stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Ik zoek meer informatie over Jacobus (van) Kattenburg (Cattenburg), gehuwd met Rasima


Profiel afbeelding

In vervolg op deze vraag :
https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/60724/0

Ik zoek meer informatie over Jacobus (van) Kattenburg (Cattenburg), gehuwd met Rasima. Zij hadden vier dochters, waaronder
Maria Cornelia van Kattenburg, geboren Tjipoetat 1848, overl. Batavia 21-4-1900. Zij tr. Batavia 15-1-1868 Frans Johannes van der Linden.

Ik zoek de herkomst van Jacobus (van) Kattenburg, die gepensioneerd militair was. Een Jacobus Isaac van Kattenburg overlijdt Meester Cornelis
9-2-1881.

Wie kan mij helpen aan de herkomst (ouders etc) van Jacobus van Kattenburg (Cattenburg) ?
 

André Sijnesael

Geen antwoord op je vraag maar meer een kleine aanvulling op je eerdere vraag.

Uit Ons Nageslacht 1932-1935:

Kattenburg Schüler. + Willem Kattenburg. geb. te
Oeloedjamie (Mr. Cornelis) 12 Juni 1864. was o.a. employé bij de N.I.
Telefoonmaatschappij en later idem bij de Ned. Ind. Spoorwegmij ; hij
was de zoon van de Inl. vrouw Rasima en was erkend door Jacobus
Kattenburg. Hij werd na den dood van zijn vader opgevoed bij Johannes
Frederik Schüler, en kreeg bij G.B. van 2 Oct. 1903 vergunning om
diens naam achter den zijnen te voegen

Vnovies. FREDERIK WILLEM ARIRA BENJAMINS, geb. Buitenzorg
29 Oct. 1862, overl. Mr. Cornelis 11 Feb. 1929, handelsemployé,
laatstelijk bij de K . P . M . , erkende een dochter van de Inl. vrouw
SANIMA en huwde daarna te Buitenzorg 19 Juli 1884 KATO KATTENBURG,
geb. Oeloedjami (Batav. Ommelanden) 15 Mei 1864,
overl. Mr. Cornelis 5 April 1926, begr. Algem. Begr. aldaar, dr.
van de Inl. vrouw RASIMA en erkend door JACOBUS KATTENBURG
te Mr. Cornelis op 3 Dec. 1869

Wellicht nog twee door Jacobus erkende kinderen.

mvg-Ben

Ben Wegman

Maria Cornelia Kattenburg geboren 6 juli 1849 te Batavia RA jaar/bladzij 1854/434

http://www.roosjeroos.nl/Zoekscherm

 

ik heb het veranderd !!!

Renee2

Lees: Maria Cornelia ipv Maria Cornelis.

Overigens is over deze materie in april 2017 hier ook al "gehandeld".

G. Karssenberg

Dat gaf ik ook al aan bovenaan mijn topic. Dat is inmiddels 2 jaar geleden en het leek me nuttig eens te zien of er inmiddels meer gegevens te vinden zijn over Jacobus Kattenburg.

André Sijnesael

Additioneel: nog een zoon(1872) -  http://hdl.handle.net/10648/0f99f1d2-9d7c-511f-3528-67441339a0fc

mvg-Ben

Ben Wegman

@ hallo Ben

Ik heb veel gehad aan het boekje "Soldaten overzee" (9789058020444) en bezoek aan het Nationaal Archief. Maar uiteindelijk is het veel oefenen.

De link waar van Kattenburg in vermeld wordt verwijst als uitzondering dit keer naar inventaris nummer 332.

 444 1832-1868

Voorin dit deel bevindt zich tevens een namenklapper op inventarisnummer 332.

Onder nummer 39 staat Jacobus van Kattenburg.

groeten,

Frank

Frank Fransz

@ Frank,

Bedankt voor je aanwijzingen. Ik liep vast bij nummer 39. Ik leer nog steeds bij. 

Dit houdt ook in dat hij mogelijk geboortig was in Ned Indie. Dus daar moet naar kandidaat vaders worden gezocht.

mvg-Ben

Ben Wegman

@Frank: dank voor deze interessante info! Uit de inschrijving blijkt dat hij geboren is in Soerabaja. 
En @Ben, nu inderdaad trachten de vader te vinden.....

André Sijnesael

In Soerabaja woonden leden van de familie Van Cattenburch, o.a. mr Hendrik Jacob  van Cattenburch (Haarlem 1773-Soerabaja 1811), resident van Semarang, president van de Raad van Justitie in Soerabaja.
Hij had in ieder geval één zoon, Willem Diederik, bij de vrouw Santeel, die hij adopteerde bij akte verleden voor  notaris Huibert Ketelaar te Batavia. 

 

André Sijnesael

Wellicht in deze richting zoeken.

Frank Fransz

@Frans: Dat vermoeden had ik ook al. Hij adopteerde  in ieder geval één kind van de inlandse vrouw Santeel. 

André Sijnesael

Uit doopregister van de Portugese Buitenkerk te Batavia 1784-1817

02-12-1804 Gedoopt het kind Pietjie Maria
Ouders Hendrik Jacob van Cattenburg en Wilhelmina Clara Barbier, echtelieden
Getuigen: Domenicus Michel Barbier en Pietjie Izabella Pietersze

Uit Indische Navorscher: 1995INN: 158 
Themanummer: personalia en historisch-genealogische bronnen betreffende in Azië dienend personneel tijdensa de Bataafs-Franse tijd door drs R.G. de Neve.

1. Wilhelmina Clara Barbier, geb. Kaap de Goede Hoop 24 nov. 1787, overl. Soerabaja 4 juni 1824, tr. le Soerabaja 14 febr. 1804 Mr. Hendrik Jacob van Cattenburch, geb. Haarlem 13 juni 1773, vertrekt 27 aug. 1790 als onderkoopman in dienst der V.O.C. met het schip “Indus” naar Indië en komt 20 mei 1791 ter rede van Batavia aan137) 2e administrateur in het nieuwe kledenpakhuis te Batavia 1792- 1793, 2e administrateur in het provisiemagazijn 1793-1802, diaken van de gereformeerde gemeente 1797-1799, vaandrig der permisten 1798- 1800, resident te Soemenep (Madoera) 1802-1807, administrateur te Soerabaja en lid van de Raad van Justitie ald. 1808, president van die raad en hoofdadministrateur en pakhuismeester 1809-1810, president van het college van wees- en boedelmeesters over onchristen-sterfhuizen 1809-1810, overl. Soerabaja 29 juli 1811, zn. van Mr. Gerard Jacob van Cattenburgh en Henrietta Catharina Fabricius;

mvg-Ben

Ben Wegman

Hendrik Jacob wordt op 20.6.1773 in de Waalse kerk in Haarlem gedoopt als zon van Gerrit Jacob van Cattenburgh en Henriette Catharine Fabricius - getuigen: Hendrik Fabricius en Anne Fabricius-Nijman.

G. Karssenberg


Zie ook "Google" via: "Hendrik Fabricius" Nijman.

G. KarssenbergPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!