stamboomforum

Forum logoOnderzoek in België » Familie Carré: Carel Caré tr. A'dam 1596, afk. uit Antwerpen. [opgelost]


Profiel afbeelding

Carel (Karel) Care werd poorter in Amsterdam op 27/11/1597, van beroep steenhouwer en afkomstig van Antwerpen. Hij trouwde in  1596 met Barentge ( Barentjen ) Jans te Amsterdam.

Hoe kom ik verder in de archieven van Antwerpen?

Durk Osinga

Dirk Claessens

Karel Care is geboren omstreeks 1575, ( getrouwd 1596). Gaan de archieven wel zover? Op de index staat vanaf 1600

Durk Osinga

Pauwel

Pauwel

Pauwel

Op den 4e april 1621 zyn vercocht dese naervolgende goederen achtergelaten by Karel Cre beelthouwer.
https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5073.nl.html#A27026000098
Commentary The name of the late owner of the goods sold is normally written Karel Kare, Carre, or Carree. On 13 June 1596, Carel Carree, from Antwerp, 25 years old, living on the Betanienstraet for the last 8 years, was betrothed to Barentgen Jansdr., from Zwolle, 28. He signs with an elaborate mark (he fully signs notarial documents) (DTB 408/37). On 6 July 1606, Carel and his wife had their son Jan baptized in the presence of Aeltge Cornelis in the N.K. (DTB 39/2). On 7 September 1611, Carel Caree, stone sculptor, acknowledged receiving the sume of 539 f. from Margrite Halfmere for sculpture work and carpentry (NA 38, film 52). On 7 February 1617, Carel Care, steenhouwer (stone carver), and Octaeff Laurens entered into an agreement for making posts for hearths (schoorstenen). Carel Care was to advance 200 f. for the enterprise without demanding interest on his investment. Octaeff Laurens was to get 15 stuivers a day while working on these posts. The profits over and above labor costs were to be shared half and half (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, 78(1933), p. 228). On 5 December 1618, Meynert Jansz., tax master for bulk wares (grove waren) summoned a number of stone dealers and sculptors, including Carel Caree, to declare his stock of stones. He responded that he would come to the impostmaster to make his declaration (NA 381, fol. 542). On 25 March 1621, Trijntgen Louwers, widow of Carel Carree, steenhower, assisted by Lenaert Thonisz., schipper, her chosen guardian, presented the four children (Annetge, married to the sculptor Pieter Emanuels, Passchijntge, 19, Jan, 17, and Sara, 15) of her husband, whose mother was Barentge Jans, before the Orphan Chamber. The children were entitled to 2365 f. for their mother's inheritance (WK 5073/789, fol. 169). On 15 January 1627, the children and heirs of Karel Carre, steenhouwer, sold a house on the Koningsgracht named de Rot Steen, contiguous on the north side with the house of the children of bourgomaster Jacob Poppen. The house was sold to Pieter Emanuel, steenhouwer (the husband of Annetge, the eldest daughter of Carel Cre) for 3840 f. The sureties (borgen) were Hendrick Fredericksz., beer distributor (bierbeschoijer), of R 25295 of Montias2, and Gerrit Woutersz. mason. Another house on the Koningsgracht was sold to Jan Jansz. steenhouwer, one of the buyers at the Cre sale, for 2950 f. Still another house aen den Vesten was sold to Jan Carel, steenhouwer, perhaps the son of Carel Cre baptized in 1606, for 1120 f. (WK 5073/913). Pieter Emanuel seems to have remarried with Passchijntge Carels, the younger sister of his first wife Sara. On 20 August 1632, Pieter de Keyser, stadsbeeldhouwer, had a notary notify in an insinuatie directed at Passchjntgen Carels, widow of Pieter Emanuelsz., steenhouwer, asking payment for some sculpture (a preeckstoel etc..), which he, de Keyser, had undertaken on a half and half basis with her late husband, for Dominicus van Uffelen in Hamburg. He was owed 1169 f., minus 202 f. she had already paid him (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 78(1933), pp. 810-811.) In 1631, Sara Caree, who was 15 years old in 1621, was the widow of Lubbert Gerritsz. blue dyer by 1631 (WK 5073/789, fol. 169).
Notary Jan Dircksz. van Beuningen

Vgl. https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5073.nl.html#KLAI00847000182.   

r. 3    nagelaten 4 kind[er]en
r. 4    als Annetgen gehuwt zijn[de], Pasgijntgen out
r. 5    19 jaren, Jan out 17 jaren en[de] Sara out
r. 6    15 jaren, d[aer] moed[er] aff was Barentgen Jans

https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5073.nl.html#A30865000174


In onderstaand testament d.d. 27-12-1617 heten de kinderen Anneken, Pasquijntien, Jan en Saerken Caerels.
https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#NOTA00010000216

 

Pieter Emanuel seems to have remarried with Passchijntge Carels, the younger sister of his first wife Sara.

Bedoeld is natuurlijk 'the younger sister of hist first wife Annetge'. Maar... ik vraag me af of er wel sprake was van een 'first wife', en of dus oudste dochter Annetge wel in eerste huwelijk getrouwd was met Pieter Emanuelsz. In 1619 trouwde zij nl. met steenhouwer Jaspar Gijsbertss. En voorts wordt bij het huwelijk van Pieter Emanuelsz. en Paschijntje in 1622 (zie mijn reactie van 23:27) niet vermeld dat Pieter weduwnaar is.

inschrijvingsdatum: 22-06-1619
naam bruidegom: Jaspar Gijsbertss
naam bruid: Annetje Carels
bronverwijzing: DTB 423, p.307
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26345937

"geas[sisteer]t mit Karel Karré hare vad[e]r"
De bruid tekent met 'Anneken Carels'.
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=a*&a1=car*&r1=62&i2=2&p2=p&y2=1614&z2=1622&x=20&z=a#OTR00017000164

Anneken hertrouwt in 1622 met Jan Jansz. Doorn.
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jan&a1=doorn&i2=2&p2=p&y2=1622&z2=1622&i3=1&v3=annetje&a3=carels&x=20&z=a#OTR00021000012
inschrijvingsdatum: 21-01-1622
naam bruidegom: Jan Janss. Doorn [steenhouwer]
naam bruid: Annetje Carels
naam eerdere man: Jaspar Gijsbertsz.
bronverwijzing: DTB 427, p.15
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26337239
Hun testament https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#NOTA00013000042.
Uit dit tweede huwelijk twee kinderen, Karel en Jan (1623 en 1624).

Dochter Sara/Saerken Caerels trouwde tweemaal.
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=lubbert&i2=2&p2=p&y2=1620&z2=1640&i3=1&a3=carel*&x=20&z=a#

Pauwel

https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=carel&a1=carree&i2=2&p2=p&y2=1596&z2=1596&x=20&z=a#OTR00005000021

inschrijvingsdatum: 13-06-1596
naam bruidegom: Caerel Carrée
naam bruid: Barentgen Jansdr.
bronverwijzing: DTB 408, p.37
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26550233

Pauwel

Karel Care is geboren omstreeks 1575

Hij was bij de otr. 1596 ca. 25 jaar. Dus ik zou het geboortejaar eerder stellen.

Pauwel

Kan dit de doop van het tweede kind zijn? Dan zou Sarvaes het patroniem van Caerel kunnen zijn.

kind: Pastijn
doopdatum: 27-08-1600
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Kaer Sarvaes
moeder: Barntje Jans
bronverwijzing: DTB 38, p.820
Doopregister: NL-SAA-24258295

Vgl. nog:

inschrijvingsdatum: 19-02-1622
naam bruidegom: Pieter Emanuel van Dijck
naam bruid: Paschijntje Carels
bronverwijzing: DTB 427, p.32
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26337457

inschrijvingsdatum: 24-02-1635
naam bruidegom: Adriaan Teuniss
naam bruid: Paskijntje Carels
naam eerdere man: Pieter Manuels
bronverwijzing: DTB 443, p.238
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26394639

Pauwel

Ik ben benieuwd of je met de aangereikte informatie nog verder gekomen bent.

Groet, Pauwel

Pauwel

Beste Pauwel,

 

Ik ben net terug uit Engeland voor o.a. onderzoek naar de familie Clowting. Ik zag je berichten en ben zeer onder de indruk van de door jou aangereikte gegevens. Ik ga er mee aan de slag de komende weken. Alvast heel hartelijk dank voor alle naspeuringen!

Durk Osinga

Graag gedaan! En veel succes gewenst verder.

Pauwel

https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5073.nl.html?p=291:623:624:625:626&t=632#KLAI04122000400

https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5073.nl.html?p=291:623:624:625:626&t=632#KLAI04122000401

Archief: 5073 - Archief van de Weeskamer en Commissie van Liquidatie der Zaken van de Voormalige Weeskamer
Inventarisnummer: 547 - 1613 juni 28-1619 februari 22.

Bekijk de scans door het aanklikken van onderstaande url:

http://archief.amsterdam/AQ/5R-73137


Den 12 decemb[ris] 1617 heeft Carel Carre steenhouwer
bewesen sijn 4 kind[eren] als Annetgen out 19 jaer
Paschijntgen out 15 jaer Jan out 14 jaer en[de]
Sara out 11 jaer d[aer] moed[e]r aff was
Barentgen Jansdr. voor haers moeders?
erff tesamen? de somme? van vierduysent

gul[den] eens #

Pauwel


Ik probeer het bestand te openen maar krijg dan de volgende melding : wachten op laden van viewer... (status: LOADED)

Hoe werkt dit verder?

Durk OsingaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu