stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht: Pieter [van] Rietkerk geboren ca. 1610 en wonend omgeving Leiden / Rijnland, of Ridderkerk?


Profiel afbeelding

Ik hoop dat iemand met kennis van de genealogieën 16e/17e eeuw omgeving Leiden hier eens z'n licht over kan laten schijnen. Lang verhaal, maar ik geef bewust veel informatie in de hoop dat dit bij iemand een belletje doet rinkelen, of dat het een aanknopingspunt zou kunnen zijn.

Engel Pietersz, J.M. van Rietkerck ondertrouwt Leiderdorp d.d. 22 november 1664 met Neeltje Pieters, J.D. van Hoorn, "alle beijde wonende tot Leijderdorp, getrout tot Hoogmade"

Dit paar krijgt de volgende kinderen waarvan de levensloop vaak gedetailleerd bekend is; en ook het verdere nageslacht is goed bekend.

 1. Pieter 28/10/1665. Obscure doopboek inschrijving Koudekerk waarbij wel de namen van de ouders op patroniem kloppen, maar de naam van het kind ontbreekt. Getuige Maartje Pieter. Afstamming is ook bewezen via de doopgetuigen, b.v. bij de kinderen van Pieter; hij trouwt 1688 te Leiderdorp met Geertie Tijssen van Leeuwen van Koudekerk.
 2. Teunis 04/12/1667. Gedoopt te Hazerswoude, getuige is Kniertien Pieters. Trouwt in 1695 te Leiderdorp met Maartje Jans van Quakkenbos. Voor zover ik weet kinderloos huwelijk. Later huwelijk met Johanna Donnaart ook bekend.
 3. Engeltje 24/04/1672. Gedoopt Leiderdorp, getuigen Jan Pietersz en Cniertje Pieters. Hoogstvermoedelijk jong overleden.
 4. Huijbert 11/11/1674. Gedoopt Leiderdorp, geen doopgetuigen. Trouwt in Woerden op 3 Maart 1698 ('j.m. wonende onder Soeterwoude', d.i. Rijndijn) met Geertruij van Stavoren. Vestiging te Barwoutswaarder als herbergier, later (meester) steenbakker en schepen. Trouwt later nog 3 keer.
 5. Johannes 05/05/1677. Gedoopt te Koudekerk, getuige Maria van Rhijn. Vermoedelijk jong overleden.
 6. Johannes 12/01/1681. Gedoopt te Koudekerk, getuige Maartje Pieters. Achternaam is hier 'Rijsbergen' maar op grond van voornamen en patroniem vrijwel zeker dezelfde ouders. Roepnaam Hannes, trouwt 1717 Oegstgeest met Jannetje Hendriks Lindenhof.

Van Engel is uit een notariele akte - testament - bekend dat hij 'ondermeester op den steenplaets' is, een beroep dat al zijn zoons later ook zullen uitoefenen. Woonplaatsen op steenplaatsen op beide oevers van de Oude Rijn zo tussen Oegstgeest en Koudekerk. Engel en Neeltje overlijden in Oegstgeest resp. in 1719 en 1716 (Gaarder). Uit een andere notariele akte kan worden afgeleid dat Neeltje wellicht een dochter is van Pieter Symons van Hoorn en Trijntje Willems uit Ter Aar, die zo rond 1635 getrouwd moeten zijn. Engel heeft namelijk een zwager Simon Pietersz van Hoorn.

Huijberth Pietersz van Rietkerck, begraven Hazerswoude op 3 januari 1669. Over Huijbert heb ik verder niets terug kunnen vinden.

Jan Pietersz, ‘J. M. van de Kaegh’ trouwt op 13 december 1665 in Capelle aan de IJssel met Aechje Ariens. Hij is - bij wijze van uitsluiting vrijwel zeker - de vader van de vader van Engeltje Jans Riedkerk die in Capelle aan de IJssel op 28 december 1692 trouwt met Joost Frederiksz Trompert. Engeltje is gedoopt in Capelle op 14 (of 19) november 1668, als dochter van ‘Jan Pietersz, den oostindijvaerder’. Helaas geen doopgetuigen genoteerd. Engeltje is trouwens begraven in IJsselmonde d.d. 9 maart 1747.  

Mijn vermoeden is dat deze 3 mannen (Engel, Huijbert en Jan) broers zijn, en ik ben op zoek naar hun ouders. Dat ze broers zijn is zeker niet bewezen, maar wel redelijk aannemelijk aan de hand van:
1) zelfde patroniem en vrij schaarse achternaam, en zelfde periode.
2) twee 'Engeltjes' in dezelfde periode, bij de één een Jan Pietersz als vader en bij de ander een Jan Pietersz als doopgetuige.
3) de naam Huijbert.
4) vroegst bekende herkomst uit dezelfde streek (Hoogmade/Leiderdorp, Hazerswoude, de Kaag)

 • Feit is dat de achternaam 'Rietkerk' in al z'n varianten consequent opduikt in Leiden en omgeving vanaf ca. 1625/1630. Ik heb afstamming en nageslacht van vrijwel alle Leidse Rietkerken ook nagetrokken / kunnen natrekken. Zij stammen af van mannen die de alias 'van Leijdentoorn' hebben en zijn terug te volgen tot een (An)thonis Arents (~1562~1638), schipper op het Amsterdamse veer in Leiden, die afkomstig is van de Kaag. Daarbij is geen Pieter aangetroffen in de juiste periode die de vader van het 3-tal zou kunnen zijn.
 • Rietkerk - of Riedkerk - zou een toponiem voor Ridderkerk (in die tijd Riede(r)kerk) kunnen zijn maar het is mij niet gelukt in die DTB's de voorouders op te sporen.
 • De Kaag komt meermaals voor als bakermat. Het is mij niet gelukt in die DTB's de voorouders te vinden.
 • DTB's van Hoogmade en Esselijkerwoude van de relevante periode zijn bij mijn weten niet bewaard gebleven.
 • Long shot: Rietkerk zou een soort geuzennaam voor Remonstranten kunnen zijn. Het is bekend dat rond de tijd dat de naam voor het eerst op duikt er op zondagen schuiten vol vanuit Leiden 'het riet in' voeren; d'r was in Warmond een schuilkerk in het riet waarvan de plaats terug te vinden is. Maar ik heb geen enkele persoon met de naam Rietkerk ook werkelijk hiermee in verband kunnen brengen. Twee generaties verder is een deel van de afstammelingen wel openlijk Remonstrants, maar dat kón toen ook. Crypto-Remonstranten?

Wie heeft er nog een idee wie Pieter Rietkerk, geboren zo rond 1610 zou kunnen zijn? En wie is Kniertje Pieters, die 2x als doopgetuige opduikt? Is ze een Kniertje Pieters Rietkerk, of Kniertje Pieters van Hoorn? Handicaps bij het onderzoek: de namen Jan (die op zich volstrekt waardeloos is bij het vinden van verbanden) en Pieter (patroniem van zowel Engel als Neeltje)

Alvast hartelijk dank voor iedere bijdrage!

-Bart- - 23 feb 2021 — 13:09 (laatst bijgewerkt 23 feb 2021 — 13:18 door auteur)

Bart

Ik heb aardig wat namen in mijn database maar niet één Rietkerk.... Dat belooft niet veel goeds ;-)  

Ik vond nog wel dat er al eerder iemand op hetzelfde spoor heeft gezeten als jij, toen hij in 1990 een vraag stelde in het mededelingenblad van de afd. Rijnland van de NGV:
G. Rietkerk uit Alkmaar meldt al enige tijd bezig te onderzoek naar de oorsprong van de naam Rietkerk. De oudste hem bekende vermelding is Engel Simonsz. van Rietkerck (ja, patroniem zal een typfout zijn) die in 1664 te Hoogmade trouwde met Neeltje Pietersdr. van Hoorn; zij woonden toen te Leiderdorp. Een broer Jan Pietersz. trouwde in 16ó5 in Capelle a.d. Ussel en wordt dan vermeld als jongman van De Kaegh. Deze Jan zal ook de naam Rietkerk aangenomen hebben, daar zijn dochter bij haar huwelijk Engeltje Jansdr. Rietkerk genoemd wordt. Haar vader heet dan overigens Jan Pietersz. "den Oostindyvaerder". Een dorp Rietkerk valt niet meteen aan te wijzen; mogelijk was het een zeer klein gehucht of zelfs slechts de naam van een boerderij.

Ik vond nog een akte die je denk ik niet kent (je noemt hem althans niet): ONA Ldn 1150/69 < link
Engel Pietersz (zonder toenaam) uit Koudekerk, getr. met Neeltje Pieters, dochter van Pieter Simons en  erfgenaam van Pieter Cornelisz  Brugman (?) en Barbara Simonsdr overleden tot Boskoop. Het is wel dezelfde Engel, zijn handmerk komt met wat fantasie overeen met dat onder zijn testament.

Groeten, Frans

Frans Angevaare - 23 feb 2021 — 19:17

Dank, Frans.

Je helpt me toch een stapje verder. Ik kende deze akte wel, maar mijn transcriptie was 'Neeltje Pieters, dochter van Pieter Vanhoren". De lange g uit de regel erboven heeft me parten gespeeld. Want in dit geval is het patroniem Simons wel zó veelzeggend dat ik de frase '......Neeltje wellicht een dochter is van Pieter Symons van Hoorn en Trijntje Willems uit Ter Aar" kan veranderen in '......Neeltje een dochter is van Pieter Symons van Hoorn en wellicht Trijntje Willems uit Ter Aar". M.a.w. je helpt me een stap verder in het vaststellen van de voorouders van de vrouw van Engel, en dat is ook wat waard. Jouw transcriptie 'Brugman' is ook mijn transcriptie.

-Bart- - 23 feb 2021 — 20:24

.....PS: trouwens echt wel merkwaardig dat ondanks de digitalisering van de afgelopen 30 jaar (het complete internet is uit de grond gestampt in die periode) en de bijbehorende ontsluiting van alle archieven er vwb het identificeren van de ouders van Engel en Jan Pieterszonen Rietkerk blijkbaar geen enkele vooruitgang is geboekt. Ook mijn gepeuter de afgelopen jaren heeft op dit punt weinig opgeleverd.

30 jaar oude puzzel blijft vooralsnog onopgelost....wie durft?

-Bart- - 23 feb 2021 — 22:48

tja Bart, het is natuurlijk een erg saaie en niet-inspirerende opmerking, maar je kan nog zoveel digitaliseren, maar wat er niet is zul je niet vinden .... ;-) 

Ben nog even doorgegaan op die akte die ik noemde. Engel Pietersz verkocht dus zijn vrouws erfdeel aan Jan Jaspersz Verbaen uit Katwijk. Het staat er niet bij, maar het zou goed kunnen dat die ook een deel van de erfenis had. 
Jan Jaspersz Verbaen kwam uit Koudekerk (10-08-1642 daar gedoopt) en trouwde 12-04-1671 te Zoeterwoude met Gijsje Pietersdr van der Hoorn. Is geen trouwboek van, maar de ondertrouw is in Valkenburg te vinden < link >

Gijsje kan dus een zus geweest zijn van Neeltje Pietersdr. Jan en Gijsje hadden geen kinderen, hij hertr. met Annetie Cornelisdr. 

groeten, Frans

Frans Angevaare - 23 feb 2021 — 23:38 (laatst bijgewerkt 24 feb 2021 — 01:15 door auteur)

Je hebt volkomen gelijk met je eerste opmerking. Maar combineren en deduceren doen we tegenwoordig veel sneller, en ook in samenwerking. Ik heb al eerder eens zitten zoeken naar Jan Jaspersz Verbaen maar op de verkeerde plek blijkbaar. Dus dank! Dit is de doop van Gijsje:

Dopen Ter Aar NG 3 aug 1643:
Vader Pieter Symons, Kinderen Gijsje en Symon
get: Bette Pieters, Dirck Jansz Spruitenburgh, Barbar Symons

"Barbar Symons" is de "Barbara Simonsdr overleden tot Boskoop" - ik denk dat ze meuije (tante) wordt genoemd ("zijn Compts huijsvrouws meuije Za[liger]") in die akte. Gijsje en Symon zijn dus een tweeling waar Barbara doopgetuige bij was. En mooiste stuk van het verhaal is dat Gijsje de tweelingzus is van de zwager Simon Pietersz van Hoorn uit de andere akte die ik noemde. En dit is de doop van een oudere broer van de tweeling:

14/09/1636 NG Doopboek Ter Aar.
Aen het kint van Pieter Symonsen ende Trijnken Willems wiert genoemt Bauwen
De getuygen Pieter Cornelissen ende Bette Pieters

"Pieter Cornelissen" is de "Pieter Cornelisz  Brugman" uit de akte, man van Barbara Symons en dus de zwager van Pieter Symons van Hoorn. Overigens waren die 2 dopen ook al aan elkaar gekoppeld door de naam Bette Pieters.

Dus ondanks dat ik geen doop van Neeltje Pieters van Hoorn heb gevonden weet ik nu echt voor 100% zeker dat Pieter Symons van Hoorn haar vader is. De moeder blijft nog even open omdat ze bijvoorbeeld bij de doop van de tweeling niet genoemd is. En ik vermoed dat Pieter Symons later een kind met een andere vrouw laat dopen in Leiderdorp:

1646/6/24 k: Willem Pietersz v: Pieter Symonsz m: Styntge Jans
g: Willem Cornelissen; Gerritge Symons

M.a.w. ergens tussen 1636 en 1646 is Trijntje Willems is gestorven, en Pieter Symons is hetrouwd met Stijntje Jans. Overigens: ik weet de echtgenotes van Bauwen, Symon en Willem. En die van Gijsje nu ook

-Bart- - 24 feb 2021 — 01:29

Trouwens, dat ook een Willem Pieters van Hoorn thuis hoort hier (verondersteld de doop van 1646) volgt voor mij uit 2 testamenten en een boedelscheiding (ONA Leiden) van een Neeltje Willems van der Hoorn en Cornelis van der Meer - 1738, 1740, 1746. Zij waren hoogstvermoedelijk kinderloos. Als deze Neeltje in 1740 weduwe is verandert ze haar testament, en laat de ene helft van de boedel - o.a. een leerlooierij en een schoenmakerswinkel - na aan haar knechts en meiden. De andere helft is voor alle dan nog levende nakomelingen van Engel Pietersz Rietkerk en Neeltje Pieters van Hoorn (feitelijke conclusie van mij), en die worden behoorlijk goed opgenoemd en beschreven. Bijna de 'holy grail' voor een genealoog, ook de ondertekeningen van de boedelscheiding waaruit blijkt dat het hele spul was komen opdagen. Ik vermoed dat gelijknamige tante en nichtje (conclusie van mij) een goede band hadden dat alle nakomelingen van tante in de erfenis delen. Cornelis van der Meer had daar wellicht wat andere gedachten bij.

-Bart- - 24 feb 2021 — 11:05 (laatst bijgewerkt 24 feb 2021 — 23:27 door auteur)

De doopgetuige Dirck Jacobs [Verbaan] - alias Dirk Jacobs Doenen - bij de doop in 1642 van Jan Jaspers Verbaan is vermoedelijk de vader van Trijntje Dirks verbaan. Trijntje trouwt 02/04/1657 Koudekerk met Tijs Claesz van Leeuwen. Trijntje en Tijs zijn de ouders van Geertje Tijssen van Leeuwen, de vrouw van Pieter Engelsz Rietkerk. Zie hierboven. De Verbaans zijn overigens (niet verrassend) steenplaatsers.

-Bart- - 24 feb 2021 — 12:26

@ Frans,

Je zat 100% en aantoonbaar spot-on met "[...] aan Jan Jaspersz Verbaen uit Katwijk. Het staat er niet bij, maar het zou goed kunnen dat die ook een deel van de erfenis had."

ONA Leiden Notarus Justus Gerstecoren 1673, Akte 155 d.d. 25 november 1673 scan 279

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/deeds/a113e1b1-9c28-10d7-38b1-935f79146fc1?person=6e90da73-f6de-8922-05fa-98e15ada3cf5

 

Hier staat het wél: akte waarbij Simon Pieters van Hoorn compareert, en 150 gulden 'leent' van Jan Jaspers Verbaen. Met als ik het allemaal goed interpreteer als 'onderpand' een deel van de zelfde erfenis:

"[...] opdat de voornoemde
Verbaen voor de voldoeninge van de gemelde penningen des te meerder
mach versekert zijn,soo verclaerde hij compt aen ende ten behouve van
de selven ^Verbaen^ bij desen te transporteren ende in volcomen eijgendom over
te geven sijn compts portie, offte gerechte erffenis, hem door
affsterven van Barbara Simons van Hoorn in haer leven weduwe
van Pieter Cor[neli]s Brugman zijn Za: ^meuij^ overleden tot Boscoop
deuchdelick als een mede erffgenaeme van deselve competerende
doende daer van tot voorsz somme toe als volcomen ende algehele
affstand, sonder daer op eenige actie te reserveren [...]"

De akte begint als een onderhandse lening tussen 2 zwagers [man van tweelingzus vs tweelingbroer van de vrouw van] maar eindigd m.i. zo goed als in de verkoop van Simons deel van de erfenis aan Jan Jaspersz.

-Bart- - 26 feb 2021 — 15:09 (laatst bijgewerkt 26 feb 2021 — 16:25 door auteur)


Ja, klopt Bart. Die 150 gld had hij dus vóór de akte al gekregen, en mèt de akte draagt hij zijn erfdeel over aan Jan Jaspersz Verbaen. Het verschil is dan dat Simon op dat moment al over contant geld kon beschikken, terwijl het erfdeel mogelijk nog in grond of rentebrieven o.i.d. vastlag (of zelfs nog niet precies toegewezen was). 
 

gr, Frans

Frans Angevaare - 26 feb 2021 — 17:38Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu