stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Gevraagd: beroep, geboorte en afstamming van Adam Zakarias Lawalath, overleden Batavia 08-02-1854


Profiel afbeelding

Adam Zakarias (Sakarias) Lawalatah heeft samen met partner Tjampaka een dochter: Pieternella Cornelia, geb /gedoopt Batavia 18-01-1822 / 24-07-1825, die trouwde met Johannes van Lingen en Johan Frederich Ehrencron. Gegevens uit Regeringsalmanak en de Bronnenpublicaties (18 en 29) IGV zijn mij bekend.
Volgens de RA was hij vanaf 1835 tot aan zijn overlijden in 1854 inwoner van Batavia.

Ik ben benieuwd of iemand meer informatie kan geven over beroep en familie van Adam Zakarias, die na zijn relatie met Tjampaka, in Batavia trouwde op 26-04-1849 met Cornelia Tatpikarawang. 
 

Cees Feringa - 13 jul 2021 — 22:49

Adam Zakarias komt in de boeken van Maarten Etmans over Ambon, Banda en Saparoea niet voor. Terzijde, de achternaam is meestal als 'Lawalata' gespeld trouwens, en soms als 'Lawalatta'. Ook elders kom in Adam Zacharias niet tegen

Nog wél gevonden: in Juli 1842 is er sprake van een 'niet bestelde' brief aan ene 'A. Z. Lawalatta' te Batavia. Brief verzonden van Buitenzorg. Toch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de bedoelde persoon. De conclusie dat hij in ieder geval kon lezen en schrijven ligt voor de hand, maar is nét één stap te ver. Vermoedelijk....

De achternaam doet zeer sterk vermoeden dat hij van Molukse / Ambonese komaf is. Maar dat wist je vermoedelijk al.

-Bart- - 28 jul 2021 — 16:28

Bedankt voor het meezoeken Bart. Inderdaad, een Molukse naam die ook nu nog veel voorkomt in Nederland. Met geen enkele familie heb ik een relatie kunnen leggen.

Ik denk dat ik het onderzoek naar deze tak in de kwartierstaat maar moet afsluiten 

Cees Feringa - 29 jul 2021 — 11:29

Als ik toch een 'wilde' gok zou moeten doen, is de vader van Adam Zakarias mogelijk de in 1843 te Batavia overleden militair Lucas Lawalatta. Uit roosjeroos:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Waarom? Omdat dat de enige met die achternaam is die te Batavia daarvoor in aanmerking komt die ik kan vinden.

-Bart- - 29 jul 2021 — 16:58

PS zie ook hier.

-Bart- - 29 jul 2021 — 17:01 (laatst bijgewerkt 29 jul 2021 — 17:01 door auteur)

Uit het overzicht van Leo Janssen blijkt dat van de maand / jaar waarin Lucas is overleden een film (1208806, item 6) bestaat. Ik had al een heel lijstje van op te zoeken aktes bij de LDS. Ik heb deze er maar bij gezet. Maar het zal wel september worden ofzo, voordat ik in de gelegenheid ben om af te spreken.

Cees Feringa - 29 jul 2021 — 22:20

Cees,

Het overlijdensregister van Batavia 1854 staat ten rechte op film 1357881 item 9

leo48 - 30 jul 2021 — 09:02

Bedankt Leo voor het filmnummer mbt het overlijden van Adam Sacharias Lawalatah. 

Ik hoop uit de overlijdensakte van Lucas te kunnen opmaken wie zijn ouders waren.

Cees Feringa - 30 jul 2021 — 10:50

Cees,

De Mormonen in Amsterdam zijn weer open en ik heb dus even gezocht voor je naar de overlijdensakte van Adam Sacharias Lawalatah. Maar heb hem niet gevonden! Heel vreemd, want:

akte 21=George Edouard Siahaij (overl. 7 april 1854)

akte 22=Adriaan Hendricus Jacobs (overl. 7 april 1854)

akte 23=Fredrika Willemse (overl. 15 febr. 1854)

akte 24=Maria Magdalena Groenewald (overl. 15 febr. 1854)

De overlijdens hiertussen (RA 1855, 490-491: Lawalatah, Van Rijnbergh, Cochius, Daendels, Geus en Van Eijbergen) ontbreken in het register. Maar er ontbreken geen bladzijden, want de nummering der akten is correct.

Wel is er nog de mogelijkheid dat ze in het bijregister van 1854 zijn vermeld, doch chronologisch in het RA-register zijn meegenomen; dat gebeurt wel vaker. Maar dat heb ik deze keer nog niet gecheckt. De beheerder gaat nu op vakantie, maar ze zijn op 4 oktober weer open. Check dan verder.

Overigens ontbreekt de huwelijksakte van zijn huwelijk te Batavia op 26 april 1849 (akte 16) in het register van 1849 dat eerst bij akte 17 aanvangt.

leo48 - 14 sep 2021 — 21:30 (laatst bijgewerkt 14 sep 2021 — 21:30 door auteur)

Ook in Rotterdam kon ik gister een afspraak maken bij het Family History Center van de Mormonen (dat overigens weer de hele maand oktober gesloten zal zijn wegens vakantie van de vrijwilligster)

De overlijdensakte heb ik gevonden in het 2e Bijregister, akte nr 4, filmnummer 1357880. De akte werd door de ambtenaar ingeschreven op 22 februari, maar de aangifte was al gedaan op 9 februari. Het belangrijkste tekstdeel is:

Heden den negenden Februarij des jaars een duijzend acht honderd vier en vijftig wordt door ondergeteekenden Jacobus Manoepoetie, oud zes en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Burgzigt, en John Anderson oud twintig jaren, zonder beroep wonende te Tangerang ter inschrijving in het register van den Burgerlijken Stand, aangifte gedaan dat te Burgzigt op enen afstand van meer dan tien palen van Batavia op den achtsten Februarij des jaars een duijzend acht honderd vierenzestig, ’s morgens ten klokke zes ure is overleden Adam Zakarias Lawalatah geboren te Saparoea, oud twee en vijftig jaren, van beroep landbouwer, laatst gewoond hebbende te Burgzigt, echtgenoot van Cornelia Tatpikarawang, ouders onbekend.

Adam was dus landbouwer te Burgzigt en zou dus rond 1802 geboren moeten zijn. Ouders onbekend.
Mocht iemand de scan willen hebben (@Leo voor je verzameling?), dan hoor ik dat wel.

Cees Feringa - 17 sep 2021 — 10:34

Dus toch 'geboren te Saparoea'. De achternaam Lawalata komt 63 keer voor in de index van het boek van Maarten Etmans over Saparoea, maar Adam Zacharias dus niet zoals gezegd. Het vroegste gegeven lijkt te zijn over ene Lawalata, Matheus (1824) Blz. 655. Maar dat zegt niet alles want lang niet bij alle namen staat ook een jaartal.

-Bart- - 17 sep 2021 — 11:28

PS: Ook de naam Lucas Lawalata komt niet in de index van het boek voor.

-Bart- - 17 sep 2021 — 11:47

Het overlijden van Lucas heb ik ook opgezocht. (akte nr 14, LDS film 1208806). Over hem worden we niets wijzer, behalve dat hij in Saparoea is geboren en ooit in Amboina woonde.

De registratie volgt op basis van "schriftelijk bewijs van overlijden ondertekend door L. Hagenaar, directeur van het militair hospitaal te Weltevreden" , waaruit blijkt dat:
……. Zaterdag den veertiende Januarij des jaars een duizend acht honderd drie en veertig, de klokke één ure des morgens te Weltevreden in het Militair Hospitaal is overleden Lucas Lawalata, geboortig van Saparoea in de Molukken. Amboineesch fuselier bij de eerste afdeling Algemeen Depot te Weltevreden, laatstelijk gewoond hebbende te Amboina, ongehuwd. Wiens ouderdom niet is bekend gesteld, zijnde de voornamen, namen, ouderdom en bewijzen van woonplaatsen der ouders van de overledene niet bekend gesteld noch of deselve al dan niet echtelieden zijn, en nog in leven of overleden zijn.

Cees Feringa - 17 sep 2021 — 13:11

Hmm, daar kun je allemaal bitter weinig mee. Wat ik voorzichtig meen te kunnen concluderen is dat de gegevens in het boek van Etmans v.w.b. de Lawalata's op Saparoea blijkbaar (iets) te laat beginnen; gegevens van rond 1800 of zelf iets later (b)lijken er niet in te staan?

Als ik zoek op internet krijg ik de indruk dat de bakermat van de Lawalata's op Saparoea de plaats Paperu is. In dit document duikt de naam daar al op in de 16e/17e eeuw. Dat betekent trouwens ook dat je uit het feit dat zowel Lucas als Adam Zacharias op Saparoea zijn geboren verder helemaal niks af kan leiden. Die naam komt gewoon daar vandaan.

-Bart- - 17 sep 2021 — 16:52


Fwiw: D'r komt trouwens wél een Lucas Lawalata voor in de index van het boek over Ambon (zelfde auteur); geen aanduiding van periode of jaartal.

-Bart- - 17 sep 2021 — 17:05Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu