stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht Cornelisje Murray/Morray, tr. Amersfoort 1637


Profiel afbeelding

Geachte forumleden,

Trijntje Everts, echtgenote van Rutger Jacobsz de Graeff, is de dochter van Evert Meinten, ruiter, en Cornelisje Morray of Murray. Op 8 april 1637 trouwen ze te Amersfoort:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bij Cornelisje staat: consensus patris Rutger Morrey. Ik heb heel het trouwbouw doorgelezen op zoek naar een huwelijk van deze Rutger, maar ik vond niks. Dat ik de naam ook niet goed kan lezen helpt ook niet echt.

Wel vind ik ene Hudse Rutger Murray in Amersfoort, die was getrouwd met Lamberta van Montfoort. Hij kreeg ook een zoon Rutger. Deze Rutger werd majoor van een Fort. De familie van Hudse heeft een interessante geschiedenis in Schotland, vandaar dat ik de familieband graag zou willen kunnen bewijzen.

Zou iemand kunnen helpen met het plaatsen van Cornelisje Morray? (Rutger lijkt me een aanwijzing)

Alvast veel dank!

B Volger - 17 nov 2021 — 15:07 (laatst bijgewerkt 18 nov 2021 — 11:50 door moderator)

vandaar dat ik de familieband graag zou willen kunnen bewijzen.

Ik heb de Eemlandse klappers er eens bij gepakt en het wemelt in Amersfoort
in de 17e eeuw werkelijk van de Morrays.*
Blijkbaar is het een hele algemene Schotse achternaam.

* zie ook
https://www.archiefeemland.nl/bronnen/archieven?mivast=28&mizig=100&miadt=28&milang=nl&misort=dt%7Casc&miview=tbl&mizk_alle=morray

Jan CIavaux - 17 nov 2021 — 16:31

Dat maakt het inderdaad wel lastig. Wel zijn beiden actief in het leger. Ook de vernoeming met Rutger is interessant.

B Volger - 17 nov 2021 — 16:33

Ondertrouw te Amersfoort 10-12-1625 (huwelijk te Leusden 26-12-1625): Hudse Morre weduwnaar van Aefken Lubberts en Lambertgen Dirckx weduwe van Jan Pachou/Packou. Aefken Lubberts is begraven op 24-2-1625.

Hun kinderen, gedoopt te Amersfoort, moeder alleen vermeld bij eerste kind, vader: Hutse Morre(n):

8-10-1626 Dirck

5-1-1629 Eechtgen

13-10-1633 Jan

24-4-1636 Marritjen

17-12-1637 Jacobus

24-3-1640 Catharinjen

24-8-1643 Alexander

Personen (Het Utrechts Archief ) - Het Utrechts Archief

Een zoon Rutger ben ik niet tegengekomen in combinatie met Hutse (en spellingsvarianten) Morre(n), Morray/Morraij, Murraij/Murray e.d.

Anneke 2 - 17 nov 2021 — 16:41

Hutsen had uit zijn eerste huwelijk in elk geval twee kinderen: Cornelisgen en Willem. Dit blijkt uit de volgende akte:

 

0083-inmaster Notaris inmaster

12953 1631-06-17 Maechescheyt ( = boedelscheiding): 17-06-1631 J. van Ingen AT 002a003 folio 218.

Datering: 1631-06-17

Naam:

Comparanten: - Morraij, Hutsen en Dircx, Lammichgen (echtelieden), tevens als vader en momber over Morray, Willem, zijn minderjarige zoon uit huwelijk met (zaliger) Lubberts, Aeffgen; - Rijcxzn., Henrick en Harmans, Dirckgen (echtelieden); - Rijcxzn., Thonis en Jans, Elsgen (echtelieden) (Henrick en Thonis zijn zoons van Lubberts, Aeffgen en haar eerdere echtgenoot zaliger Jacobszn., Rijck); - Morray, Cornelisgen (dochter van Morray, Hutsen en Lubberts, Aeffgen), met handen van haar vader, als gecoren voogd in desen;

Akten: Maechescheyt ( = boedelscheiding): 17-06-1631 J. van Ingen AT 002a003 folio 218.

Opmerkingen: Betreft de nalatenschap van Aeffgen Lubberts.
Zij verklaren dat de huysinge, hoff en hoffstede bij de Coppelpoort, waarin voornoemde Aeffgen is overleden en die nu bewoond wordt door Henrick Rijcxzn. en zijn vrouw Dirckgen Harmans, aan hen is toegescheiden, vrij van lasten, volgens transport op 13-05-1622, ten behoeve van Hutsen Morray en zijn overleden huysvrouw. De andere comparanten bekennen daarvan voldaan en betaald te zijn. Aan Hutsen Morraij en zijn huysvrouw Lammichgen Dircx is toegescheiden een huysinge aan de wall aan de Coppelpoort, door hen bewoond op last van een jaarlijkse canon ten behoeve van de stad Amersfoort en nog op last van 800 carolus guldens hoofsoms. Verder nog 400 gulden van de erfgenamen van burgemeester Coenraet Franszn. en 400 gulden van Helena van Schade c.s., die volgens Hutsen inmiddels zijn afgelost. De comparanten bekennen ook hiervan voldaan en betaald te zijn. Comparanten zijn bereid hiervan "gerechtelijke belijdenisse te doen". Acte ten huize van Hutsen Morray. Getuigen: Quintijn Janszn. (pottenbacker) en Thonis Franszn.

Notariële akten (Archief Eemland) - Archief Eemland

Anneke 2 - 17 nov 2021 — 16:46

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Wel zijn beiden actief in het leger.

Dat waren de Schotten oorspronkelijk allemaal.

Frank Fransz - 17 nov 2021 — 16:52 (laatst bijgewerkt 17 nov 2021 — 16:54 door auteur)

Oppassen met Morre/Morren. 'Mor' was in die tijd, in die omgeving blijkbaar ook een eigennaam voor mannen. Morre of Morren kan dus 'gewoon' een patroniem zijn. Doopboek Barneveld, 1651:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 17 nov 2021 — 17:02

Hutse is misschien wel Rutger, Cornelisje is namelijk wel een dochter van Hutse

B Volger - 17 nov 2021 — 17:02

In sommige publicaties wordt hij ook Rutger genoemd

B Volger - 17 nov 2021 — 17:03

In sommige publicaties wordt hij ook Rutger genoemd


Dat telt niet.

Jan CIavaux - 17 nov 2021 — 17:11

Hutse Morren verzoekt op 9 juni 1628 'burgerschap' van Amersfoort. Geboren in Schotland.

-Bart- - 17 nov 2021 — 17:14

Mor Rutgers heb ik gezien, maar ik zag dat dochter Cornelisje Morray overnam, naam die ook haar vader droeg. Ik ging dus niet uit van patroniem, maar het kan natuurlijk wel.

Fijn dat we de inschrijving hebben!

B Volger - 17 nov 2021 — 17:21

Komt Cornelisge misschien uit Harderwijk oorspronkelijk? Een jonge dochter Cornelisge Morghen komt in juli 1636 met 'attestatie van Herderwijc' in Amersfoort. Evert Meijnten was bij trouwen 'van Nikarck'; 'betoog gegeven om tot Nieukerck te trouwen'. Nijkerk allemaal

-Bart- - 17 nov 2021 — 17:34

Goed mogelijk, van Rutger geen inschrijving?

B Volger - 17 nov 2021 — 17:45


Zou Rutger misschien oorspronkelijk Roger zijn geweest?

Petra - 17 nov 2021 — 18:06Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu