stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Indonesië » Garoet 1932: Roelof Frederik Nicolaas Meyer, Jacob Hendrik Willem Meyer en Willem Christiaan Meyer

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Ik vind deze indeling van de CD-ROM op het internet. Ook hier zijn de titels van de verschillende uitgaven niet compleet. Duidelijk is wel dat het naamregister / de naamlijst en de burgerlijke stand na 1864 niet meer zijn opgenomen in de Almanak, maar in een afzonderlijke uitgave verschijnen. De term Indische Almanak is geen officiële titel. De bibliografische omschrijving op de site van het CBG is volkomen inadekwaat.

http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=10573&type=genealogy

 

Deze gegevens noteert het CBG bij de DVD-ROM:

Gedigitaliseerde versie van de uitg. The Java half-yearly almanac and directory for 1815 + en: The Java annual directory and almanac for 1816 + en: Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1817-1826 + en: Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië voor 1827-1864 + en: Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, 1865-1942.

De naamlijsten worden dus helemaal niet genoemd! De Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië loopt volgens mij vanaf 1838.

http://trove.nla.gov.au/work/37557987?q&versionId=49027233

Pauwel

Sorry, ik heb niet alle jaren vermeld. Het was meer om een indicatie te geven van de onderverdeling door de jaren heen.

Van 1815-1864 is sprake van ALMANAK

Van 1865-1882 is sprake van naamlijst

Van 1883-1900 kalender en personalia/ naamlijst

1884-1885-1895-1896 grondgebied en bevolking

1901-1942 kalender en personalia
1919-1920-1921-1923 burgerlijke stand
1901-1902 naamlijst
1901-1925 nieuw adresboek
1901-1942 grondgebied en bevolking
1926-1942 adresboek

mvg-Ben

Ben Wegman

De Naamlijst dus van 1865-1902. Ja, dat klopt dan wel. Via Staatsbibliothek zu Berlin (niet helemaal compleet) digitaal raadpleegbaar.

Pauwel

Moet je bladeren of is er ook een zoekfunctie?  Het downloaden van een deel kost erg veel tijd en vaak gaat het ergens nog mis.

mvg-Ben

Ben Wegman

Als je de optie OCR kiest wel. De "OCR-versie" is niet perfect, doch wel bruikbaar.

Kies bovenin de balk 'Durchgehender Volltext'.

 

Via de knop Vollständige Gliederung krijg je verschillende downloadopties, bijvoorbeeld voor het hoofdstuk Burgerlijke Stand in één download, o.a. in PDF.

 

Bij mij lukte een pdf-download van 140 pagina's in één minuut.

Pauwel

Hartelijk dank.

mvg-Ben

Ben Wegman

Via via verkreeg ik onlangs onderstaand artikel over Roelof Frederik Nicolaas Meyer. Heeft iemand enig idee waar en wanneer dit artikel oorspronkelijk verschenen is? En wie is auteur Rijklof van Goens? 

MEYER, PIONIER DER THEECULTUUR

Een herinnering

Waspada, stond op de bestelauto die mij dezer dagen ergens in het centrum van Paramaribo voorbij reed. En dit woord deed een stroom van herinne­ringen loskomen. Want Waspada is voor mij onverbrekelijk verbonden met de onderneming van die naam op de Preanger hoogvlakte, en met de figuur van de oude heer Meyer, die in mijn geboorteplaats Garoet woonde en die ik altijd heb bewonderd. Hoewel er 60 jaar voorbij zijn gegaan staat hij mij nog levendig voor de geest.

In 1916 besloot mijn vader, een wel­gesteld maar na de dood van mijn moeder rusteloos man, zich weer te vestigen in het mooie huis dat hij destijds te Garoet voor haar had laten bouwen. Uiteraard bezocht hij oude vrienden en kennissen, onder wie de oude heer Meyer, die veel ouder was dan hij. Hij wilde mij tevens kennis laten maken met diens twee klein­zoons.

Het huis en het grote, goed onderhou­den erf, waarin zich een flinke rozen­tuin bevond, maakten op mij een die­pe indruk. Het was een onopvallend huis, maar het bevatte marmeren vloe­­ren en ruime vertrekken. Het stond op de deftigste stand van het kleine binnenplaatsje, namelijk aan de aloon-­aloon, direct naast het grote ouder­wetse huis van de assistent-resident op het voorerf waarvan zich een grote waringin bevond. Om de aloon-aloon lagen voorts de eveneens ouderwetse lagere school en aan de andere kant van de aloon-aloon het huis van de regent, tegenover de woning van de assistent-resident. Tegenover de la­gere school en daarvan gescheiden door de aloon-aloon bevond zich de moskee. Op de aloon-aloon, vlak bij de rijweg en tegenover de woning van de assistent-resident stond het borstbeeld van Holle.

Na ons bezoek toonde mijn vader mij dit borstbeeld en las hardop hetgeen er op een marmeren plaat stond: "Holle, de Vriend van de Landbou­wers". En daarna zei hij: "Holle was een der pioniers van de theecultuur in deze streken. En ook de oude heer Meyer is een van de pioniers daar­van." Vervolgens vertelde hij over de oude heer Meyer, die in 1840 werd geboren en in 1932 te Garoet over­leed.

Volgens mijn vader kwam Meyer op het einde van de vijftiger jaren van de vorige eeuw als jongmaatje te dienen onder Holle op de thee-onder­neming Waspada. Het was in dat auto­loze tijdperk een heel hard leven. Men werkte er van de vroege ochtend tot dikwijls laat in de nacht. Zon- en feestdagen golden er niet, maar sta­kingen en onrust evenmin. Allen woon­den in schamele hutjes; men be­schikte slechts over petroleumlampen.

Men had te kampen met veel moeilijk­­heden, maar stampte iets groots uit de grond.

"De oude heer Meyer bracht het tot administrateur van Waspada", vertel­de mijn vader. "In de negentiger jaren besloot hij zich met zijn Chinese vrouw en twee kinderen te vestigen te Garoet, waar hij dit huis, dat je gezien hebt, bouwde".

Hij hield er duiven en legde zich toe op de rozenteelt. Maar daar dit alles hem geen volledige dagtaak verschaf­te, opende hij Toko Meyer, de enige Europese winkel in provisiën en dran­ken te Garoet. En wéér maakte hij lange dagen. En Toko Meyer bloeide onder zijn beheer zoals het geval was geweest met Waspada!

Maar alles ging verloren nadat hij in 1932 was overleden.

Hoe stelt men zich gewoonlijk een pionier voor? Meestal als een nors en tyranniek mens. Dat was de oude heer Meyer geenszins. Hij was inte­gendeel een zeer vriendelijk man, schraal van gestalte. Ik heb nooit veel te maken gehad met hem. Vaak speel­de ik in de grote tuin om zijn huis met zijn twee kleinzoons. De oudste daarvan overleed vroeg. De jongste ontmoette ik twintig jaar later te Ba­tavia, waar hij deurwaarder en vader van veel kinderen was.

De oude heer Meyer bezocht ik eens toen zijn einde reeds naderde. Hij be­zat nog zijn volle verstand, maar zijn lichaam wilde niet meer mee. Duidelijk herinner ik me nog wat hij toen zei, namelijk, met iets van spijt in zijn stem: "Ik ben nu 88. Dat is een hoge leeftijd, jongen. En een groot verschil met wat ik vroeger was".

Vier jaar later las ik in de krant zijn overlijdensbericht. Wéér was de Soen­danese landbouwers een vriend ont­vallen. De oude heer Meyer en zijn vrouw rusten op het destijds mooie kerkhof van Garoet. Hij was een man die weinig over zichzelf sprak. Maar hij had kunnen zeggen: "Ik heb hard moeten werken en het niet makkelijk gehad, maar ik heb datgene wat men elkaar pleegt toe te wensen: gezond­heid, een lang leven en welstand".

Het was echter méér dan welstand. Het was rijkdom, verkregen door noes­te arbeid en een groot doorzettings­vermogen. Maar alles verdween na zijn heengaan.       RIJKLOF VAN GOENS

edit

Uit: Tong Tong, 15 oktober 1976, p. 15

(Met dank aan Ben Wegman)

edit

In een later artikel in Tong Tong, getiteld “Waspada, de stichting van Holle” reageert de schrijver, die ondertekent met STATES., op de eerdere bijdrage van Rijklof van Goens:

Aan het einde van m’n verhaal gekomen, kan ik mij voorstellen, dat onze medewerker, die te Paramaribo de naam Waspada “op straat” zag, waardoor bij hem zoveel jeugdherinneringen opflitsten, dat hij zal zeggen: ja, maar waar blijft “mijn” pionier Meyer nu? Mijn antwoord moet zijn: in de schaduw van grote bomen kunnen geen grote bomen groeien.
De oude vriend uit Uw herinnering was ’n slimme zakenman, ook hij was bezield maar niet met idealisme en humanisme als K.F. Holle. Uw oude vriend heette R.F.N. Meyer, hij werd na het verlaten van Waspada omstreeks 1890 niet alleen tokohouder, maar ook nog commissionair en venduhouder. Waarschijnlijk waren het zijn kinderen, met wie U nog gespeeld heeft, die - in mijn tijd - agenten waren van resp. het Indische Veem (J.H.W. Meyer) en van het Batavia Veem (W. Meyer) beide te Garoet.

Uit: Tong Tong 15 maart 1977, p. 15

Pauwel

Komt uit Tong tong, de voorganger van Moesson. Via de site ook meer info over Rijklof van Goens.

http://www.indieinoorlog.nl/result/?query=Rijklof&page=4#.WUkJPGgT5PY

Ben Wegman

Bedankt, Ben Wegman.

Pauwel

Nu toch ook de geboortedatum van zoon Jacob Hendrik Willem Meijer gevonden.

De geboorte van Jacob Hendrik Willem – Zillem is natuurlijk een zetfout – Meijer is opgetekend in de Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indie en opgaven omtrent hun burgerlijken stand voor het jaar 1876. Batavia Landsdrukkerij 1876.
Blz. 230 Preanger-Regentschappen, Limbangan
1874 Februarij 2 Meijer Jacob Hendrik Zillem, (erkenning).

In de bevolkingslijsten vinden we hem terug in de Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië en opgave(n) omtrent hun burgerlijken stand 1900. Batavia Landsdrukkerij z.j. [Afgesloten op 1 Augustus 1899.]
Blz. 67 Preanger-Regentschappen, Limbangan (Garoet)
Meijer, J. H. W.
Meijer, R. F. N.

Pauwel

.

Pauwel


Afbeeldingsresultaat voor "karel frederik holle" waspada garoet

In 1899 werd een monument voor [Karel Frederik Holle] opgericht op het centrale plein alun-alun van het provinciestadje Garoet. Op de obelisk staat een bronzen portret met als opschrift Vriend van den landman.

Zie ook https://www.groene.nl/artikel/de-nieuwe-heren-van-de-thee

Pauwel
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!