stamboomforum

Forum logoFora » Familiewapens » Familiewapen op zegels van schout Cornelis Willemsz van Rijn in Voorschoten 1540 / 1550

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Jacques Duivenvoorden

Hoi Jaques.

Ik heb niet wat je zoekt,wel drie wapens van de familie van Rijn maar dan 100 jaar later.

overegens is je vraag niet duidelijk wat zoek je.Je hebt alleen een aanhef gemaakt nu je vraag nog plaatsen.

Gr,Piet.

Pieter van de Ruit.

Cornelis Willemsz van Rijn zegelt in verschillende akten tussen 1540 en 1550 met zijn zegel, waarin het familiewapen zichtbaar is.

Hierbij een tweetal voorbeelden:

https://picasaweb.google.com/113829770515628060418/BrondocumentenHistorieBoerderijWoelwijkAanDeWoelwijklaanInVoorschotenDeel1#5736417957483399106

https://picasaweb.google.com/113829770515628060418/BrondocumentenHistorieBoerderijWoelwijkAanDeWoelwijklaanInVoorschotenDeel1#5736417978832737058

https://picasaweb.google.com/113829770515628060418/BrondocumentenHistorieBoerderijWoelwijkAanDeWoelwijklaanInVoorschotenDeel1#5736417680617814514

https://picasaweb.google.com/113829770515628060418/BrondocumentenHistorieBoerderijWoelwijkAanDeWoelwijklaanInVoorschotenDeel1#5736417721458631618

De vraag is wie dit familiewapen herkent en kan aangeven wie de wapendragers zijn van dit familiewapen. Was het alleen gebruikt door Cornelis Willemsz van Rijn of ook nog door andere (bekende) familieleden?

Daarnaast ben ik benieuwd naar de heraldische beschrijving van dit familiewapen.

Ik ben blij met iedere reactie met antwoorden op deze specifieke vragen. Liever geen reacties met algemene informatie over andere familiewapens Van Rijn.

Jacques Duivenvoorden

Jacques Duivenvoorden

Zegel van Cornelis Willemsz van Rijn

Jacques Duivenvoorden

Ja nu heb je de vraag gesteld over hetgeen je wilt weten.je geeft aan dat je geen berichten wilt over algemene dingen over de familie van Rijn ivm familie wapens.

Schijnbaar ben je van alles al op de hoogte. bekijk het verder even .

Je geeft twee voorbeelden in je antwoord ze zijn alle 4 het zelfde en niet aanklkbaar,zoek het even lekker zelf uit.Tip:hoogheenraadschap over het gebied waar het over gat

Pieter van de Ruit.

HansBron: Nationaal Archief, archiefinventaris 3.18.20, Abdij van Rijnsburg, 1179-1577, Inventaris nr. 341, Erfpachtsbrief van 4 Carolusgulden 's jaars op 2 morgen land. 1538. 1 charter

Reg. no. 1077.

Vgl. Reg. nos. 322, 1076.

1077 1538 Maart 1.

Cornelis Willemsz. van Rijn, schout te Voerschoten, oorkondt dat Jan Gerijtz. Hammerlaen van abdis, priorin en convent van Reynsburch erkent in erfpacht te hebben ontvangen 2 morgen land in Voerschoten tusschen Scakenbosch en den Vliet, voor 4 Car. gl. 's-jaars.

Int jaer ons Heeren vijftienhondert acht ende dertich, upten eersten dach in Maerte.

Orig. (Inv. Nr. 341). Met uithangend zegel in groene was.

Jacques DuivenvoordenBron: Nationaal Archief, archiefinventaris 3.18.20, Abdij van Rijnsburg, 1179-1577, Inventaris nr. 342, Erfpachtsbrief van 1 Carolusgulden 's jaars op 1 morgen geestland, genaamd Kardell. 1544. 1 charter

Reg. no. 1120.

Vgl. Reg. no. 1114.

1120 1544 Maart 28.

Cornelis Willemsz. van Rijn, schout in Voorscoten, oorkondt dat Pieter Claesz. van Noirde erkent van het convent van Reynsburch in erfpacht ontvangen te hebben een morgen geestland, de Kardell genaamd, voor 1 Car. gl. 's-jaars onder hypothecair verband van zijn woning met 7 morgen.

Upten XXVIIIen dach in Maert int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vier ende veertich, nae gemeen scryven.

Orig. (Inv. Nr. 342). Met uithangend zegel in groene was.

Vraag is nu of dit familiewapen al eerder door een lid van de familie Van Rijn is gebruikt en wat de oorsprong is van dit wapen.

Jacques Duivenvoorden

Ik vrees dat, voordat je vraag beantwoord kan worden, eerst vastgesteld moet worden wat het figuur op het wapenschild voorstelt. Volgens mij is het een rechtopstaand vierpotig mythologisch dier, met een vogelkop met open snavel waaruit een lange tong steekt, De poten zijn behaard of gevederd en de staart is een leeuwenstaart. Het dier heeft volgens mij geen vleugels op de rug. Als dit dier gedetermineerd kan worden met een naam kan gerichter gezocht worden op dit wapenfiguur.

 

 

 

Chris van Dijkum

Beste Chris,

Ik heb heraldicus Hans Nagtegaal advies gevraagd over dit familiewapen en vogens hem komt dit overeen met dit familiewapen, dat te vinden is op www.hogenda.nl onder familiewapens Van Rijn 01:

 

 • Wapen:in blauw een gouden leeuw.
 • Wapenvoerder(s):

  Mr. Jan van Rijn
  Schepen te Den Haag 1648.1,2

  Mr. Nicolaes van Rijn
  Geb. Den Haag 9-3-1597, schepen 1652-1654, 1656-1658, vroedschap 1654-1656, 1658-1659, 1660-1667, 1669-1670 te Den Haag, overl. Den Haag 2-3-1670.1,2

 • Bron(nen):
  1. G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij: Namen en wapenen der Ed. Agtbaare Heeren bailliuwen, schouten, burgermeesteren ende schepenen, mitgaders pensionarissen, thesauriers en secretarissen van ’s-Gravenhage (wapens).
  2. H.P. Fölting: De Vroedschap van ’s-Gravenhage 1572-1795 (biografieën)

Jacques Duivenvoorden

Hallo Jacques,

 

Ja, een leeuw is heel goed mogelijk. Ik vind alleen de achterpoten niet erg op die van een leeuw lijken. Maar de zegels zijn nogal beschadigd, ofschoon de achterpoten redelijk duidelijk zijn weergegeven. Gegeven de bekende wapens van “Van Rijn” o.a. in de collectie van het CBG is een leeuw al snel voor de hand liggend. Misschien dat je de wetenschap dat het een leeuw is had kunnen delen, ook al omdat je eerder niet op de suggestie van Hans | 11 nov 2012 | 17:43 reageerde,

 

Je vraag naar gebruik door een eerder familielid zal moeilijk beantwoordbaar zijn. Je zit al in de eerste helft van de 16e eeuw. Vóór die tijd moet je toch eigenlijk van adellijke afkomst (bestuurlijke toplaag) zijn wil een gezegeld charter bewaard zijn gebleven. Het vragen naar de oorsprong van een Hollandse leeuw in het wapen van een Hollands geslacht is zo ongeveer het vragen naar de oorsprong van de Friese adelaar in het wapen van (niet adellijke, eigenerfde) geslachten uit Friesland, Groningen en Oost Friesland (D).

 

Groet, Chris van Dijkum

Chris van Dijkum

Hallo Chris,

In 2014 zal een publicatie verschijnen over boerderij / hofstede Woelwijk (nu aan de Woelwijklijn 11) in Voorschoten, die dan 400 jaar geleden in 1614 voor het eerst in de archieven is verschenen en toen in bezit van de familie Van Rijn. Rond 1578 (Spaanse troebelen; begin 80-jarige oorlog) is de voormalige boerderij op dezelfde plaats verbrand, van wie de erfgenamen van schout Cornelis Willemsz van Rijn toen de gezamenlijke eigenaar waren, waaronder Claes Cornelisz van Rijn. In 1614 was diens zoon Willem Claesz van Rijn de eigenaar van de nieuwe boerderij die in de 19e eeuw de naam Woelwijk kreeg. Op oude kaarten van Voorschoten is te zien dat deze boerderij tegenover de hofstede Rouwkoop lag aan de noordzijde van de Heerenweg (Rouwkoop of Roucoop lag aan de zuidzijde van de Heerenweg).

Vanwege deze publicatie 400 jaar Woelwijk ben ik op zoek naar de achtergrond van het wapen van schout Cornelis Willemsz van Rijn, waarvan ik inschat dat dit niet alleen door hem, maar ook door zijn nazaten is gebruikt. Daarvan heb ik overigens nog geen bewijs gezien.

Als schout heeft Cornelis Willemsz van Rijn verschillende charters met zijn zegel nagelaten. Ik ben daarom benieuwd of er ook zegels bewaard zijn gebleven van zijn kleinzoon zoon Cornelis Claesz van Rijn (vermeld als schout in 1620 t/m 1620), die ook schout van Voorschoten was.

Groeten,

Jacques Duivenvoorden

Jacques Duivenvoorden
Bron: Regionaal Archief, Kerkelijke Archieven, Inv. Nr. 361, dd. 25-07-1545

Regest van de S. Pieterskerk

Regest 711

Huych Claesz erkent voor schout en buren van Voorschoten verkocht te hebben aan de Getijdenmeesters (enz.) eene rente van 6 Carolus gulden, losbaar met 100 gulden en verzekerd op zijne woning en 8 morgen land aan den Vliet en den Ouden Holenwech aldaar. 1545 Juli 25.

Met zegel van den schout Cornelis Willemsz van Rijn.

Zegel met randschrift Cornelis Willemsz en midden onder het schild met het familiewapen van Cornelis Willemsz van Rijn

Jacques DuivenvoordenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!