stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » De Indischen familie's van Timor: Rozet, Tielman, Terladu & Kraaij (18e en 19e eeuw)Profiel afbeelding

Ik ben opzoek naar meer informatie over de Indische kwartierstaat van mijn bet-overgrootmoeder. Waar komt haar familie vandaan? Het gaat om Helena Hendrika Rozet 1874-1964, geb. Koepang, ovl. Den Haag.

Waarschijnlijk door de positie Posthouder van haar vader, haar halfbroers en haar grootvader waren de “Rozetjes” bekenden op Timor en de omliggende eilanden.
Zij liggen bijna allemaal begraven op het oude Nederlandse kerkhof van Koepang, Timor.

Haar ouders waren Abraham Cornelis Rozet 1830-1905 en Maria Amelia Tielman 1848-1902. Beide geboren, overleden en getrouwd (8 Maart 1872) in Koepang. Abraham’s vader was Willem Rozet, Ambtenaar, Posthouder o.a op Savo en Hoofd-djaksa. Op zijn grafsteen op het oude Nederlandse kerkhof van Koepang, Timor (Situs Kuburan Belanda Kelurahan Nunhila) staat:
 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum


“Geweid aan de nagedachtenis van
W. Rozet
In leven Hoofd-djaksa te Koepang
Geb. 5 Maart 1811
Overl. 21 Maart 1865”
 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Willem Rozet huwde op 2 December 1835 in Koepang: Elisabeth Terladu. Van haar geen exacte datum en geboorteplaats maar waarschijnlijk geb. voor 1815 en ovl. voor 1910. Meer informatie over beide personen stel ik zeer op prijs omdat hier mijn onderzoek stuk loopt. Je zou denken dat stamvader “Rozet” misschien Frans of Nederlands is en met de VOC in Timor is beland.. maar in de Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië uit 1864 staat Willem Rozet vermeld onder het kopje:
 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum


“Timor
Korps Mardijkers en Papangers
W. Rozet, kapitein, kommandant.”


Als kapitein, kommandant maakt Willem dit een Mardijker of Papanger?
Of moet ik toch zoeken naar een VOC opvarende genaamd: Rozet?

Dan de familie van de moeder van Helena: Maria Amelia Tielman. Geb. 26 Augustus 1848 en ovl. 27 September 1902, beide te Koepang. Haar ouders zijn Jacobus Marcus Tielman, geb. 10 Januari 1817 en ovl. 24 Oktober 1860, beide te Koepang, in 1843 was hij secretaris en huwde 16 Februari 1842 in Koepang Maria Jacoba Kraaij, geb. 12 Januari 1824 en ovl. 18  Augustus 1905 beide te Koepang.
 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum


Jacobus zijn vader was Jacobus Martinus Tielman, geb. 22 September 1780 te Koepang en ovl. 4 Maart 1852. Hij was ondernemer, secretaris van het burgerlijke Bestuur, secretaris van de Raad in Koepang en in 1835 voor een korte tijd waarnemend resident. Tevens was hij jarenlang een geacht lid van de kerkenraad. Een bekende persoonlijkheid en naaste medewerker van Resident Hazaart. Ontving verschillende bekende buitenlandse bezoekers naar Timor zoals Jacques Etienne Victor Arago (1790-1855) en Louis Claude de Saulces de Freycinet (1779-1842).

Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Volume 9:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jacobus Martinus zijn vader was: Jan Tielman, zoon van Dirk Tielman.
Ondermandoer op Timor, overleden te Batavia 11 okt 1781.
Trouwde met Appolonia Andresa van Aarden (overleden 1790)

Dirk Tielman, geboren 1695, mestiezenburger in Koepang in 1732. In mei van dat jaar vroeg hij het stadsbestuur ten huwelijk met de Chinese Tsij Nio. De raad had geen bezwaar maar besloot dat Tsij Nio eerst gedoopt moest worden. Na haar doop stond zij bekend als Helena van Batavia (VOC 2239, Dagregister, sub 6 mei 1732). Hij leefde nog in 1770.

Dank alvast voor de moeite hoor graag of iemand nog iets weet omtrent deze familie's.

- M.v.g

Lee - 20 nov 2022 - 19:02 (laatst bijgewerkt 20 nov 2022 — 20:48 door auteur)

Ik weet niet of er meerdere personen met de naam Willem Rozet rondliepen op Timor, maar een Willem Rozet (her)trouwt op 20-3-1858 met Anna Geetruida (Thoeng Leannjong):

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Anneke 2 - 20 nov 2022 - 22:43

Waarschijnlijk was dit zijn tweede huwelijk met Anna Geetruida (Thoeng Leannjong).

Lee - 21 nov 2022 - 10:24

Abraham Cornelis is - in ieder geval - 3 maal gehuwd geweest:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 21 nov 2022 - 15:11

Helena Hendrika Rozet had een (volle) broer, geboren Timor Koepang 1876/1877: Jacobus Marcus.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Deze:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Begraven d.d. 1925.02.07 op begraagplaats Peneleh Soerabaja. Zijn vrouw/weduwe is ook daar begraven, d.d. 1950.07.23.

..en ik vermoed (mede daarom) dat Abraham Cornelis (óók) een broer Jacobus had:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 21 nov 2022 - 16:05

De vader van Elisabeth Terladu zou wel eens de in 1829 te Koepang overleden Marcus Terladoe kunnen zijn:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 21 nov 2022 - 16:19

Detail: De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, 10-01-1898:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Dit is - blijkbaar - wat hij had uitgevreten:

Bataviaasch nieuwsblad, 26-03-1897:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 13-07-1897:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Soerabaijasch handelsblad, 15-07-1897:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Gratieverzoek ging niet door. Bataviaasch nieuwsblad, 28-03-1898:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 21 nov 2022 - 16:37

Later alsnog. Bataviaasch nieuwsblad, 08-09-1898:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 21 nov 2022 - 16:40

Johnhenry - 22 nov 2022 - 00:06

@Johnhenry: mooie vondst!

-Bart- - 22 nov 2022 - 11:20

Een hele mooie vondst!
Dit gaat dus over Jacobus Martinus Tielman (1780-1852) en zijn vrouw!
(Op basis van dit verhaal kunnen we achter meer informatie komen over zijn vrouw en haar verdere herkomst?)
Uit het verhaal blijkt dat mevr. Tielman een halfbloed uit een Franse vader en een Javaanse moeder is.
Opgegroeid dus waarschijnlijk geboren in Semarang. In het verhaal heet zij "Mme Tielman, de vrouw van de secretaris"
Helaas geen voornaam of ander aanknopingspunt.

Het stuk vertaald van Engels naar het Nederlands:

"Ik ging op bezoek bij mevrouw Tielman, de vrouw van de secretaresse. Ze is een halfbloed uit Java, wiens vader Frans was. Ze groeide op in Samarang. Ze kent Nederlands, verstaat een beetje Engels en is een beetje muzikant. Ik vond haar manier van kleden een beetje vreemd. Ze droeg een grote zwarte onderrok, geplooid tot aan de voeten zoals bij priestergewaden; daaroverheen droeg ze een soort zwart hemdje dat tot haar knieën reikte. Haar lange, steile haar hing tot over haar schouders. De dag dat ze me kwam opzoeken, droeg ze Europese kleding. Ze is niet mooi maar heeft prachtige zwarte ogen en een lief en aardig gedrag. Ze sprak een paar woorden Maleis tegen me, maar mijn kennis van die taal is zeer beperkt, ons gesprek was kort. Tijdens haar andere bezoeken speelde ze, om mij te vermaken of zo beweerde ze, piano, maar dit voldeed niet aan haar doel, aangezien ze slechts zoveel wist als een 9-jarig schoolmeisje na zes maanden privélessen. Bij andere gelegenheden gaf een in muziek getrainde slaaf concerten voor ons. Ze had onder andere een charmant, jong Timorees meisje van 12 jaar in dienst dat heel goed een kleine harp bespeelde, heel anders vasthoudend dan wij dat in Frankrijk doen. Ze hield haar harp zo laag vast dat de snaren horizontaal in plaats van verticaal waren. Andere muzikanten speelden viool en fluit; af en toe zong er iemand."

"Tijdens de soirées van mevrouw Tielman leerde Louis een nieuw spel genaamd tchonka dat hij, geholpen door een van de bedienden, met de gastvrouw speelde. Mw Tielman kwam me afscheid wensen, gekleed in een zwarte Europese jurk. Ze gaf me een paradijsvogel. Ik stuurde haar verschillende flessen siroop die ze bij mij thuis had geproefd en genoten, evenals droge, zoete koekjes."

Lee - 24 nov 2022 - 23:14


Ik denk dat de vader van Willem Rozet wellicht ene Pieter Cornelis Roset was, vermeld te Coepang op Timor in 1778/1779 en 1782/1783

van: 1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)1779. Deel III 9509

Quote:

"Heeden den 14 7ber Ao 1778 [...] 
Aldus gedaan en gepasseerd tot
Coepang op Timor dato voorz: ter presentie
van Pieter Corneelis Roset en Johan Frede„
„rik Minte Clerquen als getuygen /was geteekend/
J: Janoer /Laager stond / quod atestor /was geteekend/
J: A: van Gestel Gsw scriba /in marigine:/ ons present
/:was geteekend:/: PC Roset en I: F Minte"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

En:

Idem, Quote:

"Heeden den 10 September 1770 [sic: 1778?] [...]
Aldus gedaan en geattesteert tot Coepang op
Timor Dato voorz: ter Presentie van Pieter
Corneelis Roset en Johan Freederik Minte„
Clerque als getuygen /waasgeteekend/ Hendrik
wilhelm prppen /een kruipje omschreeven met
gesteld door Claas Bintnaagel, Matthys Jquatius
Manten, Caarel willem Beyts en Jan
Polser /Laager / quod Attestor /was geteekend/
J: A van Gessel Gesw Srebas /ter zyden stond / ons
present P: C: Roset en I: F Minte"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

En: (1782 / 1783)

Kopieboeken van uitgaande missiven en instructies van gouverneur-generaal en raden aan de buitenkantoren

Quote:

20: Biljet van den 15:e November 1782, noopens de accep„
„tatie van geld op assignatie na Nederland zon„
„dis Agis.
„ 21:' Eijsch van Timor voor den Jaare 1783.
„ 28:e Een Origineel bewijs voor ’t opperhoofd W: A: van Este.
„ 23:e Twee Origineele actens voor
I:W: Limmer, en
I: Burger,
„ 24:e Zeeven Copia actens, voor
J: Telt,
C: Meijer.
J: T: Smith,
P: C: Roset,
G: H: Holliger,
J: D: Gans, en
C: Wasserman,
N:o 25"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Vrijwel zeker dezelfde Pieter Cornelis Roset is ook nog genoemd in 1792. Notarieel Amsterdam d.d. 31-07-1792:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Inmiddels geen klerk meer, maar boekhouder.

-Bart- - 30 nov 2022 - 12:18Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu