Het Patriciaat kan die geboortedatum van november 1825 uit de overlijdensacte hebben of van de nazaten.
Maar het klopt wel met de aanstelling eind 1843 van 4de klasse opziener.... 17 jaar bijna 18. Of net 18 geworden. Johan Gerard zal niet jonger geweest zijn, eerder ouder.
Ergens ging de burgerlijke stand hem als Europeaan beschouwen ,  hoewel er geen geboorteacte was.
Ik denk dat men dat vaker deed in Indië.  De burgerlijke stand werkte daar nooit zo strikt als in Nederland

Er waren 3 broers te Indië. Hendrik Johan, Frederik Jacob en Sebastiaan. Ze overleden kort na elkaar 1825-1830.  Hendrik Johan zat er ineens zonder zijn gezin, Sebastiaan was ongehuwd en kinderloos ,  Was Frederik Jacob er dan met zijn gezin en de kinderen Willem Jacob en Gideon Mari.?
Beide zonen duiken ineens op te Indië . Gideon bezorgt Johan een job.. zouden ze halfbroers geweest zijn?
Sebastiaan kan de vader zijn, Willem Jacob , geboren 1805, kan ook nog net. Zou Johan Gerard een zoon zijn van  Willem Jacob ?

Johnhenry - 12 jul 2015 - 12:23Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu