stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » OPGLVoorgeslacht Willem Jans Gardenier, get. Maritje Jacobs, "Coenen, Mechtelt Roelofs, A'dam ±1600Profiel afbeelding

Geachte forumleden,

Ik ben vastgelopen bij een zoektocht naar ene Willem Jans [Gardenier]. Ik ben hem op het spoor gekomen door het volgende:

Op 10 september 1626 trouwt mijn voorvader Tijmen Rijwertsz met Maritje Willems. Bij dit huwelijk was getuige Mechtelt Roelofs, haar stiefmoeder

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Dus: ik ging zoeken naar het huwelijk van Mechtelt met Willem Jansz.

01-02-1618 te Amsterdam: Willem Jansz, Eerdere vrouw: Coenen, Marritje met Machteld Roelofs. Willem tekent Willem Jansz Gardenier. Hier wordt het als zijn beroep opgeschreven, zou hij tuinman geweest zijn?

Op 26-07-1608 te Amsterdam trouwt hij als weduwe van Maritje Jacobs met Maritje Coenen. Hij tekent dan weer (mooi handschrift) als Willem Jansz Gardenier. Het stel doopt: 

01-11-1609 Willem Jansz Tuinman: Baertje, get. Marijtje Jans, Trijn Gerrebrants

13-01-1613 Willem Jansz: Jan, get. Elrich Wouters

27-01-1615 Willem Jansz: Jan, get. Pietertje Michiels

Verder kom ik tegen dat ene Willem Jansz Gardenier op 20 januari 1600 Tuin, buiten de Regulierspoort Locatie in bron: Cornelis Benningspad Locatie: Benningspad koopt. Verder wint ene Willem Janssen Gardenier in 1607 een loterij.

Verder kan ik niks vinden helaas. Wie zou kunnen helpen met het vinden van zijn voorgeslacht? Alvast veel dank!

B Volger - 27 feb 2023 - 14:22 (laatst bijgewerkt 2 mar 2023 — 10:22 door auteur)

Bijzonderheden:
Omschrijving: Tuin, buiten de Regulierspoort Locatie in bron: Cornelis Benningspad Locatie: Benningspad https://archief.amsterdam/archief/5062/12

Verkoper 

Joost Stoffelsz

 

Koper 

Willem Jansz Gardenier

Dit was in 1600

Liesbeth Niepoort - 27 feb 2023 - 14:48

Dank, dat had ik al in de vraag gezet.

B Volger - 27 feb 2023 - 14:50

Ja sorry, dat had ik over het hoofd gezien.

Liesbeth Niepoort - 27 feb 2023 - 15:29

Met Marij Jacobs had hij iig zo te zien Willem 1-5-1605 en Aechje 25-9-1607

Liesbeth Niepoort - 27 feb 2023 - 15:36

Verhip, die had ik nog niet gevonden. Bedankt! Geen huwelijk te vinden. 

B Volger - 27 feb 2023 - 15:42

Ze zullen elders getrouwd zijn en hebben daar waarschijnlijk al een paar kinderen (o.a. een Jan en een Jacob) gekregen.

Mogelijk dit huwelijk:

Trouwen op 8 juni 1588 te Rotterdam

=  

Bruidegom

Willem Jansen, j.m.

Bruid

Maritgen Jacobs, j.d.


 

Ondertrouw op 3 april 1588 te Rotterdam


 

 

=  

Bruidegom

Bruid

Liesbeth Niepoort - 28 feb 2023 - 09:55

Mogelijk is dit kind ook van jouw Willem, al klopt de voornaam van de moeder dan niet:

Doop op 26 februari 1602

=  

Vader

Willem Jansen

Moeder

Anne Jacobs

Kind


 

Opmerking

Kerk: Nieuwe Kerk

Liesbeth Niepoort - 28 feb 2023 - 09:57

dag,

 

misschien kun je hier iets mee,

https://www.geneaknowhow.net/script/nho/Duvelshoek.pdf

 

Willem Janssz gardenier … Cornelis pieterssz syn swager

 

vriendelijke groet Anne

vries - 28 feb 2023 - 10:44

Maritje Coenen was afkomstig uit Rijnsburg. Het huwelijk in 1608 is ook in Leiden opgetekend; ondertrouw: 26-07-1608. 

Willem Jansz moet vóór 14-10-1632 zijn overleden. Dan ondertrouwt namelijk te Leiden Machtelt Roelofsdr (inmiddels wonende Haerlemstraet - te Leiden), weduwe Willem Jansz Gardenier met Jan Teunisz, varendman uit Amsterdam.

(Website Erfgoed Leiden is helaas op dit moment in de knoop)

-Bart- - 28 feb 2023 - 11:44

Mevrouw Niepoort, bedankt voor uw bevindingen. Het huwelijk te Rotterdam kan inderdaad het juiste zijn, maar de namen zijn zo algemeen dat dit moeilijk te bevestigen is. De naam van de zwager is inderdaad interessant, wellicht dat dit meer aanknopingspunten biedt. Bart, die had ik nog niet gevonden, heel fijn! Volgens de huwelijksakte woonde hij wel in Amsterdam.

B Volger - 28 feb 2023 - 11:53

Even gezocht, er zijn meerdere Cornelis Pietersz'en die trouwen met een Jans te Amsterdam. Het biedt niet veel meer duidelijkheid helaas.

B Volger - 28 feb 2023 - 11:57

In deze akte uit het jaar 1631 verkoopt Sara van Soom, weduwe van Herbert Nason, vleeshouwer, geassisteerd met o.a. Cornelis Nason, aan Willem Willemsz Gardenier, de pacht van een erf in het reguliershof. In de marge wordt melding gemaakt van een eerder transport van dat land, gepasseerd te Nieuwer-Amstel op 20.5.1592 door Willem Jansz Gardenier aan Andries Prins, Jan Oudewater en Herbert Nason. 

Daarmee verbandt houdt ongetwijfeld deze akte, gedateerd 24.4.1592, waarin verwezen wordt naar een akte d.d. 4.11.1591 waarin Willem Jansz Gardinier [sic] het betreffende land in erfpacht getransporteerd/gegeven heeft. Die laatste akte kan ik zo gauw niet vinden.

Voorts houdt hiermee ongetwijfeld verband de transport van een huis en erf in de reguliershof d.d. 16.6.1618 door Willem Jansz Hovenier aan Jan Thijsz Timmerman. Deze akte is makkelijk te vinden via de indexen en biedt mogelijk verdere aanknopingspunten.

Dan een kwijtschelding d.d. 12.10.1623 door Willem Willemsz Thuijnman van een erf in de reguliershof bij de watermolen. Ook te vinden middels de indexen.

JP Ouweltjes - 28 feb 2023 - 13:08 (laatst bijgewerkt 28 feb 2023 — 13:09 door auteur)

Geweldig! Ik neem aan dat Willem uit zijn eerste huwelijk komt? Opvallend is dat de zoon zich afwisselend Gardenier en Thuijman noemt. Was hij net als zijn vader tuinman, of is het wellicht tóch een achternaam?

22 februari 1586 te Amsterdam

Bruidegom

Jan Jansz Tuijnman, Eerdere vrouw: Hoemakers, Dirkje
 

Bruid

Trijntje Goossens

Ik vind daar ook nog een Andries die zich afwisselend Tuinman en Gardenier noemt.

B Volger - 28 feb 2023 - 13:28 (laatst bijgewerkt 28 feb 2023 — 13:30 door auteur)

Was hij net als zijn vader tuinman, of is het wellicht tóch een achternaam?

Het was hun beroep.

Het is zinvol om de aktes zelf te lezen zodat het beroep duidelijk wordt.

Dat geldt ook voor de dtb-registers.

JP Ouweltjes - 28 feb 2023 - 13:45 (laatst bijgewerkt 28 feb 2023 — 13:47 door auteur)

Jan Thijsz Timmerman verkoopt het huis en erf dat hij gekocht heeft van Willem Jansz Hovenier op 25.6.1621 aan Pieter Jorisz Thuijnman. Willem wordt in deze akte als belender genoemd.

JP Ouweltjes - 28 feb 2023 - 14:08 (laatst bijgewerkt 28 feb 2023 — 14:08 door auteur)

Al in indexen op de inbrengregisters van de weeskamer gekeken, bv. inv.3964?

JP Ouweltjes - 28 feb 2023 - 14:51

Jan Jansz Tuinman die in 1586 trouwt woont op de Reguliershof, en is afkomstig uit Wesel.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Omdat het eerder een beroepsaanduiding dan een achternaam is, is het feit dat de tuinman in de tuin woont natuurlijk niet echt significant. En verder heet-ie gewoon Jan Jansen. Dit zou een broer kunnen zijn van Willem Jansz, maar dat is verre van zeker.

Hij krijgt samen met zijn 2e vrouw in 1597 trouwens wél weer een zoon Willem. Tweeling met Neeltje.

-Bart- - 28 feb 2023 - 16:54

JP, ik heb de indexen van de weesregisters niet doorgelezen, ik had niet geweten waar ik die had moeten vinden. Nu ik de link heb zal ik ze doorlezen. Bedankt voor alle informatie! Bart, inderdaad. Het is zeer onwaarschijnlijk. Wel toevallig van de vernoeming.

B Volger - 28 feb 2023 - 18:45


De index op de inbrengregisters geeft iig dit resultaat:

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

In de akte zelf zal dus meer te vinden zijn over hun kinderen en voogdijstelling.

Dat leidt ons naar de akte zelf, inv.786 fol52:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

On-the-fly getranscribeerd:

Den 28 augusti 1608 heeft Willem
Jansz hovenier bewesen zijn twee kinderen als Willem
out 3 jaren ende Maritgen out een jaer daer
moeder aff was Marij Jacobsdr voor haers moeders erff te zaemen
de somme van tweeduijsent vierhondert twintich gulden aen gelde
noch dhelft van een derdendeel in zekere erven gelegen voor dhaer-
lemmerspoorte gemeen met Jacob Cle? ende Meijnou Jans
weduwe van Willem Jansz timmerman, item dhelft van een rente-
brieff van vijff guden te lossen met hondert gulden houdende op Jan
ouwe Jans van Oosanen in date den 14 januarij 1557. Int
lade gelegen met noch drije goude ringen ende eenich silver gelegen
in een doosgen in de lade. Ende zal zijn kinderen houden met behouden
goederen in ? cleederen ende leeringhe omme de vruchten van
tvoors bewijs, onder verbandt specialijck van zijn tuijn met
thuijs daer op staende, gelegen in treguliershoff, daer lendenen
van zijn aenden oostzijde een gemeen pat, aenden westzijde den
gemeene vaersloot, ende aenden noertzijde derfgenamen van Hans van
Uffelen, Heijndrick Tijsz ende IJsaac en Maire, ende voorts
generalijck alle zijne andere goederen roerdende en onroerende
jegenwoordighe ende toecomende, des zal zij voorts blijven zitten
in alle daiche? goederen schulden ende onschulden, ende tbeh?
Cornelis Cornelisz ende Jan Dircxz over inst? vanden kinderen
? Jan Pietersz Reael ende Jan de Vrij weesmeesteren

De helft van een rentebrief van 45 gulden 10 stuivers te lossen den penninck is houdende
op dheeren burgemeesteren ende tresorien daer ? in date den 12 martij 1606
in de lade gelegen. Desen brieff ? Jan Tijsz den voogd, om in desen ?
tontfangen ende rekeninge daer van te doen den 26 martij 1627 [..]

den 10 september 1627 hebben Willem Willemsz Gardenier en Maritgen
Wllems geassisteerd met Tijmen Rieuwertsz haren man ende voogt bekent beijde
van dit voorgenoemde bewijs, ende den inthouden vandijen ten vollen betaalt ende
voldaen te zijn [..]

In de marge op de eerste pagina:
In de plaetse van tgedeelte
van den erven is gevonden? de helft
vanden rentebrieff van 45 gulden 10 stuivers
? hier naer geregistreert

Over de lossinge van desen
opgebracht hondert gulden
gelegen in de lade den 29 april
1616 pub. alle de ?
den 8 december 1617 heeft
Willem Jansz verclaert dat
hij ? hem
heeft vijfenvijftich gulden 4 stuivers die zijn kinderen, met voor de helft zijn te , daer over hem de voorz hondert gulden alhier
gelesen hebbende te behandi? zijnde bekende hij van zijn kinderen we? te hebben zevenentzevenentich
gulden twaelff stuivers daer van hij de vruchten tot de kidneren on? zal gebruiken ende ontvangen, verbindende daer voir
alle zijn jegenwoordige ende toecomende goederen als boven ende alle de ?

JP Ouweltjes - 1 mar 2023 - 12:05 (laatst bijgewerkt 1 mar 2023 — 12:18 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu