stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Op zoek naar begraafinschrijving Johanna de Haes en Hermannus Ruijtenburgh 18e eeuw Amsterdam of eldersProfiel afbeelding

Twee broers en een zuster komen vanuit de plaats Ruijen, Ruten, of Ruden (ik heb aangenomen dat dit Ruden bij Penemünde, Mecklenburg-Vorpommern Duitsland is) naar Amsterdam en trouwen daar en krijgen kinderen die ze RK laten dopen. Van één broer en zus heb ik de begraafinschrijvingen kunnen vinden, maar uitgerekend van mijn directe voorvader en -moeder niet.
Ik heb in OpenArchieven gezocht met de string "h*rm?n* r*te*b?r* 1714-1745" en met een soortgelijke string bij de indexen van het SAA.
Ik vond:
02-03-1720 Johanna de Haas in de Laurierstraat.
09-04-1721 Johanna Ruijtenberg, huisvrouw Noach Lansdrager in de Kerkstraat bij de Spiegelstraat.
10-09-1723 Johanna de Haas tot Elburg (boete op buiten begraven).
04-02-1731 Johanna Ruijtenburg op de Prinsengracht.
05-02-1738 Johanna de Haas Foeliedwarsstraat, aangegeven door Pieter de Haas.
28-02-1742 Johanna de Haas, huisvrouw van Hendrik van der Straalen, diamantslijper in de Noorderstraat bij de Reguliersgracht.
Waarbij het begraven in 1721 heel kansrijk lijkt, ware het niet dat deze Johanna blijkbaar met een andere man getrouwd was. In ieder geval kan ik van geen enkele inschrijving een bevestiging vinden dat dit om 'mijn' Johanna de Haes gaat.
Het is ook mogelijk dat het gezin van Johanna de Haes en Hermannus Ruijtenburgh uit de stad vertrokken zijn, maar ik heb nergens anders een teken van leven gevonden.

Wie helpt mij de overlijdensdatums te vinden van  Johanna de Haes en Hermannus Ruijtenburgh?

I. N. N. Ruijtenburgh.

Zijn kinderen:
1. Andreas, volgt IIa.
2. Hermannus, volgt IIb.
3. Catrina, volgt IIc.

IIa. Andreas Ruijtenborgh, geb. Ruden bij Penemünde, Mecklenburg-Vorpommern Duitsland omstr. 1678,1 Kuijper 1706,1 vermeld Hendrik Valentijn en Catharina Ruijtenburg stellen een akte van non-praejudicie op voor notaris Jan Alexander Creijghton te Amsterdam, waarin zij verklaren dat Catrina’s broer Andries enige dagen eerder bij hen thuis kwam, ziek werd en op 05-03-1730 is overleden. Hendrik en Catharina zullen voor Andries’ begravenis zorgen, aangezien diens enige zoon in Oost-Indië zit en er verder geen familieleden zijn om de begrafenis te verzorgen, maar dat Hendrik en Catharina niet verantwoordelijk willen zijn voor de afwikkeling van Andries’ erfenis, of eventuele schulden. 7 maart 1730,2 † Amsterdam 5 maart 1730,2 begr. Sint Anthonis Kerkhof, Amsterdam 12 maart 1730,3 tr. (ondertr. Amsterdam 22 jan.) 1706 (get. Anthoni Langenbergh en Harmen Meijer)1 Margrita Langenbergh, geb. Zutphen omstr. 1679,1 begr. Sint Anthonis Kerkhof, Amsterdam 4 jan. 1728,4 dr. van N.N..

Uit dit huwelijk:
1. Maria Gertrudis Ruijtenburgh, ged. R. K. Kerk Mozes-en Aäron, Amsterdam 28 nov. 1706 (get. Maria Hesselinck en Herman Meijer).5
2. Joannes Ruijtenborgh, ged. R. K. Kerk Mozes-en Aäron, Amsterdam 16 juni 1708 (get. Clara Coeckel en Anthoni Langenbergh).6

IIb. Hermannus Ruijtenburgh, geb. Ruden bij Penemünde, Mecklenburg-Vorpommern Duitsland omstr. 1686,7 Verver 1713,7 † vóór 22 mei 1744, tr. (ondertr. Amsterdam 7 april) 1713 (get. Andreas Ruijtenborgh)7 Joanna de Haes, geb. Gemen of Hemer, NRW Duitsland omstr. 1677,8 vermeld Johanna de Haes, weduwe Frerik Poortenaar verklaart voor de Weeskamer Amsterdam dat zij geen middelen heeft om haar kinderen hun vaders erfdeel te bewijzen. Dit wordt bevestigd door Maria Poortenaer, moeij en Annet Herberider, aangehuwde moeij. 6 april 1713,9 † vóór 22 mei 1744, dr. van N.N. en wed. van Fredrik Poortenaar.

Uit dit huwelijk:
1. Andreas Ruijtenborgh, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 22 jan. 1714 (get. Isabella Bispinck en Andreas Ruijtenborgh).10
2. Clara Ruijtenberg,11 ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 25 nov. 1715 (get. Gaspar Haes en Margrita Langenbergh),12 begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, Amsterdam 17 april 1774,13 tr. (ondertr. Amsterdam 22 mei) 1744 (get. Catrina Ruijtenberg en Casper Barent Binninghoff)11 Casper Kissing, geb. Unna, NRW Duitsland omstr. 1712,14 begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, Amsterdam 6 juni 1758,15 zn. van N.N..

Notitie bij Joanna de Haes: Voornaam ook: IJoohanna.
Achternaam ook: de Haas, de Has, de Haas van Heemen, de Haas van Geemen, Haese.

IIc. Catrina Ruijtenberg, geb. Ruden bij Penemünde, Mecklenburg-Vorpommern Duitsland omstr. 1696,16 vermeld Hendrik Valentijn en Catharina Ruijtenburg stellen een akte van non-praejudicie op voor notaris Jan Alexander Creijghton te Amsterdam, waarin zij verklaren dat Catrina’s broer Andries enige dagen eerder bij hen thuis kwam, ziek werd en op 05-03-1730 is overleden. Hendrik en Catharina zullen voor Andries’ begravenis zorgen, aangezien diens enige zoon in Oost-Indië zit en er verder geen familieleden zijn om de begrafenis te verzorgen, maar dat Hendrik en Catharina niet verantwoordelijk willen zijn voor de afwikkeling van Andries’erfenis, of eventuele schulden. 7 maart 1730,2 Catarina Ruijtenburg verklaart voor de Weeskamer Amsterdam dat zij geen middelen heeft om haar onmondige kind het vaders erfdeel te kunnen bewijzen. Dit wordt bevestigd door Willem van Drielen, de oom paternel. 19 juni 1742 en Burger van Harderwijk 22 juni 1742,17 begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, Amsterdam 12 april 1770,19 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 13 april) 172416 Hendericus Valentin, geb. Idstein, NRW Duitsland omstr. 1691,16 †,2 begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, Amsterdam 29 jan. 1741;20 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 22 juni) 174218 Adrianis Klaassen, geb. Amsterdam omstr. 1710,18 Houten plaatsnijder 1770.19

Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrina Valentijn, ged. R. K. Kerk Mozes-en Aäron, Amsterdam 31 jan. 1725 (get. Hendrina Hasevoet en Jan Baltus Hulsman).21
2. Andreas Valentin, ged. R. K. Kerk Mozes-en Aäron, Amsterdam 18 okt. 1726 (get. Bertha de Wael en Andreas Ruijtenborgh).22
3. Andreas Valentijn, ged. R. K. Kerk Mozes-en Aäron, Amsterdam 1 dec. 1728 (get. Christina Brinckman en Caspar Kerstingh).23
4. Alberta Valentijn, ged. R. K. Kerk Mozes-en Aäron, Amsterdam 18 maart 1735 (get. Adrianus van Hegenhof en Alberta de Waal).24

Als Hendrik Valentijn overlijdt in 1741 hebben Hendrik en Catrina nog twee kinderen in leven. Wanneer Catarina Ruijtenberg in 1742 opnieuw in ondertrouw gaat, heeft zij nog maar één onmondig kind.
Geen van de kinderen kan in 1742 volwassen zijn, dus moet er nog een kind zijn overleden tussen 1741 en 1742.

Bronnen
1. SAA: Ondertrouwregister: NL-SAA-26128988; Huwelijksintekeningen van de PUI; DTB 705, p.99
2. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 9567; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Jan Alexander Creijghton; Minuten 1730; #33; Scan 94-95/546; 07-03-1730 akte van non-praejudicie door Hendrik Valentijn en Catharina Ruijtenburg
3. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1201, blad p.26vo en p.27, aktenummer DTB 1201
4. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1200, blad p.143vo en p.144, aktenummer DTB 1200
5. SAA: Doopregister: NL-SAA-24107097; DTB 307, p.72, nr.5
6. SAA: Doopregister: NL-SAA-24107462; DTB 307, p.112, nr.2
7. SAA: NL-SAA-26133293; Huwelijksintekeningen van de PUI; DTB 709, p.69
8. SAA: Ondertrouwregister: NL-SAA-26126165; Huwelijksintekeningen van de PUI; DTB 705, p.261
9. SAA: Toegang 5004; Inv. nr. 17; Archief van de Weeskamer begraafregisters; Nieuwezijdskapel, 1687-1747; Scan 52/289
10. SAA: NL-SAA-24077881; DTB 318, p.162(folio 81v), nr.6
11. SAA: Ondertrouwregister: NL-SAA-26097919; DTB 587, p.330; Huwelijksintekeningen van de KERK.
12. SAA: NL-SAA-24078418; DTB 318, p.204(folio 102v), nr.4
13. SAA: Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10904702;SAA: Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10904721
14. 1744 Ondertrouwacte Casper Kissing en Clara Ruitenburg OTR00141000169-highres.pdf
15. SAA: Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10891641
16. SAA: Ondertrouwregister: NL-SAA-26151589; Huwelijksintekeningen van de PUI; DTB 714, p.154
17. SAA: Toegang 5004; Inv. nr. 86; Archief van de Weeskamer begraafregisters; Heiligewegskerkhof, 1736-1745; Scan 137/235
18. SAA: Ondertrouwregister: NL-SAA-26097768; Huwelijksintekeningen van de KERK; DTB 585, p.335
19. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1242, blad p.159vo en p.160, aktenummer DTB 1242
20. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1238, blad p.31vo en p.32, aktenummer DTB 1238
21. SAA: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 309, blad p.137(folio 69), nr.3, aktenummer DTB 309
22. DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 309, blad p.181(folio 91), nr.7, aktenummer DTB 309
23. SAA: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 309, blad p.225(folio 113), nr.4, aktenummer DTB 309
24. SAA: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 310, blad p.53(folio 27), nr.13, aktenummer DTB 310

Boers 2 - 6 mar 2024 - 13:04

Ik heb in OpenArchieven gezocht met de string "h*rm?n* r*te*b?r* 1714-1745"
 

1714 - Hij leeft toch nog in november 1715 bij de doop van zijn dochter Clara?
1745 - waarom dit jaar?

Anje B. - 7 mar 2024 - 13:04 (laatst bijgewerkt 7 mar 2024 — 13:04 door auteur)

Dag Anje,

Ik stel mijn tijdslimieten altijd één jaar ruimer in dan feitelijk noodzakelijk om zo eventuele grensgevallen nog te kunnen oppikken, indien die zich voordeden, etc. Dus daarom is 25-11-1715 het laatste jaar, waarin ik zeker weet dat Hermannus en Joanna nog leefden. Als dochter Clara op 22-05-1744 trouwt, stelt zij dat haar ouders dood zijn. Afgerond zijn de ouders dus voor 1745 overleden. Vandaar.

Michaël

Boers 2 - 7 mar 2024 - 15:21

p.s. Fredrik Poortenaar kreeg vier kinderen bij zijn eerste vrouw, Alida van Heeten. Zij en haar vierde kind stierven tijdens de bevalling. Vervolgens kreeg hij nog twee kinderen met Joanna de Haes, totdat hijzelf op 19-02-1709 werd begraven. Van de eerste drie en laatste twee kinderen van Fredrik Poortenaar kan ik niet één begraafinschrijving vinden. Ik vraag me af of het mogelijk is dat na het tweede huwelijk van Joanna de Haes met Hermannus Ruijtenburgh deze kinderen verder door het leven zijn gegaan als kinderen Ruijtenburgh.
In 1713 was de oudste van het stel 13 jaar oud en de jongste 4.

Hoewel dit feitelijk een geheel nieuwe vraag is, kan het terugvinden van deze kinderen mogelijk helpen bij het localiseren van Hermannus en Joanna.

SAA: Toegang 191; Inv. Nr. 302; Archief van het Rooms-Katholiek Jongensweeshuis; Register van opname van wezen, 1699-1723 en
SAA: Toegang 191; Inv. Nr. 303; Archief van het Rooms-Katholiek Jongensweeshuis; Kinder- of Inneemboek, 1712-1759
Niets gevonden onder Bernardus, Fredericus, of Godefridus.

SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 102; Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Ingenomen Kinderenboek, 1709-1711
SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 103; Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Ingenomen Kinderenboek, 1712-1714
Niets gevonden onder Alida, Anna, Bernardus, Fredericus, of Godefridus.


Michaël

Boers 2 - 7 mar 2024 - 15:32 (laatst bijgewerkt 7 mar 2024 — 16:50 door auteur)

Ik heb nog even gekeken in archief 488 van het Rooms-Katholiek Maagdenhuis, inv.nr 59.
Daar heb ik op folio 50, scan 55/187 dochter Joanna Elisabet gevonden, gedoopt 29-07-1697 (link),  binnen gekomen op 6 maart 1709, zie link :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Helpt je nog niet verder met je beginvraag helaas.

Anje B. - 7 mar 2024 - 19:05 (laatst bijgewerkt 7 mar 2024 — 19:06 door auteur)

Dat is een prachtige vondst Anje! Ik had er niet op gelet om ook nog naar andere Weeshuizen te kijken. Wel vreemd dat er maar één dochter staat vermeld. Ik zal nog kijken of er andere kinderen later vermeld worden. Hieronder het overzicht dat ik nu heb van de kinderen:

Fredrik Poortenaar, geb. Münster, NRW Duitsland omstr. 1664, Boekhouder 1696, Boekbinder 1706, Bestelder van ’t Zwolse veer 1709, vermeld Fredricq Poortenaer verklaart voor de Weeskamer Amsterdam dat hij geen middelen heeft om zijn kinderen hun moeders erfdeel te kunnen bewijzen. Dit wordt bevestigd door Wesselina van Heeten, de moeij van de kinderen. 19 okt. 1706, begr. Nieuwezijdskapel, Amsterdam 19 febr. 1709, zn. van N.N., tr. 1e (ondertr. Amsterdam 6 okt.) 1696 (get. Maria van Heeten en Coenraad Laens) Alida van Heeten, geb. Hellendoorn omstr. 1670, begr. Nieuwezijdskapel, Amsterdam 30 nov. 1705, dr. van N.N. en N.N. N. N.; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 22 okt.) 1706 (get. Dirk Backer) Joanna de Haes, geb. Gemen of Hemer, NRW Duitsland omstr. 1677, vermeld Johanna de Haes, weduwe Frerik Poortenaar verklaart voor de Weeskamer Amsterdam dat zij geen middelen heeft om haar kinderen hun vaders erfdeel te bewijzen. Dit wordt bevestigd door Maria Poortenaer, moeij en Annet Herberider, aangehuwde moeij. 6 april 1713, † vóór 22 mei 1744, dr. van N.N.; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 7 april) 1713 (get. Andreas Ruijtenborgh) Hermannus Ruijtenburgh.

Uit het eerste huwelijk:
1. Joanna Elizabeth Portenaer, ged. R. K. kerk Sint Dominicus, bijgenaamd ’Het stadhuis van Hoorn’, Amsterdam 29 juli 1697, † Amsterdam 6 maart 1711.
2. Bernardus Poortenaar, ged. R. K. Kerk ’Heilige Dominicus’, bijgenaamd ’Het stadhuis van Hoorn’, Amsterdam 26 nov. 1700 (get. Abraham Boonecamp en Wesselina van Heeten).
3. Fredericus Poortenaar, ged. R. K. Kerk ’Heilige Dominicus’, bijgenaamd ’Het stadhuis van Hoorn’, Amsterdam 12 april 1702 (get. Regina van Heeten en Walterus van Ommen).
4. Godefridus Poortenaer, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’De Duif’, Amsterdam 9 maart 1704 (get. Maria Lauterius en Godefridus Ringebergh).
5. Levenloos kind, geb. Amsterdam omstr. 30 nov. 1705.
Uit het tweede huwelijk:
6. Alida Poortenaar, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 15 sept. 1707 (get. Alida Huige en Jurian Scuerman).
7. Anna Maria Poortenaer, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 16 april 1709 (get. Ferdinandus Henen en Anna Maria Poortenaer).

Michaël

Boers 2 - 7 mar 2024 - 19:40

Ik heb nog even over de timing van Joanna Elizabeth's opname in het Maagdenhuis nagedacht: Zij was het oudste kind in het gezin en oud genoeg (vanaf 12 jaar) om uit werken gestuurd te worden. In 1708 was haar moeder overleden, maar haar vader leefde nog. Hij was mogelijk ziek, want hij zou een jaar later sterven. Inmiddels had ze al een halfzusje Alida, dat een jaar oud was (alles afgerond op hele jaren) en een jaar later zou er nog een tweede halfzusje geboren worden. Maar toen was vader Fredrik Poortenaar al overleden.
Maar wat zou er gebeurd zijn met de drie broertjes Berbardus, Fredericus en Godefridus? Het is slecht voor te stellen dat zij thuis zijn gebleven en alleen de oudste dochter naar het Weeshuis is gestuurd.
Maar in het RK Jongensweeshuis en het Aalmoezeniersweeshuis heb ik ze niet kunnen vinden. En, afgezien van het Maagdenhuis voor de meisjes, zie ik geen andere weeshuizen in Amsterdam voor deze katholieke kinderen.

Michaël

Boers 2 - 7 mar 2024 - 20:03

Maria Poortenaer gaat in ondertrouw 19-08-1734 met Barent Siemering, haar ouders doot, geassisteert met haar oom Albert de Haes.

Albert de Haas (van Geemen) gaat in ondertrouw 16-04-1717 met Trijntje Jans,  geassisteert met zijn swager Hermanus Ruijtenberg

bron: Archief Amsterdam

Maria is begunstigde van Fredrik Poortenaer ( broer?) die in Azie overlijdt 17-04-1736 ( VOC opvarenden)

Gerry - 7 mar 2024 - 23:11

Alida van Heeten zou wel eens uit Heeten kunnen komen.

G. Karssenberg - 8 mar 2024 - 02:11

Michaël, bij Joanna Elizabeth Portenaer schrijf je dat ze 6 maart 1711 is overleden. Het jaar 1711 klopt, maar ik vermoed dat je de dag “6 maart“ uit de inschrijving in het Maagdenhuis hebt, en die dag hoort bij haar inschrijving, niet haar overlijden.

Anje B. - 8 mar 2024 - 08:02

26-03-1723 wordt Anna dochter van Ra(e0becca Goutman en Jan Schaefbosch gedoopt, Harm. Ruijtenburg is één van de getuigen.

Rebecca Goutman gaat in ondertrouw ( 16-01-1711) met Jan Hendrik Schabos, hij is de zoon van Aaltie Routenbergh tot Ootmas(r)sen.

Gerry - 8 mar 2024 - 10:35 (laatst bijgewerkt 8 mar 2024 — 10:38 door auteur)

Hieronder de begrafenis van Johanna Purtenaar 26-07-1711, komt van het Maagdenhuis:

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/0e7497de-ae55-493f-b413-a5e01e2d80f6

Anje B. - 8 mar 2024 - 12:05

@Anje: Dat is inderdaad een verraderlijke notatiewijze die er in het Maagdenhuis werd toegepast.
Ik heb nu staan dat Johanna op 06-03-1709 is opgenomen in het Maagdenhuis en op 26-07-1711 is begraven. Het verklaart ook waarom ik geen begraafinschrijving voor haar kon vinden. Ik was al onderweg om een e-mail te sturen naar het SAA, hoe dat kon, maar die hoef ik nu dus niet te verzenden. Omdat Johanna pro deo werd begraven, staat ze ook niet vermeld in het register van impost op begraven. Helaas! (Toegang 5048; Inv. Nr. 25).

@ G. Karssenberg: Inderdaad zou Alida daar vandaan kunnen komen. Dan blijft wel de vraag onder welke achternaam of patroniem ze daar bekend stond. Maar in haar ondertrouwinschrijving stond dat ze uit Hellendoorn kwam. Maar dat hoeft natuurlijk niet haar doopplaats te zijn.
dat maakt een zoektocht naar haar nog lastiger. Maar vooralsnog is zij geen "person of interest", zoals ze in politieseries zeggen, omdat ze geen directe familie was.

@Gerry: dat zijn interessante verwijzingen die je hebt gevonden. Ik moet hier nog even langer op kouwen, om zeker te zijn dat ze bij deze familie behoren, maar op het eerste gezicht is zeker Maria Poortenaer een goede kanshebber.

Ik kom hierop terug als ik alles verwerkt heb.

Michaël

Boers 2 - 8 mar 2024 - 17:16

Omdat Johanna pro deo werd begraven, staat ze ook niet vermeld in het register van impost op begraven

Ze staat wel in Toegang 5005, inv.nr. 24, scan 66/93, zie link. Halverwege rechterpagina, aangifte door Anna Breetvelt.

Anje B. - 8 mar 2024 - 17:56

Dankjewel Anje, voor je correctie van/ toevoeging op mijn laatste bericht. Weet je misschien ook wat het verschil is tussen de toegangen 5005 en 5048?
SAA: Toegang 5048; Inv. Nr. 25; Archief van de Secretaris: Registers van het middel op trouwen en begraven; 1711 april-september;

SAA: Toegang 5005; Inv. nr. 24; Archief van de Stadssecretaris: Registers van declaratie van het middel op begraven, 1711 april-september; Scan 66/93
Een mens zou hiervan makkelijk in de war kunnen raken!

Michaël

Boers 2 - 8 mar 2024 - 18:18

Samenvatting van de nieuw gevonden informatie:
Alida van Heeten heeft een zuster Maria van Heeten, op 11-08-1696 getrouwd met Otto Keddinghuijsen. Ook Maria komt uit Hellendoorn. Hun beider moeder met onbekende naam geeft voor beide huwelijken toestemming en is dus nog in leven. Waarschijnlijk hebben ze ook nog twee zusters Regina en Wnendelina.
Van de zeven kinderen van Fredrik Poortenaar (±1664-1709) is er nu van vier een overlijdensdatum bekend.
Alleen van Bernardus, ged. Stadhuis van Hoorn 26-11-1700, Godefridus, ged. De Duif 09-03-1704 en Alida ged. 't Boompje 15-09-1707 is er niet bekend wat er verder van hen is geworden.
Fredericus (Fredrik) Poortenaar ged. Stadhuis van Hoorn 12-04-1702 blijkt inderdaad degene te zijn die dienst genomen heeft bij de VoC als matroos en die op 14-04-1736 in Azië overlijdt. Zijn zuster (Anna) Maria, getrouwd met Bernardus Simmerinck blijkt de enige erfgenaam van Fredrik te zijn. Dit zal ergens in een notariële akte moeten zijn vastgelegd. Of alle overige broers en zusters moeten voor dit moment overleden zijn. Het is zeer aannemelijk dat dit het geval is, maar bewijs is er nog niet.

Johanna de Haes heeft een broer Albert, geb. Gemen ±1687 en ovl. >19-08-1734, ot. Amsterdam 16-04-1717 met Trijntje Jans.

Fredrik Poortenaer (±1664-1709) heeft een zuster Maria, die tweemaal als doopgetuige optreedt in 1697 en als getuige voor de Weeskamer in 1713. Hij heeft ook een broer met onbekende naam, getrouwd met Annet Herberider die ook in 1713 optreedt als getuige voor de Weeskamer.

Het overlijden van Joanna de Haes moet nu liggen tussen 25-11-1715 en 19-08-1734.
En dat van Hermannus Ruijtenburgh tussen 16-04-1717 en 22-05-1744.

Op verzoek kan ik nog een overzicht van de gezinnen hier opnemen, maar omdat dat meteen van die lappen tekst geeft, doe ik dat alleen als daar behoefte aan is bij de meelezers.

Michaël

Boers 2 - 8 mar 2024 - 20:11

Alida Poortenaar, ged. 15-09-1707 zou begraven kunnen zijn op 18-03-1768 met aangifte door Jacob Poortenaar. Deze Jacob zou dan misschien een buitenechtelijke zoon van haar kunnen zijn, maar dit is allemaal hoogst speculatief. Er is nog geen bewijs dat de persoon in de doopinschrijving dezelfde is als die in de begraafinschrijving.

Ook van het kind Andreas Ruijtenborgh, ged. 't Boompje 22-01-1714 is verder geen levensteken gevonden. Wel heb ik drie inschrijvingen gevonden van een Andries Ruijtenburg in 1730 en 1733. Ook weer geen idee of het dezelfde persoon betreft.

Michaël

Boers 2 - 8 mar 2024 - 21:03

Weet je misschien ook wat het verschil is tussen de toegangen 5005 en 5048?

Het verschil is dat in toegang 5005 ook de pro deo begrafenissen staan. Volgens mij is verder de inhoud hetzelfde.

Anje B. - 9 mar 2024 - 08:15

Alida Poortenaar, ged. 15-09-1707 zou begraven kunnen zijn op 18-03-1768
 

De Alida Poortenaar, die op 18-03-1768 wordt begraven, is een kind, zie link hieronder:

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/d9dbe93e-f12d-4a1f-9b9a-5cd033c4c457

Zij wordt 22-12-1764 gedoopt in de Nieuwe Kerk

Anje B. - 9 mar 2024 - 08:27 (laatst bijgewerkt 9 mar 2024 — 08:31 door auteur)


vermeld Johanna de Haes, weduwe Frerik Poortenaar verklaart voor de Weeskamer Amsterdam dat zij geen middelen heeft om haar kinderen hun vaders erfdeel te bewijzen. Dit wordt bevestigd door Maria Poortenaer, moeij en Annet Herberider, aangehuwde moeij. 6 april 1713

In deze weeskamer verklaring staat niet Annet Herberider, maar “Annet Herbers den”
Deze Annet gaat op 20-04-1668 in ondertrouw met Hendric Poortenaer, die wordt geassisteerd door Andries, wiens achternaam en relatie tot bruidegom helaas niet vermeld worden:

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/e808645c-026a-4c4a-a2a2-3e68efeacc7a

Anje B. - 9 mar 2024 - 14:51 (laatst bijgewerkt 9 mar 2024 — 14:52 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu