stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Indonesië » Betekenis personen die het radicaal van het Indisch ambtenaar hadden

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Wat moet ik me voorstellen bij personen die genoemd worden op een lijst van  personen die het radicaal van het Indisch ambtenaar hadden

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN749779802&PHYSI

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN749778741&PHYSID=PHYS_0195&DMDID=DMDLOG_0001

l.verschuur

Ben Wegman

Van: http://www.rvdhave.scarlet.nl/lingen/19e%20en%2020e%20eeuw.html

Economische positie van de Indo-Europeanen
Nederlands-Indie was een ambtenarenland. Tot 1870 werkten de meeste Indo-europeanen bij het gouvernement en de ambtenarij was lange tijd de maat van hun sociale leven. Hun positie verslechterde in de 19e eeuw. Zij werden achtergesteld bij de volbloed Europeanen, die toestroomden uit Nederland. Die nieuwkomers uit Nederland kregen altijd voorrang boven de in Indie geborenen. Er waren voor de Indo's nauwelijks mogelijkheden tot ontwikkeling. Vooral door de voorwaarden van 3 nieuwe wetten (Radicaal, 1825, 1836, 1849, oa verplichte studie in Delft tot "Indisch ambtenaar" in Delft die zij nooit zouden kunnen betalen) werd het voor Indo-Europeanen bijna onmogelijk om Indisch ambtenaar te worden. De lotgevallen van de verschillende families liep overigens zeer uiteen. Sommige takken verarmden. Anderen - de minderheid - had het geluk om toch een hoog ambt te bereiken. In 1848 was er een eerste openlijk protest tegen de scherpere eisen voor het ambtenaarschap: de Mei-beweging. Boodschap: betere onderwijsvoorzieningen en een grotere persvrijheid. Intussen was er steeds minder werk voor de lagere Indo-Europese ambtenaren, oa. door de vele nieuwkomers uit Nederland. 

 

Uit Rob Nieuwenhuys: Oost-Indisch spiegel

Het reeds eerder gedane verzoek van de Onderwijscommissie om een inrichting van middelbaar onderwijs werd eenvoudig omgezet in een besluit dat tegengesteld was aan de overwegingen van de commissie. Baud antwoordde dat er plannen waren om tot een betere opleiding van Indische ambtenaren in Nederland te komen en zo kwam in 1842 de bekende Academie te Delft tot stand. Aan de opleiding werd het radicaal verbonden, dat wil zeggen de benoembaarheid tot de hogere betrekkingen. Zelfs voor ambtenaar derde klasse moest men enige jaren in Delft geweest zijn. Voor de Indo-Europeanen die voor het grootste deel tot de ‘geringere standen’ behoorden en hun kinderen niet naar Holland konden zenden, betekende dit een sociaal vonnis. De maatregelen van Baud vormden - dat was duidelijk - een onderdeel van een uitsluitingspolitiek die tegen de ‘bastaarden van Europeesen’ was gericht, een door Baud gebruikte aanduiding voor de Indo-Europese groep.

Ben Wegman

Ik raad je aan ook kennis te nemen van twee boekjes uit de reeks voorouders van verre t.w. deel 6 Asal Oesoel (Nederlandsch-Indië door Roel de Neve) en deel 1 Silsilab Maluku (De Molukken door Ron Habiboe). Beiden uitgaven van CBG.

In deel 6 staat een klein stukje over radicaal ambtenaarschap en verder wordt bij bekende huwelijken van Europeanen met dochters van inheemse adel sinds 1850 ook het huwelijk vermeld van Gerard de Veer met Raden Adjeng Poensiah te Tjilatjap.

mvg-Ben

Ben Wegman


Beste Ben,

Ik heb weer heeeeelllllll veel (achtergrond)info van je mogen ontvangen, waarvoor dank.

Teveel om het in een keer te bekijken, voorlopig kan ik voorruit met mijn Indisch familie onderzoek, maar ook verder verdiepen in de geschiedenis van Nederlands Indie.

Groet,

Leo

l.verschuur
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!