stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Johan Robbert Portier (1844 -1896) X 1877 Soerakarta met Eva Antonia van Steenbergen(1858 - ?)


Profiel afbeelding

Johan Robbert Portier getrouwd met Eva Antonia van Steenbergen
Ben op zoek naar
1] de overlijdensdatum van Eva Antonia van Steenbergen
2] wie waren de ouders van Eva Antonia van Steenbergen
3] hadden ze maar 1 dochter: Eleonora Justine Portier geboren op 09.10.1878 Srowot /Klaten en overleden + 23.06.1958 Den Haag (79 jaar) en getrouwd 26.10.1898 Soerakarta met Joseph William Casper Francis Gustaaf Duncan Coenraad.

! heb nog niet de persoonskaart op gevraagd van Eleonora Justine Portier (misschien dat hier de overlijdensdatum staat van haar moeder)

Hieronder de gegevens die ik tot heden heb gevonden

Johan Robbert (J.R.) Portier [1]
Johan Robert Portier [1]
Johan Douglas Robert Portier
[5][6]

Beroep/ Adres
1861: nog geen opgave in RA
1862: ??
1863 - 1868: Portier, Johan Robert . Inwoner van Soerakarta [1]
1869-1874: Portier, Johan Robbert  Inwoner van Soerakarta [1]
1875 -1877: Portier, J.R. inwoner van Boijolali (Soerakarta) [1]
1878: Srowot (geboorte  van dochter Eleonora Justine Portier op 09.10.1878 Srowot /Klaten [4]
1879: Portier, J.R. inwoner van Klaten (Soerakarta) [1]
1882: Portier, Johan Robbert Portier  inwoner van Sragen (Soerakarta) [1]
1885 - 1887: Portier, Johan Robbert Portier  inwoner van Soerakarta [1]
1886: belanghebbende J.R. Portier vordering getuigengeld 20 gulden [7]
1888 - 1889: Portier, J.R. inwoner van Boijolali (Soerakarta) [1]
1890: Portier, J.R. Portier inwoner van Soerakarta [1]
1891- 1892: Portier, J.R. inwoner van Klaten (Soerakarta) [1]
1893 - 1896: Portier, J.R. inwoner van Boijolali (Soerakarta) [1]

* 19.09.1844 Soerakarta (RA 1846/322, onder de naam Johan Robbert Portier [1]
* 19.09.1844 Kajumas  (onder de naam Johan Robbert Portier) [2]
* 19.09.1844 Kajoemas (onder de naam Johan Douglas Robert Portier) [5]
* 19.09.1844 Kayumas – Jatinom - Klaten (onder de naam Johan Douglas Robert Portier) [6]
+ 28.03.1896 Soerakarta (RA 1897/448, onder de naam Johan Robbert Portier) [1][2]
+ 28.03.1896 Soerakarta (onder de naam Johan Douglas Robert Portier) [5][6]

X 22.05.1877 Soerakarta (RA 1878/207, onder de naam Johan Robbert Portier en Eva Antonia van Steenbergen ) [1]

Eva Antonia van Steenbergen [1][4]
Eva Anthonia van Steenbergen [2]
(dochter van ??

Adres
1897 – 1899 : Portier, J.R. inwoner van Boijolali (Soerakarta) []1
1899: Portier, wed. – geb. van Steenbergen – Soerakarta Djebbres [3]
1900: Portier, J.R. inwoner van Boijolali (Soerakarta) [1]
1903 - 1907: Portier, Wed. – geb. Steenbergen – Soerakarta) [3]
1908 - 1910: Portier, Wed. – geb. E.A. Steenbergen –Blitar) [3]

* 17.07.1858 afdeling Madura (RA 1859/591, onder de naam Eva Antonia van Steenbergen) [1]
* 17.07.1858 Pmekasan afdeling Madura  [4]
+ ?? 1952 (geen opgave in RA)

Bron-1: Regerings Almanak Nederlands Indie
Bron-2: Pierre Heijboer + (Amsterdam)
Bron-3: Adresboek Nederlands Indie
Bron-4: genealogieonline.nl Dehne
Bron-5: myheritage.nl Luijken
Bron-6: genealogieonline.nl Sijmons
Bron-7: Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1886 [delpher.nl]

Manfred van Kerckhoven - 15 okt 2020 — 06:58

Kleine aanvulling: Johan Robert Portier was een zoon van Andreas George Portier en Rengganingsih.

Manfred van Kerckhoven - 15 okt 2020 — 07:53

Eva Antonia van Steenbergen is geboren op Madura 17.07.1858. Ze is gehuwd Soerakarta 22.05.1877. De Steenbergen die het meest in aanmerking komt voor het vaderschap is Adrianus Johannes Steenbergen:

Almanak 1857 in Grissee:
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN749780436&PHYSID=PHYS_0511&view=fulltext-parallel&DMDID=DMDLOG_0001

Almanak 1858 op Madura:
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN749780452&PHYSID=PHYS_0505&view=fulltext-parallel

Almanak 1860 Soerakarta:
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN749780495&PHYSID=PHYS_0658&view=fulltext-parallel&DMDID=DMDLOG_0001

Ook roosjeroos geeft hetzelfde ouderpaar dat het meest in aanmerking komt (Huwelijk residentie Soerabaja, afdeling Madoera):

Datum Familienaam Voornaam Rol
09-11-1851 van Steenbergen Adrianus Johannis bruidegom
09-11-1851 Roijer Rosalie bruid

 Rosalie is geboren Soemenep op Madoera, en overleden Soerakarta

Datum Familienaam Voornaam Rol
08-08-1835 Roijer Rosalie kind
09-11-1851 Roijer Rosalie bruid
24-07-1875 Roijer Rosali overledene

Adrianus is overleden Soerakarta

Datum Familienaam Voornaam Rol
09-11-1851 van Steenbergen Adrianus Johannis bruidegom
19-09-1878 van Steenbergen Adrianus Johannes overledene

1857 Bangkallang (op Madoera): https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=steenbergen&coll=ddd&sortfield=date&page=1&facets[periode][]=2|19e_eeuw|1850-1859|1857|&facets[spatial][]=Nederlands-Indi%C3%AB+|+Indonesi%C3%AB&identifier=ddd:011060122:mpeg21:a0001&resultsidentifier=ddd:011060122:mpeg21:a0001

z'n overlijden in 1878: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22a.+j.+van+steenbergen%22&coll=ddd&sortfield=date&page=1&facets[spatial][]=Nederlands-Indi%C3%AB+|+Indonesi%C3%AB&identifier=ddd:110535535:mpeg21:a0013&resultsidentifier=ddd:110535535:mpeg21:a0013

Dit is vermoedelijk een zus van Eva: ook geboren Madoera, ook gehuwd Soerakarta:

Datum Familienaam Voornaam Rol
31-08-1854 van Steenbergen Christiana Geertruida kind
04-11-1871 van Steenbergen Christiana Geertruida bruid
18-06-1934 van Steenbergen Christina Geertruida overledene

Bovenstaande dus de vermoedelijke ouders en zus van Eva Antonia van Steenbergen, bij wijze van uitsluiting en deductie. En hieronder vermoedelijk een broertje, zeer jong overleden:

26-06-1853 van Steenbergen Lodewijk Adolph Adrianus kind
30-06-1853 van Steenbergen Lodewijk Adolph Adrianus overledene

-Bart- - 15 okt 2020 — 15:02

Ene Adrianus Jacobus van Steenbergen, zoon van Anthonij van Steenbergen en Johanna Geertruida Rosenquist, is op 5.9.1820 in Grissee geboren (roosjeroos).

G. Karssenberg - 15 okt 2020 — 15:34

-Bart- - 15 okt 2020 — 15:40

@ G. Karssenberg: inderdaad, die Adrianus Jacobus zou wel eens dezelfde kunnen zijn als Adrianus Johannes. Vader is Antonij Adrianus; Eva Antonia zou dan naar haar opa zijn vernoemd, en Christiana Geertruida naar haar oma Johanna Geertruida Rosenquist.

-Bart- - 15 okt 2020 — 15:47

En Anthonij Adrianus zou dan weer een zoon kunnen zijn van de in 1780 gehuwde Adrianus Johannes van Steenbergen:

https://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/zoeken/?z=te+Batavia+in+den+compagniestijd

Uit: De Nederlandsche Leeuw jaargang 1904 / 1905 / 1906

Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, door W. Wijnaendts van Resandt.
(Zie ook 22" Jaargang, kol. 209 en volgende) ...... . °. . 15, 55, 96, 129, 192, 232, 253, 283.)
Bron : Archief van commissarissen van huwelijksche- en kleine gerechtszaken te Batavia.

14 December 1780. Adrianus Johannes van Steenbergen.

Uitleg van de auteur:

Aan het jaar 1780 gekomen, stuiten wij op een grootere lacune, aangezien van het Gebodenboek van Januari 1780 tot Januari 1786 het grootste gedeelte verdwenen is. Slechts het laatste stuk. nl. van half 1785 tot begin 1786, is nog aanwezig; de inhoud van dat gedeelte zal dan ook volgen.
Gelukkig bleef echter bewaard een alphabetische Klapper op dit verloren gegane gebodenboek, welke klapper juist loopt van Jan. 1780 tot Jan. 1786.
De inhoud van dien klapper (welke alphabetisch op de voornamen is aangelegd) volgt in chronologische volgorde hieronder. De klapper vermeldt voornamen en naam van den bruidegom en den datum der geboden; de naam der bruid ontbreekt dus. Van verschillende der genoemde personen vond ik uit andere officieele stukken in het archief de namen der vrouwen, met wie het huwelijk aangegaan werd. I k heb in die gevallen de naam der bruid tusschen [ ] er bij gevoegd.

-Bart- - 15 okt 2020 — 16:00

https://sites.google.com/site/sumatraswestkust/java-almanac-1

Auteur: A.H. Hubbard. Titel: The Java Half-Yearly Almanac and Directory for 1815, published under sanction of Government. Batavia: Printed by A.H. Hubbard, Government Press 1815

Richard Davies upd 2000: Grissee (upd. 24 july 2000)

Steenbergen, A.A. van, Mariner

-Bart- - 15 okt 2020 — 16:13

Mijn veronderstelling m.b.t. de afstamming van Anthonij Adrianus is wankel gezien het onderstaande:

http://www.iisg.nl/migration/europese-immigratie.php

Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, inv.nos 3106-3125, Registers van het Europese personeel op Java en Madoera,
alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819.

Residentie    Naam    Voornamen    Leeftijd    Geboorteplaats    Beroep    Aankomstjaar Java    OVLdag    OVLmnd    OVLjaar    OVLplts    Sinds wanneer hier woonachtig    Opmerkingen

Soerabaija 3117    Steenbergen      Johannes Wilhelmus          16    Grissee             geen                                   1810
Grissee      3118    Steenbergen    Antony Adrianus van     25    Bandaneiza    burger    1803                    1813

-Bart- - 15 okt 2020 — 16:25

...en toch weer NIET zo wankel. Uit de index van het boek van Maarten Etmans - De bevolking van Banda ( http://www.roosjeroos.nl/boeken/ ):

Steenbergen, ..... van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Steenbergen, Adrianus Johannes van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Steenbergen, Anthony Adrianus van (1790) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Steenbergen, Elizabeth Geertruida van (1785) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Steenbergen, J. A. van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Steenbergen, Jacoba Geertruida van (1803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

-Bart- - 15 okt 2020 — 16:35

Bart bedankt voor het uit antwoord op vraag 2.

 

Groet Manfred

Manfred van Kerckhoven - 15 okt 2020 — 18:39

Dag Manfred,

1) Ik kan de overlijdensdatum van Eva Antonia van Steenbergen ook niet vinden

3) Kinderen? Die zouden naar verwachting in Soerakarta of daaromtrent geboren moeten zijn. Alleen worden daar in die periode zo veel kinderen 'Portier' geboren dat dat een lastige opdracht is. De beste mogelijkheid is denk ik om alle Portiers (86) in het Oost-Indisch Boek te doorlopen op wie de ouders zijn: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00457?searchTerm=portier

-Bart- - 15 okt 2020 — 19:39

Manfred,

Let op bij je naspeuringen dat er 2 personen met de naam Johan Robert Portier grotendeels tegelijkertijd leefden:

Datum Familienaam Voornaam Rol
19-09-1844 Portier Johan Robbert kind
27-03-1860 Portier Johan Robbert kind
22-05-1877 Portier Johan Robbert bruidegom
28-03-1896 Portier Johan Robbert overledene

De 'andere' Johan Robbert is geboren in 1860 in Ambarawa (bij Semarang) en krijgt in 1899 met de inlandse 'Wajem' aldaar een zoon Willy:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00457/1b285372-d5fa-11e8-828a-00505693001d

-Bart- - 16 okt 2020 — 09:32

Voor de volledigheid: Johanna Geertruida Rosenquist is mijns inziens hoogst vermoedelijk een dochter van Jacob Happon Rosenquist en Jacomina Fay. Zie:

De Indo-Europeesche Families in Nederlandsch-Indië door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. Vanaf Bataviaasch nieuwsblad 24-05-1930 . 2e reeks 1933.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets[spatial][]=Nederlands-Indi%C3%AB+|+Indonesi%C3%AB&facets[periode][]=1|20e_eeuw|1930-1939|&query=%22De+Indo-Europeesche+families%22&coll=ddd&sortfield=date&page=1&identifier=ddd:011072718:mpeg21:a0236&resultsidentifier=ddd:011072718:mpeg21:a0236

"Rosenquist. — (Happon Rosenquist).

Coert Alexwitz Rosenquist, van Schiba, prov. ass. in Compagnie's dienst. later burger te Japara (1748) en te Makasser, huwde 16 Febr. 1738 Jacoba Happon, van Makasser; hij was 22 Juli 1751 dood, daar zijn weduwe toen hertr. met Willem Muiier.

Hun zoon was Axel Anthony R., geb. te Makasser, assistent in Compagnie's dienst en later Kap. Luit. der burgerij, huwde 17 Juli 1774 aldaar Jacoba van Clootwijk, weduwe van den onderkoopman en soldijboekhouder Thomas Johannes Linkers. Hij test. op 1 Aug. 1795 te Makasser en was toen weduwnaar met o.a. twee zoons:

1. Dirk Coert R., geb. Makasser 16 Oct. 1776, en

2. Jacob Happon R., geb. aldaar 20 Dec. 1777.

Eerstgenoemde, cadet der militie (1798) en boekhouder in Comp.'s dienst (1804), huwde 1ste 8 Juli 1798 te Makasser Dorothea Louiza Dresler, van Makasser, bij wie twee dochters, en huwde 2de Batavia 31 Juli 1803 in de Buitenkerk met Anna Maria van Panhuys, laatst weduwe opperchirurgijn Johan Hendrik Bauer. Van haar is hij gescheiden en zij werd 9 April 1814 op Tanah Abang te Weltevreden begraven.

De tweede zoon, Jacob Happon R., eerst korporaal en laatstelijk zoutverkooppakhuismeester te Grissee, overl. aldaar 3 Jan. 1851; hij huwde te.Makasser 18 Juni 1797 Jacomina Fay, geb. aldaar 26 Nov. 1753 en overl. te Grissee 17 Mei 1851, Op 29 Sept 1827, na 29-jarig huwelijk, beviel zij van haar 25ste kind. Zijn zoons hadden verscheidene nakomelingen."

Johanna Geertruida Rosenquist zal één van hun oudste kinderen zijn geweest.

https://sites.google.com/site/sumatraswestkust/java-almanac-1

The Java Half-Yearly Almanac and Directory for 1815, published under sanction of Government. Batavia: Printed by A.H. Hubbard, Government Press 1815. (Richard Davies upd 2000)

"Grissee: Rosenquist, J.H."

Roosjeroos:

Datum Familienaam Voornaam Rol
03-01-1851 Happon Rosenquist Jacob overledene
Datum Familienaam Voornaam Rol
08-10-1821 Faij Jacomina moeder
17-05-1851 Taij Jacomina overledene

Scan inschrijving Ambtenarenstamboek te bestellen:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00283/b8022956-1c44-102e-8011-0050569c51dd

-Bart- - 16 okt 2020 — 10:56


Barth,

Klopt, deze was ook tegengekomen in de stamboom van de Portiers.

 

Groet Manfred

Manfred van Kerckhoven - 17 okt 2020 — 08:10Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu