stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Wie was Aelbrecht Ockers, wie waren zijn familie en bovenal wie waren zijn ouders?


Profiel afbeelding

 

Dag allen.

Allereerst wil ik via deze weg van de gelegenheid gebruik maken om iedereen hier op het forum en iedereen die dit bericht ziet de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen, dat 2021 maar een stuk mooier mag worden! 

Ik ben al een hele tijd bezig met het uitzoeken van mijn familienaam te weten "Van der meer", waar het onderzoek eerst nog stokte bij Jan Jansz Van der meer/Vermeer getrouwd met Maritje Jansdr Vuyck daar wist ik later zijn vader Jan Jansz Aelbrechtsz Van 't Noordeinde (Te Berkel & Rodenrijs) op te sporen. En omdat ik in de patroniemen zag dat ik bij ene Jan Aelbrechtsz moest zijn, waarvan dus later bleek dat laatstgenoemde met Maritje Jans getrouwd was (ik heb hier al eerder een artikel over geschreven).

Via het onderzoek van 'Van der Meer & Verbeek' weet ik inmiddels dat deze Jan Aelbrechtsz de zoon is van Aelbrecht Arentsz en Neeltgen Jansdr, de spaarzame gegevens die er verder te vinden zijn over de eventuele verdere afstamming zijn te zien bij de kwartierstaat Koot en Jacobs-Schumacher waarbij er 'geopperd' word dat de stamvader wellicht ene Arent Aelbrechtsz zou zijn getrouwd met Machteld Claesdr (dat zij de moeder van Jan Aelbrechtsz is dat is wel zeker). waarbij ik inmiddels in een hele andere richting denk, dit zal ik hieronder uiteenzetten.

Een autoriteit op dit gebied te weten Mijnheer Verouden voormalig voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft mij laten weten dat de stamvader NIET Arent Aelbrechtsz moet zijn maar dat het hier om ene Arent Jansz moet gaan! Dit blijkt ook uit de gegevens van zowel Berkel & Rodenrijs als Pijnacker waarbij er geen spoor van een Arent aelbrechtsz te bekennen is maar van Arent Jansz des te meer! 

Wat het onderzoek alleen zo ingewikkeld maakt is dat in deze familie de namen Arent, Jan en Aelbrecht extreem veel gebruikt worden als voornaam dan wel als patroniem, waardoor verwarring op de loer ligt! Dit word onderbroken door de vermelding van ene Aelbrecht Ockersz die gezien zijn vermelding in het familieverband zeker familie moet zijn van de door mij onderzochte familie, kijk maar mee:

 

 

Omdat ik in het kohier voornamelijk familieleden aantref die grond van of aan mekaar verhuurt ga ik ervanuit dat Aelbrecht Ockersz zeker in dit plaatje hoort! Voor de rest verhuurt Matgen/Machteld Claes aantoonbaar land aan vrijwel alleen maar familieleden zoals haar kinderen. Hierdoor weet ik dus ook daar Aelbrecht Arentsz ook een broer moet Cornelis Aertsz en Jan Aertsz moet hebben gehad waarbij de laatste naam inderdaad ook weer strookt met het patroniem wat de stamvader Arent (die dus getrouwd was met Machteld Claesdr) hoogstwaarschijnlijk moet hebben gehad! 

De reden waarom ik dus alles wil weten van Aelbrecht Ockersz is dat hij een zeer zeldzaam patroniem heeft (een zogeheten gidsnaam). Mijn vraag is dus in hoeverre deze Aelbrecht Ockersz familie was van Arent of van zijn vrouw Machteld Claesdr. Was hij wellicht een neef of oom van een van beide? En wie was dan diens vader Ocker, ik weet dat laatst genoemde naam ook wel als Ouzier of Oudzier geschreven word!

Ik kijk uit naar jullie reacties!

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer

Jermaine van der Meer

U hebt zelf al aangegeven, dat Aelbrecht Ockersz in Berkel is vermeld in de Tiende Penning van 1553 en 1556 en (nog) niet in die van 1544.
Zie https://www.stamboomforum.nl/subfora/2/2/76519/2
Zijn vader met de voornaam Ocker (of varianten) komt te Berkel niet voor.
Meer vroeg-16e eeuwse bronnen van Berkel bestaan er niet.

Koos Kloeg

Hey Koos, zeg maar jij hoor. Dit betekent dan dat hij ergens anders vandaan moet komen, wellicht uit Pijnacker? Ik weet wel dat bijvoorbeeld bij de families Van Cralingen en Van Naaldwijk de naam 'Oudzier' veel voorkomt, zou dit betekenen dat we onze Aelbrecht Ockersz wellicht wat meer in het Westland moeten zoeken? Dat zou wel stroken met de oudste bezitingen van Aren en Machteld Claes, deze waren gelegen aan het Oostmeer, de Leede en het ambacht Ruijven.

 

Zijn er hier wellicht nog meer mensen die iets weten over voornoemd Aelbrecht Ockersz? een persoon met de voornaam Ocker of Oudzier met een zoon die Aelbrecht heet zou toch gewoon op te sporen moeten zijn niet?

 

Groet,

Jermaine

Jermaine van der Meer

De meest voor de hand liggende optie is, dat de gezochte Ocker in 1544 geen land huurde in Berkel, maar daar een ander beroep uitoefende.
Dat zou verklaren, waarom hij in de (gedeeltelijke) bewerking van de Tiende Penning van 1544, die alleen de landerijen betreft, niet terug te vinden is.

Koos Kloeg

Njaa dat zou kunnen maar ik weet inmiddels dat Arent Jansz (ik ga er dus vanuit dat Jansz en dus niet Aelbrechtsz het juiste patroniem is) en zijn vrouw Machteld Claes (vermoedelijk dochter van Claes Claesz schout van Berkel) inclusief hun familie zowat in het gehele buitengebied van Berkel, Rodenrijs, Pijnacker en Klapwijk gronden hebben bezeten en dan doe ik nog maar een kleine opsomming van alle plaatsen en ambachten!

Dus ik vermoed dat Aelbrecht Ockers en diens vader Ocker of Oudzier net als hun familie Arent en Machteld (laatste waren vanuit Pijnacker bij het Oostmeer net richting Berkel overgestoken daar het Oostmeer op de grens van beide plaatsen lag) uit een andere plaats kwam, of dit in dit geval eveneens Pijnacker was weet ik niet maar dit zou dus goed kunnen!

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer

Jermaine van der Meer


Dag Koos

Ik heb nog eens in het kohier van het Monnikengeld gekeken, en daarin komt Aelbrecht Ockersz op de 22ste hoeff wel voor!

 

  • Ocker Aelbrechtsz. van Geerte Aelbrecht Ockersz. wede 11 hont 3 sch. 2 d. q.

  • Ocker Aelbrechtsz. van Geerte Aelbrecht Ockersz. wede 2 hont 5 d. 

  • Cornelis Jansz. Ouwen van Jan Aelbrechtsz. (Jan Aelbrechtsz was mijn directe voorvader!) van Ocker Aelbrechtsz. 3 margen 4 sch. 1 d. 

Wellicht heb ik trouwens ook nog een zus van hem gevonden:

  • Marritgen Ockers van Claes Sijmonsz. 2 sch. 5 d. mt. 

waarbij in het licht van mijn eigenlijk zoektocht naar Arent Jansz de volgende vermelding ook weer erg interessant is:

  • Maerten Arentsz. van Marritgen Vassen erffgenamers van Arent Jansz. 6 sch.

 

hhmmm das vreemd pas na de 15ste en 26ste hoeff word het 'ambocht Berkel' genoemd, zou dan alles daarboven tot Pijnacker behoren?

 

Omdat Aelbrecht Ockers net als de andere directe familie grond van zowel Machteld Claes huurde en ana Jan Aelbrechtsz verhuurde ga ik er zonder meer vanuit dat hij familie is.

Daarom heb ik in het archief van Delft gezocht waar ik een belending met zekerheid aan Aelbrecht Ockersz kan toeschrijven (akte uit 08-05-1584), omdat hij hier enkel als belender word vermeld heb ik de rest van de personen en hun rol die in de akte verder nog voorkomen maar weggelaten:

 

Akte 

Soort akte 

Notarieel 

Bron 

Notariële akte 

Inventarisnummer 

161.1508 

Folio 

131V 

Datum 

8/5/1584 

Plaats 

Delft 

Onroerend goed 

Locatie

Straatzijde

Beschrijvende belending

Functie

Folio

Toponiem

Berkel

Rodenrijs

bij zijn werf

land, 10 morgen, 2 hond

131v

 

Berkel

Noordeinde

 

land, 5 morgen

132

 

Berkel

Jonghe Heijn Heijnesz Sloot

 

land, 15 hond

132

 

Berkel

Op Die Weteringe

 

land, 20 hond

132

 

Berkel

bij de Korenmolen

 

land, 11 hond

132

 

Aktetype 

testament (familie- en erfrecht) 

 

Verder lijkt het erop meneer Verouden dat er 2 verschillende personen moeten zijn geweest met de naam Aelbrecht Ockers, ik kom namelijk te Delft op 02-07-1617 een Aelbrecht Ockers tegen die samen met Lijsbeth Barthoutsdr een kind Grietgen laat dopen. Als men bedenkt dat onze Aelbrecht Ockersz in 1553 land huurt van zijn 'familielid' Machteld Claes en stel dat we zeggen dat hij op zn allerjongst een jaar of 18 toen is geweest dan moet hij ten tijden van de doop in 1617 een jaar of 82 zijn geweest en dit moet wel heel erg oud zijn geweest om nog een kind te krijgen niet?

Ik denk dat beide verschillende personen met de naam Aelbrecht Ockersz wel met mekaar te maken hadden, want het lijkt me toch geen toeval dat de ze allebei exact dezelfde voornaam en patroniem hebben. Wellicht dat de Aelbrecht Ockers die in 1553 land van Machteld Claes huurde een zoon Ocker had die zijn zoon weer Aelbrecht liet noemen

ook vond ik nog een doop uit 16-05-1621 waar eveneens een Grietgen word gedoopt maar nu door ene Arent willemsz en Maertgen Baerthouts met Maertgen Dirrickrsdr en 'Alebert Ockersz' als getuigen,  in de doop van Heijndrick op 18-10-1635 blijkt wie deze Arent willemsz was want daar word hij met de achternaam 'Thou' aangeduid waarbij buiten de getuigen Cornelis Heijndricxsz en Lijsbeth Baerthouts ook Aelbrecht Ockers doopgetuigen te zijn! 

Maar nu komt het vreemde want in de link https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-der-valk/I17181.php kom ik de volgende vermeldingen tegen:

Kwartierstaat Pieter Jan Homanfree.nl.

Arent Jans Touw van der Burch, geboren circa 1505. Op 10-11-1542 verkoopt Lenairtgen Pietersdr weduwe van Thou Jansz op het Swet de helft van 7 hond land te ´s-Gravenzande verkocht aan Pieter Clais Backer aldaar.
Op 7-3-1511 verkoopt Thou Jansz op de Zwet een rente van 6 pond Hollands jaarlijks uit zijn woning, losbaar met 12 pond Vlaams aan mr. Pieter Jan Claesz, priester te Delft.
Op 3-7-1535 transporteerde Tou(w) Jansz aan Baertoudt Wil(le)ms de gerechte helft van 19 morgen land, gelegen op te Harnas. gemeen met de zusters van het St. Ursulaconvent binnen Delft. Op 2-5-1567 droegen Adriaen Barthoutz, Barthout Barthouts en Jelle t Jaertz als getrouwd met Margriete Barthoutsdr, allen "op te Bilt in Vrieslandt", dit land wederom op aan Jan Thouwesz.
Gehuwd voor de kerk 1541 met
22269 Leentgen Pietersdr de Backer, geboren circa 1505.
Gehuwd voor de kerk (1) 1541 met Arent Jans Touw van der Burch (zie 22268).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1545 met Jacob Gerrits, geboren circa 1520.

Dit is dus vreemd, de families Touw Van der Burch en de de dames met het patroniem "Barthoutsdr" komen zowel al in de vroege 16e eeuw voor als ongeveer meer als 50 tot 70  jaar later wanneer ene Arent Jansz Thou (ik neem aan eveneens Touw Van der Burch)  in de vroege jaren van de 17e eeuw kinderen laat dopen met eveneens een 'Barthoutsdr'???? En valt het niet op dat JUIST als ik ga terugzoeken te Delft op onze 'Aelbrecht Ockersz" dat ik dan steeds vermeldingen tegenkom die overeenkomen met informatie uit de vroege 16e eeuw waarbij uitgerekend een Arent Jansz word vermeld maar dan met de achternaam Touw Van der Burch? 

 

Het probleem is echter dat de 'smoking gun' nog ontbreekt, want de allereerste waarvan tot nu toe bekend is dat hij de naam en patroniem Aelbrecht Ockersz draagt is die uit 1553 die dus land van Machteld Claes pacht, en die kom ik helaas niet tegen bij de familie touw Van der Burch maar ongeveer 50 tot 70 jaar later is dit wel het geval en mijn vraag is dus hoe kan dit??? Een ander probleem is ook dat ik bij de verschillende "Arent Jansens" die ik allen familie Touw Van der burch geen Machteld Claes vermeld zie staan, maja ik kom in de link van Genealogie online ook geen Barthoudsdochters' tegen anders als in de erbij vermelde aktes maar dus niet verwerkt in de stamboom van Van der Valk/Valck zelf! 

 

Verder kom ik eveneens weer een Grietgen tegen die op 02-06-2017 waar Aelbrecht Ockers en Lijsbeth Barthoutsdr eveneens weer de ouders zijn, alleen zijn er nu geen doopgetuigen bij vermeld! Ook kom ik een uiterst eigenaardige doop tegen van 15-09-1619 waar verassend (het zal toch niet he) jawel hoor een Grietgen word gedoopt Sasbout Jansz Van der Dussen en Grietgen Barthouts waarbij buiten Barthout Claes Pasport en Lijsbeth Jansdr Van der Dussen eveneens weer Aelbert Ockers als getuigen optreedt!

 

Dus ja ik ben de naam Aelbrecht Ockersz wel veel tegengekomen, veel aanwijzingen ook. alleen veel wijzer worden we er uiteindelijk niet van. Maja we blijven doorzoeken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jermaine Van der Meer

Jermaine van der MeerPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu