stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht familie Pijl/Pyll, Baarn, Utrecht ±1650 (o.a Frans Pyll en Hendrick Pyll)


Profiel afbeelding

Geachte forumleden,

Ik ben mijn Baarnse roots aan het onderzoeken. Het verste dat ik terug ben kunnen gaan is tot de gebroeders Hendrick Rijksz Pyll en Frans Rijksz Pyll. Deze gebroeders woonden te Baarn, maar helaas zijn er van Baarn geen archieven die verder gaan dan tot 1698:

ref: D 1698- ra, 1734- ab; T 1698- ra, 1731- eb; O 1775- ra; L 1698- ra, eb.
rk:
DT1703-57raNH,1758-ra;O1744-58ra NH, 1758- ra; L 1704..07 ra NH.”

(bron cbg)

Nou heb ik het geluk dat het Utrechts archief al een tijdje niet beschikbaar is, er zijn namelijk enkele akten die gaan over de gebroeders. Ik hoop dat de akten enige duidelijkheid zouden geven over de ouders van de broers.

15 augustus 1645

Constituant

Geconstitueerde

(bron https://www.openarch.nl/hua:609C5BAD-C743-4642-E053-4701000A17FD)

14 april 1651

Notaris

Eerste partij

Overige belanghebbenden

Tweede partij

(Bron https://www.openarch.nl/hua:609C5BC2-A24B-4642-E053-4701000A17FD)

17 maart 1655

Schuldeiser

Notaris

Schuldenaar

Borg

Overige belanghebbenden

(bron https://www.openarch.nl/hua:609C5BC3-921E-4642-E053-4701000A17FD)

Er zijn dus geen DTB akten bewaard gebleven van Baarn. Maakt dit de zoektocht compleet onmogelijk? Ik ben erg benieuwd bij welke familie deze broeders Pyll aansluiten.

Ik hoop dat iemand kan helpen!

B Volger - 7 apr 2021 — 15:08

Koos Kloeg - 7 apr 2021 — 15:23

Waarom zoek je de notariäle akten niet gewoon op bij FamilySearch?

[hier] vind je bijv. de akten van notaris Gerard Vastert, [hier] van Seger van Achtervelt en [hier] van Willem van der Houve

Peter B - 7 apr 2021 — 15:27

Bedankt voor de informatie. Het gaat dus om bepaalde goederen die verhandeld werden? 

Peter, ik wist niet dat de akten via FamilySearch te vinden waren. Ik dacht dat deze alleen in het Utrechts Archief te vinden waren. Bedankt voor de links.

Rijck Pyll zou de vader zijn van de broers. Ik heb hem niet kunnen vinden. 

Zou Rijck een verbastering zijn van Hendrik?

Wel een Hendrik Pijl te Amsterdam gevonden, ik heb vernomen dat er vanuit Amsterdam veel handel en contact was met Baarn.

”In de Gouden Eeuw, van 1600 tot 1672, stond Amsterdam centraal in de ontwikkeling van Baarn. Baarn was vergeleken bij het grote Amsterdam slechts een dorp, maar wel een aantrekkelijk dorp voor de hoofdstedelijke kooplieden en patriciërs.” (bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Baarn)

Ook heb ik [hier] een huwelijk gevonden op 20 oktober 1633 te Nijmegen van Hendrick Pijl en Perijntjen Wilhems.

B Volger - 7 apr 2021 — 16:10 (laatst bijgewerkt 7 apr 2021 — 16:10 door auteur)

Zou Rijck een verbastering zijn van Hendrik?


Richard, aanvankelijk Rijckaert

Koos Kloeg - 7 apr 2021 — 16:29

Helaas levert dat niks op in de resultaten (met wildcards R* P*l). Pyll is wel een familie uit Utrecht.

B Volger - 7 apr 2021 — 16:39

Eemland archief:

14783 1638-05-07 Procuratie: 07-05-1638 J. van Ingen AT 002a003 folio 496.

Datering:  1638-05-07

Naam: Willem (of Wilhem) van Lilaer (brouwer en borger van Amersfoort)

Akten: Procuratie: 07-05-1638 J. van Ingen AT 002a003 folio 496.

Opmerkingen:

Hij machtigt Seger Henricxzn. (wonende te Soest) om ten behoeve van Henrick Rijckzn. Pijl en Lubbertgen Jacobs, echtelieden en hun erven, te transporteren een huys, hoff en hofstede plus kamp land daarbij behorende en bakhuis met al hetgeen daarin aard- en nagelvast is, staande bij de kerk van Baarn, belend oostwaarts de Brink en de kerk, zuidwaarts de erfgenamen van Elbert Janzn. Keyser en west- en noordwaarts de gemene wegen. Belofte van vrijinge en waringe te doen van alle lasten, uitgezonderd de ongelden (= grondbelastingen) en buurlasten. Getuigen: Cornelis van Ingen en Henrick Aertzn. van Os.

Echtgenoot: Jkvr. Yda Schade (cranck te bedde liggende) "daarbij hij echte geboorte heeft"

 

13618 1656-12-17 Volmacht: 17-12-1656 (ouden stijl) Notaris R. van Ingen AT008 a001 folio 145 V

Datering: 1656-12-17

Naam: Comparanten: - Van Sijll van Leijden, Cornelis (voor hemzelf en als man en voogd van: Van Langevelt, Agneta; borger en inwoonder van Amersfoort); - Van Meerveen, Godefroij (voor hemzelf en als man en voogd van: Van Dashorst, Henrica; borger en inwoonder van Amersfoort).

Akten: Volmacht: 17-12-1656 (ouden stijl) Notaris R. van Ingen AT008 a001 folio 145 V

Omschrijving: Volmacht inzake het transport voor het Gerecht van Emenes Binnendijcx, van een stuk land gelegen in de Geeren tussen Baern en Eembrugghe aen den Dijck, aan de curateuren van de boedel van zaliger Henrick Rijcxss Pijll.

Opmerkingen:

Godefroij van Meerveen had 't recht verkregen van zijn broeders Johan van Baern van Meerveen en Rutger van Meerveen. Beide comparanten maken zich gezamenlijk sterk voor de gezamenlijke kinderen van Maria van Sijll saliger, in haar leven weduwe van Rijck van de Wall. Samen zijn zij erfgenamen van wijlen Anthonia van Baern, in haar leven weduwe van Jr. Adriaen van Suijlen van Nijevelt. De comparanten machtigen Jacob Jans. (wonende tot Baern), om namens hen te compareren voor het Gerecht van Emenes Binnendijcx, om aldaar een stuk land te transporteren, gelegen in de Geeren tussen Baern en Eembrugghe aen den Dijck, in het genoemde Gerecht van Emenes Binnendijcx, ten behoeve van de Curateurs van de boedel van Henrick Rijcxss Pijll, overleden tot Baern en tot voordeel van dezelve boedel. Gebruikt door Jacob Goorts. tot Baern. Transport volgens Erffcoopsrecht. Akte gepasseerd ten huyse van voornoemde Heere van Meerveen. Getuigen: Johan van Ingen en Paulus Bor (borgers en inwoonders van Amersfoort)

 

10235 1619-03-13 Volmacht: 13-03-1619 Notaris J. van Ingen AT002 a002 folio 83 V

Datering: 1619-03-13

Naam: Van Wayenborch, Andries (borger van Amersfoort)

Akten: Volmacht: 13-03-1619 Notaris J. van Ingen AT002 a002 folio 83 V

Opmerkingen:

Hij machtigt Rijck Pijll (wonend tot Emmenes buytendycx) om namens hem de penningen te vorderen die hij te goed heeft van Cornelis Lubbertss. Robben. En om Cornelis Lubbertss. t.b.v. hem voor het Gerecht van Laren en Blaricum onder de scholtus aldaar te laten consigneren. Getuigen: Thyman Henricx en Lambert Peters Feer

Bas de Vries - 7 apr 2021 — 19:54 (laatst bijgewerkt 7 apr 2021 — 20:12 door auteur)

Meneer De Vries heel erg bedankt voor dit overzicht!

Hieruit kunnen we concluderend dat Hendrik Pijll getrouwd was met Lubbertgen Jacobs, toch?

Rijck Pijll woonde dus te Eemnes, benieuwd of daar wat te vinden is!

Update: alles is verloren gegaan

B Volger - 7 apr 2021 — 20:29 (laatst bijgewerkt 7 apr 2021 — 20:32 door auteur)

Er is een Pyll burgemeester van Eemnes - Buitendijk eind 16e eeuw.

 

Utrechts archief/notariële akten

Datering: 01-02-1578

Aktenummer: 168

Soort akte: Attestatie

Samenvatting:

requirant heeft veel schade geleden aan land van Cornelis van Nyenrode dat hy in gebruik had, vanwege een
overstroming in 1570 [Allerheiligenvloed], de inname van Amersfoort in hetzelfde jaar en brandschatting

Attestant: Peter Willemsz Pyll

Leeftijd: omtrent 40 jaar

Beroep: burgermeester tot Emmenes buytendycx

Rycoudt Willemsz

Leeftijd: omtrent 64 jaar

Beroep: secretaris tot Emmenes buytendycx

Rekwirant: Jacob Gerritsz Creeck

Notaris: J. VAN HERWAERDEN

Toegangsnummer: 34-4

Bas de Vries - 8 apr 2021 — 07:41

heel erg bedankt! Dat kan een vader zijn van Rijck Pijl. Nu hebben we tenminste veel aanknopingspunten, ik ga een zoeken naar deze Rijck en deze Peter Willemsz!

B Volger - 8 apr 2021 — 11:06

Datering:

05-08-1577

Aktenummer:

197

Datum:

05-08-1577

Soort akte:

Afstand

Cedent:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Willem Pijll

Cessionaris:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Henrick Reusinck

Voornaam:

Henrick

Achternaam:

Reusinck

Beroep:

pryester vicarius van Beverweerdt

Bijzonderheden:

cessionaris belooft cedent schadeloosheid inzake aanspraken van Gijsbert Rutgersz

Object:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

erffgen, gront, getimmer, groet 5 hont lants;

Soort object:

erffgen, gront, getimmer, groet 5 hont lants

Gerecht:

Dryebergen, op de Horst

(Dit kan een broer zijn van Peter Willemsz Pijll of het kan zijn vader zijn.)

B Volger - 8 apr 2021 — 11:09

verder kom ik in notariële akten Dirck Pyll, Simon Pyll en Thomas Pyll tegen 

B Volger - 8 apr 2021 — 11:16

In je allereerste bericht van gisteren 15.08 uur verwijs je naar een notariële akte in Utrecht uit 1645 (hieronder nogmaals opgenomen).

15 augustus 1645

Constituant

Geconstitueerde

(bron https://www.openarch.nl/hua:609C5BAD-C743-4642-E053-4701000A17FD)

 

Ik heb even gekeken wie de bovengenoemde Lubertus van Cleeff, domheer in Utrecht was. Kans is groot dat er via zijn vrouw sprake was er een familierelatie met zijn mede-geconstitueerde, Henrick Rycxss Pyll uit Baarn. Is wel oppassen met deze Lubertus van Cleef, want volgens mij waren er in die tijd meer (vader - zoon - kleinzoon?). Heb niet helemaal scherp welke Lubertus er met Catrina Pyll was gehuwd.

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=5&minr=811117&miview=inv2&milang=n

49 Uittreksel uit het testament van Lubbert van Cleeff en zijn vrouw Catrina Pijl, waarin zij hun zonen Willem en Jacob de helft van 4 dammaten land en 600 gulden vermaken, 1567, 1636

50 Rekest van Lubertus van Cleeff aan de Staten van Utrecht om het goed de Zult en de Eijckelenburch onder Baarn te mogen verkopen, met appointement conform, 1638 

Bas de Vries - 8 apr 2021 — 19:30 (laatst bijgewerkt 8 apr 2021 — 19:43 door auteur)

Hier een link tussen een Willem Pyl en de eerdergenoemde Lubertus van Cleef.

 

Akkoord - over wegneming geschillen over nagelaten onroerend goed van Willem Pyll

Datering:

03-03-1631

Aktenummer:

17

Datum:

03-03-1631

Soort akte:

Akkoord

Samenvatting:

over wegneming geschillen over nagelaten onroerend goed van Willem Pyll

Eerste partij:

Aert van Westreenen

Lubbert van Westreenen

Lubbert van Cleeff, zoon + Jacob van Cleeff

Johan van Noort

Gerrit van den Rhyn, schoonzoon

Tweede partij:

Maria van Loon

Joris Hacquet, zoon, c.s.

Bijzonderheden:

Aernt van Westreenen en Lubbert van Westreenen als mede-erfgenamen van Johan van Westreenen en Weyndelmoet van Cleeff; zy treden ook op namens overige mede-erfgenamen

Verwijzingen:

procuratie d.d. 25-5-1627 voor notaris W. Brecht
sententie d.d. 30-7-1622 van het hof van Utrecht
akte d.d. 23-8-1623 van het hof van Utrecht

Notaris:

G. HOUTMAN

Toegangsnummer:

34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer:

U022a004

Bas de Vries - 8 apr 2021 — 19:40


Zeer interessant! Lubbert van Cleeff was getrouwd met Katarina Hendriks Pijl. De families waren dus verzwagerd aan elkaar (heet dat zo? Ik weet het niet, ik heb nog niet een al te beste woordenschat.)

https://www.genealogieonline.nl/woudwyk-genealogia/I11972.php hier staat ook dat Catharina getrouwd was met Lubbert, evenals hun kinderen.

B Volger - 8 apr 2021 — 19:45Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu