stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht familie Spinola, Dordrecht 16e/17e eeuw NG.Profiel afbeelding

Geachte forumleden,

Ik zoek het voorgeslacht van de apothekersfamilie Spinola, ook wel genoemd D'Espinoy.

De familie bestaat uit: Wemmer Pieters Spinola - getrouwd met Cornelia Laurens Kegelaar 28 oktober 1590 te Dordrecht:

Elisabeth 

Laurens 

Laurens  

Claudia 

Sara 

Jacomina Pieters Spinola - getrouwd met Hubrecht Ewouts 5 juli 1588 te Dordrecht:

Centken 
Hilleken 
Blandine 
Marijken 
Lijsbeth 

Jacomina lijkt een halfzus van de broers (https://schiedata.schiedam.nl/)

Halve zuster van Emanuel Despinoy Pietersz., zie aldaar.

David Pieters Spinola - getrouwd 16 februari 1599 te Dordrecht met Marike Laurens Kegelaer:

Elisabeth

Lauwrens

Emanuel Pieters Spinola - getrouwd 8 april 1603 te Schiedam met Maria Pieters Sterrenburch

Compareerde 19 September 1618 (ligt ziek te bed) met Grietgen Pieters Starrenburch, zijn wettige huisvrouw, poorter en poorteresse van Schiedam, maken hun testament, Emanuel Despinoy bepaalt, dat na zijn overlijden als zijn goederen zowel roerende als onroerende zullen komen aan zijn zoon Pieter Despinoy, benoemt drie voogden. zijn broeders Wuunier en Daviat Despinoy en zijn zwager Heijndrick Pietersz. Sterrenburch, mocht deze zoon zonder wettige kinderen komen te overlijden, dan zullen deze goederen komen aan zijn halve zuster Jacquemine Despinoy, zijn vrouw Grietgen Pieters Sterrenburch vermaakt al haar goederen aan haar man. Hebben een Apothekers winkel binnen deze stad. (https://schiedata.schiedam.nl/)

 

Over de vermoedelijke vader is niet veel te vinden, ik vond onder andere dit:

"Op huyden den lesten July anno 1615 was gecompareert etc., mr. Pieter Espinoy, appothecaris, leggende sieckelijck te bedde, hebbende noch volcomentlijck sijn verstant, redenen, memorie en de vijff sinnen, denwelcken verclaerde bij sijne manne waerheyt ende sielen salicheyt ende waerop hij te vreden is Godt Almachtrich sijn siele te offeren, namentlick dat den pretensen coop vant lant gelegen tot Alblasserdan nyet anders toegegaen en is als op dese naervolgende conditien ende manyeren, te weten, dat geleden wat meer als twee jaeren, ale namentlijck op den 22e Marty 1613 hij comparant t'voornoemde landt vercoft heeft aen Jan Ariensen, soo voor hemselven als sijn moeder ende broeders, voor eene somme van acht ende twintich ponden grooten vlaems met een jaer huyre daer en boven, op conditie dat hij comparant tegen den voorn"

Etc. 

https://www.onsvoorgeslacht.nl/genealogische-databank/bronbewerkingen/alblasserdammers-in-dordtse-notarisakten-1600-1701/13289/ 

Lid Martijn Jager gaf deze tip:

Pieter Espinoy is denk ik dezelfde als Petrus Spinosa of Despinois, afkomstig uit Spanje en ingeschreven in de universiteit van Leuven in 1550. Zie https://www.openarchieven.nl/abl:aeba2dce-6260-4c67-1a14-95f7c8452a79 en https://www.openarchieven.nl/abl:8bbe55f1-ddc0-595c-14ef-44568ba22128. Ik heb gezocht met *spino*; niet gebladerd in de scans, maar wellicht blijkt daaruit dat hij was ingeschreven als student farmacie (of het toenmalige equivalent daarvan).

Verder vond ik in de Staten van Holland 1572 nog dit, maar ik weet niet of het dezelfde persoon is:

"Obligatie van de Staten van Holland voor Pieter Spinola en Thomas Fiesco voor door hen aan Alva voorgeschoten gelden, minuut. 1568"

en

"De 18den augustus hadden de Staten ten behoeve van den koning aan Thomas Fiesco en Pierre Spinola "coopluyden Genevoysen binnen ... Antwerpen" obligatiën gegeven tot een bedrag van 150.000 ponden. Den 21sten februari 1569 verklaarden de Staten zich bereid deze obligatiën af te lossen en 150.000 ponden erfelijke renten uit te geven, welke uit de eerstverschijnende bede - met renten en onkosten - gekort zouden mogen worden Ten gevolge van het bede-akkoord van 3 juni 1570 is van deze aflossing echter niet gekomen"

 

En in 1571:

"...in de zaak hangende voor dit hof tussen joriaen van hagen impt. van decreet ter eenre ende claes colijn als gemachtigde van sr. pierre spinola genenoijs, gede. ende opposant ter anderen zijde."

 

Dit is alles wat ik kon vinden, ik hoop dat er mensen zijn die meer boven water kunnen toveren. Alvast veel dank voor de hulp.

B Volger - 15 feb 2024 - 18:39

Ik had de volgende reactie net gegeven maar zie nu dat deze eigenlijk op deze pagina hoort. Daarom nogmaals:

Misschien goed om in je achterhoofd te houden dat de Espinoys mogelijk nazaten zijn van Sefardische Joden zijn geweest. Genua is in dat perspectief niet uitzonderlijk, velen die uitweken uit Spanje/Portugal om aan de inquisitie te ontsnappen kwamen daar ook terecht, totdat ze daar in 1550 ook werden verdreven.

Martijn Jager - 15 feb 2024 - 20:06

Bedankt!

Ja, goed mogelijk inderdaad. Doch, de familie Spinola is een belangrijke familie die ook een belangrijke militair naar Nederland stuurde:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambrogio_Spinola 

"De familie Spìnola is een van de oudste en belangrijkste Genuese families .
Samen met de Imperiale , de Doria , de Durazzo (familie) , de Fieschi di Lavagna, de Negrone , de Grimaldi en de Cattaneo della Volta was het een van de families die het politieke leven van de Republiek Genua markeerden ." (wikipedia).

Ik denk niet dat deze familie, en dus Pierre, iets te maken hebben met "mijn" mr. Pieter Spinola, de apotheker. Maar het is ook weer niet ondenkbaar, daar apothekers zover ik weet in die tijd wel hoog in aanzien stonden.

B Volger - 16 feb 2024 - 09:00

Nieuwe vondsten:

"1572 januari 16, stilo curie Hollandie, scan 111: Pieter Jacobsz. du Spinoij versus Jan Govertsz. als borg voor Allert Herbertsz. uit IJsselmonde. Eist betaling van 85 Karolusgulden uit een lening." (Hogenda)

Doet erg Frans aan. Du Spinoij. Of het is verkeerd getransribeerd. Ik kom niet bij de originele akte, daarvoor moet ik naar het archief.

B Volger - 16 feb 2024 - 09:17 (laatst bijgewerkt 16 feb 2024 — 09:57 door auteur)

De naam komt ook voor in de buurt van Kortrijk en Ieper:

(musq(uet)) P(iete)r Lespinoij fi(liu)s Jan oudt xxv jaren jonckman dwaelwercker
van Corterijcke nu woonen(de) t'Ypre van middelbare stature bruun van
haire met luttel baert

bron: LEEFTIJD, HERKOMST, AFSTAMMING, BEROEP,
HUWELIJKSE STAAT en SIGNALEMENT
VAN EEN COMPAGNIE KEURLINGEN
IN DE KASSELRIJ IEPER

 in Vlaamse Stam 1981 blz 531 en verder.

Annemarie57 - 16 feb 2024 - 13:15

Op veel plaatsen komt hij voor, maar Emanuel en David zijn wel goede namen om te kijken waar ongeveer vandaan. Emanuel is volgens mij Zuid Europees, maar ik kan het fout hebben.

B Volger - 16 feb 2024 - 17:29

Jan CIavaux - 16 feb 2024 - 17:57

?

B Volger - 16 feb 2024 - 18:02


Pieter Jacobsz. [Despinoij] apotheker

 

Uit 50e penning, Dordrecht.

 

mr. Pieter {Jacobsz.} Espinoij {apotheker}

Verpondingen 1606

B Volger - 6 mei 2024 - 09:18 (laatst bijgewerkt 6 mei 2024 — 09:19 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu