stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht informatie mbt Justus van Rosendael (1753-1801) opgelostProfiel afbeelding

Super dank je A. van Egmond. Dat was de missing link! 

Rosemarie van den Kieboom - 6 mar 2018 - 11:09

Bedankt allemaal voor het meezoeken!

Hierbij sluit ik dit hoofdstuk voor nu af!

Verdere aanvullingen zijn altijd welkom!

Rosemarie van den Kieboom - 6 mar 2018 - 13:01

Hierbij nog wat aanvullende gegevens over Justus van Rosendael. 

Hij was vanaf 1770 knecht bij Amsterdamse apothekers (bron: Collegium Medicum, Amsterdam, Knechtsboek). Behaalde 1779 te Amsterdam zijn apothekersexamen (bron: Bierman c.q. Biografische index van Nederlandse apothekers). Volgens Bierman c.a. vestigde hij zich 1779 te Hoorn, maar dat kan niet kloppen want het echtpaar Rosendael-Smithuysen kreeg tot 1799 kinderen te Amsterdam.

Rond 1800 moet het echtpaar naar Hoorn zijn gegaan, waar Rosendael een apotheek en 'affaire in chemicaliën en drogerijen' begint. Na zijn dood in 1801 zet zijn weduwe Maria Smithuysen de affaire voort, en wordt de apotheek geleid door een meesterknecht. Na haar dood in 1827 wordt de apotheek en de affaire verkocht aan de 'apotheker en chemist' W.Nyssen. Zie de volgende advertenties:

Oprechte Haarlemse Courant, 14/5/1801: Overlijdensadvertentie Justus van Roosendaal. “Heden trof my de zwaarste slag myns leven: myn waarde en veel geliefden man Justus van Roosendaal, stierf, heden ochtend, ten 3 uuren, aan de gevolgen van zinking-koortsen, in den ouderdom van circa 49 jaaren, na een vergenoegde echtverbintenisse van ruim 19 jaaren.” Ze zal de affaire van haar overleden man continueren. M.J. Smithuysen, wed. Justus van Roosendael, Hoorn, 9/5/1801

Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam, 26/4/1813: Een apothekars-bediende, genegen zynde, om binnen de stad Hoorn een winkel bye ene weduwe als meesterknecht waartenemen, mits zyn examen afgelegd hebbende en goede getuigenissen van een eerlyk en zedig gedrag kunnende produceren, vervoege zich ten spoedigste … by de Wed. J. van Rosendael, te Hoorn, alzoo hare meesterknecht eene affaire gekocht heeft, welke terstond moet aanvaard worden."

OHC 10/1/1828: "De ondergeteekende de apotheek en affaire in chemicaliën en drogerijen, met 1/1/1828, van de erven Mejuffr., de Wed. J. van Rosendael overgenomen hebbende, heeft de eer zulks bij deze te berigten, terwijl hij zich in de gunst zijner ….etc., 1/1/1828, W.Nyssen, apothecar en chemist te Hoorn."

Henk 2 - 24 jan 2019 - 10:19

Dank je wel Henk, hier staat zeker nog wel wat aanvullingen in voor mij. 

Justus heeft idd zijn diploma in 1779 behaald te Amsterdam. Justus vestigt zich met zijn apotheek in de Warmoesstraat ter hoogte van de st. Annenstraat. Hij is dan nog gehuwd met zijn eerste vrouw Aleida Udeman. Zij overlijdt in 1781 en is begraven in de Oude Kerk. Nog datzelfde jaar huwt hij met Maria Josepha Smithuizen. In 1787 staat hij geregistreerd als woonachtig aan de Kalverstraat bij de Osjessluis. Hij zal hier omstreeks eind 1785 zijn gaan wonen. In Juni 1785 is er nog een kind gedoopt in schuilkerk 't Haantje, het volgende kind is in de Begijnhofkerk gedoopt(1786). Wat om de hoek was van waar ze in de Kalverstraat woonden.

Medio 1788 zijn ze vertrokken richting Hoorn. Reden hiervoor is waarschijnlijk dat Amsterdam overspoeld werd door apothekers en de markt min of meer verzadigd was. Hij vestigt zich aan de Noord (toen was, wat nu de Grote Noord en Kleine Noord heet één straat). De overige kinderen die daar geboren zijn zijn allen in de Katholieke schuilkerk 'De Drie Kalfjes' gedoopt.

Rosemarie van den Kieboom - 24 jan 2019 - 15:35

De memorie van successie van Alida Maria Smithuysen, weduwe Thomas Schuijt, Nijkerk 1839 verheldert wat over de kinderen van Justus van Roosendaal/Roosendael (1753-1801) en Maria [Reijniera] Josepha Smithuysen (1756-1827):

1. Christina Maria Josepha van Roosendael (1783-1861) x Hermanus Franciscus de Charro (1781-1853), bekend

2. Maria Geertruida Josepha van Rosendael, ov. ongehuwd Den Haag 21.11.1867

3. Petrus Laurentius Antonius van Roosendael, ov. tussen na 1808 en voor 1839

4. Johannes Cornelis Josephus van Roosendael, ov. na 1808 en voor 1839

5. Alida Maria van Roosendael, ov. ongehuwd, Den Haag 14.9.1872

6. Geertruida Maria Josepha van Roosendael, ov. na 1839, zou bij haar jongste broer Jacobus hebben gewoond ?

7. Jacobus Petrus Josephus van Roosendael (1798-1881) x Wilhelmina van Wamel (1800-1882), bekend 

Bert Blaisse - 24 nov 2022 - 12:41

Dank je voor de mooie vondst! Was deze Maria Alida Smithuysen een zus? Ik ken haar niet.

Rosemarie van den Kieboom - 25 nov 2022 - 08:26

Oeps, te voorbarig geweest. Ik heb haar gevonden. Ze waren inderdaad zussen.

Rosemarie van den Kieboom - 25 nov 2022 - 08:30

Maria Josepha en Alida Maria Smithuysen waren inderdaad zussen, kinderen van Petrus Smithuysen (1709-1778) en Christina Maas (1727-1779), die 8 kinderen hadden. Van de nakomelingen is alles opgespoord, behalve aantal kinderen van Maria Josepha en Justus van Roosendael; Maria Josepha Catharina, geb. 1790, komt niet voor in de nalatenschap van grootmoeder Maria Verkamer, Utrecht 1808, wel de andere kinderen. In de nalatenschap van tante Alida Maria Smithuysen, Nijkerk 1839, komen Petrus Laurentius Antonius, geb. 1788 en Johannes Cornelis Josephus, geb. 1792 niet meer voor. Waar zij woonden na het vertrek uit Hoorn ca 1827 is niet bekend. Nalatenschap van Maria Josepha Smithuysen ov. te Hoorn 1.3.1827 is moeilijk te vinden.

Bert Blaisse - 4 dec 2022 - 13:33

Dank je Bert!

 

Ik heb het ook ooit helemaal uitgezocht en het volgende gevonden:

 

Kinderen Petrus Smithuijzen en Christina Maes:

 

- Jacoba Maria 

 

- Maria Reinera Josepha gehuwd met Justus van Rosendael

 

- Jacoba Maria  gehuwd met Matthijs Windham

 

- Alida Maria gehuwd met Thomas Schuijt

 

- Henriucs Josephus gehuwd met Anthonia Hamsingh

 

- Jacobus Josephus

 

- Johannes Cornelius Josephus

 

- Geertrudis Maria gehuwd met Johannes van den Biesen

 

Petrus Smithuijzen is eerder gehuwd geweest met Jacoba Berningh

Zij samen kregen de volgende kinderen waarvan er maar 1 de volwassen leeftijd bereikte:

 

- Catharina

- Joannes gehuwd met Gertrudis Maas

- Henricus

- Maria

- Gerardus

- Henricus

- Gerardus

- Henricus

- Maria

 

Justus van Rosendael was eerste maal gehuwd met Aleida Udeman

En zij kregen het volgende kind:

 

- Maria Aletta gedoopt 7 mei 1781 in de Mozes- en Aäronkerk te Amsterdam

 

Beiden overleden in 1781

 

Justus hertrouwde met Maria Reinera Josephus Smithuijzen

Ze kregen de volgende kinderen:

 

- Jacobus gedoopt 10 september 1782 in schuilkerk De Posthoorn te Amsterdam

 

- Christina Maria Josepha gedoopt 5 september 1783 in De Posthoorn Amsterdam

gehuwd met Hermanus Franciscus De Charro (gingen in Den Haag wonen)

 

- Maria Geertruida Josepha gedoopt 29 juni 1785 in schuilkerk ’t Haantje Amsterdam

 

- Aleida Maria Josepha gedoopt 14 september 1786 in de Begijnhofkerk Amsterdam

 

- Petrus Laurentius Antonius gedoopt 27 september 1788 in de kerk De Drie Kalfjes Hoorn

 

- Maria Josepha Christina gedoopt 20 oktober 1790 in de kerk De Drie Kalfjes Hoorn

 

- Johannes Cornelius Josephus gedoopt 9 december 1792 in De Drie Kalfjes Hoorn

 

- Geertruida Maria Jacoba gedoopt 2 augustus 1795 in De Drie Kalfjes Hoorn

 

- Jacobus Petrus Josephus gedoopt 20 februari 1798 in De Drie Kalfjes Hoorn

gehuwd met Wilhelmina van Wamel (gingen wonen in ’s-Hertogenbosch)

Rosemarie van den Kieboom - 4 dec 2022 - 18:26


Petrus Smithuysen, geb. Xanten (Westfalen) 26.5.1709, tapper, koper en handelaar in wijnen, begr. Asd 23.11.1778, zn van Henricus Smithuysen en Catharina Hornen, tr. 1e Jacoba Berningh (1713-1753), tr. 2e Christina Maas (1727-1779). Uit 1e huw.

- Catharina Smithuysen 1740, ov . na 1789

- Joannes Smithuysen (1741-1806), tr. Geertruida Maas (1746-1794), hieruit 3 dochters Jacoba Maria (1767-1835), Christina Catharina Maria (1771-1799), tr. Christiaan Jacobus Preijsler (1768-1824) en Catharina Christina Maria (1771-1826) tr. Joannes Egbertus Fockinck (1771-1836).

uit 2e huw

- Jacoba Maria 1755-1756

- Maria Josepha 1756-1827, tr Justus van Roosendaal, bekend

- Jacoba Maria 1758-1789, tr. Matthijs Windman (niet Windham), waarvan dochter Christina Gertrudis Windman 1786-1862 tr. George Lanthois.

- Alida Maria 1760-1839, tr. Thomas Schuyt, geen kinderen

- Henricus Josephus 1762-1835, tr. Antonia Maria Hamsingh, bekend

- Jacobus Josephus 1764-1841

- Joannes Cornelius Josephus 1766-1770

- Geertruida Maria 1768-1810, tr. van den Biesen, bekend

Bert Blaisse - 4 dec 2022 - 22:47De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu