stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Gezocht, ouders van Johan Gerard van de Graaff, geb. Batavia nov. 1825Profiel afbeelding

Beste Willem,

Je had het nog over een zekere Jacob Tiemen (zendelin?), zoon van Abraham van de Graaff.

Nu is mij niet bekend dat Jacob Tiemen bij de schipbreuk van de Java Paket  is omgekomen.

De drie Graafjes hadden nog twee halfbroers uit het eerste huwelijk van hun vader Willem Jacob.

1.  Abraham Sebastiaan (kinderen: Willem Jacob, John, Agnita (Agnetta) Clara, Margaret, Cornelia Anna, Anna Prescilla)

2.  Dirk Cornelis (kinderloos)

Verdere gegevens staan in het Patriciaat Ao 1990  74e jaargang.

Het inschepen van de Java Paket in Batavia heb ik ergens op een site gelezen, maar niet meer terug kunnen vinden.

De namen van de passagiers stonden volgens mij ook hierin vermeld.

Mvg. Allan

Allan van de Graaff - 5 mei 2016 - 12:15

Willem,

Het is mij niet gelukt om op de site te komen van de Javasche courant van 28-05-1831.

Zou je mij hierover kunnen informeren hoe ik het artikel naar voren kan halen?

Mvg. Allan

Allan van de Graaff - 5 mei 2016 - 13:19

Willem, is het misschien ook mogelijk dat Sebastiaan Gerard als voogd van Johan Gerard optrad,  het kind heeft aangenomen of zijn naam heeft gegeven?

Hij was tenslotte op dat moment kinderloos en zijn andere broer Frederik Jacob had al kinderen.

Ik vraag mij af of Johan Gerard toch het kind is geweest van Hendrik Johan (Jan) en Magdalena Thalman (toen 21 jr.).

Hendrik Johan (Jan) regelde op dat moment de inboedel van weduwe Magdalena Thalman voordat hij met de Java Paket naar Nederland vertrok. 

 

Zij is niet lange tijd daarna van haar geboorteplaats Batavia terug naar Zuid Afrika vertrokken waar ze weer hertrouwde en

haar kind bleef alleen in Batavia achter.

Als Sebastiaan Gerard met een vrouw van een van zijn bazen of collega's scharrelde en een kind hiebij verwekte, dan waren volgens mij

heel andere dingen gebeurd.

Het is maar een vermoeden en ik kan mij bijna niet voorstellen dat Sebastiaan Gerard in zijn functie en eigenwaarde tot die daad zou komen.

 

Mvg. Allan

Allan van de Graaff - 6 mei 2016 - 09:56

Graag gedaan Allan,

Het is de Weeskamer in Batavia of Semarang, ik vermoed Batavia. Ik wist niet dat de laatste ook bestond maar verder op in de krant staat daar een advertentie van de weeskamer Semarang voor een andere zaak.Als je op Delpher zoekt met ' s van de graaff sequester' is het het eerste artikel.

Ik heb wat door de inhoudsopgave van een archief gekeken en wat mij opvalt is het grote aantal adopties. In Nederland was het gewoon een buiten-echtelijk kind te echten of erkennen, maar blijkbaar vond men dat in Indie te ver gaan en werden die kinderen op gegeven moment geadopteerd. Dat zou eventueel ook nog een mogelijkheid zijn dat er een akte van adoptie is. Verder zou er een akte van verzegeling kunnen zijn (huis misschien ivm erfenis) en er moet zeker een aangifte van successie gedaan zijn.

Ik hou het er op dat Sebastiaan de vader is zolang er geen ander bewijs is. Uit de brieven van Hendrik Jan komt een persoon naar voren waar ik het ook niet van zou verwachten maar je weet nooit. Gezien de naamgeving van de zoons van Johan Gerard zou ik denken dat hij een zoon is van Sebastiaan en dan bij Frederik Jacob is opgegroeid. Moet de brieven van HJ nog's bekijken want ik herinner me dat een broer van 'm nogal in de gunst was bij de dames maar ik weet niet meer welke.

Wat Jacob Tiemen betreft. Inderdaad was er een krantenartikeltje met passagiers van de Java Paket. Daar stond I.F van de Graaff meen ik. In de laatste brief van HJ schrijft hij dat neef J.T. (Tiemon) meereisde. Nu denk ik dat het begrip neef nogal ruim genomen moet worden. Deze J.T. is een zoon van een Abraham van de Graaff uit Breda dacht ik. Kan het helaas niet terugvinden.
HJ had het ook nog over 2 andere neven die gesneuveld waren en waarvan de oudste Hendrik heette en de jongste begraven was op Ambon.

Mijn zoektocht naar familie van Emma Elise Freytag is nog vruchteloos. Ik heb wel een Paula Freytag gevonden die getrouwd is met Willi Kaempfhert en het verlovings feestje had in het huis van de assistent resident. Op dat moment was WFG daar assistent-resident dus ik neem aan dat Paula een zuster is.maar ook dat brengt me nog niks verder. Moedersnaam Bull komt vooral in het noorden van Duitsland voor, maar zou ook Deens of Noors kunnen zijn. Het wordt lastig. Ben er ook niet zeker van of ze wel in Indie woonachtig waren en dat het huwelijk tussen Emma en WFG misschien gearrangeerd was via gemeenschappelijke familie. Ik heb ooit iets gehoord over met de handschoen trouwen maar weet niet in welk verband.

Mvg
Willem

Tulp - 6 mei 2016 - 14:54

Sebastiaan schrijft in 1821 vanuit Buitenzorg aan Hendrik Jan het volgende:
Indien mijne ijdelheid mij niet tot valsche resultaten verleidt, dan geloof ik , dat ik bij den G-G en Mevr v.d. C. in een blakende gunst sta. Zelfs de resident en Cecilia (Mevr O. Hogend.) bewijzen mij bijzondere beleefdheden. De hemel geve slechts, dat ik geene schipbreuk lijde.
 

Dat laatste zinnetje deed het 'm. Mevr v.d.C is van de Cappelle (40 jaar,kinderloos) en Cecilia is barones Cecile (Olivier) Hogendijk (31 jaar).

Mvg

Willem

Tulp - 6 mei 2016 - 15:57

 

Willem, het artikel over de Sequester en inboedel van Sebastiaan heb ik in de Javasche Courant van 2 junij 1831 kunnen vinden.

Het is mij alleen niet duidelijk waarom Johan Gerard in dit artikel niet vermeld stond. De Weeskamer heb ik ook niet terug kunnen vinden.

Had Johan Gerard nog wat geërfd, volgens mij bezat hij heel weinig.

Een ding is zeker,  Sebastiaan hield van het vrouwelijk geslacht en staaft het vermoeden dat hij ergens schipbreuk opliep.

Met wie zal vermoedelijk nooit naar voren komen.

Wat stond er eigenlijk in de brieven van Hendrik Jan en een persoon naar voren kwam waar je het niet van zou verwachten?

Hendrik Jan zal op de hoogte moeten zijn geweest van Johan Gerard.

Toen Hendrik Jan zich nog op de Java Paket bevond , overleed zijn broer Frederik Jacob op 9 feb. 1826 een korte maand voor de schipbreuk.

Twee van de drie graafjes vielen in een maad weg en Johan Gerard (ong. 1 jr.) bleef met Sebastiaan achter.

Frederik Jacob had toen twee zoons Willem Jacob (20 jr.) en Gideon Mari (17 jr.).

Sebastiaan (ong.50 jr.) kon zich niet ontfermen over Johan Gerard en heeft toen Willem Jacob hierover mogelijk benaderd.

Het is maar een vermoeden, aangezien in een voorgaand dialoog met Hendrikjan op 11 juli 2015 om 23.03 uur het volgende naar voren kwam.

J. van de Graaff (moet Johan zijn) staat in de regeringsalmanak van 1844, pagina (29), vermeld als opziener vierde klasse bij de

thee-inrichting te Batavia. Op pagina 28 is genoemd G.M. van de Graaff als hoofdassistent bij de thee-inrichting te Batavia.

Dit is geen toeval, Gidon Mari van de Graaff heeft zijn 17 jaar jongere neef (neefje) Johan Gerard aan een baan geholpen.

Zou je mij kunnen informeren over de brieven van Hendrik Jan, zijn het de brieven die op het stand aanspoelden?

Kun je mij ook informeren of het verhaal, dat veel Pruisen emigreerden omdat Pruisen door Duidsland werd ingelijfd, op waarheid berust?

 

Heel veel dank voor je medewerking,

Allan

Allan van de Graaff - 8 mei 2016 - 10:51

Ik neem aan dat Johan Gerard niet genoemd werd ivm privacy, hoewel ik me soms verbaas over wat er allemaal te vinden is. Je kreeg de erfenis pas als je meerderjarig werd en men denkt vaak dat dat vroeger op jonge leeftijd was maar dat is niet zo. Meen dat het toen tussen de 23 en 25 lag. Van de weeskamer van Batavia zijn uit die tijd nog wel wat (klad)verslagen aanwezig. Ze heten iets van minutien of zo.

Ik bedoelde dat ik zo'n 'schipbreuk'  van Hendrik Jan niet verwacht Hij schreef ook nog dat er niets op hem aan te merken was. Dat was op het moment vlak voor zijn terugroeping naar Nederland en zijn positie zwaar onder druk stond.

Ik denk dat het inderdaad het meest waarschijnlijke scenario is dat Johan Gerard  opgenomen is in het gezin van Frederik Jacob.

Ik heb een boek van de heer van der Kemp (online: https://archive.org/details/verhandelinge52190102bata en dan bovenin op Verhandelingen etc drukken) te pakken kunnen krijgen over die brieven. Er zijn brieven weggelaten en dan vooral de persoonlijke die geen waarde hadden voor de geschiedschrijving. Mogelijk dat daar nog wat interessants in zou kunnen staan.

Of er veel Pruisen zijn weggetrokken weet ik niet.Wat mij wel opvalt is dat er aardig wat Duitsers in Indie rondliepen.In de van de Graaff familie ben ik ook heel wat echtgenotes tegen gekomen met Duitse achtergrond.
Voorlopig kan ik nog niks vinden over Emma Elise. Uit adresboeken van de stad Braunschweig (het hertogdom kan ook bedoeld worden...) blijkt dat er van 1894 tot 1898 een August Freitag woonde, met een 'i' dus, arbeider. Het lijkt me sterk dat Emma een arbeidersmeisje was.  Een Freitag was directeur bij de Wester Suiker fabriek (later CSM) in Amsterdam en daar ligt mogelijk een link naar Indie, maar die had geen dochter Emma.
Moet de huwelijksakte van WFG met Emma 's boven water zien te krijgen of ze zelf wel aanwezig was en of moedersnaam wel echt Bull is. En als ik helemaal vast zit dan 's kijken of de echtgenote (Claire Dutilh) van de neef (Willem Louis Henri) die de overlijdensadvertentie van Emma heeft geplaatst op te sporen is en misschien meer weet of nog papieren heeft.

Mvg
Willem

Tulp - 9 mei 2016 - 13:59

Willem, als ik google met 'emma elise freytag' kom ik een Emma Louise Elise Margarethe Freytag tegen 1813 en verdere mogelijkheden van zoeken,

maar misschien heb je dat al uitgeprobeerd. Het valt wel op de 4 namen hierin voorkomen.

Mocht ik nog wat tegenkomen, dat zal ik je hiervan op de hoogte houden.

Mvg.

Allan

Allan van de Graaff - 9 mei 2016 - 15:32


Dit klopt niet helemaal.... jouw grootmoeder was de jongste zuster van mijn vader, zij was Ceacille Charlotte Schulze,

Geboren te Batavia, NOI, op de 21ste Januari 1885, en overleden te Zwolle op de 5de Mei 1981. Gehuwd met Johan Gerard van de Graaff, geboren op de 19de Februari 1887 te Roti, res. Timor en overleden te den Haag, op de 22ste Januari 1979. Zoon van Fredrik Sebastiaan van de Graaf en Jannetje Adriana Winters.

Haar vader (mijn grootvader dus)was Ludwig Fedor Max Schulze, geboren in 1836 in Muhlberg a/d Elbe, hij studeerde voor arts in Keulen maar brak zijn studie af om als koloniaal soldaat via Nederland naar Ned. Indië te gaan (aankomst Batavia in 1855). Hij werd officier in het KNIL, trouwde daar met Anna Allette Darmstädter en kregen 10 kinderen  waarvan jouw grootmoeder de op één na jongste was. 

Udo 2 - 8 sep 2022 - 16:10Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu