stamboomforum

Forum logoOnderzoek in België » Zoek huwelijksakte Guilielmus Peters, partner Elisabeth van Ham, beiden uit Vlaams-Brabant

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie weet de huwelijksakte te vinden van Guilielmus Peeters en Elisabeth van Ham? De eerste bron van het feit dat zij (huwelijks)partners zijn vind ik in het Utrechts Archief bij de aangifte van hun zoon Joannes in 1797. (Bron: Utrechts Archief 711, inv. nr. 55, pag. 7, akte 01-05-1797.) In deze doopakte wordt vermeld dat Guilielmus (Wilhelmus) uit Leuven komt en Elisabeth uit Thienen in Vlaams-Brabant. In een ander document staan zij ook als immigranten uit deze Vllams-Brabanste plaatsen beschreven.

Hartelijk dank alvast,

 

Hubert JMW Peters

Hubert JMW Peters

Pauwel

Reuze dank. Ik heb (waarschijnlijk alle) kerkelijke archieven van Vlaams-Brabant via de DTB-registers (en -indexen) van het Rijksarchief onderzocht. Ik hanteerde allerlei criteria binnen relevante jaartallen, voor- en achternamen met varianten. Af en toe maakte ik een uitstapje - niet willekeurig, maar om bepaalde redenen - naar DTB-registers te Antwerpen, Mechelen, Brugge etc. Verder bekeek ik genealogische documenten van (vermoedelijke en echt verwante) families van Peeters en Van Ham op internet, doorzocht ik volkstellingen en andersoortige registers. Onvindbaar. Helaas.

Nogmaals dank voor het advies.

Hubert JMW Peters

Hubert JMW Peters

Poeh, dat is nogal wat. Ja, jammer dat het dan niet boven water wil komen. Succes gewenst.

Pauwel

Pauwel

Mijn dank. Misschien moet ik nu mijn inspanningen richten op Antwerpen. In de overlijdensakte (1846) van Guilielmus, alias Lammert, staat dat hij geboren zou zijn te Antwerpen.

Mvg,

Hubert JMW Peters

Hubert JMW Peters

Maar een denkpiste

Volgens de doopakte op 1/5/1797 waren de ouders afkomstig van Leuven en Tienen maar waren ze wel gehuwd in België? Een katholiek huwelijk in België was niet geldig in Nederland. Als hun zoon werd gedoopt als wettig kind zou je eventueel ( nog) een huwelijk kunnen verwachten in Nederland.

Heb ooit een doopakte gezien van een onwettig kind omdat de ouders waren gehuwd in België en daarom werd het kind ingeschreven in Nederland als onwettig.

MVG-Paul

vap

Als ik het goed begrijp zou ik voor de huwelijksakte in Nederland moeten zoeken. In Utrecht stad is het huwelijk niet te vinden. Ik ga dus in eerste instantie de omgeving vanUtrecht verkennen. 

Reuze dank voor deze richtingwijzer.

Mvg, Hubert JMW Peters

Hubert JMW Peters

Misschien eens zoeken in de schepenbank.

MVG-Paul

vap

Dank wederom voor deze 'vroege' hint. 

Kunt u mij aangeven wat de bedoeling daarvan is ? Hoe kom ik i.c. via welke ingang op internet verder ? Ik zag bouwarchieven, notariële archieven etc.

Bvd, 

Hubert JMW Peters

Hubert JMW Peters

Uit de overlijdens akte van Lammert Peeters ( weduwnaar van Elizabeth van Ham) is op te maken dat hij ongeveer in 1768 geboren moet zijn omdat hij bij overlijden in 1846 78 jaar is. In de akte komt ook voor Lammert Peeters oud 44 jaar. Dit moet zijn kleinzoon lambertus/lammert zijn. geboren 1-3-1824. Ik heb van de archiefdienst in Duffel (provincie Antwerpen) dat Guilielmus Peeters op 25 maart 1768 te Duffel parochie Sint-Martinus gedoopt is. Zoon van Adriaan Peeters afkomstig uit Lier en Maria Vandenbergh.
​Tevens staat dit in de Kwartier staat van Hannes-Savelkoel vermeld:

Cornelis Peeters       -        Catharina van Schoor
​                                 

              Adrianus Peeters (1729)            -             Maria Vandenberg

​                                                 Guilielmus  Peeters(1768) 
 

J. Peters

Dag Hubert

Kloppen de data's ?

Lammert Peeters 44 jaar in 1846 zou je toch een geboorte verwachten in 1802 of zie ik het verkeerd?

MVG-Paul

vap

Geachte heer Peters,

Hartelijk dank voor uw reactie. Voor meer info zie mijn reactie op die van Paul (VAP) van 26 mei / 17.41 uur.

Mvg,

Hubert JMW Peters

Hubert JMW Peters

Betreft: Guilielmus Pe(e)ters uit Leuven/Louvain en Elisabeth(a) van Ham(me) uit Thienen/Tirlemont

Allereerst een reactie op de heer Jan Peters (mijn dank): Lammert/Lambertus Peters(en) is geboren/gedoopt op 8 augustus 1801 en overleden op 29 augustus 1849.

Verder. Mijn zoektocht is nog steeds naar de huwelijksakte van Guilielmus Pe(e)ters afkomstig uit Leuven (B.) en Elisabeth van Ham(me) afkomstig uit Thienen (B.), getuige een geboorte-/doopakte in het Utrechts Archief van hun eerste (bekende) zoon Joannes (1 mei 1797), resp. mijn bet-betovergrootvader en bet-betovergrootmoeder in de bloedlijn.

Deze akte (Utrechts Archief 711, inv. nr. 55, pag. 7, akte 01-0501797) is de eerste akte met hun gegevens. Daarnaast staan Guilielmus Peters uit Leuven en Elisabeth van Ham uit Thienen onder deze namen en plaatsen in een lijst van émigrés van Utrecht uit 1829 vermeld.

Dit betekent dat Guilielmus zich in 1829 nog steeds Guilielmus noemt en niet Lammert of Lambertus.

De voor- en achternamen wijken in de daaropvolgende aktes in het Utrechts Archief telkens af. Dit gebeurde natuurlijk wel vaker, maar in deze casus lijkt er toch iets niet te kloppen, waar ik mijn vingers niet helemaal achter krijg. De bedoelde daaropvolgende aktes betreffen de volgende kinderen: Elisabetha Petersen (*09-11-1799); Lammert/Lambertus Peters(en) (*08-08-1801); Maria Slagmolen-Petersen (*1804), Jacobus (*1813) en Antonij Peters (*22-06-1818). Ik ben daarom geneigd deze personen (als mogelijke kinderen van 'onze' Guilielmus en 'onze' Elisabeth) af te wijzen.

Twee consequenties: a) Lammert is een andere persoon dan 'onze' Guilielmus, genoemd in de akte van 1797 (geboorte/doop van Joannes) en b) de enige bekende zoon van Guilielmus en Elisabeth is (voorlopig) Joannes Peters uit 1797. Deze is bewijsbaar mijn betovergrootvader in de bloedlijn.

Guilielmus (transcriptie in 1797 in Wilhelmus) Peters uit de akte van 1797 varieert later: Lammert, Lambertus, Lambert / Peeters, Peters, Peterse en Petersen. Elisabeth van Ham uit de akte van 1797 varieert later: Van den Ham (1813). De impliciet vermelde leeftijden bij beiden verschillen steeds. Zelfs de geboorteplaatsen variëren: Guilielmus' geboorteplaats Leuven wordt op het laatst Antwerpen en Elisabeths geboorteplaats wordt later Hoegaarden. Het verwarrende is dat zowel de Guilielmus uit Leuven als de Guilielmus uit Antwerpen schuitentrekker zijn. Nog verwarrender wordt het als er nog een Antonie Peters uit 1818 blijkt te bestaan, die op een begrafenisakte uit 1843 (13 juli, Utrechts Archief, toegangsnummer 481, 1811-1902, inv. nr. 1087-15, aktenr 34) van een weduwe van Pieters Peters, Maria Elisabeth Peeters-van Ham uit Jutphaas, staat vermeld als de zoon van haar. De genoemde ouders van deze Maria Elisabeth, Jean-Baptiste van Ham en Maria Persoons, zijn trouwens ook niet in de Vlaams-Brabantse archieven te traceren.

Mijn uitgebreide onderzoek in het Rijksarchief in de kerkelijke archieven van Vlaams-Brabant via de DTB-registers (en -indexen) leveren in elk geval geen huwelijksakte op. Ik hanteerde allerlei criteria binnen relevante jaartallen, voor- en achternamen met varianten. Verder bekeek ik genealogische documenten van (vermoedelijke en echt verwante) families van Peeters en Van Ham op internet etc. etc. Ik zocht vooral in Tienen en Hoegaarden naar een huwelijksakte, daar de bruidegom vaak trouwde in de woonplaats of parochie van de bruid. In Tienen ontbreken echter in de digitale archieven nog vele jaren. Geen enkel bewijs tot nu toe gevonden over hun relatie.

Wat gedachten:

a) In het Rijksarchief wordt in T(h)ienen, Meldert en Hoegaarden de naam Van Ham (Vanham) binnen dezelfde filiatie nogal eens afgewisseld door Vanhamme, een heel andere familie waar men ook nogal eens trouwde met een Guilielmus Pe(e)ters.  

b) De enkele voornaam Elisabeth komt in deze plaatsen weinig voor. Meestal krijgen kinderen twee voornamen, zoals Maria Elisabeth, welke meisjesnaam zeer populair is. Ik kan wellicht aannemen dat 'onze' Elisabeth haar naam in Utrecht vereenvoudigde van Maria Elisabeth tot Elisabeth. Daarbij komt dat Elisabeth ook nogal eens als Elisabetha (niet alleen als Latijnse naamval) wordt geschreven. 

We gaan verder.

Mvg,

Hubert JMW Peters

Hubert JMW Peters01-05-1797 hier geboren en gedoopt

http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Cdesc&mires=0&mif3=Utrecht&mip1=ham&mip3=elisabeth&mip5=Utrecht&mibj=1797&miej=1798

1. Gemeente Utrecht
1.1. Doop- en geboorteregisters
1.1.8. Rooms-Katholieke staties
1.1.8.3. Statie Onder de Linden
52-55 Registers van gedoopten, 1707-1811

Is over meter Clasina Donkers meer bekend?

http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&miaet=54&micode=481-275-01&minr=22807727&miview=ldt

scan 125/388

Huwelijksakte
Huwelijk Joannes Peters en Jacoba Maria van Lis, 24-05-1820
Soort akte: Huwelijk
Bruidegom: Joannes Peters [schuitentrekker]
Bruid: Jacoba Maria van Lis
Huwelijksdatum: 24-05-1820
Huwelijksplaats: Utrecht
Aktedatum: 24-05-1820
Akteplaats: Utrecht
Vader van de bruidegom: Guilelmus Peters [schuitentrekker] [aanwezig bij het huwelijk]
Moeder van de bruidegom: Elisabeth van Ham [wonende alhier]
Vader van de bruid: Antonius van Lis
Moeder van de bruid: Christina Huckers
Toegangsnummer: 481 Burgerlijke stand: (dubbele) registers 1811-1902
Inventarisnummer: 275-01
Aktenummer: 113

 

Overlijden Joannes Peters, 07-01-1849
Overledene: Joannes Peters [geb. Utrecht] [schuitentrekker] [51 jaar]
Overlijdensdatum: 07-01-1849
Overlijdensplaats: Utrecht
Aktedatum: 11-01-1849
Akteplaats: Utrecht
Partner: Echtgenoot van Jacoba Maria van Lis
Vader: Guilelmus Peters [wijlen]
Moeder: Elisabeth van Ham [overleden]
Toegangsnummer: 481 Burgerlijke stand: (dubbele) registers 1811-1902
Inventarisnummer: 1192-04
Aktenummer: 84
[aangifte door de aanspreker]
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-T9QR-1

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!