stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » ouders van Marike van Halmael (Amsterdam doopsgezind ca. 1679) opgelostProfiel afbeelding

Dag allemaal,

op 2 juli 1679 wordt gedoopt te Amsterdam doopsgezind Marike van Halmael. Getuigen zijn de moeder Agnietie van Veen en de nigt Susanneke van Hoogstraten. 

 

Ik kan deze doop niet plaatsen. De enige Susanna van Hoogstraten die destijds in Amsterdam leek voor te komen is mijn eigen voorouder Susanna van Hoogstraten die op 18-08-1658 te Dordrecht is gehuwd met Gillis Jacobsz Nering. Gillis Jacobz Nering is mogelijk een zoon van Jacob Nering en Geertruijd Ottodr van Halmael, vandaar dat bovenstaande doop me zeer interesseert. Echter, ik kan nergens een echtpaar NN van Halmael x Agnietje van Veen vinden. 

Geertruijd Ottodr. van Halmael had als broers en zusters (kinderen van Otto van Halmael x Thijsgen Mol):

Jacob Otten van Halmael (x Maria de Neufville?)

Matthijs Otten van Halmael

Gerrit Otten van Halmael (waarschijnlijk kinderloos overleden)

Otto Otten van Halmael

En nog halfbroers en zusters:

Jan Otten van Halmael

Christina van Halmael x Paulus Roeters

Neeltje Otten van Halmael

 

Wie weet wie de ouders van dopeling Marike zijn? Waarschijnlijk ergens rond 1658 of eerder (doopsgezind). 

 

met vriendelijke groeten, Ramon Verstraaten

Ramon Verstraaten - 20 nov 2022 - 10:27 (laatst bijgewerkt 20 nov 2022 — 13:21 door auteur)

Een Angenieta van der Veen wordt 21-10-1704 begraven (Zuiderkerk), zie link hieronder.

Zij is weduwe van Otto Ottesz van Halmael.

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/aaedb72a-2e29-403f-9305-69bb3afd592d

Anje B. - 20 nov 2022 - 10:51 (laatst bijgewerkt 20 nov 2022 — 11:31 door auteur)

Bedankt Anje, dat zal het juiste gezin zijn. Zal vanmiddag alle Dordrechtse bronnen ook nog eens nalopen op deze Otto

Ramon Verstraaten - 20 nov 2022 - 11:24 (laatst bijgewerkt 20 nov 2022 — 11:25 door auteur)

Otto Ottensen van Halmael is begraven te Amsterdam op 7-11-1674 [hier]

Zijn vader Otto van Halmael, "uijt 't landt te Cleeff", hertrouwt als weduwnaar van Thijske Mol(l) te Utrecht op 4-4-1629 met Maijken Frans/Maijgchen Fransdr [hier]. Otto woont in Amsterdam.

Anneke 2 - 20 nov 2022 - 11:36 (laatst bijgewerkt 20 nov 2022 — 11:37 door auteur)

Ik denk dat je uit bijgaande not akte uit Utrecht van de erfgenamen van Balthasar van der Veen den ouden wel wat familieverbanden kan halen. Daarbij wordt ook Otto Ottas van Halmael genoemd, als man en voogd van Agnieta van der Veen

https://www.openarch.nl/hua:609C5BC5-61EB-4642-E053-4701000A17FD

Bas de Vries - 20 nov 2022 - 11:45 (laatst bijgewerkt 20 nov 2022 — 11:47 door auteur)

Procuratie

Datering: 29-01-1666

Soort akte: Procuratie

Samenvatting: om twee bedragen uit kooppenningen van runmolen in
fideï-commissair verband te houden

Constituant: Jacobus van der Veen

Gregorius van der Veen

Sibrandus Jowersma x Maria van der Veen

Otto Ottas van Halmael x Agneta van der Veen

Adriaen de Coninck, zoon Josina van der Veen

onmondige halfbroers en halfzusters van Adriaen de Coninck

Maria Snevens

kinderen Balthasar de Coninck

Geconstitueerde: Johan Ketelingh

Overige belanghebbenden: Medeërfgenamen van Balthasar van der Veen den ouden

Verwijzingen: sententie d.d. 25-7-1659 voor hof van Holland

Notaris: D. DE SWART

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: 582

Aktenummer: 124

Oud nummer: U067a001

Bas was me dus net voor!

Anneke 2 - 20 nov 2022 - 11:49 (laatst bijgewerkt 20 nov 2022 — 11:52 door auteur)

en wat familieverbanden en verhaal op [deze] (zeer fraaie) site over Abraham broer van Otto

jannave - 20 nov 2022 - 11:55

Susanna van Hoogstraten die op 18-08-1655 te Dordrecht is gehuwd met Gillis Jacobsz Nering

Typfoutje? Susanna en Gillis zijn getrouwd op 18-8-1658

Anneke 2 - 20 nov 2022 - 12:01

Van internet geplukt. Wellicht zijn er bronnen te vinden om dit verhaal te verifiëren.

 

Balthasar Jacobs van Veen, uitvinder van een bijzondere berichtenservice tussen Gorinchem en Oost-Indië.

Gorinchem was, zeker in de 17de eeuw, een stad van belang in Holland en de regio. Door de ligging aan het water en met één van de belangrijkste veerverbindingen was het een komen en gaan van binnen- en buitenlanders. Velen reisden door maar er bleven er ook heel veel voor kortere of langere tijd hangen. Militairen uit Engeland, Schotland, Ierland, om hun geloofsovertuiging gevluchte Fransen, Belgen en Duitsers. Gorcum werd een smeltkroes van nationaliteiten, culturen en verschillende geloven die allemaal getolereerd werden, naast en met elkaar leefden en integreerden tot de “echte Gorcummer” van nu. Hun namen zijn terug te vinden in de doop-, trouw- en begraafboeken. Uit achternamen of notariële akten blijkt soms hun herkomst of beroep. Aan de hand van de geschiedenis weten we in grote lijnen of ze in oorlog of vrede leefden, in armoede of rijkdom. Maar hoe mensen werkelijk waren, wat ze dachten, waar ze in geloofden? Daar komen we maar zelden achter.

Wie schrijft die blijft, maar over wie geschreven wordt, die blijft ook. Zeker als over die boeken van toen tot op de dag van vandaag geschreven wordt. Daardoor krijgen we een inkijkje in de bijzondere denkbeelden van een inwoner van Gorcum in de eerste helft van de 17de eeuw.

Het eigenlijke beroep van Balthasar Jacobszn van Veen was runmolenaar. Hij maalde eikenschors (run) tot poeder dat gebruikt werd door de taander of leerlooier. Hij kon daar een goede boterham mee verdienen en behoorde tot de gegoede middenstand. Waar en wanneer hij geboren is, is nog onbekend maar het kan niet later geweest zijn dan 1590. Hij is in 1614 samen met zijn broer Cornelis in Gorinchem in zaken en dus handelingsbekwaam. Cornelis was lakenhandelaar en trouwde in 1604 met Anneke Matthijsse Daetselaar. Overigens maakte ook hij zich voor de eeuwigheid beroemd door een rol(letje) te spelen in de bevrijding van Hugo de Groot. Ze bleven na de ontsnapping contact houden zoals uit de correspondentie van Hugo de Groot blijkt. Maar nu terug naar Balthasar.

Balthasar trouwde een meisje uit Utrecht. Agnieske Hermans van Bockhoven kwam uit een familie van runmolenaars. Samen kregen ze minstens twee zonen; Herman en Balthasar. In 1626 hertrouwde Balthasar met Maycken Gorisdr. Van der Heyden uit Zaltbommel. Bij haar kreeg hij zeker drie kinderen: Maria, Goris en Agnieta. Balthasar had nog twee kinderen genaamd Jacobus en Josina van wie het niet zeker is bij welke moeder zij horen. Eén van de neefjes die als speelkameraadje bij de hand was en in de buurt woonde was de jonge Jan van der Heyden, de latere uitvinder en schilder, zoon van Mayckens broer Johan. Bij de dood van zijn vrouw Maycken (eind 1647 begin 1648) waren Jacobus en Josina al getrouwd en de drie jongste kinderen nog onmondig. Balthasar beloofde de drie jongste kinderen te onderhouden tot hun huwelijk of mondige dagen en ze dan ieder een bedrag van 2500 gulden uit te keren. Ook beloofde hij ze een behoorlijke uitzet of uitzetting, zoals dat toen genoemd werd, te geven. Balthasar zelf overleed in het derde kwartaal van 1649. Data van dopen en overlijden zijn niet bekend want de familie behoorde tot de doopsgezinde gemeente.

Bas de Vries - 20 nov 2022 - 12:06

Gillis Jacobz Nering is mogelijk een zoon van Jacob Nering en Geertruijd Ottodr van Halmael,

Dat klopt, Gillis is hun zoon.

Er is een testament van Maria Jacobsdr Neringh. Genoemd haar broers Gillis en Otto en haar moeder Geertruijt Ottodr van Halmael, weduwe van Jacob Neringh. Ook is er een boedelscheiding waarin dit gezin en nog heel wat anderen (o.a. Neringh en van Halmael) voorkomen. [hier]

Anneke 2 - 20 nov 2022 - 12:22

En uit dezelfde bron:

GENEALOGIE JAN VAN DER HEYDEN (1637-1712)

1. Arend van der Heyden. Hier start het voor- en nageslacht van de schilder en uitvinder Jan van der Heyden. Op 5 maart 1937 werd in het Amsterdamsch Historisch museum de Sint Anthonieswaag een tentoonstelling geopend, gewijd aan de schilder en uitvinder Jan van der Heyden. Ernstige onderzoekers, onder welke Dr. Breen, hebben in 1912, driehonderd jaren na Van der Heydens overlijden, gegevens omtrent zijn familie verzameld en getracht de vraag te beantwoorden of hij tot de familie van de Vlaamse Van der Heydens behoorde, welke in de 16e eeuw, o.a. in Antwerpen een belangrijke rol hebben gespeeld. De herdenking van schilders geboorte, op 5 maart 1637, moge een aanleiding zijn om te resumeren wat we op het ogenblik van zijn voorouders en nakomelingen weten. 

Mr. A.C. van Eck. Research: Voor- en nageslacht van den schilder en uitvinder Jan van der Heyden Door A.C. van Eck. De Nederlandsche Leeuw, jaargang 55 (1937), kolommen 113-116. 


1.1 Klaas Aardze.Geboortedatum: 1 oktober 1545. Overleden: 8 juli 1599. Echtgenote: Marijke Klaas. Geboortedatum: 1530/1532. Overleden: 2 november 1623. Huwelijks datum: 1 oktober 1569. 

1.1.1 Goris Klaasze (van der Heyden?). Geboortedatum: 11 november 1571. Overleden: 8 september 1610. Overlijdensplaats: Bommel? Aantekeningen: Goris Claessoon, burger te Bommel, werd 14.12.1609 te Ophemert beleend met een bouwinge van 58 mergen, genaamd de Mastmeulen: zijn zoon Claes Goriss, erve sijnes vaders, draagt dit leen 24.9.1613 over *. Research: Vermeld in het Loofsignaat Zaltbommel fol. 5v. 11.1.1605, bij een belofte aan Joest Ghijsberts, Goris Claesz en Marcelis Gielisz. Idem fol. 15v., 16.7.1605: Neelken Jan Sanders maakt de twee eerstgenoemden universeele erfgenamen. Id. fol. 43, 26.9.1606. hij koopt land aan den Boemelschen weg. Id. fol. 40, 16.8.1606, hij koopt van Anthonis Melisz een huis te Bommel aan de Waterstraat, volgens fol. 66 met het achterhuis staande aan het merckvelt. Id. fol. 37v., 7.9.1610, hij lijft, zijn vrouw Ghijsberthers Joosten, de kinderen zijn nog onmondig. * Navorscher XXVII, p. 513. Echtgenote: Gijsbertje Joosten van Beerendoncq. Geboortedatum: 1568. Overleden: 18 oktober 1643. Echtgenote Vader: Joost Gijsberts van B(a)erendoncq (-1632). 

Huwelijksdatum: 26 december 1592. 
Kinderen: Johan Goris, Claess, Aard, Janneke, Marieke, Joost, Heyltje, Aart, Eelke. 

1.1.1.1a Johan Goris Claess* Geboortedatum: 29 mei 1607. Geboorteplaats: Bommel. Overleden: 13 november 1651 te Amsterdam. Aantekeningen: Woonde in 1631 te Utrecht. Hij deed op 8.2.1637 de poortereed te Gorcum, terwijl hij in een acte van 5 mei 1636 (Reg. v. Transporten enz. Utrecht) nog burger van Utrecht was. Hij kwam toen overeen met de executeurs van de boedel van de grootvader van zijn vrouw, met de superintendent van de Armennoodhulp en met de gemachtigde van de "Gemeente der Mennonisten" dat hij het saldo van de nalatenschap f. 2050,-, onder berusting van de superintendent zou laten. In 1643 droeg hij een huis aan de Z. z. v.d. Hooge Jacobijnestraat te Utrecht over. Hij was toen houtkoper te Gorcum, waar hij in 1641 een huis en oliemolen had gekocht *. Toen hij op 29.8.1649 te Utrecht 1/4 deel van een plecht van f 2000,- aan Ds. H. de Goy overdroeg, woonde hij te Amsterdam, waar hij twee jaar later als makelaar stierf, zijn vrouw met zeven onmondige kinderen en één op komst achterlatende. Research: * Jaarboek XI Amstelodamum 1913, p. 30. Echtgenote: Neeltje Jan Corneliss van Munstersdr. Geboortedatum: 1612. Overleden: maart 1667 te Amersfoort. Echtgenote Vader: Jan Cornelisz Munster (1580-1652). Echtgenote Moeder: Magdalena Cornelis Rijckendr . Echtgenote Aantekeningen: Woonde in maart 1626 bij haar grootvader Cornelis Rijcxz, van Eede, schoenmaker in de Springwech te Utrecht. Bij haar overlijden in februari 1667 woonde zij in bij haar zoon Gijsbert in Amersfoort. Huwelijksdatum: 3 september 1631. Huwelijk Plaats: Utrecht. Kinderen: Jan, Kornelis, Goris Jansen, Magdalena, Nicolaas, Gijsbert, Joost Jansen, Janneke Jansdr. 

1.1.1.1a.1 Jan van der Heyden. Geboortedatum: 1637. Geboorteplaats: Gorinchem. Overleden: 28 maart 1712 te Amsterdam. Aantekeningen: Zie mijn brief aan de directiesecretarsse van de Baak, d.d. 23 oktober 2001. Nog niet verwerkte aangetroffen genealogische informatie in het Centraal Bureau voor de Genealogie te 's-Gravenhage: Gorissen van der Heijden van Verschuer; 1670 11 Decemb. is gebooren Sara van der Heijden. 1705 29 Augustus is gebooren Jacoba van der Heijden. 1710 22 Augustus is gebooren Sara van der Heijden. 1729 den 6 April is getrouwt Jacoba van der Heijden met Joannes Decknatel. 1730 den 6 Februarij is gebooren.

 

Zie ook de Nederlandsche Leeuw 1937, blz 114:
Marieke Goris (van der Heyden) geboren 24 sep 1599, overleden 30 mrt 1636 huwt op 21 jun 1626 met Balthus Jacobs van der Veen (overleden 8 dec 1649). Uit dit huwelijk Maria, Agneta en Goris.

Bas de Vries - 20 nov 2022 - 12:36 (laatst bijgewerkt 20 nov 2022 — 12:52 door auteur)

@ Anneke 2: typfoutje inderdaad...

Ramon Verstraaten - 20 nov 2022 - 13:21

Er is een omvangrijke not akte (boedelinventaris) in het archief van Amsterdam van 4 feb 1630, met op de allerlaatste blz. de volgende vermelding:

Johanna van Bervelt, weduwe wijlen Jacob Mol, grootmoeder van 5 nagelaten kinderen van Otto van Halma geprocureert bij Thijsgen Mol. 

Middenin de akte worden deze kinderen genoemd: Geertruijt, Jacob, Mathijs, Gerijt, en Otto.

https://www.openarch.nl/search.php?useinsearch=1&name=Halm*+%26+thijs*+mol*+1555-1644&number_show=10&sort=4

Bas de Vries - 20 nov 2022 - 15:59 (laatst bijgewerkt 20 nov 2022 — 20:05 door auteur)


De familie Nering wat voorlopig zeker of voldoende aannemelijk is:

I Gillis Neringh tr. Geertruijd Jans ; drie kinderen: Abraham, Isaack en Jacob

 

II.1 Abraham Nering otr. 12-08-1629 te Dordrecht (NH Augustijnenkerk) met Geertruijd van Rijen ; twee kinderen: Gillis en Pieter. 

Geertruijd van Rijen wed. tr. 11-04-1638 te Dordrecht (NH Augustijnenkerk) met Abraham Andriesz.

 

II.3 Jacob Neringh tr. met Geertruijd Ottodr. van Halmael, dr. van Otto van Halmael en Tijsken Mol ; drie kinderen: Maria, Gillis en Otto

 

= Gillis Jacobsz. Neringh tr. 18-08-1658 te Dordrecht (Gerecht) met Susanna van Hoogstraten, dr. van Dirk van Hoogstraten en Maijke de Coninck. 

Twee kinderen uit dit huwelijk, Geertruijd Nering otr. 09-01-1683 te Amsterdam met Pieter Isaacksz. van Meeuwen, Maria Nering otr. 11-07-1681 te Amsterdam met Harmannus Bouman.

Susanna van Hoogstraten wed. otr. 01-02-1669 te Amsterdam met Jan Wijnants, later 03-01-1688 met Boudewijn Taijaard

 

= Otto Nering otr. 29-03-1669 te Amsterdam met Susanna Vriesenburg

 

Waardevolle akten uit het notarieel archief te Dordrecht: 72/90, 74/133, 75/68v, 83/293, 86/357, 91/359, 94/295, 95/146, 101/309, 107/265, 198/74

Ramon Verstraaten - 20 nov 2022 - 20:25De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu