stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Kraus(s), Semarang 1828-1890


Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar de ouders van Adriana Johanna Henrica KRAUSS, geboren Semarang 16-10-1828, overleden aldaar 13-8-1890.

Zij trouwt te Semarang 30-1-1845 Dirk Bernardus VODEGEL (1816-1865) zoon van Jan Hendrik Vodegel en Saria. 

Ik kom in Semarang alleen tegen Adriana Johanna Hendrika HARTSINCK, geboren aldaar 1828 (zonder datum). 

Andre Sijnesael - 7 apr 2021 — 17:58 (laatst bijgewerkt 7 apr 2021 — 18:35 door auteur)

Haar overlijden kan ik in de kranten terugvinden; overleden tussen 8 en 21 augustus 1890, 62 jr, wed. A. J. H. Hessels-Kraus.

Ze is in 1867 met Karel Hessels gehuwd:

Datum         Familienaam Voornaam                           Rol
30-01-1845 Krauss           Adriana Johanna Hendrica bruid
02-10-1867 Krauss           Adriana Johanna Hendrica bruid

Karel Hessels is in 1884 overleden (roosjeroos).

Datum         Familienaam Voornaam Rol
02-10-1867 Hessels         Karel         bruidegom
29-02-1884 Hessels         Karel         overledene

-Bart- - 7 apr 2021 — 19:20

Ik denk dat het goed zou kunnen dat de in 1828 geboren Adriana Johanna Hendrika HARTSINCK dezelfde is als Adriana Johanna Henrica KRAUSS. Het klopt in ieder geval met haar leeftijd bij overlijden. Wat je dan zou verwachten is dat ze geboren is als dochter van een ongehuwde moeder mevrouw Hartsinck, en later is erkend door een meneer Krauss, waarbij mogelijk mevrouw Hartsinck en meneer Kraus op een tijdstip na 1828 met elkaar gehuwd zijn.

Alleen heb ik daarvan nog helemaal niets terug kunnen vinden. Waar is de datum 16-10-1828 vandaan gekomen?

Het overlijden van Adriana Johanna Hendrika op 13-08-1890 te Semarang is onder de naam Adiana Johanna Hendrica; Adriana zonder 'r'.

-Bart- - 7 apr 2021 — 21:42

Uit 1996INN9: 14 Een sedert het laatste kwart der 18de eeuw op Java gevestigde tak van het Amsterdamse regentengeslacht Hartsinck
door Roel G. de Neve

VIIIa. Andries Hartsinck (ex matre de vrije onchristenvrouw Willemijntje), geb. Batavia 12 maart, geadopteerd 17 maart en ged. ald. 18 maart 1791,  overl. Semarang 30 juli 1855, tr. le Schagen 27 okt. 1811 (door echtsch. ontb.) Guurtje Jongerling, geb. Zijpe 23 nov. 1794, overl. Huisduinen 19 juni 1847, dr. van Rens en Hiltje Schravesand; tr. 2e Semarang 12 april 1837 Maria Engelina Keijner, overl. Semarang 30 aug. 1891.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

@ Bart, wordt lastig te bewijzen, denk ik.

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ben Wegman - 7 apr 2021 — 22:01 (laatst bijgewerkt 7 apr 2021 — 22:05 door auteur)

Misschien haar tweede huwelijksakte opzoeken Batavia bij de Mormonen.

mvg-Ben 

Ben Wegman - 7 apr 2021 — 22:13

Re: "Waar is de datum 16-10-1828 vandaan gekomen?" => ik denk dat ik m'n eigen vraag kan beantwoorden: Genealogie van Dongen-Vaartjes, Stolk, Vodegel.  Verzameld door J.C. van Dongen. Zie: 

http://dongenvaartjes.magix.net/public/GDPro/vandongen-vodegelframeset.htm?vandongen-vodegel000021.htm

Wat mij hier ook opvalt: Dirk Bernardus Vodegel, overl. Semarang 21 dec. 1867, RA 1869, 95 , terwijl Adriana Johanna Hendrica ruim 2 maanden eerder op 02-10-1867 trouwt met Karel Hessels. Dat is heel raar, en klopt denk ik ook niet. Zie dit lijstje:

Datum         Familienaam Voornaam         Rol
05-08-1835 Vodegel         Dirk Bernardus bruidegom
31-08-1844 Vodegel         Dirk Bernardus bruidegom
30-01-1845 Vodegel         Dirk Bernardus bruidegom
09-02-1862 Vodegel         Dirk Bernardus kind
14-01-1865 Vodegel         Dirk Bernardus overledene
21-12-1867 Vodegel         Dirk Bernardus overledene

Bij beide overlijdens van een Dirk Bernardus Vodegel staat geen nadere aanduiding m.b.t. de persoon, Beide gebeurtenussen zijn te Semarang. De op 14-01-1865 overleden Dirk Bernardus zal de man van Adriana Johanna Hendrica zijn, en de op 21-12-1867 overleden Dirk Bernardus dezelfde als degene die op 09-02-1862 is geboren.

Inderdaad, De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, d.d. 20-01-1865: Overleden: [...] D. B. Vodegel, mannelijk oud 48 j. Dus geboren ~1816.

De in 1862 geboren Dirk Bernardus is een zoon van "Herman Nicolaas Vodegel, oud 39 jr., zonder beroep, wonende te Semarang en de javaansche vrouw Jaimah, oud naar schatting 38 jr., ongehuwde lieden, beiden wonende te Semarang"

Deze Dirk Bernardus is samen met zijn broer (?) David (geboren in 1861) op 5 mei 1865 te Semarang gedoopt. Zie deze gegevens van R. van der Wal:

https://www.genealogieonline.nl/indische-genealogie/I6830.php
https://www.genealogieonline.nl/indische-genealogie/I6828.php

Ook hier is iets raars aan de hand: David is geboren 2 dec.1861, en Dirk Bernardus 9 feb.1862, beiden aangegeven op 14 apr. 1865. En het zouden volle broers zijn, dezelfde moeder. Lijkt me een onwaarschijnlijkheid, alhoewel een tweeling met één vroeggeboorte op 7 maanden en een voldragen kind theoretisch wel mogelijk schijnt.

-Bart- - 7 apr 2021 — 22:23

Hier staat nog meer over D. B. Vodegel, overleden in 1865 (van R. van der Wal)

-Bart- - 7 apr 2021 — 22:42

Ik lees in een publicatie op Geneanet dat Adriana Johanna Hendrica Hartsinck een dochter zou zijn van Andries Hartsinck en een onbekende moeder. In de collectie Oostindische fiches van het CBG trof ik meerdere erkenningen aan door Andries bij verschillende inlandse vrouwen, maar geen Adriana. Ik zal eens contact opnemen met de eigenaar van deze gegevens op Geneanet hierover. 

De vraag blijft dan natuurlijk allereerst of we hier met dezelfde Adriana Johanna Hendrika te maken hebben en vervolgens, als dat zo is, waarom de naam dan veranderd in Krauss. Zou ze later geadopteerd zijn door een ander echtpaar? 
Mogelijk levert een van haar huwelijksakten meer helderheid over haar ouders. 

Andre Sijnesael - 8 apr 2021 — 06:59

Ik zie dat Dirk Bernardus Vodegel en Adriana Johanna Hendrika Krauss een zoon Andries hadden, geboren 25-1-1849 te Semarang. 
Andries Vodegel (1849-????) » Indische genealogie » Genealogie Online

Andre Sijnesael - 8 apr 2021 — 07:14

Lees mijn bijdrage (22:01) nog even door; daar wordt zij ook genoemd en onderstaand is de bron

Uit 1996INN9: 14 Een sedert het laatste kwart der 18de eeuw op Java gevestigde tak van het Amsterdamse regentengeslacht Hartsinck
door Roel G. de Neve

mvg-Ben

Ben Wegman - 8 apr 2021 — 08:41

@Ben: Ik heb het gelezen. Nu blijft nog het mysterie rondom de naamsverandering van Hartsinck naar Krauss. Het lijkt er toch sterk op dat het om dezelfde persoon gaat, ik heb echter nog niets kunnen vinden in div bronnen wat dit zou kunnen verklaren. 

Andre Sijnesael - 8 apr 2021 — 08:50

@ Andre,

Goed gespot, dat Andries Vodegel een zoon zou zijn van Dirk Bernardus Vodegel en Adriana Johanna Hendrika Krauss. In de gegevensverzameling 'Indische Genealogie' van R. van der Wal' gaat het bij dopen in Semarang veelal over gegevens die hij zelf uit de RK doopboeken heeft opgediept, en die zijn goed gedocumenteerd. Bij deze Andries staat echter alleen de aanduiding 'Herv. doopreg Semarang'.

Dat moet wel haast afkomstig zijn uit  de bronnenpublicaties van de IGV, en wel uit 'BRP4' - "E.M. de Bruijn – ter Denge, ‘Het Hervormde doopregister van Semarang 1849-1864’ (1995)". De index van dat werk staat online, en daarin is te zien dat de naam 'Vodegel' voor komt op pagina's 5, 21, 42, 75, 104, 113. Omdat de gegevens van R. van der Wal voor zover ik weet betrouwbaar zijn ga ik er even van uit dat dat wel klopt allemaal, en het is na te zien.

Dat zou dan inderdaad wél een betekenisvolle aanwijzing zijn, gezien het gegeven dat je op geneanet gevonden hebt. Dat is trouwens hetzelfde als wat Ben hierboven al noemt, en afkomstig is uit '1996INN9'. En in die publicatie staat er inderdaad wél een duidelijk vraagteken bij. De (vele) adopties van Andries Hartsinck in de CBG verzameling gaan zeker niet allemaal over Andries geboren in 1791, maar mijns inziens eerder meestal over zijn vader, geboren 1755 en overleden in 1811, die dus niet de vader van Adriana Johanna Hendrika kan zijn. Vergelijk deze gegevens bijvoorbeeld over Antoinette Henriëtte Hartsinck: publicatie online met nette bronvermeldingen, en CBG adoptie gegeven.

En stel dat bovenstaande allemaal zou kloppen, dan levert dat inderdaad nog geen verklaring voor de naamsverandering Hartsinck => Krauss. Aan de andere kant: tot nu toe is er maar één in 1828 te Semarang geboren Adriana Johanna Hendrika gevonden: Hartsinck. Van haar ontbreekt ieder ander spoor. Over Adriana Johanna Hendrika Krauss is veel meer te vinden. Onder andere dat ze gezien haar leeftijd bij overlijden in 1828 zou moeten zijn geboren, en haar leven speelt zich voor een belangrijk deel te Semarang af. Maar die geboorte is nou net niet terug te vinden. Dat geeft natuurlijk ook te denken, op z'n minst.

-Bart- - 8 apr 2021 — 09:21

De geboorte van een zoon die je noemde: uit doopregister Semarang (BRP4 uitgave IGV)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ben Wegman - 8 apr 2021 — 09:29

Over Andries Hartsinck, senior, dus geboren 1755 (vader van Andries *1791):

Uit: De Indo-Europeesche families, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. Vele afleveringen. Bataviaasch nieuwsblad Vanaf  24-05-1930.

(OCR is niet al te best)

LXVII Hartsinck.
Andries Hartsinck, geb. Wageningen 8 Mei 1755. gereformeerd, zoon van den luit. admiraal van Holland Andries H. (Mr. Jan Casper's zoon ex Susanna Cornelia Pels) en van Johanna Cornelia de Bas (Lodewijk's dochter ex Cornelia Eliana Iteael), kwam in 1774 als onderkoopman op f4O 'm. voor de Kamer Amsterdam met het schip Princes van Oranje in Indië, in 1785 komt hij als zoodanig op de monsterrol te Pekalongan voor, in 1788 was hij opperkoopman en te resident te Solo, waar hij ook in 1789 voorkomt. Hij was in 1793 heemraad der Bat. ommelanden, in 1808 raad extraordinair van Indië en kreeg 24 Sept. 1808 van den gouverneur generaal Daendels brieven van wettiging voor zijn vier kinderen, twee zoons en twee dochters. De zoons waren:
1. Andries H., geb. 13 Maart 1791, geadopteerd 17 Maart 1791, gedoopt 18 Maart 1791 te Batavia, ex de vrije onchristen vrouw Willemijntje. 
2. Ditlof Frederik H., geb. Batavia in Sept. 1800, gedoopt 16 Nov. 1800, ex Roosje van Mandhaar. 

Uit hen zijn nakomelingen. 

De oudste van zijn twee dochters nl. Johanna Susanna IL, ex de Maleische vrouw Saijo Boerat, huwde met Ditlof Frederik van Stralendorff, den oudsten zoon van den sub No. IX in het blad van 24 Mei 1930 genoemden Frederick Christoffel van Stralendorff.
========================================================================================================

Uit: Algemeen Nederlandsch familieblad; orgaan van de Vereeniging [...] 1903 blz. 470: 

Hartsinck. (A. N. F. blad, 1901, blz. 67). (Aanvullingen).

T. a. p. wordt slechts één der kinderen vermeld, die door Andries Hartsinck (sub XII) gewettigd werd. Het doopboek van Batavia leert ons, dat hij nog verscheidene andere kinderen, bij inlandsche vrouwen verwekt, adopteerde, en wel: 

1. Pieter Hartsinck, gedoopt en geadopteerd te Batavia, 31 Mei 1793. 
2. Petronella Cornelia Hartsinck, idem 11 Mei 1794. 
3. Frederik Ditlof Hartsinck, idem 16 November 1800. 
4. Balthasar Frederik Willem Hartsinck, idem 26 April 1801. 
5. Antoinette Henriëtte Hartsinck, idem 1 December 1802. 

W. W. v. R. [ = Willem Wynaendts van Resandt.]

[ Dit zijn al met al vrijwel dezelfde kinderen als die in de CBG fiches terug te vinden zijn ]

========================================================================================================

Over Andries Hartsinck, junior, dus geboren 1791. Hij lijkt/blijkt een beetje een 'boef' te zijn geweest. Belangrijk: te Semarang in die tijd!

Uit: Toelatingsbesluiten van de gouverneur-generaal (in Rade) [...etc.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Id        Archief           Inhoud                                        Inventarisnummer Datum besluit Nummer ANAAM   VNAAM 
12512 MVKI2.10.01 Indische Besluiten  1825{2739} 2484                      18-6-1825       5             Hartsinck Andries    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beroep Bedrijf/affiliatie Nationaliteit Besluit Duur van het besluit 
                                                         n          p                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijzonderheden
"missive vd resident v Samarang 12-6-1825 no. 1/A, rekwestrant is een jaar geleden tot gevangenisstraf veroordeeld, alhoewel hem 
remissie van deze straf is verleend, meent de resident dat deze gebeurtenis nog te recent is om rekwestrant toestemming te verl"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Bart- - 8 apr 2021 — 10:33


Andries Hartsinck was in 1823 procureur in Semarang. En in 1828 opnieuw procureur, en curator. Ook is hij in dat jaar kwartiermeester en luitenant van de schutterij. Hij was dus met vrij grote zekerheid op de juiste plaats op de juiste tijd. 

-Bart- - 8 apr 2021 — 11:11Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu