stamboomforum

Forum logoOnderzoek in België » B e l g i e, 1796-1915 : burgerlijke stand : Enorme aanvulling FS-scans bij ZoekAkten.nl, okt.2016

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Beste forumleden,

U kent allemaal de website FamilySearch, waarvan de beheerders wereldwijd proberen, zoveel mogelijk archiefdocumenten met persoonsgegevens veilig te stellen, en dan voor iedereen toegankelijk te maken. Voor de prachtige FS-collecties databanken en gedigitaliseerde archiefdocumenten uit Nederland en Belgie is de meest gebruikersvriendelijke toegang, zoals u weet, de geweldige, onovertroffen website ZoekAkten.nl (opvolger van GenVer). 

In september en oktober 2016 is daar een grote aanvulling geplaatst bij de collecties over België. Het gaat daarbij deze keer om de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Namur (Namen) en Hainaut (Henegouwen). Zie de rubriek met nieuwe aanwinsten ; beeldcitaat :

Overzichten van nieuwe en/of recent geïndexeerde collecties zijn er ook voor de afgelopen zeven dagen en de afgelopen veertig dagen.

Illustratie: Antwerpen (Departement van de Twee Nethen), registers van de burgerlijke stand, akten van geboorte 1812, akte nummer 1: geboorte van Van Gorcum, Marie Jacqueline, 31-12-1811, Nederlandse vader (Moergestel, Dept. Monden van de Rijn) en Belgische moeder; bron: familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-WNNK-6?i=23&wc=Q82R-LFW%3A1007785401%2C1007973701%3Fcc%3D2138481&cc=2138481

---- Voor uw "orientatie" bij het opsporen, en lezen, van die akten van de burgerlijke stand uit de periode vanaf 1795 kan het helpen, inzicht te krijgen in de bestuurlijke indeling sinds die tijd. Zie hoe de moderne staat Belgie o.a. is voortgekomen uit "departementen" van het oude Franse Keizerrijk (vaak genoemd naar rivieren of natuurgebieden) ; uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarin Belgie en Nederland tussen 1815 en 1830 samen door het leven gingen ; en uit de revolutie van 1830, waarin Belgie zich losmaakte van Nederland, en de zgn. boedelscheiding van 1839, waarbij Nederland zich eindelijk neerlegde bij die onafhankelijkheidsverklaring, en de gevolgen van de nieuwe toestand "netjes werden geregeld", d.w.z. in verdragen en wetten. 

      

Belgische "departementen" in het Eerste Franse Keizerrijk, 1811.      Provincies in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1816-1830,       Illustratie: nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Franse_Keizerrijk                   nadat in 1816 ook de vm. Kleefse enclaves bij het Koninkrijk kwamen.                                                                                                                 Illustratie: nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk_der_Nederlanden

                  

Nederland, België, Luxemburg en Limburg in 1839                                             Belgie, provincies, anno 2016.
1, 2 en 3: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (tot 1830)                                  Illustratie: nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Belgi%C3%AB
1 en 2: Koninkrijk der Nederlanden (sinds 1830)
2: Hertogdom Limburg (in 1839 bij de Duitse Bond, ter compensatie voor Waals-Luxemburg)
3 en 4: Koninkrijk België (sinds 1830)
4 en 5: Groothertogdom Luxemburg (grenzen tot 1830)
4: Provincie Luxemburg (Waals-Luxemburg, in 1839 bij België)
5: Groothertogdom Luxemburg (Duits-Luxemburg; grenzen sinds 1839)
Blauw de grens van de Duitse Bond. - Bron, illustratie: nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk_der_Nederlanden

                                                                                -------------------------------------------

Ook op de website van het Rijksarchief in Belgie kunt u afbeeldingen (scans) uit de registers van de burgerlijke stand (ca. 1796-1915) bekijken, net als afbeeldingen uit de zogenaamde "parochieregisters" (ca. 1559-1800) : de Vlaamse naam voor het begrip "DTB-boeken", oftewel de kerkelijke registers van doop, trouwen en begraven, de voorgangers van de burgerlijke stand (in het Frans: registres paroissiaux). Gratis toegankelijk, maar u moet zich wel registreren en een login / wachtwoord aanmaken. - Parochieregisters: http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters ; akten van de burgerlijke stand: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand. - Algemene inleiding met uitleg hierover : http://search.arch.be/ , beeldcitaat :

 

-- Uitstekende andere gedigitaliseerde / bewerkte archiefbronnen uit Belgie, samengesteld en bijelkaar gebracht door vrijwilligers, ziet u ook op de schitterende website Digitale Bronbewerkingen Nederland en Belgie : met in de linkerkolom een index per provincie, en midden op de startpagina een rubriek met de nieuwste aanvullingen (zoals bij ZoekAkten). Beeldcitaat :

.....zoals bijvoorbeeld allerlei Antwerpse bronnen :

 

-- Een goudmijn aan Belgische archiefbronnen is daarnaast de website Archiefzoeker van de archiefspecialist Eric Hennekam; beeldcitaat :

.....zoals bijvoorbeeld historische kranten en overlijdensberichten :

 

-- Rechtstreeks  zoeken op naam  kunt u natuurlijk uitstekend bij het al genoemde Rijksarchief ; bij de pan-Europese genealogische databank GeneaNet (die het voordeel heeft dat u er contactgegevens vindt, zodat u met een genealoog die dezelfde familienaam onderzoekt contact kunt opnemen!) ; en bij het wereldwijde FamilySearch . - Samengevat zoekt u zo in grote hoeveelheden persoonsgegevens, zowel uit handen van andere stamboomonderzoekers, en genealogische vrijwilligers, als uit officiele overheidsbronnen en oudere kerkelijke registers. - Succesvol onderzoek doen betekent, dat u zovéél mogelijk slim & creatief omgaat met die databank: varieert u bij uw zoekacties liefst steeds op het grotere of juist kleinere zoekgebied (heel Europa, Belgie, Vlaanderen / Wallonie, provincie, plaatsnaam), zodat u òfwel zich niet teveel beperkt tot één lokatie, òfwel het aantal zoekresultaten juist klein / overzichtelijk kunt houden.

(!!)  In Belgie is pas in de loop van de 20ste eeuw gelijkberechtiging gekomen voor de Nederlandse taal qua gebruik door de overheid. Voor Wallonie was dit niet zo interessant; maar voor Vlaanderen betekende dit dat het "gewone volk" gewend was zich uit te spreken in het Vlaams (Nederlands), maar de overheid nog altijd het Frans hanteerde in elk officieel document, waaronder bijvoorbeeld akten van de burgerlijke stand. Weest u dus hierop voorbereid bij het zoeken op internet naar en in allerlei bronnen : Vlaamse personen kunt u tot diep in de jaren '50 heel goed in puur Franstalige documenten tegenkomen, en in oudere documenten / archiefbronnen zult u die ook, qua plaatsnamen en straatnamen, met de Franstalige variant van de Vlaamse naam moeten zoeken (bijvoorbeeld "Anvers" i.p.v. "Antwerpen", "Gand" i.p.v. "Gent"; "Rue de la Blanchisserie" i.p.v. "Blekerijstraat", "Rue du Moulin" i.p.v. "Molenstraat").

(!!)  Denkt u daarbij wel aan een belangrijk verschil bij het omgaan met namen die u bij uw onderzoek tegenkomt.  Familienamen en voornamen moet u voor uzelf, d.w.z. in uw eigen genealogische softwareprogramma of aantekeningen, steeds zuiver zó noteren precies in de spelling zoals u die, in elk individueel geval, in de bronnen aantreft en / of zoals de Belgische burger en overheid die zelf, in allerlei geschreven bronnen, hanteren. Blijft u daarmee dus zo dicht mogelijk bij (en trouw áán) de bron, óók als die spelling van bron tot bron verschilt; en voorkomt u "gegevensvervuiling". - Voorbeeld: 'Vandecasteele' is echt een andere familienaam dan 'Van de Casteele' of 'Vande Casteele'.

(!!)  Iets anders is, dat u zich goed moet realiseren dat dit precieze omgaan met familie- en voornamen in de praktijk nog weleens vrij vaak kan ontbreken. Hardleerse Hollanders, achteloze Amerikanen en frivole Fransen bijvoorbeeld willen nog weleens erg slordig omgaan met die juiste spelling. Dat is voor u nou eenmaal een gegéven (het ís niet anders); maar u moet wel rékening ermee houden dat genealogen over de hele wereld die aan Belgisch genealogisch onderzoek doen, nu eenmaal vaak zulke fouten maken, en dat deze fouten dus "sluipenderwijs" hun weg vinden naar allerlei genealogische websites en databases; en in bijvoorbeeld overheidsdocumenten uit het buitenland (bijv. een Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand die in zijn akte de juiste Vlaamse spelling van een familienaam niet toepast). Van buitenlandse genealogische websites kunt u ook niet altijd verwachten, dat die even nauwkeurig en respectvol met de naamspelling omgaan als Belgen zèlf. - Het is heel goed mogelijk dat al die foute spellingen nu juist over die familie- of voornamen gaan, die u onderzoekt, en waarvan u óók wel weet welke de juist spelling is. U moet dus óók zoeken op allerlei foute, onjuiste spellingsvarianten - anders loopt u onherroepelijk veel informatie van anderen mis, voor uw onderzoek. - Voorbeeld: u weet dat de familienaam die u onderzoekt juist gespeld 'Vandenborne' is, maar u zoekt wel degelijk ook overal op de zoekterm 'Van den Borne'.

                                                                     -----------------------------------------------

---- Archieven in Belgie : zoals in Nederland vóór de invoering van de Regionale Historische Centra, is er in Belgie sprake van regionale vestigingen van het Rijksarchief. Andere archiefinstellingen (gewestelijk, regionaal, stads- en gemeentearchieven, archieven van private instellingen) vindt u bijvoorbeeld via http://archieven.2link.be/ , http://www.archiefwijzer.be/, http://www.archiefbank.be/, http://archives.wallonie.be/

---- Een heel mooie bron, voor uw oudere onderzoek, is de Belgische telefoongids van 1914, gedigitaliseerd aanwezig op de Duitse genealogische portaal-website GenealogieNetz. Zie de bibliografische gegevens hier, en het digitaal te raadplegen gedeelte (scans, via de pagina-nummers in de rechterkolom) hier.  Dus een soort "adresboek-plus", met ook o.a. veel prachtige advertenties van ondernemers. - Beeldcitaat :

 

-- Goede raad, algemene tips en bronnen voor uw genealogisch onderzoek in Belgie vindt u bijvoorbeeld via Google voor heel Belgie, specifiek voor Vlaanderen , speciaal voor Brussel en specifiek voor Wallonie. Beeldcitaat:

....bijvoorbeeld uit Vlaanderen de website www.familiegeschiedenis.be, beeldcitaat :

 

---- Verdiept u zich altijd in de plaatsen die u -naast persoonsnamen- bij uw stamboomonderzoek tegenkomt : qua geografische ligging, landschap, geschiedenis en "bestuurlijk toebehoren" (waaronder viel het vroeger, waaronder valt het nu). Dat kan o.a. prima via de online-encyclopedie Wikipedia. Zie bijvoorbeeld de algemene pagina over Belgie (oa. geschiedenis, bevolking, provincies) ; de doorverwijs-pagina's "Lijst van Belgische gemeenten" en "Lijst van voormalige Belgische gemeenten" ; en, ook ideaal voor uw oudere onderzoek in bijvoorbeeld parochieregisters, de "lijst van vroegere (historische) Belgische plaatsnamen". Per plaats krijgt u overigens bij Wikipedia een goed overzicht over zulke algemene en historische thema's, die belangrijk kunnen zijn bij uw genealogische onderzoek. Een voorbeeld, voor de plaats Hasselt :

---- Vergeet u niet, dat er bijzonder veel kennis, behulpzaamheid en goede raad voor u aanwezig is bij lokale en regionale verenigingen : mensen zoals u en ik, maar dan vooral met liefde voor hun streek, geschiedenis, landschap, cultuur, erfgoed en traditie, die u met veel plezier zullen helpen en informeren bij uw onderzoek. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan (cultuur)historische verenigingen, heemkunde-kringen, zgn. "erfgoedcellen", oudheidkundige genootschappen, enz. enz. - Durf te vragen, zij zijn ervoor! - U kunt hen  "opsporen" bijv. in Wallonie door een zoekopdracht bij Google als "cercle d'histoire de" of "cercle historique de", plus de streek- of plaatsnaam; en in Vlaanderen via het geweldige Vlaamse initiatief Erfgoedkaart ; beeldcitaat :

 

---- Naast tekst en achtergrondinformatie wilt u zich natuurlijk ook (letterlijk) een beeld kunnen vormen bij de leef- en woonomgeving van uw voorouders. We hebben het hier dus over topografie: u wilt als het ware graag een "beschrijving van de plaats" kunnen vinden. Zoals die nu is, maar vooral ook zoals die vroeger was, liefst zo dicht mogelijk bij de tijd van uw voorouders. Je zou dan, even afgezien van kaarten, bijvoorbeeld kunnen denken aan foto's, ansichtkaarten, prenten, stads- en dorpsgezichten. Ideale bronnen om die te vinden (en vervolgens op te slaan!) zijn bijvoorbeeld :

.....een algemene zoekmachine zoals Google-Afbeeldingen, waarin u als zoekterm schrijft de plaatsnaam waarvan u graag een beeld zou willen krijgen, plus een creatieve omschrijving als "historisch", "vroeger", "van toen", "in oude ansichten", "zoals het was", "in grootmoeders tijd", "in vroeger tijden", of het woordje "Oud" of "Oud-" (overigens: met alléén het woordje "oud" vangt u meer, want de meeste mensen zullen niet aan het verbindingsstreepje denken, of dit simpelweg niet gebruiken). Denkt u voor het Franstalige deel van het land natuurlijk ook aan een Franstalige zoekterm (bv. vieux, vieille, autrefois, ancien, ancienne, historique). Verbindt u die plaatsnaam en die andere term vervolgens door een plusteken, of door het geheel tussen aanhalingstekens te plaatsen. Voorbeelden uit Antwerpen, Gent, Dinant :

.....beeldbanken van universiteiten, fotografische instituten en erfgoedinstellingen (zoals archieven en musea). Vaak ook onder een overkoepelende naam zoals "erfgoedbank" gebracht. Zoek ernaar met bijvoorbeeld Google. Voorbeelden: Erfgoedbank Noorderkempen (omgeving Turnhout), Erfgoedbibliotheek West-Vlaanderen , Erfgoedbank Waasland (westelijk van Antwerpen).

.....gespecialiseerde websites waarop ansichtkaarten te zien zijn -denk eraan: u komt daar níet noodzakelijk om iets te kopen!- , zoals bijvoorbeeld Delcampe en QoopVoorbeeld: Liège (Luik), Boulevard de la Sauvenière (bron: http://www.qoop.nl/showartikel.php?artikelID=4110842) :

 

---- Zorgt u vooràl ook steeds dat u, als u met uw genealogisch onderzoek in Belgie bezig bent, altijd en continu een goede online-kaart bij de hand heeft; dus in een tweede tabblad of venster van uw internet-browser (Firefox, Opera, Safari, Explorer, enz.). De website moet doorzoekbaar-op-plaatsnaam (dus niet een "platte afbeelding" inhoudend) en inzoombaar zijn (dus: steeds meer details opleveren bij het uitvergroten van een deel van de kaart). Voorbeelden: Google Maps, ViaMichelin, Open Street Map, Bing Maps, HereWeGo . Beeldcitaat:

Uiteraard zou u bij uw onderzoek ook qua landschap een zo goed mogelijk beeld willen krijgen van de tijd van uw voorouders. Goede historische kaarten van Belgische streken vindt u bijvoorbeeld op de overheidswebsite Geopunt ; beeldcitaat :

En zodra uw onderzoek wat gedetailleerder wordt, dus zich bijvoorbeeld gaat toespitsen op een stadje, dorp, buurtschap of boerenhofstede, wordt het tijd om ook een goede topografische kaart erbij te halen: die van de Belgische overheid is gratis te raadplegen op de website TopoMapViewer. Beeldcitaat:

Nog gedetailleerder, op het niveau van een kadastraal perceel (= een stuk grond, wel of niet bebouwd) en een straatnaam + huisnummer, vindt u het landschap afgebeeld in de zogenaamde CadGIS Viewer van het Belgische ministerie van financien (Cad staat voor "Cadastre", kadaster; en GIS voor "geografisch informatiesysteem"). - U zou hiermee, als het huisnummer tenminste nog steeds onveranderd is, uiteindelijk kadastrale informatie van de woonhuizen van uw voorouders op het spoor kunnen komen, via de perceelsnummers die op de kaart zijn aangegeven. - Voorbeeld, uit Tongeren :

Veel succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

Hallo @Dimitri,

Dit is super uitgebreid, bedankt. Het laat zien dat je, eigenlijk en jammer genoeg, niet meer naar de archieven hoeft. Tenzij je natuurlijk iets wil zoeken dat nog niet digitaal beschikbaar is.

Ook nog eens, je hebt het al vermeld Dimitri, voor de scans vh rijksarchief België in te zien moet je echt een account aanmaken, anders krijg je niks te zien.

Mag ik nog 'n database toevoegen? Weliswaar geen scans, maar toch.

http://familienbuch-euregio.eu/

 

Veel succes iedereen.

ien lejeune

Zeer goed artikel maar "meest gebruikersvriendelijke toegang, zoals u weet, de geweldige, onovertroffen website ZoekAkten.nl (opvolger van GenVer)."

is wel wat overdreven.

Hans van Weezel

Johannes Adrianus Pieter van Weezel

@ien lejeune.

Wel eens in Roemenie gewoond en/of bedlegerig geweest ?

Hans van Weezel

Cazasu/Braila

Roemenie

Johannes Adrianus Pieter van Weezel

@Hans van Wezel ?

Begrijp je vraag niet.

ien lejeune


@ien lejeune.

Ik woon in Z-O Roemenie 70 jaar oud en vanwege gezondheisredenen langdurig aan het bed gebonden, wat het bezoeken van Archieven in NL wat onhandig maakt.

Hopelijk is dit duidelijk genoeg.

Johannes Adrianus Pieter van WeezelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!