stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Roots van Johanna Louisa Cornelis * Semarang 1834


Profiel afbeelding

Ben op zoek naar meer gegevens over de herkomst van  Johanna Louisa Cornelis.
Wie waren haar ouders en grootouders?

De volgende gegevens heb ik kunnen achterhalen.

Geboren op 03.07.1834  te Semarang (bron: RA Ned. Indie)
Getrouwd op 31.05.1856 te Batavia (bron: RA Ned. Indie, Java bode 1856)   met Livinus van
Kerckhoven.

Overleden op 3 mei 1917 te Magelang (bron: RA Ned. indie)

Met vriendelijke groet

Manfred van Kerckhoven
 

Manfred van Kerckhoven

"Bevallen van eene DOCHTER, Johanna Louisa Kerckhoven, geboren Cornelis - Pandeglang den 27 Maart 1857".

G. Karssenberg

De kant van haar man: Livinus van Kerckhoven is op 19.11.1817 in Sevenaecke (Oost-Vlaanderen)  geboren als zoon van Benedictus van Kerckhoven en Theresia Staelens.

G. Karssenberg

Dit rijtje kinderen 'Cornelis' wordt geboren in Semarang; 3 van de 6 zijn als kind ook daar overleden.

20-11-1829    Johanna Francina Paulina    overleden 05-05-1835 Semarang
01-01-1831    Johanna Wilhelmina              overleden 31-01-1888 Batavia
01-01-1833    Johannes William                  overleden 13-04-1837 Semarang
03-07-1834    Johanna Louisa
25-12-1837    Hendrik Christoffel                 overleden 04-08-1838 Semarang
10-08-1839    Joseph Johannes

Ze zouden (gezien de datums) allemaal kinderen van hetzelfde paar kunnen zijn

Voor de hand liggende kandidaat-paren (er zullen vermoedelijk meer kandidaten zijn) :

  • Andries Cornelis en Petronella Elisabeth van der Geugten, getrouwd Semarang 1826. Andries is overleden in 1839, Tegal; Petronella in 1846, Tegal.
  • Johannes Carel Cornelis en Jacoba Pick, getrouwd Semarang 1828. Overlijden heb ik in beide gevallen nog niet gevonden; misschien de militair Jan Cornelis die in 1842 in Semarang overlijdt?

Beide paren zijn dus niet uit te sluiten. Gezien alle Johanna's en Johannessen heb ik lichte voorkeur voor Johannes en Jacoba.

=> Interessant zou zijn als zou blijken dat er b.v. een militaire (stamboek) registratie van Joseph Johannes is, want daar staan vrijwel altijd ouders bij.

=> Of rechtstreeks het trouwen op 31.05.1856 Batavia opzoeken op de films bij de LDS:

1856 hoofdregister 1208807   (item 14)
   id. bijregister 1357944   (item 6)

Vermoedelijk staan haar ouders daar wel vermeld. Dat laatste lijkt mij een aanrader, want zoeken op de achternaam 'Cornelis' is best een lastige en dus tijdrovende bezigheid.

Bart

Beste Bart

Had inderdaad ook hetzelfde rijtje broers en zussen van Johanna Louise Cornelis.

Was inderdaad van plan LDS film in te gaan zien betreffende hun huwelijk. Had als mogelijk vader van Johanna Louise Cornelis de persoon "Johannes William Cornelis, deze stond in de RA 1824, 1825 registreert in Batavia en in 1834 in Semarang.

Livinus van Kerckhoven, was in 1856 toen hij ging trouwen adjudant onderofficier bij de infanterie. Mogelijk inderdaad dat hij zijn vrouw zocht die mogelijk een dochter was van een KNIL militair. Uit familie overlevering en ook uit foto 's van zijn kinderen is Livinus niet met een inlandse vrouw getrouwd, de kinderen van Livinus en Johanna waren licht van uiterlijk (mogelijk wel een kleine indische mengeling) Livinus zelf was een belg.

Klopt het dat LDS film volgens afspraak kan inzien in Amsterdam

Groet Manfred

Manfred van Kerckhoven

Klopt het dat LDS film volgens afspraak kan inzien in Amsterdam? => voor zover ik weet wel, maar ik kom nooit bij de LDS dus ken de gedetailleerde ins en outs niet

Bart

PS: de door jou gevonden Johannes William lijkt mij ook een uitstekende kandidaat gezien de namen van de veronderstelde eerste zoon:

01-01-1833    Johannes William                  overleden 13-04-1837 Semarang

Ik kom deze Johannes William Cornelis niet in roosjeroos tegen trouwens

Bart

LDS film volgens afspraak kan inzien in Amsterdam

De genoemde nummers lagen in Amsterdam. Maar mogelijk zijn er films naar Leeuwarden verhuisd. Dus eerst even informeren in Amsterdam of de film er ligt.

mvg- Ben

Ben Wegman

Bron BS Batavia, huw.reg. 1856, aktenr. 30 (de gegevens tussen [ ] zijn van mijzelf)

31 mei 1856. Livinus van Kerckhoven, geboren te Zevenaecke [19 nov. 1817], oud 30 jaar, adjudant-onderofficier van de infanterie, in garnizoen te Tanara, residentie Bantam, thans alhier aanwezig, zoon van Benedictus van Kerckhoven en van diens echtgenote Theresia Staelens, beiden overleden; met Johanna Louisa Cornelis, geboren te Semarang [3 juli 1834], oud 22 jaar, alhier wonende te Weltevreden buiten Batavia, natuurlijke dochter van de inlndse vrouw Kattie en erkend door Johannes Cornelis, beiden overleden. Getuigen: twee adjudant-onderofficieren der artillerie (ongerelateerd).

Overigens zijn de Centra voor Familiegeschiedenis van de Mormonen wegens de coronacrisis tot nader order gesloten.

leo

@ Leo,

Bedankt voor deze zeer snelle levering van de inhoud van de huwelijksakte. Top.

mvg-Ben

Ben Wegman

Bedankt voor de service Leo!

Nu zoeken we dus een Johannes Cornelis die is overleden tussen 1834 en 1856:

Zeevarende, overleden Banjoewangi. Als we puur op de exacte naam af gaan zou dit dezelfde persoon zijn

17-08-1841 Cornelis Johannes overledene

Eventueel (Jan = Johannes; en ook Johannes met een extra voornaam):

Beiden militair, overleden Semarang resp Padangsche Bovenlanden:

24-12-1842 Cornelis Jan overledene
02-06-1844 Cornelis Jan overledene

Van de al eerder genoemde Johannes Carel en Johannes William kennen we niet de datum van overlijden. Maar ik heb wél inmiddels de datum van overlijden van Jacoba Pick (vrouw van Johannes Carel) gevonden in roosjeroos:

18-10-1837 Pick Johanna Jacoba overledene

Daarbij staat aangetekend: Overleden te Semarang, echtgenote van Johannis Cornelis (bewijst dat Johannes Carel Cornelis soms kortweg als Johannes Cornelis in de BS is opgenomen). We kunnen er dus van uit gaan dat er in 1834 een bestaand huwelijk was tussen Johannes Carel Cornelis en Johanna Jacoba Pick. Echter, de geboorte van Johanna Louisa Cornelis is vermeld in RA 1839 / 237, en dat is ná het overlijden van Johanna Jacoba Pick.

=> Ik ben geneigd op grond hier van aan te nemen dat Johannes Carel Cornelis (van 1828 tot haar overlijden in 1837 gehuwd met Johanna Jacoba Pick) de vader is van de in 1834 uit de Inlandse vrouw Kattie geboren en in 1838 erkende (RA 1839) Johanna Louisa Cornelis is. En wellicht is hij dezelfde als de in 1841 te Banjoewangi overleden zeevarende.

Zo zie je maar, opletten dus. Als ik eerder had gezien dat de geboorte van Johanna Louisa pas 5 jaar later in de RA stond had ik geen echtpaar als kandidaat gesuggereerd.... en ook niet 'Ze zouden (gezien de datums) allemaal kinderen van hetzelfde paar kunnen zijn'

Overigens: de kinderen 'Cornelis' vóór 1837 in Semarang geboren worden direct het jaar daarna in de Almanak vermeld. Dat zijn dus hooguit halfbroers/zussen. Dat zijn:

20-11-1829    Johanna Francina Paulina    overleden 05-05-1835 Semarang
01-01-1831    Johanna Wilhelmina              overleden 31-01-1888 Batavia
01-01-1833    Johannes William                  overleden 13-04-1837 Semarang

=> Blijft overigens wél nog steeds frappant de door de vraagsteller gevonden "Johannes William Cornelis, deze stond in de RA 1824, 1825 registreert in Batavia en in 1834 in Semarang", zeker gezien de in 1833 te Semarang geboren Johannes William.

En de kinderen 'Cornelis' van ná 18-10-1837 worden ook direct het jaar daarna vermeld. Dat zouden eventueel volle broers kunnen zijn. Dat zijn:

25-12-1837    Hendrik Christoffel                 overleden 04-08-1838 Semarang
10-08-1839    Joseph Johannes

Bart

Kandidaat: Jan Cornelis (geboren 02-10-1789 Groningen, overleden Salatiga 20-12-1842). Dit is mogelijk (en het past net).

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/inventaris?inventarisnr=108&activeTab=gahetnascan&afbeelding=NL-HaNA_2.10.50_108_0055#tab-heading

mvg-Ben

Ben Wegman

Ene Jan Cornelis, geboren aan de Brede Markt in Groningen, is op 2.10.1789 in de Martinikerk gedoopt als zoon van Jurrien Cornelis en Margien Wilgenbos.

G. Karssenberg

Deze Jan Cornelis, zoon van Jurrien Cornelis en Margien Wilgenbos, huwt op 18.8.1811 in Groningen met Mettje Ynses de Vries.

G. Karssenberg


Bij het huwelijk (25.8.1836 in Groningen) van Jurrien Kornelis, zoon van Jan Kornelis en Metje de Vries, wordt verklaard dat "bruidegoms vader sedert eenige jaren afwezig is".

G. KarssenbergPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu