stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Informatie over de Willem Nicodemus Muis * 1888 en zijn ouders Zadrak Jacob Muis en zijn vrouw


Profiel afbeelding

Hallo iedereen Ik ben op zoek naar informatie over de volgende personen

Willem Nicodemus Muis geb 14 okt 1888

Zijn ouders 

Zadrak Jacob Muis
getrouwd met
Tabitha Magdalena Silawanebessij (y)
getrouwd op 28 dec 1882 Amboina

Zijn zoon mijn betovergroot vader is

Willem Nicodemus Muis geb. 14 okt 1888 te Ambon
getrouwd met
(Christina) Johanna Mahoedin (inlandse christenvrouw)
via zijn militaire (KNIL) gegevens weet ik dat zijn ouders zijn;

Zijn zoon en mijn opa

Jozef Samuel Muis geb 6 juli 1915 / overleden 7 nov 1971 Sittard
getrouwd met
Johanna Titalahawa geb. 20 juli 1912 Malaga / overleden 2 Juli Geleen

Gezien op hun graf / steen.

Mijn opa en oma zijn als familieleden van een Knilsoldaat in 1952 naar Nederland naar een kamp in Soest gekomen.

Wie weet waar ik iets over dit kamp in Soest kan vinden en de namen van de mensen die hier verbleven ??.
En wie kan mij iets vertellen over de ouders van Willem Nicomedus Muis
Zadrak Jacob Muis en Tabitha Magdalena Silawanebessij (y)

Ik kom er echt niet uit en hoop dat iemand me verder kan helpen ?

Elise van Lierop
 

elise van lierop

Dit is een heel lastige vraag. Burgerlijke stand van Ambon is slechts heel beperkt bewaard. Mogelijk is er nog wat informatie te vinden in de boeken van de heer en mevrouw Etmans van Roosje Roos. Deze boeken zijn in te zien bij het Nationaal archief en enige grote bibliotheken.http://www.roosjeroos.nl/boeken/ en   http://www.roosjeroos.nl/toelichting-op-de-publicaties-m-b-t-de-molukken/

Ik heb de indexen van de boeken doorzocht en vindt slecht weinig treffers op de naam Muis

Johanna Anthonia Muis (bevolking van Amboina)
Jacob Muis(bevolking van Banda)  
Sara Muis (bevolking van Banda)
Sadrach Muis (bevolking van Banda)

Nog was losse stukjes uit Bronnenpublicaties deel 1 van IGV: Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon, samengesteld door P.A. Christiaans.

Geboren 04-11-1832 Abraham Muis, zn. van Jacob Muis en Hanna Tutuhe.

Huwelijk 20-12-1882 Zadrach Muis, geb. Amboina, zn. van Jacob Muis en Hana Tatoehi en Tabitha Silawanebessy, geb. Amboina, dr. van Martha Silawanebessy

Overlijden 24-09-1882 Willem Nicodemus Muis, oud 65 jaar, geb. Amboina, echtg. van Johanna Latuharyhary, zn. van Jacob Muis en Hana Tatuhi

Geboren 13-06-1857 Jan Hendrik Bloem, zn. van Cesar Bloem en Sara Muis

Voor onderzoek Molukken aan te bevelen:
Silsilah Maluku; deel 1 uit de reeks Voorouders van Verre. Uitgave door CBG. Voor leden on-line ter inzage. Anders via bibliotheek.

Tot slot verwijs ik graag naar het overzicht van publicaties van namen dat door Leo Janssen van IGV is samengesteld:

https://www.igv.nl/JIR/m/irm11.html

mvg-Ben

Ben Wegman

Hoewel dus al bekend bij de vraagsteller, maar t.a.v. bovenstaande, de stamboekinschrijvingen van Willem Nicodemus Muis hier en hier.

Peter S

En zie ook deze eerdere discussie.

Peter S

Ben,

Ik denk dat je een paar belangrijke antwoorden gegeven hebt.

1) de ouders van Zadrak Jacob Muis en Tabitha Magdalena Silawanebessij:

 • 20-12-1882 Huwelijk Zadrach Jacob Muis, geb. Amboina, zn. van Jacob Muis en Hana Tatoehi en Tabitha Silawanebessy, geb. Amboina, dr. van Martha Silawanebessy
 • 1890 Z.J. Muis wonend op Amboina

2) een broer van Zadrak

 • 07-04-1866 Huwelijk Amboina Willem Nicodemus Muis met Johanna Latuhari
 • 1882 Willem Muis woont in Amboina
 • 24-09-1882 Overlijden Willem Nicodemus Muis, oud 65 jaar, geb. Amboina, echtg. van Johanna Latuharyhary, zn. van Jacob Muis en Hana Tatuhi

(Willem geboren 1817)

3) ik wil daar op aansluiten met de stelling dat dit óók een broer zou kunnen zijn:

 • 10-08-1867 Huwelijk Amboina Mezach Muis met Rachel Pattiasina
 • 1890 Mezach Muis wonend op Amboina
 • 22-11-1905 Amboina Overlijden Mezach Muis

Waarom? Bijbelse namen, bijbelboek Daniël, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sadrach,_Mesach_en_Abednego Daniel 1 vers 6 en 7

 • 6 Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda: Daniël, Hananja, Misael en Azarja.
 • 7 En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen, en Daniël noemde hij Beltsazar, en Hananja Sadrach, en Misael Mesach, en Azarja Abed-nego.

 

 

Bart

En dit is natuurlijk ook een broer:

 • Geboren 04-11-1832 Abraham Muis, zn. van Jacob Muis en Hanna Tutuhe.

Bart

@ Peter, 

Bedankt voor het melden van de eerder gestelde vraag betreffende de fam Muis. Ik zal in de toekomst me meer gaan informeren over evt eerder gestelde vragen. 

mvg-Ben

Ben Wegman

Op hetzelfde naamgevings-thema verder (Abraham en Sara) denk ik dat dit een zuster is:

 • 01-05-1836 Amboina Geboren Sara Muis
 • Geboren 13-06-1857 Jan Hendrik Bloem, zn. van Cesar Bloem en Sara Muis

En dit is denk ik het rijtje kinderen van Willem Nicodemus Muis en Johanna Mahoedin. Ik kan er bij een paar naast zitten natuurlijk

25-07-1917 Bandoeng Willem Nicodemus Muis met de Inlandsche Christenvrouw Johanna Mahoedin (Huwelijk ná dat de meeste kinderen geboren zijn)

 1.             26-06-1906 Bandoeng Geboren Zadrak Jacob Muis                     (vernoemd naar opa en overgrootvader. Overleden? - zie #4)
 2.             17-09-1909 Bandoeng Geboren Juliana Magdalena Muis              (2e voornaam = 2e voornaam oma)
 3.             21-05-1910 Bandoeng Geboren Tabitha Muis                               (vernoemd naar oma; kan nét qua datum)
 4.             26-10-1912 Bandoeng Geboren Zadrach Mozes Muis                   (vernoemd naar opa)
 5.             27-10-1913 Bandoeng Geboren Johanna Margaretha Muis           (vernoemd naar haar moeder)
 6.             06-07-1915 Bandoeng Geboren Josef Samuel Muis                     = Jozef Samuel Muis Geb, 06-07-1915 Ovl 07-11-1971 Sittard (Militair)
 7.             15-11-1917 Bandoeng Geboren Jacob George Alexander Muis     = 27-09-1919 Batavia Overlijden Jacob george Alexander Muis
 8.             31-08-1919 Batavia Geboren Wilhelm Frederik Muis                     (vernoemd naar z'n vader)

 Allemaal niet bewezen natuurlijk, maar wél aannemelijk. Uitgangspunt voor verder onderzoek.

Bart

@ Bart,

Fraaie reconstructie.

Ben Wegman

Bedankt voor alle reacties. 

Wat voor een ander misschien meteen duidelijk is, was voor mij toch nog een puzzel
daardoor heb ik e.a. door elkaar gehaald. Vandaar mijn vragen

Mij was door de laatst levende tante aangegeven dat Willem Nicodemus Muis 2x was getrouwd
Ik begrijp dat hij 1x getrouwd is geweest. (ook gezien zijn militaire gegevens)


en dat zoals eerder op mijn vraag was aangegeven dat Willem Nicodemus muis die overleed in 24-9-1889 niet de vader is.
Maar een broer is van  Zadrak Jacob Muis die getrouwd is met Thabita Magdalena Silawanebessij

Door wat eerder werd aangegeven en door verhalen van mijn tante was het erg verwarrend geworden

Maar van wat ik nu zie moet het zo ongeveer zijn.


Jacob Muis getrouwd met Johanna Tatuhi (Tatoehi)

Hun Kinderen

1) Zadrak Jacob Muis getrouwd met Thabita Magdalena Silawanebessij
2) Willem Nicodemus Muis overleden 24 - 9 - 1887 getrouwd met  Johanna Latuharyhary
3) Abraham Muis geb 4 - 11 1832 getrouwd ??

Mijn betbetovergroot ouders (1ste kind)
 Zadrak Jacob Muis - met Thabitha Magdalena Silawanebessij trouwdatum 28 - 12 - 1882

hun Zoon en  mijn betovergroot ouders

Willem Nicodemus Muis geb 14-10-1888 getrouwd met Christina Johanna Mahoedin
zie hieronder zijn militaire gegevens.
 http://proxy.handle.net/10648/efe4aaba-5c4d-5e13-dc95-fe0064e336b4 zijn militaire gegevens

Hun Kinderen 

1) Thabita Muis geb. 21 - 05 - 1910 opmerking Bijregister
2) Zadrak Mozes Muis geb. 26 - 09 - 1912 opmerking Bijregister
3) Jozef Samuel Muis geb. 06 - 07 - 1915 opmerking Bijregister   Getrouwd met Johanna Titalahawa geb. 20 - 07 - 1912 overl. 02 - 07 - 1971
4) Willem Frederik Muis geb. 31 - 08 - 1919 GEEN opmerking ?????? 

mijn grootouders (3de kind)
Jozef Samuel Muis geb. 06 - 07 - 1915  Getrouwd met Johanna Titalahawa geb. 20 - 07 - 1912 overl. 02 - 07 - 1971

Toch nog een vraag !
Welk bij-register word er bedoeld en waar kan ik dit vinden ??
 

elise van lierop

Bijregisters behoren bij de burgerlijke standgegevens. Een aangifte kan bv veel later zijn gedaan om verschillende redenen. Geboorte in een buitendorp en pas later doorgestuurd, de aangifte door de vader kan pas later zijn gedaan etc.

Tabita geboorte 1910 maar de geboorte wordt vermeld in de RA 1918. Dus aangifte in 1916-1917.  Je zult zien dat diverse kinderen Muis  tegelijkertijd in de regeringsalmanak staan vermeld terwijl er jaren tussen hun onderlinge geboortes zit. Soms is er ook verband met een a.s. huwelijk en worden de kinderen alsnog aangegeven.

Het bijregister van Bandung 1916 staat vermoedelijk op film 1208678 van FS (in te zien bij familycentra van de Mormonen)

Zoeken naar films: https://www.familysearch.org/search/catalog?oldlink=https://www.familysearch.org/search/catalog/search

Let wel op: men gebruikt modernere namen voor de plaatsen dus Bandung (i.p.v. Bandoeng). Plaatsnaam kun je altijd even controleren via wikipedia.

mvg-Ben

Ben Wegman

Nog een paar losse eindjes:

Vader van Jacob? : 16-08-1830 Batavia overlijden Willem Muis (Militair) (schatting zou geboren kunnen zijn rond 1770, hypothese!)

[BR] Hij is niet de vader, zie hieronder.

Jacob Muis en Hana Tatoehi hebben (deels veronderstelling) kinderen gekregen tussen ~1816 en ~1836; Jacob zal ~1795 zijn geboren

Zoon van Jacob, of van Willem? Of misschien helemaal niet verwant - naam Wouter zie ik niet terug? : 07-12-1840 Soerabaja Overlijden Wouter Muis, zeevarende

Kinderen (bewezen en mogelijk) van Jacob en Hana

 • Willem Nicodemus Muis (~1817) en Johanna Latuhari kunnen kinderen gekregen hebben zo tussen 1837 en 1870 (huwelijk 1866)
 • Mezach Muis en Rachel Pattiasina vrijwel idem laten we zeggen ~1840-1875 (huwelijk 1867)
 • Zadrak Jacob Muis en Tabitha Magdalena wellicht wat later ~1850-1885 (huwelijk 1882)
 • Abraham Muis, zn. van Jacob Muis en Hanna Tutuhe. Geboren 04-11-1832, verder niets bekend
 • Cesar Bloem en Sara Muis hebben, grotendeels verondersteld, kinderen gekregen tussen ~1853 en ~1883 (1857 feit, kindere heten vermoedelijk verder Bloem)

(hier hebben we gelijk een moeilijkheid te pakken, dit overlapt elkaar nogal. Van de volgende geboorten is dus moeilijk te achterhalen van wie dit kinderen zijn)

 • 23-10-1865 Batavia Geboren Paulina Geertruida Muis (is zij überhaupt verwant?)
 • 27-08-1869 Amboina Geboren Johanna Anthonia Muis (verm. van Willem M, vernoemd naar haar moeder)

            = 08-02-1894 Amboina Reinhard Seberandus Mustamu met Johanna Anthonia Muis

            = 16-01-1901 Amboina Overlijden Johanna Anthonia Muis

 • 01-06-1870 Soerabaja Geboren Koert Muis (is hij überhaupt verwant?)
 • 20-01-1872 Amboina Geboren Leonora Johanna Muis = 28-12-1872 Amboina Overlijden Leonora Johanna Muis
 • 24-01-1874 Amboina Geboren Louisa Maria Muis
 • 20-12-1882 Amboina Geboren Wilhelmus Zadrak Muis (erkenning) (van Mesach of Willem N)
 • 06-01-1884 Amboina Geboren Sara Muis (vernoemd naar haar tante, mja, dan weet je het nog niet)
 • 21-03-1886 Amboina Geboren Willem Frederik Muis
 • 14-10-1888 Amboina Geboren Willem Nicodemus Muis (van Zadrak en Tabita - dat weten we)

 Onderstaande hoort bij elkaar; Jacob Muis gehuwd met WMF Kluin is dus waarschijnlijk de zoon van Jannes Muis.

 • J. Muis geg. fuselier, opziener Djokjakarta
 • 03-06-1899 Djokjakarta Geboren Jacob Muis (erkenning)
 • Jacob Muis (gehuwd met W.M.F. Kluin) 03-06-1899 Djokjakarta
 • 08-06-1900 Djokjakarta Overlijden Jannes Muis

Onderstaande hoort ook bij elkaar; zendeling-leeraar Jacob J. Muis is de vermoedelijke vader van Jacob 1897 en Charlotte Wilhelmina 1898

 • 1898 Zendeling J.J. Muis te Cheribon
 • Jac. J. Muis zendeling -leraar te Cheribon
 • 06-02-1897 Cheribon Geboren Jacob Muis
 • 08-02-1898 Cheribon Geboren Charlotte Wilhelmina Muis

Hoe Jannes en Jacob J. in bovenstaande verhaal passen is nog niet duidelijk maar iig Jacob J en zijn kinderen lijken gezien de namen wel verwant.

Bart

En deze 3 zijn nog op geen enkele manier ergens aan te relateren:

 • Adresboek 1899 A. Muis leerling letterzetter in Batavia (Kan niet Abraham zijn lijkt mij; die is 1832 geboren dus 67 jaar - en dan leerling?)
 • Adresboek 1908 L.Th. Muis
 • 22-04-1888 Atjeh  Overleden  Muis (militair)

En verder: 16-08-1830 Batavia overlijden Willem Muis (Militair) - die van de hypothese - is NIET de vader van Jacob Muis waar het hier over gaat. De hier genoemde Willem is tot op de bodem uitgeplozen hier: https://www.stamboomforum.nl/subfora/61/2/43007/2 en is a) pas vanaf 1828 in Indie en b) geboren 1798. Past niet.

Bart


BartPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu