stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorouders Steeven Pietersz. de Jager, geb. ±1635, begr. Buijcksloot (Amsterdam) 27-08-1717 opgelostProfiel afbeelding

Ik zoek de voorouders van Steeven Pietersz. de Jager, wiens vader, Pieter Jasperse de Jager, nog aanwezig was als getuige bij de ondertrouw van Steeven op 22-03-1656 in Amsterdam. Steeven, zijn vrouw Geertuij Visscher en ongetrouwde dochter Geertje de Jager worden allen in Buijcksloot begraven. Aangezien er in Amsterdam een serieuze boete betaald moest worden op het begraven buiten de stad, moet het wel betekenen dat er in Buijcksloot een familiegraf de Jager was.
Helaas gaat de DTB Buijcksloot qua dopen niet verder terug dan 1652 en qua begraven niet verder dan 1750.

Ik heb nog een digitaliseringsaanvraag lopen bij het Stadsarchief voor: "Boedeldeling door Wed. de Jager-Smit N.B. De Weduwe voor 3/4, diakenen voor 1/4 part, 1724". Mogelijk dat er hier een familitierelatie uit naar voren komt.

Zijn er mensen die onderzoek doen in Buijcksloot in de 17e eeuw, of daarvoor, of mensen die een familie "de Jager" in Waterland in de 17e eeuw onderzoeken? De vrij algemene achternaam "de Jager" maakt het zoeken wat lastig, door de vele 'false positives' die een zoekopdracht oplevert.

Steeven Pietersz. de Jager, geb. Amsterdam omstr. 1635,1 Compassemaker 1656,1 vermeld Wordt in het testament van Michiel Visscher voor notaris David Doornick samen met Johannes van Wassenaar aangesteld als executeur testamentair 19 nov. 1661 en Wordt aangesteld als mede-executeur testamentair door zijn schoonzus Elsie Visscher 19 mei 1689,2 begr. Buijcksloot (Amsterdam) 27 aug. 1717,4 zn. van Pieter Jasperse, tr. (ondertr. Amsterdam 22 maart) 1656 (get. Trijntje Lamberts Roest en Pieter Jasperse de Jager)1 Geertruij Visscher,1 ged. Oude Kerk, Amsterdam 24 aug. 1634 (get. Claertjen Hermans en Henrik Roose),5 †,6 begr. Buijcksloot (Amsterdam) 9 april 1700,7 dr. van Michiel en Trijntje Lamberts Roest.

Uit dit huwelijk:
1. Geertje de Jager, ged. Oude Kerk, Amsterdam 25 jan. 1657 (get. Geertje Stevens),8 † 24 aug. 1713,9 begr. Buijcksloot (Amsterdam) 1 sept. 1713.10
2. Meijnsje de Jager, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 5 mei 1660 (get. Geertje Stevens),11 † aug. 1711,9 tr. 16839 Claas Valck, Zeil- en kompasmaker,9 † dec. 1704.9
3. Michiel de Jager, ged. Oude Kerk, Amsterdam 29 dec. 1661 (get. Maritje Poppen),12 Plaatsnijder.9
4. Peetrus de Jager, ged. Eilands Kerk, Amsterdam 30 sept. 1665 (get. Geertie Soomers en Jasper Pietersz. Waghter),13 † na 20 dec. 1734,14 tr. 1e Haarlem 6 juni 168815 Trijntje Thomas, geb. Alkmaar, † vóór 4 mei 1692; tr. 2e Haarlem 4 mei 169216 Hendrickie Jacobs van der Voorden, geb. Haarlem omstr. 1667, † vóór 23 dec. 1725, dr. van Jacobus van de Voorde en Trijntje Everts; tr. 3e Haarlem 30 dec. 172517 Anna Pietersz., geb. Nijmegen, † na 30 dec. 1725, wed. van N.N. N. N.
5. Catarijna de Jager, ged. Eilands Kerk, Amsterdam 19 juni 1667 (get. Marija poppen en Lambert Visscher),18 † vóór 8 nov. 1668.19
6. Catharina de Jager, ged. Oude Kerk, Amsterdam 8 nov. 1668 (get. Marija poppen en Joan van Wardenaer),19 † vóór 12 jan. 1676.20
7. Peterus de Jager, ged. Eilands Kerk, Amsterdam 11 jan. 1671 (get. Geertie Doomers en Jasper Pietersz. Waghter),21 † vóór 6 okt. 1677.8
8. Jonathan de Jager, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 31 juli 1672 (get. Geertie Doomers en Jasper Pietersz. Waghter),22 † vóór 12 april 1679.23
9. Catrina de Jager, geb. 9 jan. 1676,9 ged. Eilands Kerk, Amsterdam 12 jan. 1676 (get. Rebecka de Graaff en Lambert Visscher),20 tr. 16999 Gregorius Schuts, Chirurgijn.9
10. Pieter de Jager, ged. Eilands Kerk, Amsterdam 6 okt. 1677 (get. Geertie Doomers en Jasper Pietersz. Waghter),24 Blokmaker,9 begr. Zuider Kerk, Amsterdam 28 aug. 1743, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 21 juni) 1704 (get. Steeven Pietersz. de Jager en Davit Randel) Anna Randel, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 5 okt. 1687, begr. Wester Kerk, Amsterdam 29 dec. 1705, dr. van Davit en Catharina Hupie; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 30 maart) 1708 (get. Hendrik Teunisse Rosegaart) Maria Rosegardt, ged. Zuider Kerk, Amsterdam 6 okt. 1688, begr. Wester Kerk, Amsterdam 15 mei 1765, dr. van Hendrik Teunisse Rosegaart en Marretje Alberts Block.
11. Jonatham de Jager, ged. Noorder Kerk, Amsterdam 12 april 1679 (get. Elsen Visscher en Roelof Roelvinck),23 Makelaar,9 † 10 aug. 1721,9 begr. Wester Kerk, Amsterdam 14 aug. 1721,25 tr. (ondertr. Amsterdam 9 dec. 1701) (get. Steeven Pietersz. de Jager)26 Alida Moll,26 ged. Wester Kerk, Amsterdam 7 nov. 1681, † na 7 maart 1734, dr. van Abraham Gerritsz. en Anna Krull.

12. Jasper de Jager, ged. Wester Kerk, Amsterdam 6 sept. 1680 (get. Geertie Doomers en Jasper Pietersz. Waghter),27 † Beteringshuis bij de Weteringspoort, Amsterdam,28 begr. Wester Kerk, Amsterdam 11 jan. 1748.28

Notitie bij de gebborte van Steeven Pietersz.: Bij zijn ondertrouw werd er vermeld dat hij uit Amsterdam afkomstig was. Dit is niet noodzakelijk zijn geboorte- en/of doop-plaats. Hij kan op jonge leeftijd vanuit Buijcksloot naar Amsterdam getrokken zijn.
Notitie bij het huwelijk van Geertruij en Steeven Pietersz.: Bruid en bruidegom kunnen beiden goed hun naam schrijven.
Notitie bij Meijnsje: Voornaam ook: Meijnewa.
Notitie bij de geboorte van Peetrus: Het is ongebruikelijk dat er drie kinderen in hetzelfde gezin gedoopt worden met dezelfde naam Pieter of Petrus, maar dat de oudste en de jongste van de drie blijken volwassen geworden te zijn, terwijl er van de middelste geen verdere gegevens gevonden zijn en hij waarschijnlijk jong gestorven is. Dat dit hier toch het geval is, blijkt uit het feit dat alleen de oudste Peetrus in 1688 oud genoeg was om met Trijntje Thomas te trouwen. Peterus uit 1671 zou toen zeventien en Pieter uit 1677 slechts elf jaar oud zijn geweest. Het geschatte geboortejaar van zijn tweede echtgenote: Hendrickie Jacobs van der Voorden is 1667, wat slechts twee jaar jonger is dan Peetrus uit 1665.
Notitie bij Hendrickie Jacobs: Achternaam ook: van der Voorn, van de Voorde.
Notitie bij de geboorte van Hendrickie Jacobs: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Het is ongebruikelijk dat er drie kinderen in hetzelfde gezin gedoopt worden met dezelfde naam Pieter of Petrus, maar dat de oudste en de jongste van de drie blijken volwassen geworden te zijn, terwijl er van de middelste geen verdere gegevens gevonden zijn en hij waarschijnlijk jong gestorven is. Dat dit hier toch het geval is, blijkt uit het feit dat alleen de oudste Peetrus in 1688 oud genoeg was om met Trijntje Thomas te trouwen. Peterus uit 1671 zou toen zeventien en Pieter uit 1677 slechts elf jaar oud zijn geweest. Het geschatte geboortejaar van zijn tweede echtgenote: Hendrickie Jacobs van der Voorden is 1667, wat slechts twee jaar jonger is dan Peetrus uit 1665.

Bronnen
1. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 475; DTB Amsterdam; Huwelijksinteekening van de kerk 1655-1656; Fo. 398; Scan 195/244
2. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 1932; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; David Doornick; Minuutacten 1660-1661; Fo. 274-277; Scan 169-171/185; 19-11-1661 Testament van Michiel Visscher
3. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 5258A; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Simon van Sevenhoven; Minuutacten mei-juli 1689; Scan 223-226/494; 19-05-1689 Testament van Roelof Roelvinck en Elsie Visschers
4. SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 573; Inventaris van het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Journaal 1 Feb 1715 - 31 Jan 1720; #66; Scan 78/153; 27-08-1717 Boete voor buijtenlijken
5. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 6; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1622-1634; Fo. 416; Scan 209/209
6. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 5250A; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Simon van Sevenhoven; Minuutacten jan-feb 1687; Scan 56-57/267; 12-01-1687 Acte van Renunciatie van erfenis van Adriaen Jansz. Bisart
7. SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 569; Inventaris van het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Journaal 1697-1701; #65; Scan 113/1448; 09-04-1701 Boete voor buijtenlijken
8. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 9; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1651-1667; Fo. 169; Scan 86/237
9. SAA: Archief 5015; Inv. Nr. 24; Inventaris van de Collectie Stadsarchief Amsterdam: genealogie-handschriften;Het geslacht Poppen vanaf 1546; Scan 5/8
10. SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 572; Inventaris van het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Journaal 1710-1715; #66; Scan 122/168; 01-09-1713 Boete voor buijtenlijken
11. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 43; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1646-1662; Fo. 437; Scan 217/242
12. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 9; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1651-1667; Fo. 316; Scan 161/237
13. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk; Dopen 1660-1716; Fo. 103; Scan 51/300
14. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 10118; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Mr. Guillielmus Tousain Domis; Minuutacten 1737; #54; Scan 146-148/461; 05-04-1737 Kwitantie voor de betaling van kosten aan Mr. Gregorius Schuts na de insinuatie van 23-05-1735; SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 10116; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Mr. Guillielmus Tousain Domis; Minuutacten 1735; #56; Scan 143-144/491; 23-05-1735 Insinuatie van Mr. Gregorius Schuts om de inboedel en met name de papieren van Jasper de Jager, die bij hem inwoonde terug te geven
15. NHA: Toegang 3111; Inv. Nr. 916; DTB Haarlem; Schepentrouwen 1673-1692; Fo. 147; Scan 148/187
16. NHA: Toegang 3111; Inv. Nr. 917; DTB Haarlem; Schepentrouwen 1692-1709; Fo. 2; Scan 2/192
17. NHA: Toegang 3111; Inv. Nr. 918; DTB Haarlem; Schepentrouwen 1709-1731; Fo. 142; Scan 143/190
18. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk 1660-1716; Fo. 163; Scan 81/300
19. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 10; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1667-1680; Fo. 44; Scan 24/202
20. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk 1660-1716; Fo. 319; Scan 158/300
21. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk 1660-1716; Fo. 250; Scan 125/300
22. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 44; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1662-1679; Fo. 354; Scan 176/273
23. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 77; DTB Amsterdam; NG Noorder Kerk; Dopen 1673-1689; Fo. 228; Scan 115/322
24. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk 1660-1716; Fo. 339; Scan 168/300
25. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1103; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1704-1734; Fo. 47v; Scan 51/87
26. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 533; DTB Amsterdam; Huwelijksinteekening van de kerk 1701; Fo. 384; Scan 193/213
27. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 107; DTB Amsterdam; NG Wester Kerk; Dopen 1672-1686; Fo. 335; Scan 169/279
28. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1104; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1744-1759; Fo. 49v; Scan 54/89; SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1122; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerkhof 1745-1749; Fo. 129v; Scan 134/138

Michaël

Boers 2 - 3 jul 2022 - 19:21

Ik zoek de voorouders van Steeven Pietersz. de Jager, wiens vader, Pieter Jasperse de Jager

 

voorlopige theorie is dit gezin:

09.01.1628 Meijnou. Pieter Jaspersz & Giertje Stevens. get: Jannetje Minnes [NK]
01.03.1629 Meino[...]. Pieters Jaspersz & Geertjen Stevens. get: Marijtjen Stevens [OK]
06.07.1631 Annetje. Pieter Jaspersz & Giertje Stevens. get: Annetje Cornelis [NK]
19.06.1633 Jasper. Pieter Jaspersz & Neeltje Stevens. get: Annetje Cornelis [NK]
02.08.1635 Steven. Pieters Jaspersz & Jeltje off Geltje Stevens. get: Annetje Cornelis [OK]

Jasper Pietersz gaat in ondertrouw als "de Wachter" te A'dam 15.05.1665 [hier]:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Peter B - 3 jul 2022 - 21:43 (laatst bijgewerkt 3 jul 2022 — 22:02 door auteur)

Dankjewel Peter,

Ik ga dit morgen verder uitwerken en kom er op terug. Kan me een dag of twee zeker kosten.
Ik vond intussen twee nieuwe notariële akten waarin Steven Pieters de Jager voorkomt in een vreselijk handschrift, dus die moet ik ook nog transcriberen.

Michaël

Boers 2 - 3 jul 2022 - 23:19

Via het Transcribus (Crowd leert computer lezen) project van het Amsterdamse archief vind ik een Pieter Jaspersz die huistimmerman is en diverse keren bij notaris Hendrik Schaef wordt vermeld als getuige in de periode 1639-1645.

Bij notaris Jacob Westfrisius is een testament dd 30-8-1635  van Lysbet Germeins, weduwe van Jasper Sommels. Ze komen uit Brabant en haar erfgenamen zijn o.a. Willem Jaspers, Dieuwertje Jaspers en de kinderen van Pieter Jaspers. Dat zou betekenen dat hij dan al overleden is.

eppe - 4 jul 2022 - 16:09 (laatst bijgewerkt 4 jul 2022 — 16:10 door auteur)

Ik heb Peter zijn suggestie verder uitgewerkt en het over en weer voorkomen als doopgetuigen en gelijktijdig genoemd worden in testamenten maakt het voor mij waterdicht dat Steeven Pietersz. de Jager en Jasper Pieterse de Wachter broers waren. De drie zusjes heb ik nog niet verder onderzocht, maar ik vrees dat zij jong zijn overleden.

De suggesties van Eppe ga ik nu onderzoeken. De link naar Brabant is een totaal andere kant op als Buijcksloot, maar ik zal wel zien waar het me allemaal heen leidt. Interessant is dat Steeven Pietersz. de Jager een testament opstelt bij Henrick Schaef. In een draak van een handschrift, waardoor ik er zeker een week voor nodig heb om het te transcriberen.

Pieter Jasperse, geb. omstr. 1603, † na 22 maart 1656,1 tr. Geertje Stevens, geb. omstr. 1603, † na 5 mei 1660.2

Uit dit huwelijk:
1. Meijnou Pieters, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 9 jan. 1628 (get. Jannetje Minnes).3
2. Meinou Pieters, ged. Oude Kerk, Amsterdam 1 maart 1629 (get. Marijtjen Stevens).4
3. Annetje Pieters, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 6 juli 1631 (get. Annetje Cornelis).5
4. Jasper Pieterse de Wachter, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 19 juni 1633 (get. Annetje Cornelis),6 Bloockemaker 1681,7 Koopman 1686-1687, Mede-reder van het fluitschip Kielhout te Hem 1686-1687, begr. Wester Kerk, Amsterdam 20 maart 1700,8 tr. (ondertr. Amsterdam 15 mei) 1665 (get. Beertje Martens en Steven Pietersz. de Jager) Geertie Doomers, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 5 mei 1630 (get. Annetje Martens),9 vermeld Stelt een testament op voor notaris Nicolaas Brouwer te Amsterdam, waarin zij haar huis aan de Passeerdersgracht nalaat aan haar neef Harmen Domer, 25 gulden ineens voor haar mans nicht Annetje Hilbrands en één gulden per week voor zolang als zij leeft voor Baastje Domers. Verder stelt ze haar zusters kinderen Geertruid en Harmanus Voster aan als universele erfgenamen voor haar overige bezittingen 28 febr. 1711,10 begr. Wester Kerk, Amsterdam 18 nov. 1716,11 dr. van Herman Domer en Beertje Martens.
5. Steven Pietersz. de Jager,1 ged. Oude Kerk, Amsterdam 2 aug. 1635 (get. Annetje Cornelis),12 Compassemaker 1656,1 Compasse- en bloockmaker 1656,13 Bloockemaker 1681,7 begr. Buijcksloot (Amsterdam) 27 aug. 1717,14 tr. (ondertr. Amsterdam 22 maart) 1656 (get. Pieter Jasperse en Trijntje Lamberts Roest)1 Geertruij Visscher,1 ged. Oude Kerk, Amsterdam 24 aug. 1634 (get. Claertjen Hermans en Henrik Roose),15 vermeld Steven en Geertruij stellen een mutueel testament op voor notaris Henrick Schaef te Amsterdam 29 dec. 1656,13 †,16 begr. Buijcksloot (Amsterdam) 9 april 1700,17 dr. van Michiel en Trijntje Lamberts Roest.

Notitie bij de geboorte van Pieter: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een leeftijd van 25 jaar bij de doop van zijn eerste kind.
Notitie bij Geertje: Voornaam ook: Giertje, Geertjen, Neeltje, Jeltje en Geltje.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een leeftijd van 25 jaar bij de doop van haar eerste kind.
Notitie bij Geertie: Achternaam ook: Domers, Dommers.
Notitie bij het overlijden van Geertie: Overleden tussen 10-11-1716 en 05-05-1717.
Notitie bij Steven Pietersz.: Voornaam ook: Steeven.
Notitie bij het huwelijk van Geertruij en Steven Pietersz.: Bruid en bruidegom kunnen beiden goed hun naam schrijven.

Bronnen
1. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 475; DTB Amsterdam; Huwelijksinteekening van de kerk 1655-1656; Fo. 398; Scan 195/244
2. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 43; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1646-1662; Fo. 437; Scan 217/242
3. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 40; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1618-1628; Fo. 432; Scan 215/243
4. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 6; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1622-1634; Fo. 232; Scan 117/209
5. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 41; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1628-1636; Fo. 144; Scan 73/239
6. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 41; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1628-1636; Fo. 256; Scan 129/239
7. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 2377; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Jacob de Winter; Fo. 237-242; Scan 103-106/374; 03-04-1681 Testament van Geesje Dircx, weduwe van Hendrick Hendrickse, Mr. Kuiper
8. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1102; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1672-1704; Fo. 240; Scan 123/134
9. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 41; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1628-1636; Fo. 79; Scan 403/239
10. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 3969; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Nicolaes Brouwer; Minuten 1710-1711; #128; Fo. 973-980; Scan 395-399/623; 28-02-1711 Testament van Giertje Domes
11. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1103; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1704-1734; Fo. 32v; Scan 36/87
12. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 7; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1634-1643; Fo. 52; Scan 26/192
13. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 1395; Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; HENDRIK SCHAEF; 1656; fo. 87; 29-12-1656 Mutueel testament van Steven Pieters Jager en Geertruyt Visschers
14. SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 573; Inventaris van het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Journaal 1 Feb 1715 - 31 Jan 1720; #66; Scan 78/153; 27-08-1717 Boete voor buijtenlijken
15. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 6; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1622-1634; Fo. 416; Scan 209/209
16. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 5250A; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Simon van Sevenhoven; Minuutacten jan-feb 1687; Scan 56-57/267; 12-01-1687 Acte van Renunciatie van erfenis van Adriaen Jansz. Bisart
17. SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 569; Inventaris van het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Journaal 1697-1701; #65; Scan 113/1448; 09-04-1701 Boete voor buijtenlijken

Michaël

Boers 2 - 5 jul 2022 - 23:36

Dit testament uit 1657 is denk ik ook wel interessant:

https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e1-6c10-666d-e053-b784100a1840

Bas de Vries - 6 jul 2022 - 19:58

Bas de Vries - 6 jul 2022 - 20:42 (laatst bijgewerkt 6 jul 2022 — 20:46 door auteur)

Bedankt Bas,

Die notariële akte is inderdaad veelbelovend. Het huwelijk in Enkhuizen heb ik ook gevonden, alleen is er voor alsnog geen enkele aanwijzing dat dit dezelfde mensen betreft. Maar ik ben nog lang niet door het arsenaal aan notariële aktes heen, dus een link met Enkhuizen kan er zomaar nog uitrollen.

Michaël

Boers 2 - 6 jul 2022 - 23:39

Helemaal zeker is het niet, maar ik denk dat het wel aannemelijk is dat dit het juiste echtpaar is dat huwt in Enkhuizen:

- Er lijkt geen trouwakte van dit stel te zijn in Amsterdam;
- Hun eerste kind wordt geboren in 1628, dus een huwelijk rond 1627 is waarschijnlijk;
- De combinatie van de voornaam/patroniem: Pieter Jaspersz en Geertjen Stevens  

Bas de Vries - 8 jul 2022 - 08:25

In bijgaand testament uit 1681 wordt Jasper Pietersz Wachter (x Grietje Dommers) als neef genoemd van de testatrice, Geesje Dircx (weduwe van Hendrick Hendricksz). De broer van Japser Pietersz Wachter, Steven Pietersz Jager wordt ook genoemd.

https://www.openarch.nl/saa:a3cb51cc-c899-50ee-e053-b784100a6caf

Wellicht een spoor om te onderzoeken hoe dat neef/nicht-verband in elkaar zit.

Bas de Vries - 8 jul 2022 - 10:03

De naam Meinou is wel bijzonder denk ik. De eerste twee dochters van Pieter Jaspersz en Geertje Stevens krijgen deze naam mee. De kans is groot dat de moeder van Pieter Jaspersz of de moeder van Geertje Stevens de naam Meinou heeft en is vernoemd.

Op zoek naar een echtpaar Jasper N.N. x Meinou N.N. Of een echtpaar Steven N.N. X Meinou N.N. 

In Enkhuizen vond ik (in de juiste periode) in 1595 het huwelijk van een Jasper Loeijgensz x Meijnu Cornelis:

https://www.openarch.nl/wfa:d4bcff46-6a34-35b6-54df-7f64ec9afb55

Jasper Loeijgensz komt ook voor als Jasper Louwerens/Loons/Loijsz/Lowijsz/Lauversz. Hij laat met Meijnu Cornelis de volgende kinderen dopen in Enkhuizen:

Cornelis op 16 mrt 1597 (getuige is Lijsbeth Ysbrants)
Souw op 10 jan 1599 (getuige is Jannetgen Louwers)
Pieter op 9 mei 1602 (getuige is Souw Cornelisen)
Ysbrant op 29 feb 1604 (getuige is Fokle Jansen)
Marijtgen op 1 dec 1605 (getuige is Janneken Laurensen) 
Griet op 4 jan 1609 (getuige is Lijsbeth Ijsbrandts)
Ijsbrant op 16 okt 1611 (getuige de vader)
Sijmon op 24 sep 1614 (getuige is Claesje Broersdr)

Bas de Vries - 8 jul 2022 - 10:49 (laatst bijgewerkt 8 jul 2022 — 11:08 door auteur)

Dag Bas,

Dat is inderdaad een betere optie dan degene die ik had gevonden:
Jasper Pietersz., geb. omstr. 1572, tr. Enkhuizen 21 dec. 1597 Grietje Sijverts, geb. omstr. 1572.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter Jaspers, ged. Enkhuizen 24 sept. 1598 (get. Trijn Freexen)
2. Trijn Jaspers, ged. Enkhuizen 4 juli 1602 (get. Trijn Freexen).
3. Sijewert Jaspers, ged. Enkhuizen 13 sept. 1605 (get. Rijnu Sijewertsen).

Ik ga jouw voorstel uitwerken en kom er op terug.

p.s. Als de naam Meinou van vaders kant afkomstig is, dan zou de naam Annetje * Steven van moeders kant afkomstig moeten zijn.

Michaël

Boers 2 - 8 jul 2022 - 16:13 (laatst bijgewerkt 8 jul 2022 — 16:16 door auteur)

Hoewel het gezin van Jasper Loeijgensz. en Meijnu Cornelisdr. erg consistent is (de moeder Meijnu treedt zes keer op als doopgetuige, de zussen Marijtgen drie keer en Griet één keer, allen bij neefjes, of nichtjes), is het nog steeds niet zeker of zij de grootouders waren van Jasper Pieterse de Wachter en Steven Pietersz. de Jager.

Als Pieter Jaspers Block dezelfde persoon is als Pieter Jaspers op 21-03-1627 in Enkhuizen getrouwd met Geertje Stevens, dan blijkt dat alleen uit het feit dat zijn oudste twee dochters Meinou gedoopt zijn. Een link naar een Enkhuizer familie Stevens heb ik nog niet gevonden.
Het huwelijk in Enkhuizen en de doop van het eerste kind van Pieter en Giertje sluiten qua tijd mooi op elkaar aan en ook voornamen en patroniemen zijn exact gelijk aan elkaar. Maar de namen van de beide partners komen vaker voor, dus het bewijs is niet waterdicht.

Ik vond een doopregistratie uit 1677 van de Doopsgezinde gemeente in Amsterdam, waar een Trijntje Jans Minnes en Marritje Stevens getuigen waren. Bij de kinderen van Pieter en Giertje treden als doopgetuige op: Jannetje Minnes in 1628 en Marijtjen Stevens in 1629. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar misschien komt Giertje Stevens uit een Doopsgezind millieu?

Verder zwoeg ik nog op het testament van Steven Pieters de Jager en Geertruijd Visscher, drie pagina's oogzeer lang.

Onderhand is de oorspronkelijke vraag of er een link is met Buicksloot en hoe dan precies een beetje ondergesneeuwd, maar misschien is die link er dus helemaal niet geweest, behalve de drie begravenissen die er hebben plaatsgevonden. Het wachten is nog even op het digitaliseren van een acte van de Diaconie van Buicksloot.

Hieronder de huidige stand van mijn gegevens (met hartelijk dank aan alle meezoekers en meedenkers):

I. Jasper Loeijgensz., geb. omstr. 1570, † na 24 sept. 1614, tr. Enkhuizen 18 juni 1595 Meijnu Cornelisdr., geb. omstr. 1570, † na 27 juli 1625.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt IIa.
2. Souw, volgt IIb.
3. Pieter Jasperse, volgt IIc.
4. Ysbrandt Jaspers, ged. Enkhuizen 29 febr. 1604 (get. Fokle Jansen), † vóór 16 okt. 1611.
5. Marijtgen, volgt IId.
6. Griet, volgt IIe.
7. Ysbrandt Jaspers, ged. Enkhuizen 16 okt. 1611 (get. Jasper Loeijgensz.).
8. Sijmon Jaspers, ged. Enkhuizen 24 sept. 1614 (get. Claesje Broersdr.).

Notitie bij Jasper: Patroniem ook: Louwerens, Loons, Loijsz, Lowijsz, Lauversz.
Notitie bij de geboorte van Jasper: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Notitie bij de geboorte van Meijnu: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.

IIa. Cornelis Jaspers, ged. Enkhuizen 16 maart 1597 (get. Lijsbeth Ysbrants), tr. Enkhuizen 4 juni 1617 Sara Jansdr..
Uit dit huwelijk:
1. Stijnje Cornelisdr., ged. Enkhuizen 27 mei 1618 (get. Meijnu Cornelisdr.).
2. Ysbrant Cornelisz., ged. Enkhuizen 23 juni 1620 (get. Meijnu Cornelisdr.).
3. Jan Cornelisz., ged. Enkhuizen 21 juli 1622 (get. Meijnu Cornelisdr.).
4. Jan Cornelisz., ged. Enkhuizen 25 juli 1623 (get. Meijnu Cornelisdr.).
5. Jasper Cornelisz., ged. Enkhuizen 12 jan. 1625 (get. Meijnu Cornelisdr.).

IIb. Souw Jaspers, ged. Enkhuizen 10 jan. 1599 (get. Jannetgen Louwers), tr. Enkhuizen 17 juli 1622 Ebel Meijnerts.
Uit dit huwelijk:
1. Neel Lourens, ged. Enkhuizen 7 mei 1623 (get. Claes Aerents).
2. Maritjen Lourens, ged. Enkhuizen 27 juli 1625 (get. Meijnu Cornelisdr.).
3. Trijntjen Lourens, ged. Enkhuizen 1 okt. 1628 (get. Marij Hendrixdr).
4. Meijnoutjen Lourens, ged. Enkhuizen 4 juni 1631 (get. Marijtgen Jaspers).
5. Jasper Lourens, ged. Enkhuizen 24 mei 1633 (get. Marijtgen Jaspers).

Notitie bij Souw: Gedoopt als Souw, maar roepnaam is Lou(w).

IIc. Pieter Jasperse Block, ged. Enkhuizen 9 mei 1602 (get. Souw Cornelissen), Blokemaker, vermeld Pieter en Giertje stellen een mutueel testament op voor notaris David Doornick te Amsterdam, waarin ze de Weeskamer uitsluiten en hun huis in de Houttuinen tegenover de Stadsherbergbrug met een waarde van zeven duizend gulden nalaten aan hun oudste zoon, Jasper, met het beding dat hun jongste zoon, Steven, het huis als eerste mag kopen voor die prijs, indien Jasper het van de hand wil doen. Verder wordt Jasper, indien hij trouwt een uitzet ter waarde van 1500 gulden toegezegd, gelijk aan de uitzet die Steven heeft gekregen bij zijn huwelijk. 2 maart 1657, begr. Wester Kerk, Amsterdam 18 aug. 1664, tr. Enkhuizen 21 maart 1627 Giertje Stevens, geb. omstr. 1603, vermeld Pieter en Giertje stellen een mutueel testament op voor notaris David Doornick te Amsterdam 2 maart 1657, begr. Wester Kerk, Amsterdam 1 sept. 1664, dr. van Steven N. N..

Uit dit huwelijk:
1. Meijnou Pieters, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 9 jan. 1628 (get. Jannetje Minnes), † vóór 2 maart 1657.
2. Meinou Pieters, ged. Oude Kerk, Amsterdam 1 maart 1629 (get. Marijtjen Stevens), † vóór 2 maart 1657.
3. Annetje Pieters, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 6 juli 1631 (get. Annetje Cornelis), † vóór 2 maart 1657.
4. Jasper Pieterse de Wachter, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 19 juni 1633 (get. Annetje Cornelis), Bloockemaker 1681, Koopman 1686-1687, Mede-reder van het fluitschip Kielhout te Hem 1686-1687, begr. Wester Kerk, Amsterdam 20 maart 1700, tr. (ondertr. Amsterdam 15 mei) 1665 (get. Beertje Martens en Steven Pietersz. de Jager) Geertie Doomers, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 5 mei 1630 (get. Annetje Martens), vermeld Stelt een testament op voor notaris Nicolaas Brouwer te Amsterdam, waarin zij haar huis aan de Passeerdersgracht nalaat aan haar neef Harmen Domer, 25 gulden ineens voor haar mans nicht Annetje Hilbrands en één gulden per week voor zolang als zij leeft voor Baastje Domers. Verder stelt ze haar zusters kinderen Geertruid en Harmanus Voster aan als universele erfgenamen voor haar overige bezittingen 28 febr. 1711, begr. Wester Kerk, Amsterdam 18 nov. 1716, dr. van Herman Domer en Beertje Martens.
5. Steven Pietersz. de Jager, ged. Oude Kerk, Amsterdam 2 aug. 1635 (get. Annetje Cornelis), Compassemaker 1656, Compasse- en bloockmaker 1656, Bloockemaker 1681, begr. Buijcksloot (Amsterdam) 27 aug. 1717, tr. (ondertr. Amsterdam 22 maart) 1656 (get. Pieter Jasperse Block en Trijntje Lamberts Roest) Geertruij Visscher, ged. Oude Kerk, Amsterdam 24 aug. 1634 (get. Claertjen Hermans en Henrik Roose), vermeld Steven en Geertruij stellen een mutueel testament op voor notaris Henrick Schaef te Amsterdam 29 dec. 1656, begr. Buijcksloot (Amsterdam) 9 april 1700, dr. van Michiel en Trijntje Lamberts Roest.

Notitie bij Pieter Jasperse: De achternaam Block komt slechts één keer voor, namelijk in zijn begraafinschrijving. In alle andere documenten komt Pieter alleen onder patroniem voor.
De achternaam Block kan zijn afgeleid van Pieters beroep: bloke-, of blokmaker.
Het moment van Pieters begraven stemt ongeveer overeen met de eerste vermeldingen van diens zoons Jasper en Steven met een achternaam. Mogelijk hebben ze met z’n drieën besloten om een achternaam te gaan gebruiken, en heeft ieder een andere naam gekozen.

Dat Pieter Jasperse Block en Giertje Stevens, de ouders van Jasper Pieterse de Wachter en Steven Pietersz de Jager uit Amsterdam, dezelfe personen zijn als Pieter Jasperse en Geertje Stevens, die in 1627 in Enkhuizen met elkaar trouwen, is gebaseerd op de vernoeming van de eerste twee dochter naars de vermeende moeder van Pieter, het feit dat de eerste dochter circa een jaar na het huwelijk is gedoopt en dat de namen van de beide ouders overeenkomen met die van de bruid en bruidegom. Er is dus nog geen hard bewijs gevonden dat de Amsterdamse en Enkhuizer gezinnen met elkaar verbindt.

Notitie bij Giertje: Voornaam ook: Geertje, Geertjen, Neeltje, Jeltje en Geltje.
Notitie bij de geboorte van Giertje: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een leeftijd van 25 jaar bij de doop van haar eerste kind.
Notitie bij Meijnou: Wordt niet genoemd in het testament van haar ouders van 02-03-1657 en moet dan al overleden zijn.
Notitie bij Meinou: Wordt niet genoemd in het testament van haar ouders van 02-03-1657 en moet dan al overleden zijn.
Notitie bij Annetje: Wordt niet genoemd in het testament van haar ouders van 02-03-1657 en moet dan al overleden zijn.
Notitie bij Jasper Pieterse: Achternaam ook: de Wagter.
Notitie bij Geertie: Achternaam ook: Domers, Dommers.
Notitie bij het overlijden van Geertie: Overleden tussen 10-11-1716 en 05-05-1717.
Notitie bij Steven Pietersz.: Voornaam ook: Steeven.
Notitie bij het huwelijk van Geertruij en Steven Pietersz.: Bruid en bruidegom kunnen beiden goed hun naam schrijven.

IId. Marijtgen Jaspers, ged. Enkhuizen 1 dec. 1605 (get. Janneken Laurensen), tr. Zaandam april 1626 Broer Freexsz.
Uit dit huwelijk:
Meijnu Freexsz, ged. Enkhuizen 27 april 1628 (get. Griet Jaspers).

IIe. Griet Jaspers, ged. Enkhuizen 4 jan. 1609 (get. Lijsbeth Ysbrants), tr. Jacob Jansz..
Uit dit huwelijk:
1. Jasper Jacobsz., ged. Enkhuizen 31 juli 1636 (get. Ebel Meijnerts).
2. Meijnutgen Jacobs, ged. Enkhuizen 21 febr. 1638 (get. Marijtgen Jaspers).

Uiteraard stel ik nog steeds aanvullingen en correcties erg op prijs, want zowel onderzoek in de 16e eeuw, als onderzoek in Enkhuizen is nieuw voor me, dus mijn leercurve is nogal stijl,

Michaël

Boers 2 - 8 jul 2022 - 22:09

ziet er goed uit!

Die Souw is gewoon Louw neem ik aan? een S lijkt op een L.

en dit vond ik nog:

Op huijden den 25en. feb: 1647. Compareerden voor mij Henrick Schaeff Nots. etc. end den ondergess. get. Dirck Hanck Brandewyn verkoper alhier, out ont. lxiiii Jaren,+ wonende onder inde kelder onder de huijsinge vande req naegene. reqte. daer de Reus Wthanght, by de Stadts herbergs brugh alhier Pieter Jaspersz bloockemaker, wonende daernaest out ont. mt. xlv Jaren, ende Meijnu Pieters dr. desselffs dochter, out ontrent xviii Jaren....     verklaren iets; als ik het goed begrijp zaten er mannen met zijn dochter te fllikfloijen.

met handtekening van Pieter Jaspers.

eppe - 9 jul 2022 - 14:00


Als Pieter Jaspersz in 1647 de leeftijd had van XLV (= 45 jaar) dan zou hij in 1602 zijn geboren. Dat klopt met de eerder gevonden doopgegevens in Enkhuizen. Blijkbaar is zijn dochter Meinou (van 1629) toch volwassen geworden, want ze komt ook in de akte voor van 1647 in de leeftijd van 18 jaar.

Bas de Vries - 9 jul 2022 - 14:10De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu