stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Benoeming van een Peter en meter bij de geboorte binnen de katholieke kerk in de periode 1700- 1800 opgelostProfiel afbeelding

Bij mijn onderzoek naar voorouders kom ik een situatie tegen waarover ik graag wat zou willen vragen.

Een echtpaar heeft 3 kinderen en bij de geboorte van deze kinderen worden steeds dezelfde Peter en meter genoemd. De geboorteaangiften liggen in de periode 1730 - 1740.

om precies te zijn in de jaren 1736, 1738 en 1739

Bij  geboorteaangiften van andere echtparen kom ik dit niet tegen.

Wat zou een reden kunnen zijn om dit te doen?
 

Theo Kaspers - 13 feb 2023 - 18:05 (laatst bijgewerkt 13 feb 2023 — 18:35 door auteur)

Redenen genoeg te bedenken.

Wanneer u echter vertelt, om welke plaats het gaat en wie de betreffende personen waren, 
vergroot u de kans, dat u een bevredigend antwoord krijgt.

Jan CIavaux - 13 feb 2023 - 18:25

Een inschatting zou kunnen zijn dat door het overlijden van een kind de Peter en meter “automatisch“ werden gevraagd voor de volgende geboorte.

opmerkelijk hier is dat dit dan tot twee keer toe is gebeurt.

maar misschien is er wel een geheel ander inzicht.

Theo Kaspers - 13 feb 2023 - 18:33

Omdat u geen antwoord geeft op mijn vraag, om welke personen het gaat, 
heb ik uw vorige vraag op dit forum er eens bij gepakt.

RK Haaksbergen:

4-7-1736 Joanna, doopgetuigen: Rolef Aaftink, Anna Caspers

6-1-1738 Joanna, get: Rolef Aaftink, Jenne Karpers (vader Hendrik hier ook als Karpers, mogelijk een leesfout?)

15-6-1739 Jan, get: Rolef Aaftink, Anna Kaspers

https://www.stamboomforum.nl/subfora/2/2/86555/0/op_zoek_naar_aaltje_en_rolef_aaftink_oa_genoemd_bij_de_geboorte_van_joanna_caspers_04071736

Jan CIavaux - 13 feb 2023 - 19:56 (laatst bijgewerkt 13 feb 2023 — 19:57 door auteur)

Personen voegen volgens mij niets toe.

waarom zijn Peter en meter tot drie keer genoemd?
wat kan een reden zijn?
zijn de vorige twee kinderen vroegtijdig overleden en gingen Peter en meter automatisch door naar een volgende ?

Theo Kaspers - 13 feb 2023 - 20:05

1. mogelijk zijn genoemde peter en meter van gelijke religie als de doopouders en mogelijk andere familieleden niet.

2. mogelijk zijn genoemde peter en meter de enige bekende/familieleden die in de buurt woonden

3. mogelijk zijn de peter en meter het meest geschikt om de kinderen later te ondersteunen in de geest van de ouders indien er iets gebeurt

4. etc, etc

mvg-Ben

Ben Wegman - 13 feb 2023 - 20:30 (laatst bijgewerkt 13 feb 2023 — 20:31 door auteur)

Door het kiezen van dezelfde peetouders voorkom je dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de kinderen wat betreft cadeaux, privileges; dit kon wel plaatsvinden als er verschillende peetouders waren binnen een gezin (zelfs in de 20ste eeuw).

mvg-Ben

Ben Wegman - 13 feb 2023 - 20:39

Ik weet niet wat de gebruiken rondom het benoemen van Peter en meter is in die periode.

met name in de boeren/ arbeidersgezinnen.

ik heb wel iets gelezen over gewoontes omtrent het benoemen:

eerst de ouders /schoonouders van het paar

daarna broers/ zussen.

ik weet alleen niet of dit een algemene gewoonte is of ………..

Theo Kaspers - 13 feb 2023 - 21:35

Zoals ik al zei, en zoals Ben aantoont: redenen genoeg te bedenken.

Als je weet om wie het gaat, dan heb je tenminste een beetje houvast om u te kunnen helpen.

Om te beginnen met voorbeeld 1 van Ben: 
1 mogelijk zijn genoemde peter en meter van gelijke religie als de doopouders en mogelijk andere familieleden niet
kun je dat alleen maar vaststellen, als je de namen weet

2.mogelijk zijn genoemde peter en meter de enige bekende/familieleden die in de buurt woonden
zonder te weten om wie het gaat, kun je daar alleen maar naar gokken als forumlid.

etc
etc
etc
 

Jan CIavaux - 13 feb 2023 - 21:42

Even een stukje wikipedia:

Can. 872 - Voor zover het kan, dient aan de dopeling een peetouder gegeven te worden, aan wie het toekomt de volwassen dopeling in de christelijke initiatie bij te staan en, als de dopeling een kind is, hem samen met de ouders ten doop te houden, en eveneens mee te helpen opdat de dopeling een christelijk leven leidt in overeenstemming met zijn doopsel en de verplichtingen die eraan verbonden zijn getrouw vervult.

Can. 873 - Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen.

Can. 874 - § 1 Opdat iemand tot het opnemen van de taak van peetouder toegelaten wordt:

  1. moet deze door de dopeling zelf of diens ouders of door degene die hun plaats inneemt of, bij het ontbreken van dezen, door de pastoor of bedienaar aangeduid zijn alsook de geschiktheid en de intentie hebben om deze taak uit te oefenen;
  2. moet deze het zestiende levensjaar voltooid hebben, tenzij door de diocesane bisschop een andere leeftijd vastgesteld is of tenzij de pastoor of bedienaar om een goede reden een uitzondering toelaatbaar acht;
  3. moet deze katholiek zijn, gevormd en het allerheiligste sacrament van de Eucharistie reeds ontvangen hebben, en een leven leiden dat in overeenstemming is met het geloof en met de op te nemen taak;
  4. mag deze door geen canonieke wettig opgelegde of verklaarde straf gebonden zijn;
  5. mag deze niet de vader of de moeder van de dopeling zijn.

§ 2 Een gedoopte die tot een niet-katholieke kerkelijke gemeenschap behoort, mag niet toegelaten worden tenzij samen met een katholieke peetouder, en slechts als getuige van het doopsel.

Ik weet niet of deze regels in de 18de eeuw ook precies zo golden, maar ik vermoed het wel. 

mvg-Ben

Ben Wegman - 13 feb 2023 - 21:51

De namen zijn bekend maar daarmee is de relatie tot de ouders van de geborene nog niet bekend.

vandaar dus mijn algemene oproep.

rolef Aaftink is voor mij onvindbaar en dus weet ik zijn relatie tot Hendrik Kaspers en Aale Aaftink niet.

is Rolef een grootouder of een broer?
geven bepaalde rituelen rondom de geboorte een aanwijzing?
 

Theo Kaspers - 13 feb 2023 - 22:04

@ Theo,

U bent de onderzoeker. U hebt de meest bekende relevante informatie voor handen. U kunt niet van forumleden verwachten een antwoord op een vraag te geven waarvan de essentiële details achterwege blijven of niet voor handen zijn. 

Uw vraag was: Wat zou een reden kunnen zijn om dit te doen?

Ik denk dat die vraag ten dele is beantwoord. De mogelijke redenen zijn in deze string genoemd en aan u daar uw voordeel mee te doen.

mvg-Ben

Hetgeen u in uw laatste bericht aanhaalt zou u ook kunnen kijken naar evt vernoemingen bij de keuze van de doopnamen.

Ben Wegman - 13 feb 2023 - 22:28 (laatst bijgewerkt 13 feb 2023 — 22:50 door auteur)

Jan CIavaux - 14 feb 2023 - 13:10

Deze rolef zou 90 jaar oud zijn als peter bij zijn zus Aaltje.

De doop waarbij hij Peter is was in 1736

Iig dank voor deze bijdrage 

Theo Kaspers - 14 feb 2023 - 16:48 (laatst bijgewerkt 14 feb 2023 — 17:34 door auteur)

Beste Theo Kaspers,

Als je verder wil komen met je onderzoek, is het handiger om het breder op te zetten.
Het zou verstandig zijn om de bovenstaande raadgevingen van ervaren genealogen op te volgen.
Als je de kaarten te strak voor de borst houdt, kom je geen stap verder.

Van het geslacht Aaftink weet je blijkbaar heel weinig.
Het Meertensinstituut heeft daar meer informatie over.
Zij geven aan dat het een variant is van Eeftink.
Zij geven aan dat het een erf- of boerderijnaam is.
Zij geven aan waar die erven lagen, met jaartallen en literatuurreferenties.

Beste Theo, er valt voor jpuw nog heel wat te onderzoeken, voor je het 
woord "opgelost" kunt plaatsen. 

 

Eefting
Aaftink
 
<Eeftink<Eeftingh
Eeftens
 

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
 

• Harmen Eeftinck arve, boerenerf te Lievelde, gemeente Lichtenvoorde, 1614-24 [Thielen-1966, bijlage 2, p 219].
• Eeftink - erven bij Enter, in 1475 Eveking; bij Enschede, in 1475 Eveking en Boekelo. Zie Aaftink. In de negende eeuw kwam de naam Effuk voor in Lonneker. Misschien is hier de naam van het erve bij Enschede afgeleid [Hekket-1975, p 52].

henk elsinga - 14 feb 2023 - 22:16


Hartelijk dank voor de aanvullingen/ ideeen.

ik ben mij er zeer wel van bewust nog lang niet klaar te zijn en nog vele beginnersfouten te maken.

het probleem is uiteraard nog niet opgelost, maar mijn vraag is voor mij wel voldoende beantwoord.

Theo Kaspers - 15 feb 2023 - 09:15De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu