stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Johan ( Jan) Sybrand ( Sibrand) Sluiter ( Sluijter ) resident Manipa, overleden 1784; nakomelingen?Profiel afbeelding

Vader  Willem Sluiter trouwt met Helena  Swart(s)kof, Swartchoff , waarschijnlijk tussen 1750 en 1755. Willem Sluiter was in die periode opperchirurgijn in het hospitaal Amboina 

Krijgen een kind  Johan Sybrand Sluiter 

Johan Sybrand Sluiter, sterft in 1784 en is dan resident van Manipa , laat vrouw en kinderen na. 

Naam vrouw en kinderen onbekend .

 

Mogelijk heet een dochter Jacoba  ( Amboina) 

Groet, Arnold Ruiter

Arnold Ruiter - 11 jan 2022 - 14:49

Nog geen antwoord, maar heb je de notariële akte van 18-06-1772 in Amsterdam gezien ? Hierin wordt een doopdatum van Johan Sijbrand genoemd: 20 mei 1750. Zie hier, tweede scan.

Anje B. - 11 jan 2022 - 16:28

Dag Arnold,

Johan Sybrand staat inderdaad ook als Jan Sybrand te boek. Naamboekje 1786, pag 109: 

      Overleden sedert primo January tot ultimo December 1784. Op Amboina. Boekhouder en Resident van Manipa Jan Sybrand Sluyter.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Van: Volkstelling Java 1819; http://www.iisg.nl/migration/europese-immigratie.php

      Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, inv.nos 3106-3125, Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, 
      alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819.

      ====================================================================================================
      Residentie          Naam    Voornamen       Leeftijd  Geboorteplaats  Beroep         Aankomstjaar Java  Sinds wanneer hier woonachtig
      Semarang 3114  Sluyter  Joseph Willem  45          Ternaten            gep: 1e luit.  12 sep 1783             12 sep 1783
      ====================================================================================================

      Joseph Willem zal zo ongeveer 1776 zijn geboren. 
      Hij zou een zoon van de gezochte Johan Sybrand Sluiter kunnen zijn...... Maar nee, dat is hij niet. (volgende item)

Onderstaande komt van https://zoekintranscripties.nl/ waar een schat aan informatie over de VOC tijd beschikbaar is:

================================================================================================

Van: 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15: 

      "en Joseph willem sluijter, hebben wij gepermitteerd na Java bij hun vaader over tegaan." 
      Johan Sybrand was óf op Manipa, of inmiddels overleden m.i.

Van: Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ternate. Met bijlagen. 1772-1773

      Aan den Wel Edelen Agtbaeren Heer Paulus Jacob Valckenaer Gouverneur en Directeur deeser Molucco 
      [...volgende folio] adsistend Sijbrand sluijter

Van: Kopie-secrete missiven en rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen. 1779-1780

      mitsgs weder aangesteld tot Resident van Bouro den Boekhouder Johan Seijbrand Sluijter, [...]
      en den pl Bouros Resident Sluijter voor de Somma van Twee Duijsent Rijxds
      den 13: Iunij 1780:[...] den pl Resident te Bouro Johan Sijbrandt Sluijter [...] voor gem: Bouros Resident Iohan Sijbrant sluijter

Van: Kopie-secrete missiven en rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen. 1780-1781

      Heel wat, o.a. "was geteekent: J: S: Sluijter"

Van: Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen. 1782

      Opnieuw o.a. "was geteekend:/ F: M: Kulk: J: S: Sluijter"

Van: Ambon, 1783 juli 12 - sep. 30; Malakka, 1783 mrt. 31

      sluijter tot Resident van Manipa [...] mits het overlyden van den Boekhouder en Manipas Resident Jacob Knop 
      hebben wij ter sitting van den 30: December A„o pass=o weder in die Residentie gesteld, den Boekhouder 
      Iohan Sijbrand sluijter, die bij na Twee jaaen ps Resident te Bouro is geweest.
      Een van den Boekhouder en po Resident te Manipa Johan Sijbrand sluijter.

1784 1784 1784  Van: Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen. Sluiter is op een gegeven moment absent/afwezig

Van: 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

      Bij besluijt van 28: October lijden wij de huijsvrouw van den overleeden Boekhouder en Manipas Resident sluijter 
      de restitutie op, van rijxd=s 40: en
Van: 1786 mei 15 - sep. 30; bijlagen, 1785 okt. 18 - 1786 apr. 28: "de vijf kinderen van Johan Sijbrand sluijter"

Van: Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen. 1787 "....Iohan Sijbrand sluijter"

Van: Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31 "d’ kinderen van Iohan Sijbrand sluijter"

==>>     Best veel terug te vinden. Ook over Willem die zeker tot 1758 opperchirurgijn in het hospitaal op Ambon was. Maar geen aanwijzingen over de namen van vrouw en kinderen. Helaas.

-Bart- - 11 jan 2022 - 17:52

Zeer interessant. Ga ik verder bestuderen!

Groet, Arnold

Arnold Ruiter - 11 jan 2022 - 18:04

Meer dan ik had kunnen dromen. 

Ik ga er mee aan de slag.

 

Groet, Arnold Ruiter 

Arnold Ruiter - 11 jan 2022 - 18:07

In de index van het boek van Maarten Etmans over de bevolking van Saparoea komt nog voor: Sluiter, Maria [blz] 652. In de index geen nadere aanduidingen.

Idem, het boek over de bevolking van Banda een Sluijter, Cornelis (1787) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [blz] 563. Als 1787 hier zijn geboortejaar is (wat vaak wel zo blijkt te zijn) dan kan hij geen zoon van Johan Sybrand zijn.

-Bart- - 11 jan 2022 - 18:59

D'r wonen blijkbaar al heel vroeg 'Sluyters' in de Molukken (Ternate, Ambon, etc.) gezien dit huwelijk in Batavia. Bron: Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, Auteur: W. Wijnaendts van Resandt.

"23 Maart 1719. Christoffel Schreuder, van Embden in 't graafschap van Waldeck, quartiermeester, met Rosina Sluyter, van Ternaten."

-Bart- - 11 jan 2022 - 19:15

Dag Bart en  Anje, 

Nog bedankt voor alle informatie.

Willem Sluiter/Sluijter/Sluyter kwam uit het Groningse plaatsje  Niehove werd chirurgijn op het kasteel. Ging weer varen en na een paar jaar weer Ambon nu als opperchirurgijn van het hospitaal. Nadat door een aardbeving half Ambon in puin lag , zijn vrouw  overleden was ( veronderstel ik) en zijn kind  Johan Sybrand geboren op Ambon  naar Nederland was, is hij weer gaan varen en overleden tussen Ceylon en Batavia. 

Zoon Johan Sybrand gaat vanuit Nederland ook bij de VOC en komt in Ternate terecht.

Op hoofdlijnen wist ik wel  wat maar de inkleuring en detailleringen kende ik niet . Zo weet ik nu dat Johan Sybrand ok resident van Bouro is geweest  voordat hij benoemd werd in Manipa en dat hij 5 kinderen had. 

Zoveel info had ik niet kunnen dromen. 

 

Ik ga het allemaal in de loop van de komende weken nog wat nauwkeuriger bekijken. 

 

Vader Willem en zoon Johan Sybrand hebben geen voorouders of familie zover ik het nagegaan ben in de Molukken.

 

Van Vader Willem, de opperchirurgijn , heb ik overigens ook niet veel info . Alleen de hoofdlijnen.

Groet, Arnold Ruiter 

Arnold Ruiter - 12 jan 2022 - 11:38

Hoi Arnold,

Blij dat je hier zo veel mee opgeschoten bent. Deze nieuw ontsloten bronnen leveren zo een grote bijdrage aan jouw onderzoek. 

Ik weet niet of je de scheepssoldijstaat van Willem al eens uitgeplozen hebt (vermoedelijk wel) maar toch........ D'r staat veel interessants in, o.a.:

"20 maart 1764 [...] bet. aan Eppo Sluiter als gesteld mombris en aan Bastiaan Grimminga als gesteld voogt, zo voor hun zelven, en als gem[achtigden]. van Hermanus Bakhoven, meede gesteld voogd over Johan Sybrand Sluiter, zijn eenige minderjarige zoon en erfgenaam, onder borgtogt van [...]"

Eppo Sluiter en Bastiaan Grimminga zijn zwagers, wat duidelijk is aan de hand van het huwelijkscontract (1752) bij het huwelijk van Catharina Sluiter met Bastiaan Grimminga. Eppo is de volle broer van Catharina; verder komen voor o.a. Jacob Sluiter, - halfbroeder (van Catharina) en Elsjen Sluiter, - suster (van Catharina).

De sterke suggestie die hier van uit gaat is dat Willem een (half)broer zou zijn van Catharina, Eppo, Jacob en Elsjen.

Verder gezocht naar Hermanus Bakhoven. Harmannus Bakoven blijkt in 1762 te zijn getrouwd (huwelijkscontract) met Elsien Sluiters (tja, zoiets was te verwachten) en er staat met zo veel woorden bij: "Bijzonderheden: recht van representatie aan Johan. Sibrand Sluiter, zoon van wijlen Willem Sluiter, bruids broer, en wijlen Helena Swartkof"

M.a.w. 100% bewijs; de sterke suggestie klopt dus.

(Maar misschien wist je dit allemaal al....?)

Willem Sluiter (1722) is de zoon van Jan Willemsz Sluiter en Greetje Eppes (Huwelijk 1719, Groningen), net als Eppe / Eppo (1726). Greetje is bij dat huwelijk weduwe van Jan Hindriks Sluiter (Huwelijkscontract 1710). Dus in dit geval betekent halfbroer met dezelfde achternaam niet met zekerheid dezelfde vader. Ik heb dit niet verder nagetrokken allemaal; de afstamming van Willem Sluiter is namelijk 100% duidelijk hiermee.

Verder heb ik de Notariële akte uit Amsterdam die Anje gevonden heeft eens bestudeerd. Ik heb moeite met de interpretatie van die akte. Die akte is d.d. juni 1772, haalt een andere akte aan d.d. januari 1771, waarin staat: "[...] Jan Sybrand Sluyter, adsistent in dienst der E. Compagnie en zoon van de overleedene opperchirurgijn ten dienste voorz. Willem Sluyter, thans meerderjaarig blijkens mij vertoonde extract uyt het doopboek van Amboina de dato 20 mei 1750 (8 verbeterd in een 0?) geteekend sleutel thans in loco bij mij"

Volgens mij - mijn interpretatie van deze tekst - is de genoemde datum de datum waarop het extract is opgemaakt, en niet de doopdatum. Die suggestie is verleidelijk gezien de datum januari 1771 (21 jaar oud) maar meerderjarig was men in die tijd pas op 25 jarige leeftijd. De conclusie die je hieruit zou kunnen trekken is dat (nog even afgezien van de exacte doopdatum) Johan Sybrand in of voor januari 1746 moet zijn geboren.

Maar ik kan er met bovenstaande naast zitten en hou me aanbevolen voor correctie. Volgens de scheepssoldijstaat van Willem was hij vanaf juni 1744 op Ambon, dus wat dat betreft geen probleem. Wat wel opmerkelijk is in dit verband is de plaatsing van het woord 'getrouwt' op dezelfde scheepssoldijstaat. Dat woord staat (in de vertikaal georienteerde 'tabel') tussen de datums 12 oct 1752 en 22 juli 1760. Wat suggereert dat het huwelijk in ieder geval ná oktober 1752 moet zijn geweest, en dat is in mijn redenering dus jaren ná de geboorte van Johan Sybrand. Maar zoiets was in Indië toen geen uitzondering.

Mijn conclusies:

1) Re: "Willem Sluiter trouwt met Helena Swart(s)kof, Swartchoff , waarschijnlijk tussen 1750 en 1755" => Ja, en vermoedelijk ná oktober 1752. Klopt trouwens prima met de datering op het tegenoverliggende folio waaruit blijkt dat Willem vanaf begin 1752 (weer) op Ambon is.
2) Re: "Krijgen een kind Johan Sybrand Sluiter" => Klopt, (gezien akte Groningen 1762) en vermoedelijk tussen maart 1745 (ongeveer 9 maanden na aankomst Willem op Ambon) en januari 1746 (Jan Sybrand meerderjarig d.d. januari 1771)

-Bart- - 12 jan 2022 - 14:12 (laatst bijgewerkt 12 jan 2022 — 14:41 door auteur)

Dag Bart,

Bedankt voor je info. Inderdaad het meeste heb ik wel maar  de geboorte datum van Johan Sybrand  e.d. had ik nog niet. Al weer heel wat jaartjes geleden heb ik en soort voorstudie gepubliceerd in een lokaal ( Humsterland, Groningen) historisch tijdschrift. 

Later heb ik dat voor mijzelf aangevuld met de door Willem Sluijter gemaakte reizen voor de VOC.  Maar omdat ik niet verder kwam had ik het al laten rusten. Maar nu weer met frisse moed verder. Overigens heb ik toen ook al pogingen gedaan op dit forum gedaan 2014-2018?  om achter de familie gegevens van Helena Swartskof te komen. 

 

Groet, Arnold Ruiter 

Arnold Ruiter - 12 jan 2022 - 15:09 (laatst bijgewerkt 12 jan 2022 — 15:20 door auteur)

@ Arnold,

Teneinde mogelijk misbruik te voorkomen kun je beter je mailadres verwijderen. Om met bv Bart in contact te komen klik je op zijn naam onder een van zijn berichten en kies voor - neem kontakt op. Omgekeerd kan Bart jou bereiken door op jouw naam onder een van jouw berichten te klikken.

mvg-Ben

Ben Wegman - 12 jan 2022 - 15:15

Dag Arnold,

Re: "de familie gegevens van Helena Swartskof"

Haar vader (en van de zussen) is hoogst vermoedelijk Sijbrand Hansz Swartkoff, overleden in 1728 op Ambon: Amboina den 13: febr: 1728. "Wijders hebben wij ook gepasseert de aanstelling van den boekhouder Lodewijk Frentel tot dispencier in stede van den overleeden Sijbrand Hansz Swartkoff [...]". Waarmee ook duidelijk is hoe Johan Sybrand aan z'n naam is gekomen.

Zijn weduwe Lea Cornelis (en moeder van de dames) hertrouwt met "zergeant Commandant Cors Willemsz: van den Casteele". Ik denk dat van den Casteele zijn achternaam is, want zijn rang is m.i. te laag om commandant van het casteel (van Ambon) te zijn: Vrijdag Den 18 Januarij Ao 1743. :

"Present de Heeren Commissarissen van Reverhorst, en Pompe van Meerdenvoort, 
Christiaen Brunner, <opper>chirurgijn in dienst den E Comp: requirant,

 t=ra

Johannes Westplaaten boekhouder, Cornelis van Rijp van delfs haagen opperstuurman, Pieter Hoogerscheyt van Delft onderstuurman, Gerrid de Leeuw van Amsterd, onderstuurm: alle in Voorsz: dienst ,
Lea Cornelis wede van den zergeant Commandant Cors Willemsz: van den Casteele, Iohannes [Johanna!] Swartskopff huysvrouw van den jegenwoordigen onderkoopm: in meerm dienst Fredrik Gronard, en Ida Swartskopsf huytv. van boovengen: Cornelis van Rijp alle gereq:s om haare volgens Condemnatie van den 20 9ber a„o J„o leeden de datis 18: 24 xber. daar aan, mitsgs„ den 14 deeser voor den nots Johan van Visvlied en getuigen op de interragatarien gedaane responsien by forma van enqueste valetudinair onder Eede te recolleeren
[Marge]
Holthuijs daar Rhom voorden reg=t exhib„ het dispositieff, waar bij aan hem dit recollement is geaccordeerd versoekt wijders vermits den deurws rappost=t dat de tweede, derde en laaste gereq= naar Ambon vertrocken zyn & aanteekening daar van gehouden mag werden. en voorts noopens de presente geregs recollement onder Eede."

Zie ook hier; Woendag Den 28 November 1742

De crux van deze rechtzaak is mij nog niet geheel duidelijk, maar de familieverhoudingen inmiddels wél.

-Bart- - 13 jan 2022 - 13:41

NB: Verder bewijs loopt ook via de door jou gevonden machtigings acte van de erfgenamen van Cornelis Jacobus van Rijp. Zij machtigen o.a. Willem Sluijter, chirurgijn op het kasteel, zoals nu blijkt de zwager van Cornelis de Rijp (X Ida Swartskopsf)

-Bart- - 13 jan 2022 - 13:50

En:

Ik krijg langzamerhand het idee dat Willem 2x getrouwd kan zijn geweest. Dat volgt uit de volgende zinsnede in het huwelijkscontract van 1762:
"Johan Sibrand Sluiter, zoon van wijlen Willem Sluiter in leeven opperchirurgijn en Hospitalier op amboina, zijnde geweest des bruids volle broeder, bij wijlen Helena Swartkof in Egte verwekt

Mijn conclusies waren dat Johan Sybrand ~1745 moet zijn geboren, en dat er een huwelijk moet zijn geweest na oktober 1752. Als Johan Sybrand "in Egte verwekt“ is door Willem Sluiter bij Helena Swartkof in 1745 dan moet dat huwelijk dus eerder zijn geweest, en wel niet lang na de aankomst van Willem op Ambon, of zelfs al iets eerder elders. Alles met een slag om de arm v.w.b. mijn eerdere conclusies uiteraard, maar het strookt ook wel met 2x de vermelding 'Getrouwt' op de scheepssoldijstaat, en die woorden zijn mijns inziens niet in hetzelfde handschrift en (dus) ook niet op hetzelfde moment geschreven.

-Bart- - 13 jan 2022 - 13:54

Bart,

Fantastisch wat je allemaal gevonden hebt. Deze informatie helpt me goed om mijn verhaal te verbeteren.

Ik ben even met een andere huisklus bezig. Dus het kan even duren voor ik alles doorgelezen en bestudeerd heb.

Groet, Arnold 

Arnold Ruiter - 13 jan 2022 - 13:55

1732  Op de Pas Baguale: Christiaan Willemsz. v. Casteele sergeant afkomstig van Delft .

Zijn achternaam was van Casteele. Hij was in 1732 commandant op de Pas Baguale , het fortje Middelburg.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Ook de naam van de vrouw van Johan Sybrand Sluijter heb ik inmiddels gevonden  Elisabeth Stephanus . Ze verkocht als weduwe van Johan Sybrand Sluyter  in 1784  de woning op Manipa.

Groet, Arnold

Arnold Ruiter - 18 jan 2022 - 16:21

Johan Sijbrand Sluijter is geboren op Ambon en ging als kind/jongen , mogelijk na het overlijden van vader, naar Nederland als passagier .

Wie weet wat een passagier betaalde aan de VOC  voor de overtocht als passagier naar Nederland. 

Arnold Ruiter 

Arnold Ruiter - 30 jan 2022 - 12:37

Had de VOC als 'ex-werkgever' niet ook bepaalde verplichtingen t.o.v. de wezen van overleden VOC dienaren? Weduwenpensioenen - soort van - waren er zeker al in die tijd, maar volgens mij konden wezen ook aanspraak maken.

-Bart- - 30 jan 2022 - 16:54

Johan Sijbrand als passagier naar Nederland VOC

Bart, bedankt voor je reactie.

Willem had blijkbaar nog een schuld/lening lopen want op 22 july 1760 wordt  na zijn overlijden nog  f. 464.10 verrekend. En omdat ik ,als ik me het goed herinner, ooit eens gelezen heb dat een bedrag gerekend werd voor de overtocht dacht ik dat  de 464.10 misschien daar voor bedoeld was.

Overigens, en dat moet ik nog wat nader bekijken,  zou de Joseph Willem Sluijter die jij noemde best eens een zoon van Johan Sijbrand kunnen zijn.  Zijn grootvaders zijn immers Joseph  Stephanus en Willem Sluijter. 

 

Groet, Arnold Ruiter   

Arnold Ruiter - 30 jan 2022 - 20:43


Joseph Willem Sluijter een  zoon van Johan Sijbrand Sluijter en kleinzoon van Willem Sluijter en Joseph Stephanus. 

 

Sijbrand Sluijter trouwt met Eliabeth Stephanus. Wanneer het huwelijk plaats vond en waar weten we niet met zekerheid. 

Sijbrand is na zijn aankomst in Indie,   mei 1767 eerst een tijd in Batavia. Tussen 1768 en 1770 vaart hij op de intra-aziatische vaart . In 1771 komt hij op Ternate .

Bij de tellingen van de VOC betrokkenen op Ternate  in 1772 is hij getrouwd en heeft 1 kind , een dochter.  Zijn vrouw is Elisabeth Stephanus en  is de dochter van Joseph Stephanusm,  hoofd van militie op Ternate . Dat weten we omdat Joseph Stephanus, een misstap heeft begaan en afgezet wordt als hoofd van militie en opgestuurd wordt naar Batavia. Joseph Stephanus vrouw en  vier zonen  gaan ook “verplicht”mee naar Batavia.  Johan Sybrand komt in de proces stukken ook voor; hij heeft “vader” gewaarschuwd. 

Vader is dus de schoonvader!!!!

 

1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

 

Sergeant Paulus Bartholomeus Stephanus , nevens de soldaten  Petrus Balthazar Stephanus en  Joseph Willem Sluijter  hebben wij gepermitteerd na Java bij hun vader te gaan.  1784/1785????

Joseph Willem Sluijter is niet een zoon maar een kleinzoon!! Van Joseph Stephanus.

Hij is als veertienjarige  soldaat geworden. Geboren tussen 1770-1772 ? 

 

Joseph Willem is een van de vijf kinderen  Sluijter  . Wie die anderen zijn weten ik  helaas nog niet 

Arnold Ruiter - 31 jan 2022 - 20:26Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu