stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Herkomst Pieter Bastiaense Schipper, geboren circa 1625, mogelijk te Dubbeldam of Oud-BeijerlandProfiel afbeelding

Omdat mijn onderzoek naar voorgeslacht en verdere bijzonderheden over Pieter Bastiaanse Schipper, een boer te Dubbeldam vastloopt, wil ik mijn gegevens over hem hierbij onder de aandacht brengen in de hoop dat zich iemand meldt met aanvullingen en/of suggesties.

Pieter Bastiaanse Schipper zal rond 1625 geboren zijn, mogelijk te Dubbeldam of Oud-Beijerland.
Ik stam van hem af via zijn zoon Bastiaen, die op 27-05-1663 te Dubbeldam gedoopt werd uit zijn huwelijk met Heijltje Teunisse Spruijt.
Van deze Heijltje, met wie hij op 30-04-1662 te Dubbeldam huwde, is voorgeslacht bekend, maar van Pieter Bastiaanse Schipper ontbreekt voor wat betreft zijn herkomst elk spoor.

Dit huwelijk staat als volgt vermeld: 30. April, getrouwt Pieter Bastijaensen Schipper en Heijltje Anthonis Spruit.

Op veel internetpagina's komt Pieter Bastiaanse Schipper als voorouder voor en er worden met zijn naam dan maar liefst vier huwelijken vermeld:

1 - Pietertie Cornelisdr 't Grein, gehuwd op 07-05-1659 (niet bekend waar, in Dubbeldam niet gevonden); 
2 - Heijltje Teunisse Spruijt, via wie onze afstamming verloopt, waarmee hij huwde op 30-04-1662 te Dubbeldam;
3 - Helena Jacobs van der Ende, als weduwnaar ondertrouwd op 25-10-1676 te Ridderkerk, gehuwd op 08-11-1676 te Over Schie (?); 
4 - Geertje Ariens Landmeter, ondertrouw op 10-11-1678 te Oud-Beijerland, gehuwd op 04-12-1678 te Dubbeldam.

Uitgezonderd het eerste huwelijk, zijn van de laatste drie huwelijken, de inschrijvingen in de betreffende trouwboeken door mij aangetroffen.
Alhoewel op de meeste genealogische sites als huwelijksdatum 07-05-1659 staat vermeld, vaak zonder vermelding van plaats en een enkele maal met de vermelding dat dit te Dubbeldam zou hebben plaatsgevonden, kon ik dit eerste huwelijk niet in het trouwboek van Dubbeldam terugvinden.

In totaal vond ik uit al deze huwelijken de doop van maar liefst 13 kinderen.
Duidelijk is, dat het zowel bij huwelijk 2, 3 en 4, en de doop van deze kinderen, Pieter in alle gevallen met zijn patroniem 'Bastiaens' en zijn familienaam 'Schipper' vermeld wordt.
Gelukkig maar, want ik ben in de betreffende DTB-boeken ook wel een Pieter Bastiaens tegengekomen zonder de naam 'Schipper'. Ook staan bij de dopen steevast de naam van de betreffende moeder vermeld. 
Maar alles gecontroleerd hebbende ontstaat eigenlijk al gelijk het vermoeden dat Pieter Bastiaanse Schipper onmogelijk in alle vier de huwelijken één en dezelfde persoon kan zijn.

Voor de volledigheid zet ik de kinderen uit de vier huwelijken op een rij:

Uit het eerste huwelijk, met Pietertie Cornelisdr 't Grein, zijn vooralsnog geen kinderen bekend.

Uit het tweede huwelijk, met Heijltje Teunisse Spruijt, worden te Dubbeldam gedoopt: 
27-05-1663, Bastiaen (langs wie mijn afstamming verloopt en die kennelijk vernoemd is naar de opa van vaders zijde); 
21-09-1664, Anna (kennelijk vernoemd naar de oma van moeders zijde); 
11-04-1666, Arijen (kennelijk vernoemd naar de opa van moeders zijde); 
04-11-1668, Cornelis; 
26-10-1670, Johannes; 
17-07-1672, Johannes. 
Er staan geen doopgetuigen bij deze dopen vermeld.

Uit het derde huwelijk, met Helene Jacobs van der Ende, worden achtereenvolgens te Ridderkerk gedoopt: 
17-10-1677, Marija (getuigen: Pieter Bastiaensche Schipper, Dirck Willemß Timmerman); 
23-10-1678, Aefje (kennelijk vernoemd naar de oma van moeders zijde, getuigen: Pieter van Gilst schout tot Ridderkerk, Riche Jacobs van der Ende); 
15-12-1680, Marijtie (getuige: Gertjen Ariens); 
22-02-1682, Jaepje (getuigen: Daniel Arienß Hordijk, Rusje Jacobs van Ende); 
25-06-1684, Lijsbeth (getuige: Maeijken Aerts); 
19-01-1687, Arjaentje (getuige: Rusje Jacobs van der Ende). 
Helena zou de dochter zijn van Jacob van der Ende en Aafje.

Uit het laatste, vierde huwelijk met Geertje Ariens Landmeter, wordt te Dubbeldam gedoopt: 
01-01-1681, Marij. 
Als ouders staan bij deze doop Pieter Bastiaensen Schipper en Geertie Ariens Landmeter vermeld.
Er staat niet bij vermeld dat het hier een kind uit een buitenechtelijke relatie betreft. Evenmin staan er doopgetuigen bij deze inschrijving genoemd.
Moeder Geertje is een dochter van Arien Ariensz Landmeter en Maertje Cornelisse Vermaet.
Zij ging later, op 03-10-1684 te Oud-Beijerland, opnieuw in ondertrouw met Arie Corstiaens de Ruijter en op 14-06-1691 te Oud-Beijerland (gehuwd aldaar op 01-07-1691) met Franciscus Dirksz Villerius.
Deze Pieter Bastiaensen Schipper moet dus voor 03-10-1684 zijn overleden.

Voorlopige conclusie:

Pieter Bastiaanse Schipper kan eigenlijk niet met alle vier de vrouwen gehuwd geweest zijn.
Het eerste huwelijk met Pietertie Cornelisdr 't Grein, waarvan we (overigens onbevestigd) een mogelijke datum, 07-05-1659, maar geen plaats van het huwelijk kennen, acht ik wel mogelijk als het zijne, maar zolang ik dit niet met een inschrijving heb kunnen controleren, zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat dit huwelijk niet bij 'onze' Pieter hoort.
Bij het tweede huwelijk op 30-04-1662 te Dubbeldam met onze voormoeder Heijltje Teunisse Spruijt, staat namelijk niet vermeld dat hij dan weduwnaar is, maar helaas wordt evenmin van het bruidspaar vermeld dat zij dan jonggezel of jongedochter zijn.
Het derde huwelijk met Helena Jacobs van der Ende, waarbij Pieter wel als weduwnaar vermeld staat valt echter uit de toon, omdat daar de kinderen allemaal te Ridderkerk gedoopt worden.
Bovendien rijmt dit niet met de doop uit het vierde vermelde huwelijk, dat met Geertje Ariens Landmeter, waaruit te Dubbeldam op 01-01-1681 een dochter Marij gedoopt wordt.
Na 1681 worden er namelijk ook nog kinderen geboren uit zijn huwelijk met Helena Jacobs van der Ende en bigamisten, neen, die komen in een 'nette' familie als de mijne natuurlijk niet voor.

Het derde huwelijk, met Helene Jacobs van der Ende lijkt dus niet aannemelijk, terwijl we ook bij het eerst vermelde huwelijk een slag om de arm moeten houden.

Vernoeming van de kinderen uit het wel aannemelijke tweede huwelijk van Pieter lijken met de eerste drie kinderen een gebruikelijk patroon te volgen: eerst een vernoeming naar de vader van vader, dan de vernoeming van achtereenvolgend de moeder van de moeder en de vader van moeder.
Helaas wordt er daarna voor zover bekend,  in dit huwelijk geen dochter meer geboren zodat we daarmee niet de mogelijke naam van de moeder van vader leren kennen.
Wanneer het eerste huwelijk van Pieter op zijn naam geschreven kan worden, dan is dit waarschijnlijk kinderloos gebleven, dan wel zijn de wel uit dat huwelijk geboren kinderen vroeg gestorven. Eén en ander m.b.t. de vernoemingen uit het tweede huwelijk.
Opvallend zijn de doopnamen uit het derde huwelijk dat we niet aannemelijk achten als een huwelijk van 'onze' Pieter (Marija, in 1677, en Marijtie, in 1680) en die uit het vierde huwelijk, dat wij wel als een huwelijk van 'onze' Pieter voor mogelijk houden (Marij, in 1681).
Zouden er soms, zoals ik wel vaker tegengekomen ben, twee broers met de dezelfde namen, in dit geval beiden met de namen Pieter Bastiaanse Schipper bestaan hebben, een 'de Oude' en een 'de Jonge' ?
Zouden deze drie Marija's dan vernoemd kunnen zijn naar de moeder van deze beide Pieters?
In dat geval zullen we op onze zoektocht naar de ouders van Pieter Bastiaanse Schipper op zoek moeten gaan naar een Bastiaen Schipper en een Marija !
Ik acht de mogelijkheid dat het hier twee broers met dezelfde namen betreft overigens als uiterst klein. Nergens ben ik namelijk de toevoeging 'de Oude' en/of 'de Jonge' tegengekomen.

Tenslotte heb ik nog een tweetal akten aangetroffen, die ik i.v.m. het gebruikte schrift niet heb kunnen transcriberen:
20.298 Nadere toegang notariele akten
Notariële akte, pachtovereenkomst
Datering: 02-09-1667
Geregistreerden:
Francoijs Terwe
Pieter Bastiaensz. Schipper
Cornelis Mol
Folionummer: 87
Plaats: Zuidpolder van Dubbeldam
Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Opmerkingen: akte bevat nog een naam
Inventarisnummer: 298

07-05-1701
20.289 Nadere toegang notariele akten
Notariële akte, obligatie
Datering: 07-05-1701
Geregistreerden:
Arijen Pieterse Schipper
Bastiaen Schipper
Aktenummer: 38
Plaats: Dubbeldam
Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Inventarisnummer: 289

Anton49 - 17 jun 2022 - 09:06

de 1e echtgenote stamt uit Puttershoek, gedoopt 20.12.1637:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

het eerste langstlevenden testament van 26.07.1659 is [hier] te vinden (Dordrecht, notaris Adriaen Meijnaert):

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

en het volgende testament met zijn 2e echtgenote d.d. 19.01.1663 [hier]

Peter B - 17 jun 2022 - 16:49 (laatst bijgewerkt 17 jun 2022 — 17:53 door auteur)

Deze Pieter Bastiaensen Schipper moet dus voor 03-10-1684 zijn overleden.

31.12.1682 wordt Geertien Ariens al weduwe van Pieter Bastiaensz Schipper genoemd [hier

Peter B - 17 jun 2022 - 18:00

Datering: 26-05-1690
Soort akte: inventaris
Geregistreerde:Bastiaen Schipper
Voornaam: Bastiaen
Achternaam: Schipper
Pieter Bastiaensz. Schipper; echtgenoot van Heijltien Antonisdr. Spruijt
Voornaam: Pieter
Achternaam: Schipper; echtgenoot van Heijltien Antonisdr. Spruijt
Patroniem: Bastiaensz.
Adriaen van Hoogeveen
Voornaam: Adriaen
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Hoogeveen
Bladzijde of folio: 101-107
Plaats: Mijl en Crabbe

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

-= 19:28u link toegevoegd. =-

Karen - 17 jun 2022 - 18:02 (laatst bijgewerkt 17 jun 2022 — 19:28 door auteur)

In het huurcontract uit 1682 waar Peter B. naar verwijst, wordt Anthonis Adriaensz. Spruijt als voogd van de nagelaten kinderen van Pieter Bastiaans Schipper vermeld.

Uit de inventaris uit 1690 blijkt dat alleen Bastiaan, Anna, Cornelis, Arijen en Jan erfgenaam zijn van Pieter en Heijltje. Marij uit 1681 moet dan voor die tijd overleden zijn. Pieter Bastiaans Schipper (die andere dus, de "oude") is als mede voogd van de boedel vermeld.

Karen - 17 jun 2022 - 19:32

Op grond van de handtekeningen van Pieter Bastiaanse Schipper uit 1659 en 1663 acht ik het onwaarschijnlijk dat het hier om dezelfde persoon gaat. Zowel de spelling als het handschrift wijken behoorlijk af:

1659: Pyeter Bastianse Schypper

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

1663: Pieter Bastianse Schipper

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

De enige overeenkomst is eigenlijk de spelling en het handschrift van het patroniem. Dat zóu dezelfde persoon kunnen zijn. Maar zowel 'Pieter' als 'Schipper' wijken dusdanig van elkaar af dat het m.i. om 2 verschillende personen gaat. 'Y' versus 'i'; de 'P' in beide handschriften, in 1663 een consequente schrijfwijze voor de 'e' en in 1659 inconsequent, de 'c' is verschillend, en eigenlijk is de 'b' van Bastianse ook wel verschillend.

-Bart- - 20 jun 2022 - 12:52

  • M.b.t. de vernoemingen. Re: "Vernoeming van de kinderen uit het wel aannemelijke tweede huwelijk van Pieter lijken met de eerste drie kinderen een gebruikelijk patroon te volgen: eerst een vernoeming naar de vader van vader, dan de vernoeming van achtereenvolgend de moeder van de moeder en de vader van moeder."

"Uit het tweede huwelijk, met Heijltje Teunisse Spruijt, worden te Dubbeldam gedoopt: "
"11-04-1666, Arijen (kennelijk vernoemd naar de opa van moeders zijde); " en "

=> Huh? (of ben ik nou heel erg in de war) Ik zou dus de vernoeming met (An)Teunis verwachten, en niet met zijn vader Ari(en). Quote: " [...] Anthonis Adriaensz. Spruijt als voogd [...] "

  • En ook wel jammer dat we de naam van moeder van de vader niet kennen. Maria zou de moeder van de vrouw van 'de andere' Pieter Bastiaans kunnen zijn, dus de moeder van Helene Jacobs van der Ende. En Aefje dan misschien de moeder van 'de andere' Pieter Bastiaans, maar dat hoeft niet dezelfde vrouw te zijn; vader 'Bastiaan' kan best 2x zijn gehuwd met een zoon Pieter uit beide huwelijken.

Deze doop in 1629 ?? : 

Datering: 1629.11.01
Kind: Pieter
Vader: Bastiaen Pietersen
Moeder: Grietge Cornelis
Doopplaats: Dordrecht

Wat ook wel opvallend is gezien de namen én de topografie: een paar Bastiaantje Pieters X Leendert Adriaanse Spruijt. Dopen in 1632 en 1635 te Dubbeldam. Bastiaantje is blijkbaar bij de laatste bevalling overleden. Ik krijg het vermoeden van (nog) een verzwagering tussen beide families, maar dan een generatie eerder. Waarbij Leendert Adriaanse Spruijt dan een broer van Anthonis Adriaensz. Spruijt zou zijn. Leendert dus een oom van vaders kant (broer van vader) van Heijltje Teunisse Spruijt. En Bastiaantje Pieters dus een zus van de veronderstelde 'Bastiaan Pieters' - de vader van Pieter Bastiaansz Schipper. Bastiaantje dus een tante (zus van vader) van Pieter Bastiaense Schipper.

-Bart- - 20 jun 2022 - 13:50 (laatst bijgewerkt 20 jun 2022 — 13:51 door auteur)

Geweldig wat een mooie reacties ik op mijn vragen heb gekregen!

En wat een mooi resultaat!

Er is in ieder geval nu duidelijk geworden dat het hier inderdaad om twee verschillende personen met de namen Pieter Bastiaanse Schipper gaat, waarbij er één ook nog eens de toevoeging ''de Jonge' kreeg in de akte van 26-05-1690.

Voor iedereen mijn hartelijke dank voor deze waardevolle aanvullingen, ik ben er geweldig mee geholpen.

Ik laat mijn bericht nog even open staan voor het geval er nog wat aanvullende bijzonderheden te melden zijn.

Vriendelijke groet aan allen. 

Anton49 - 21 jun 2022 - 09:55

Na de verstrekte antwoorden op mijn vragen, kom ik tot de volgende conclusies (wanneer ik daarmee op het verkeerde spoor zit, hoor ik dat natuurlijk graag):

- Aan de hand van de opmerking van Bart, ik ben het met hem eens, dat de Pyeter Bastianse Schypper uit 1659 een ander persoon moet zijn dan de Pieter Bastianse Schipper uit 1663. De handschriften tussen beiden verschillen teveel, temeer daar er slechts 4 jaar tussen het plaatsen van de beide handtekeningen zit. Opvallend is wel, dat beide akten door dezelfde notaris (Adriaen Meijnaert te Dordrecht) zijn opgemaakt. Een familierelatie ligt dus redelijk voor de hand. Zijn het dan toch broers? De vondst van Karen in de akte van 26-05-1690, waarin de Pieter Bastiaen Schipper, die gehuwd was met Heijltien Antonisdr Spruijt met de toevoeging 'de Jonge' staat vermeld, versterkt deze gedachte naar mijn mening. 

- Dat de Pieter Bastiaen Schipper, die gehuwd was met Heijltien Antonisdr Spruijt, dezelfde persoon is dan de Pieter Bastiaensen Schipper die op 10-11-1678 te Oud-Beijerland in ondertrouw gaat met Geertje Ariens Lantmeter, is inmiddels zeker, want bij deze ondertrouw staat vermeld dat hij dan weduwnaar is van Heijltje Anthonis Spruijt (bij het huwelijk op 04-12-1678 te Dubbeldam staat dit overigens niet vermeld).

Deze Pieter moet (zie de opmerking van Peter B) voor 03-10-1684 overleden zijn. Zijn 1ste echtgenote Heijltje (gelet op het 2de huwelijk van Pieter), moet al voor 1678 hebben plaatsgevonden.

Vreemd vind ik dat de inventaris van de goederen uit het eerste huwelijk pas op 26-05-1690 plaats vindt. Heeft deze inventaris dus pas na het overlijden van de 2de echtgenote, Geertje Ariens Landmeter plaatsgevonden en mogen we daaruit concluderen dat de in 1681 gedoopte dochter Marij uit dit 2de huwelijk het jaar 1690 niet gehaald heeft?

Dan de Pyeter Bastianse Schypper die in 1659 huwde met Pietertie Cornelisdr 't Grein. Hij wordt (volgens het bericht van Karen) als Pieter Bastiaans Schipper in de akte van 26-05-1690 als mede-voogd genoemd en zou dan nog in leven moeten zijn (ik ben nog niet zover in het transcriberen van deze akte gevorderd, dat ik hem daarin al tegengekomen ben). Hij kan als weduwnaar van Pietertie inderdaad een 2de maal met Helena Jacobs van de Ende gehuwd zijn en in 1690 nog in leven zijn geweest, want zijn laatste kind wordt pas op 19-01-1687 te Ridderkerk gedoopt.

Ik heb inmiddels de overtuiging (maar nog wel met een slag om de arm en op zoek naar meer bewijs) dat de beide Pieter Bastiaens Schipper broers waren en dus beiden twee keer een huwelijk aangingen.

In ieder geval is het volgens mij inmiddels wel overduidelijk bewezen dat er geen sprake is van één Pieter Bastiaens Schipper die vier maal gehuwd geweest is.

Dan rest natuurlijk nog de vraag wie de ouders van Pieter-1 en Pieter-2 waren.

De opmerkingen van Bart m.b.t. de eventuele vernoemingen opent, hiermee verband houdend, beslist interessante mogelijkheden. Misschien dat we daar alsnog uit gaan komen.

Vriendelijke groet aan allen

Anton49 - 23 jun 2022 - 13:35

Re: @ Anton,

Ik ben globaal tot dezelfde conclusies gekomen als jij, waarbij aangetekend dat jij alles veel verder heb doordacht. Om een en ander nog beter te onderbouwen zou het wellicht handig zijn om alle gegevens m.b.t. overlijden van de 4 echtgenotes en de 2 Pieters in chronologische volgorde te zetten, bekende overlijdens, maar vooral ook wie op welk moment weduwe/weduwnaar van wie is. En dat dan naast alle gegevens over huwelijken en kinderen.

Verder: "en mogen we daaruit concluderen dat de in 1681 gedoopte dochter Marij uit dit 2de huwelijk het jaar 1690 niet gehaald heeft?" => die conclusie zou ik zo niet durven trekken. Marij is immers geen 'partij' bij het eerste huwelijk.

-Bart- - 23 jun 2022 - 15:12

Ik ben het helemaal met je eens Bart en ben dan ook voornemens hier van beide Pieters een uitdraai te maken met alle, mij bekende, gegevens.

Ben alleen nog volop bezig om alle akten na te pluizen. Ik ben niet zo geweldig in het transcriberen van deze akten, omdat het schrift voor mij erg moeilijk te lezen is, dus het kan nog wel even duren voor ik zover ben. 

Ik ben trouwens ook nog op zoek naar een akte met huwelijkse voorwaarden van Pieter-1 en zijn 2de echtgenote Geertje Landmeter, want die zal, gelet op het vele geld dat er binnen de familie was, beslist opgemaakt zijn.

Dochter Marij moet volgens mij wel voor 1690 overleden zijn, want zij zou in de verdeling van de goederen als erfgenaam van haar vader anders toch beslist genoemd moeten worden. Dat is niet het geval. Alleen de vijf dan nog levende kinderen uit het eerste huwelijk, Bastiaen, Anna, Arij, Cornelis en Jan, delen in de aanzienlijke erfenis.

Inmiddels ben ik in de akte van 1690 inderdaad Pieter Bastiaensß Schipper als medevoogd tegengekomen. Het kan haast niet anders of dit is inderdaad Pieter-2 zoals Karen al in haar bijdrage meldde.

Vriendelijke groet,

Anton49 - 24 jun 2022 - 11:23

Pieter Bastiaensz Schipper de jonge en Pieter Bastiaensz Schipper de oude waren inderdaad broers:

-31-10-1681 Ridderkerk: Anthony Adriaensz Spruijt, wonende te Dubbeldam en Pieter Bastiaensz Schipper, hoog heemraad te Ridderkerk, zijn voogden over de minderjarige kinderen van Pieter Bastiaensz Schipper de jonge, resp. hun schoonzoon en broer. Pieter (de oude) geeft de voogdijschap op en Anthony wil het wel alleen doen.
Op de laatste bladzijde van deze akte staat de volgende verklaring:
De aan de andere zijde vermelde verklaring wordt vernietigd en de akte van voogdij blijft bestaan (ONR inv. 19 akte 72/272 Pieter van Gilst).
-14-12-1682 Dordrecht: compareert voor notaris G. Waltherij Anthonis Adriaensz Spruijt, oud mansman van het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, wonende onder Dubbeldam, als voogd over de weeskinderen van wijlen Pieter Bastiaensz Schipper en diens weduwe Geertien Ariensdr [Landmeter] (ONA inv. 309, f. 210).
-28-04-1684 Ridderkerk: Anthonij Ariensz Spruijt wonende in 't Oudeland van Dubbeldam en Pieter Bastiaensz Schipper te Ridderkerk als voogden over de nagelaten minderjarige kinderen en erfgenamen van Pieter Bastiaensz Schipper (verwekt bij Heijltie Anthonisz Spruijt) in hun leven gewoond hebbende te Dordrecht ter ene en Geertie Ariensz Lantmeter, weduwe van de voornoemde Pieter Bastiaensz Schipper geassisteerd door Cornelis Ariensz Lantmeter, haar broer, verklaren dat zij met elkaar de goederen hebben gescheiden en gedeeld (ONR inv. 19 akte 111/446 Pieter van Gilst).
-19-05-1684 Ridderkerk: Anthonij Ariensz Spruijt wonende in 't Oudeland van Dubbeldam en Pieter Bastiaensz Schipper wonende te Ridderkerk als voogden over de nagelaten kinderen van Pieter Bastiaensz Schipper de jonge verwekt bij Heijltie Anthonisz Spruijt ter ene en Geertie Ariens Lantmeter, weduwe van de voornoemde Pieter Bastiaensz Schipper, ter andere zijde, vereffenen met elkaar de financiële zaken (ONR inv. 19 akte 113/452 Pieter van Gilst).
-08-05-1688 Ridderkerk: Pieter Bastiaensz Schipper, heemraad alhier, verklaart dat Anthonij Ariensz Spruijt, tijdens zijn leven gewoond hebbende op de Mijl van Dubbeldam, bij zijn broeder zaliger Pieter Bastiaensz Schipper volgens acte voor notaris Johannis Hellu en getuigen te Dordrecht op 31 december 1674 verleden was aangesteld als voogd over de nagelaten kinderen van zijn voornoemde broeder met macht om bij overlijden van deze of gene een andere bekwame voogd aan te stellen. Bij deze stelt hij aan als voogd Leendert Anthonisz Spruijt (ONR inv. 20 akte 75/283 Pieter van Gilst).
-06-09-1689 Ridderkerk: Staat en scheiding van de nagelaten boedel en goederen van Pieter Bastiaensz Schipper de jonge en Heijltie Antonis Spruijt, tijdens hun leven gewoond hebbende onder de Mijl en Crabber te Dordrecht, zoals deze is aangetroffen en nagelaten ten behoeve van hun vijf kinderen met namen Bastiaen, Anna, Arij, Cornelis en Jan Schipper en deze in 5 gelijke porties verdeeld (ONR inv. 20 akte 87/318).
-06-09-1689 Ridderkerk: Pieter Bastiaensz Schipper wonende te Ridderkerk, Leendert Antonisse Spruijt wonende te Dordrecht als oom en bloedvoogd over de drie onmondige kinderen met namen Arij, Cornelis en Jan Pietersz Schipper, Bastiaen Pietersz Schipper en Arij Hofman getrouwd met Anna Schippers, beiden wonende te Dordrecht, allen kinderen en erfgenamen van Pieter Bastiaensz Schipper de jonge en Hijltie Antonis Spruijt, verklaren de voornoemde meerderjarigen en voogden van de minderjarige kinderen met elkaar de nalatenschap in goede harmonie te hebben verdeeld (ONR inv. 20 akte 88/330 Pieter van Gilst).

 

Voor wat betreft de ouders van beide broers tast ik ook nog in het duister. Er tr. wel op 08-05-1622 te Ridderkerk een Bastiaen Pietersz Schipper met een Sijtgen Lenaertsdr. Deze Bastiaen werd ged. 09-02-1586 Ridderkerk als zoon van Pieter Bastiaensz Schipper en Emmeken Pietersdr.

Dorian Swarts - 25 jun 2022 - 12:27

RE: @ Dorian Swarts

Geweldig Dorian, deze aanvullende gegevens.
Hiermee is nu ook overduidelijk bewezen, dat de beide Pieter's broers waren.
In het slot van de akte van 26-05-1690 (hiervoor meermalen genoemd) was ik inmiddels tegengekomen dat de meerderjarige kinderen daarin vermeld staan als Bastiaen Schipper en Arijen Hofman (echtgenoot van Anna Schipper).
De minderjarige kinderen staan vermeld als Arijen, Cornelis en Jan Schipper en zij worden in deze akte vertegenwoordigd door Pieter Bastiaensz Schipper (de Oude dus) en Leendert Anthonis Spruijt (een broer van moeder Heijltie), beiden ooms en medevoogd van deze minderjarige kinderen.
Voor wat betreft de ouders van de beide Pieter's denk ik dat het moeilijk gaat worden om deze vast te stellen.
Op mijn zoektocht in de akten van Dordrecht kwam ik wel verschillende Bastiaenen tegen, niet met de naam Schipper, maar wel met het beroep van schipper. Ik ga dat nog nader bekijken, maar betwijfel of dat resultaat zal hebben.
Toch zal de familienaam Schipper niet uit de lucht zijn komen vallen.
Waar ik overigens ook op stuitte, is de naam van de vader van Heijltie Antonis Spruijt.
Bij diens huwelijk staat hij niet als Spruijt/Spruit vermeld, maar met de naam Cappendijck. Hij is dan j.m. van Westmaas, maar woont buijten Dordrecht aen Vuijlpoorte. De moeder van Heijltie, Anneken Hendrickx, is j.d. van Molenaarsgraaf.

Met vriendelijke groet,

Anton49 - 25 jun 2022 - 13:55

Beste Anton,

Van de familie Spruijt heb ik nog meer gegevens. Omdat het wat afvoert van de oorspronkelijke vraag kun je me het beste even een privébericht sturen als je interesse hebt. 

Dorian Swarts - 13 jul 2022 - 10:19


Hallo Dorian,
Dank voor je reactie.
Van de familie Spruijt heb ik de ouders van Heijltje Teunisse (Anthonis Adriaansz Spruijt en Anneken Hendrickx) en hun 12 kinderen.
Ook heb ik de grootouders, Arie Spruijt en Jannetje Jacobs en hun 2 kinderen.
Van deze Jannetje heb ik ook nog voorgeslacht, maar van Arie Spruijt heb ik verder niets meer.
Mocht je meer over de familie Spruijt hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Mocht je meer van mijn gegevens willen weten, dan stuur ik je dat graag.
Vriendelijke groet,
Anton

PS: het lukte mij niet een privébericht te sturen

Anton49 - 13 jul 2022 - 15:06Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu