stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht de ouders van Hendrik Jacobsz Bloncq (Blonck, Blonk), geb. ca 1635-1640. Ravensberg, Sluipwijk. opgelostProfiel afbeelding

Ga ik doen. Ik ben ook al wel aan de puzzel begonnen. Wat een familie, zowel in Stolwijk als in Sluipwijk. 

Van de door jouw gezocht Hendrik is inderdaad heel weinig te vinden, net zo weinig als dat ik kan vinden van "mijn" Jacob Pietersz Blonck.

 

Inmiddels denk ik te weten uit alle overzichten en bestanden dat er drie heren zijn, die Pieter Blonck hebben geheten:

- Pieter Jacobsz Blonck, gehuwd geweest met Sijtje Pieters Costerus: hij overleed in 1681 en liet twee dochters na, Marijtje van 4 en Neeltje van 2. Deze is het dus niet;

- Pieter Jansz Blonck, zoon van Jan Pietersz Blonck en Sara Maartens Blonck

- Pieter Jansz Blonck, zoon van Jan Cornelisz Blonck en Annigje Pieters: echter, deze komt uitgebreid voor in het overzicht van Krimpenerwaardse geslachten en er is geen zoon Jacob. Dus dan valt deze af. Blijft alleen over Jan Pietersz Blonck en Sara Maartens. Ik ga je mail lezen en ben benieuwd.

 

Gr

Marleen

Marleen Wilschut - 5 mei 2024 - 20:25

Willem, ik heb geen informatie kunnen vinden over de vrouw van Jacob Pietersz Blonck, de moeder van Hendrick.

Hier een rijtje aktes met Pieter Jansz Blonck en zijn mogelijke kinderen. Het sterkste bewijs is dat Pieter Jansz Blonck in 1699 in Kalverbroek woont, evenals de Pieter Jansz Blonk in 1720, de vader van Maarten Pietersz Blonck.

Jacob en Arien Jansz Blonck, Huijch Woutersz de Hooch getrouwd met Neeltien Jans Blonck, Pieter Pietersz Trimp getrouwd met Jannitien Jans Blonck en Wouter Eno getrouwd met Cornelia Jans Blonck, kinderen en erfgenamen van Jan Pietersz Blonck, verkopen aan Pieter Jansz Bonck, mede erfgenaam van voornoemde Jan Pietersz Blonck 5/6e delen van twee stukken land naast elkaar, te verongelden voor 3 morgen 4 hond, gelegen op het blok 's-Gravenbroek onder Reeuwijk, strekkende van de buitenwetering tot de Grote Ree, belend ten oosten Jan Jacobsz Blonck, ten westen de heer en mr. Hendrick Storms weduwe, waarvan het resterende 1/6e deel eigendom is van de koper.
RHCRL, ORA Reeuwijk (beh.nr. R065), inv.nr. 9, fol. 292, d.d. 10-05-1688 (FS scan 304)

Jan Jacobsz Blonck verkoopt aan Pieter Jansz Blonck een partij weiland, te verongelden voor 1 morgen 3 hond 50 roeden, gelegen op het blok 's-Gravenbroek onder Reeuwijk, strekkende van de buitenwetering tot de Grote Ree, belend ten oosten en westen de koper zelf. Betaald met een schuldbrief van 700 gulden.
RHCRL, ORA Reeuwijk (beh.nr. R065), inv.nr. 10, fol. 28, d.d. 29-04-1699 (FS scan 46)

Pieter Jansz Blonck, wonende in Kalverbroek, is schuldig aan Cornelis Arentsz Vlaerdenburgh een losrente van 28 gulden per jaar met een hoofdsom van 700 gulden. Als onderpand geldt 8 morgen 1,5 hond land gelegen op het blok 's-Gravenbroek onder Reeuwijk, strekkende van de buitenwetering tot de Grote Ree, belend ten oosten Dirck Ariensz van Claveren en ten westen de heer en mr. Hendrick Storms weduwe.
RHCRL, ORA Reeuwijk (beh.nr. R065), inv.nr. 10, fol. 28v, d.d. 29-04-1699 (FS scan 47)

Pieter Jansz Blonck verkoopt aan Pieter Cornelisz van Leeuwen en Jacob Leendertsz Bon 8 morgen 1,5 hond land gelegen op het blok 's-Gravenbroek onder Reeuwijk, strekkende van de buitenwetering zuidwaarts tot de Grote Ree, belend ten oosten Dirck Ariensz van Claveren en ten westen de weduwe van de heer en mr. Hendrick Storm.
RHCRL, ORA Reeuwijk (beh.nr. R065), inv.nr. 10, fol. 173, d.d. 15-05-1714 (FS scan 193)

Jan Willemsz Ruijt verkoopt aan Maerten, Jacob en Sophia Pieters Blonck een huis en erf, te verongelden voor 50 roeden, gelegen op het blok 's-Gravenbroek onder Reeuwijk, strekkende van de buitenwetering zuidwaarts tot juffr. Margareta Bonser, weduwe van de heer en mr. Hendrick Storm, belend ten oosten de heer Johan Roggen en ten westen voornoemde juffr. Margareta Bonser. De koopsom is 200 gulden.
RHCRL, ORA Reeuwijk (beh.nr. R065), inv.nr. 10, fol. 37v, d.d. 18-08-1699 (FS scan 56)

Maerten en Jacob Pietersz Blonck, Pieter Cornelisz de Jonge getrouwd met Sophia Pieters Blonck verkopen aan Cornelis Keelman een huis en erf te verongelden voor 50 roeden gelegen op het blok 's-Gravenbroek onder Reeuwijk, strekkende van de buitenwetering zuidwaarts tot juffr. Margareta Bonser, weduwe van de heer en mr. Hendrick Storm, belend ten oosten Jan Leendertsz Stolcks weduwe en ten westen juffr. Margareta Bonser. De koopsom is 300 gulden.
RHCRL, ORA Reeuwijk (beh.nr. R065), inv.nr. 10, fol. 82v, d.d. 05-05-1705 (FS scan 103)

Op 30-09-1720 doet Maarten Pietersz Blonk in Stein aangifte van het begraven op Sluipwijk van zijn vader Pieter Jansz Blonk te Kalverbroek.

Timon Schuurman - 5 mei 2024 - 22:25

Marleen, hier wel een Jacob,

Gezinsblad van Jan Pietersz Blonck en Sara Maartens

Jan Pietersz Blonck, vermeld Uitkoop - Schepenakten Reeuwijk, 1623 vanaf 8 mei 1623, Transport vanaf 13 okt. 1655, Index op de kopers, verkopers en borgen uit de transportacten en schuldbrieven van SLUIPWIJK 23 mei 1660-23 mei 1688, Overlijden van broer Jacob Pietersz Blonck vanaf vóór 7 maart 1663, Verkoop 4 morgen erfpachtsland vanaf 7 maart 1663, Koop rentebrief vanaf 23 mei 1668, Voogdij vanaf 27 nov. 1673, Index op de kopers, verkopers en borgen uit de transportacten en schuldbrieven van SLUIPWIJK 1674-1700 en Nalatenschap Sara Maertens Blonck vanaf 30 jan. 1679, † vóór 23 mei 1688, zn. van Pieter Adriaensz en Soffije Jacopsdr, tr. vóór 7 maart 1647 Sara Maertensz Blonck, geb. vóór 8 mei 1623, vermeld Index op de kopers, verkopers en borgen uit de transportacten en schuldbrieven van SLUIPWIJK 23 mei 1660-23 mei 1688, Dorpslasten Sluipwijk, 1667 vanaf 1667, Voogdij vanaf 27 nov. 1673 en Nalatenschap Sara Maertens Blonck vanaf 30 jan. 1679, † Sluipwijk vóór 27 nov. 1673, dr. van Maerten Cornelisz Bloncq en Ariaentgen Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Jansz Blonck, tr. 1e omstr. 1670 Marritje Jacobs Blonck, vermeld Rechterlijk Archief 1651-1700 vanaf vóór 20 dec. 1673 en SLUIPWIJK, Weeskamer - Aanstelling voogden vanaf 20 dec. 1673, † vóór 20 dec. 1673; tr. 2e Sluipwijk omstr. 26 febr. 1682 Neeltgen Jans Schijff, vermeld Rechterlijk Archief 1651-1700 omstr. 26 febr. 1682-23 mei 1688, dr. van Jan Cornelisz en wed. van Claes Harmansz Vergans.

2. Fijchgen Jans Blonck, † 1662, begr. Sluipwijk 11 jan. 1662.

3. Hadewij Jans Blonck, tr. Hendrik Jacobsz Bloncq, geb. omstr. 1640, vermeld Dorpslasten Sluipwijk 1667-1675 en Index op de kopers, verkopers en borgen uit de transportacten en schuldbrieven van SLUIPWIJK vanaf 30 jan. 1679, zn. van Jacob Pietersz Blonck.

4. Neeltgen Jans Blonck, † 1721, begr. Sluipwijk 27 mei 1721, tr. Huijg Woutersz de Hoogh, vermeld Notariële akte vanaf 20 juni 1710 en Begraven (belasting) Sluipwijk, 1712 vanaf 20 juni 1712.

5. Cornelia Jans Blonck, tr. 1e (ondertr. 28 juni) 1675 Wouter Eno; tr. 2e 4 jan. 1711 Nicolaas Lalande.

6. Adichgen Jansdr Blonck, ged. Sluipwijk 7 maart 1647 (get. Jan Pietersz Blonck), † 1691, begr. Reeuwijk 10 juli 1691.

7. Maria Jansdr Blonck, ged. Sluipwijk 1 aug. 1649 (get. Jacomijntje Maertensz Bloncq).

8. Jannetgen Jansdr Blonck, ged. Sluipwijk 25 febr. 1652 (get. Cornelis Maertensz Blonck), tr. Pieter Pietersz Trimp.

9. Aryen Janz Blonk, ged. Sluipwijk 9 aug. 1654 (get. Jacomijntje Maertensz Bloncq en Jan Pietersz Blonck), tr. 1e omstr. 1680 Maria Jacobs; tr. 2e Sluipwijk (kerkelijk Brandwijk) 1695 Grietje Cornelis Huijsman, dr. van Cornelis en Fijtje Jans en wed. van Pieter Willemz.

Willem van de Pol - 5 mei 2024 - 22:29 (laatst bijgewerkt 7 mei 2024 — 10:52 door auteur)

Goede avond Timon, Wat een verrassing.  

Ik ga al jouw info weer eens goed doornemen, er komen tot nu altijd opnieuw voor mij onbekende gegevens uit naar voren .............

Maar ik vrees inderdaad dat de vrouw van Hendrik (voorlopig) nog onvindbaar is .............

Timon, Geweldig bedankt weer

Wim.

Willem van de Pol - 5 mei 2024 - 22:40

Hoi Willem,

 

Ik denk dat het gezin van Jan Pietersz Blonck x Sara Maertens Blonck ook een zoon Pieter Jansz bevat en wel omdat ik het volgende vond in de Weeskamer 
27-11-1673 Weeskamer Reeuwijk: op deze dag heeft Cornelis Maertensz Blonck als oom van de weeskinderen, nagelaten door Sara maertensz Blonck, geprocreert bij Jan Pietersz Blonck, die mede compareerde, het voogdijschap aanvaard.

30-01-1679 verschenen: Jan Pieterss Blonck, weduwnaar van za: Sara Maertens Blonck overleden tot Slúijpwijck, ter eene en

Pieter Jansz Blonck , Jacob Janse Blonck en Arien Jansz Blonck

Neeltgen Jans Blonck X Huijgh Wouterss de Hoogh 

Jannetgen Jans Blonck X Pieter Pieterse Trim 

Cornelia Jansdr Blonck X Wouter Eno, Schout en secretaris van Sluijpwijck 

verder Cornelis Maertense Blonck als oom en voogd over Ariaentgen Jans Blonck, 

Pieter Jacobse Blonck als oom en voogd over Pieter, Marijtgen en Fijtgen Hendricxs Blonck die 

kinderen waren van Hendrick Jacobse Blonck en Hadewij Jans Blonck 

samen kinderen en kleinkinderen van de bovengenoemde za: Sara Maertens Blonck, ter andere sijde.

 

Op basis van deze akte kom ik tot 8 kinderen. En dan nog een paar dopen van kinderen, die waarschijnlijk jong zijn overleden: in totaal 11 kinderen.

Ik heb dus ook nog:
- Pieter Jansz
- Ariaentgen Jansd.

 

Eens?

Marleen Wilschut - 10 mei 2024 - 16:25

Alle Bloncken uitgezocht in dit document, te vinden op de website:  https://www.genealogierijnland.nl/home/sluipwijk/weerbare-mannen1672/ 

22-11-1672: Sluipwijk - Weerbare mannen 1672

De lijst met weerbare mannen van Sluipwijk is te vinden in het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

HHR (toegangsnr. 1.1.1), inv.nr. 9486 [Bestand 127, fol. 1]

Lijste van alle weerbare mannen inden ambachte van Sluijpwijck, Gravecoop, Nieuwenbroeck, den Bosem ende Calverenbroeck metten aencleven van dien opgeschreven van achtien tot sestich jaren out

op Ravensberch: 

Hendrick Jacobsz Blonck

Pieter Jacobsz Blonck

Jacob Jacobsz Blonck

Cornelis Maertensz Blonck
Jan Ariensz Blonck

Jacob Huijgen Blonck

Op Gravecoop: 

Claes Ariensz Blonck

Op Ree: 

Jan Huijgen Blonck

Marleen Wilschut - 11 mei 2024 - 17:07

Dag Marleen,

Je hebt gelijk, hoewel de OR-akte 30-01-1679 ook mij bekend is, ben ik Pieter Jansz gewoon vergeten te vermelden.
Hij hoort natuurlijk thuis in het rijtje vernoemde kinderen. Bedankt voor je opmerkzaamheid.

Met je verwijzing naar Ariaentgen Jans ligt het misschien wat anders.

In mijn opsomming van kinderen  komt  o.a. een Adichgen Jansdr voor. Dat vond ik een wat merkwaardige naam. 
Een boekje uit 1915 met "Nederlandsche Doopnamen"  door J.J. Graaf, oud -Deken en -Pastoor van Ouderkerk 
a/d Amstel en ook Google kende geen Adichgen.

Ik heb aangenomen dat er een [H]adichgen, of een Ad[r]ichgen, van Hadewijntje of A(d)riaantje mee bedoeld werd.

 

Van de website:  Genealogierijnland, maak ik veel en graag gebruik. Het is de website van Timon Verschuur, een 
bekende van dit Forum.

Groet,
Wim.

Willem van de Pol - 12 mei 2024 - 15:39

We zullen het nooit zeker weten of Adichgen en Ariaentgen dezelfde zijn. Ik heb t opgezocht in t doopboek zelf en daar staat toch echt Adichgen. 

De website van Timon is inderdaad super handig (waarvoor heel veel dank :-)), en ook de site van Hogenda, waarin ik nog steeds zoekende ben naar informatie over de kinderen van Jan Pietersz Blonck en Sara Maertens Blonck, en dan meer specifiek over de door jou gezochte Hendrik en de door mij gezochte Pieter.
 

Van Hendrik heb ik niet meer gevonden dat wat ik in mijn vorige berichtje schreef. Vind ik meer, dan laat ik het uiteraard weten.
 

Inmiddels ben ik er wel van overtuigd dat de vader van de kinderen Maarten, Sophia en Jacob niet is Pieter Jansz Blonck, zoon van Jan Cornelisz Blonck, zoals je in de mail naar mij stuurde. 

Reden:
1. Alle drie zijn ze gehuwd/ondertrouwd in Sluipwijk en niet in Stolwijk (dat is de tak van Jan Cornelisz Blonck), hun kinderen worden geboren/gedoopt in Sluipwijk en niet in Stolwijk;
2. Maarten, Sophia en Jacob zijn over en weer elkaars doopgetuigen, en alle drie noemen een dochter Anna/Annigje. Ik vermoed dat dat de vrouw is van Pieter Jansz Blonck, echter nog geen bewijs gevonden (dus blijf ik zoeken):
3. Maarten doet aangifte van het begraven van zijn vader Pieter Jansz Blonck op 30-09-1720 in Sluipwijk;
4. In de bewoningsgeschiedenis van de dorpen in de Krimpenerwaard komt het gezin van Pieter Jansz Blonck aan de orde en daar worden vier kinderen genoemd: Jan, Geertje, Marrigje en Annigje. 
NA GDA 528 f57 28/8/1720 Pieter benoemt tot voogden over zijn minderjarige erfgen. Jan Pieters Blonck, zijn zoon, en Gerrit Claasz Blonck, zijn broerszoon 

5. In de Index op de kopers, verkopers en borgen uit de transportacten en schuldbrieven van SLUIPWIJK Rechterlijk Archief 1651-17003: 1651-16574: 1657-16635: 1663-16736: 1674-1700 heb ik gezocht en deze aktes bevestigen dat de twee Pieter Jansz Bloncken twee verschillende personen waren, de ene in Stolwijk en de andere in Sluipwijk.
 6. En wellicht het meest harde bewijs: Pieter Jansz Blonck deed aangifte van het overlijden van zijn dochter Geertje op 28-08-1720 in Stolwijk onder de klasse 3. Zijn eigen overlijden werd op 31-03-1721 aangegeven door schoonzoon Claes Dircksze (die gehuwd was met dochter Marrigje) in Stolwijk onder de zesde klasse. 

Ook heb ik nog een andere Pieter gevonden: Pieter Jacobs Blonck x Sijtge Costerus. Deze kan het ook  niet zijn, want deze Pieter overlijdt in 1681 en laat 2 kinderen na, Marijtje van 4 en Neeltje van 2.

Dus blijft de enige Pieter over, die ook uit Sluipwijk komt, en dat is Pieter Jansz Blonck, zoon van Jan Pietersz Blonck en Sara Meertens. 

Ik blijf verder zoeken . Ik zal je alle aktes etc die ik heb gevonden apart mailen. Het voert te ver om dit hier allemaal te vermelden. Het geeft wel veel waardevolle informatie over de familie Blonck.
 

Marleen Wilschut - 12 mei 2024 - 18:36 (laatst bijgewerkt 12 mei 2024 — 18:51 door auteur)

Goede morgen Marleen,

Als je mij gaat mailen, heb jij dan ook de gegevens voor mij, zoals door jouw beschreven van Maarten, Sophia en Jacob, hun geboorte/doop, hun trouwen en de doopgetuigen van hun kinderen enz.
Dan kan ik zien wat er bij mij fout zou zijn  gegaan en belangrijker natuurlijk dan kan ik ook wat meehelpen met zoeken ....

Daarnaast heb ik nog een vraagje,  ook voor eventuele andere belangstellenden.

Ergens heb ik gelezen, dat er 3  families Blonck te onderscheiden zijn in 'Rijnland',

Een familie Blonck die hun kinderen, Nederduits Gereformeerd, c.q. Nederlands Hervormd lieten dopen,
een familie Blonck die hun kinderen Rooms Katholiek lieten dopen en
een familie Blonck die hun kinderen Luthers lieten dopen.
Elke familie (hoofdzakelijk) afkomstig uit weer een andere woonplaats.

Enig idee waar ik dat gelezen kan hebben ?

Groet,
Wim

Willem van de Pol - 13 mei 2024 - 11:04

Marleen,

Maak het niet te gek met mailen, ik heb zelf natuurlijk ook al behoorlijk wat .

In mijn bestand komen ruw geschat ca 125 Bloncken voor.  In mijn Stamboom natuurlijk vele malen minder.             

De gegevens van Maarten, Sophia en Jacob zijn op dit moment het belangrijkst voor mij.

Willem van de Pol - 13 mei 2024 - 12:52

Marleen, nog even mijn gegevens, mis alleen een Jacob bij de kinderen, maar er zijn toch wel opvallend veel overeenkomsten !

 

Pieter Jansz Blonck is geboren in 1642 in Beijerse, zoon van Jan Cornelisz Blonck en Annigje Pieters Pieba. Pieter is overleden in Kalverenbroek, 77 of 78 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1720 in Reeuwijk.

Notitie bij overlijden van Pieter: Vader van Maarten Pietersz Blonk

Getuige bij:

07-08-1688   ondertrouw Willem Jans van Rossem en Geertje Pieters Blonck (geb. ±1668)   [vader bruid]  

Pieter trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1663 in Berkenwoude met Leentje Jans Noorlander. Leentje is een dochter van Jan Abrahams Noorlander en Marrigje Gerrits Burger.

Kinderen van Pieter en Leentje:

1 Sophia Pieters Blonk, geboren omstreeks 1664. Sophia trouwde met Pieter de Jongh.

2 Geertje Pieters Blonck, geboren omstreeks 1668. Geertje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1688 met Willem Jans van Rossem, nadat zij op 07-08-1688 in Stolwijk in ondertrouw zijn gegaan. Bij de ondertrouw van Geertje en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Jansz Blonck (1642-1720) [vader bruid] en Claas Jansz Blonck (geb. ±1644) [oom vaderszijde bruid].

Notitie bij het huwelijk van Geertje en Willem: Willem Jansz jm uit Beijerse en Geertje Pieters jd uit Beijerse onder Stolwijk,
met consent van Arie Fransz, oom van de bg en Pieter Jansz Bloncq, vader van de bd en Claes Jansz Bloncq, oom van de bd

3 Maarte Pietersz Blonk, geboren omstreeks 1670. Maarte is overleden in 1744, ongeveer 74 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1744 in Sluipwijk.

Notitie bij overlijden van Maarte: Aangegeven door Jan Baltensz Boerefijn

Maarte trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-12-1694 in Brandwijk met Merrigje Cornelis Huijsman. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-12-1694 in Sluipwijk.

Notitie bij het huwelijk van Maarte en Merrigje: Bruidegom: Sluipwijk - Bruid: Brandwijk

Merrigje is een dochter van Cornelis Huijsman en Fijtje Jans. Merrigje is overleden in 1738. Zij is begraven op 18-12-1738 in Sluipwijk.

Notitie bij overlijden van Merrigje: Vrouw van Maerten Pietersz Blonk

Getuige bij:

12-02-1702   doop Jannigje Ariesdr Blonk (geb. 1702)   [tante moederszijde]  
27-11-1703   doop Cornelius Ariens Blonk (geb. 1703)   [tante moederszijde]  
27-11-1703   doop Jan Arien Blonk (geb. 1703)   [tante moederszijde]  
10-01-1704   doop Anna Pieters de Jongh (geb. 1704)   [aangetrouwde tante moederszijde]  

4 Annigje Pieters Blonck, geboren in 1677. Annigje trouwde, 35 of 36 jaar oud, in 1713 met Cornelis Pieters.

5 Marrigje Pieters Blonck, geboren omstreeks 1680. Marrigje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1702 met Claas Dirks Roos.

Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 13-05-2024

Willem van de Pol - 13 mei 2024 - 21:07

Pieter Jansz Blonck, vader van Maarten, Sophia en Jacob, is dus geen zoon van Jan Cornelisz Blonck maar de zoon van Jan Pietersz Blonck en sara maartens Blonck.

Reeuwijk =  Jan Pietersz Blonck x Sara Maartens Blonck met zoon Pieter Jansz

Dopen, trouwen, aktes die te vinden zijn: alles in Reeuwijk

Deze pieter Jansz is de vermoedelijke vader van Maarten, Jacob en Sophia, en overleden in 1720. 

======

Stolwijk =  Jan Cornelisz Blonck   x Annigje Pieters Pieba met zoon Pieter Jansz x Leentje Jans Noorlander.

Alles van dopen, trouwen en aktes te vinden in Stolwijk, Beijerse. 


Zij krijgen de volgende kinderen (volgens Bewoningsgeschiedenis van de dorpen in de Krimpenerwaard, voor 1700–Stolwijk–doorJ. de Jager † en H.M. Kuypers) :

NOB14 Pieter Jans Blonck 9m + huis 1671-1680 1690 1721+

NOB14 Pieter Jans Blonck 1642* 1721+ x Leentje Jans Noorlander x 1663

NOB14 Leentje Jans Noorlander (BKW) x Pieter Jans Blonck x 1663 NOB14 

(1) Jan Pieters Blonck 1665*? NOB14 

(2) Geertje Pieters Blonck x Willem Jans van Rossem (backer) x 1688kk: Leentje, Jan, Dirkje, Jannigje, Marrigje, Fijgje,kk: Annigje en Trijntje NOB14

Het overlijden van Geertje is door haar vader Pieter Jansze Blonck aangegeven op 28-08-1720 in Stolwijk onder de klasse 3.

(3) Marrigje Pieters Blonck x Claas Dirks Roos (Beijerse) x 1702NOB14

(4) Annigje Pieters Blonck 1677* x Cornelis Pieters x 1713

 

  

Marleen Wilschut - 15 mei 2024 - 18:57

Dag Marleen,

Nogal wat ontvangen zojuist, ga even de tijd nemen om alles te bekijken.

Eén ding viel al direct op, daarom alvast onderstaand,

 

HOGENDA - Krimpenerwaardse Geslachten door J. de Jager † - Geslacht Blonck. Reeuwijk, Stolwijk
 

I. Cornelis Maartens Blonck geb. ca. 1555 won. Reeuwijk
huwt ca. 1580
kinderen:
Jan Cornelisz Blonck volgt II.
 

II. Jan Cornelisz Blonck geb. ca. 1585 scheepmaker won. Reeuwijk
huwt 1. 1614 Aafje Goverts (MDT)
dr. van Govert Dirks Thoen en Annigje Maartens
kinderen:
Govert Jans Blonck huwt ca. 1645 Pietertje Fransdr
huwt 2. 1641 Annigje Pieters Pieba (STW)
dr. van Pieter Jacobs Pieba en Geertje Jacobs
kinderen:
Pieter Jans Blonck volgt IIIa.
Claas Jans Blonck volgt IIIb.
 

IIIa.Pieter Jans Blonck geb. 1642 won. Beijerse
huwt 1663 Leentje Jans Noorlander (BKW)
dr. van Jan Abrahams Noorlander (Beijerse) en Marrigje Gerrits
kinderen:
Geertje Pieters Blonck huwt 1688 Willem Jans van Rossem (backer)
Marrigje Pieters Blonck huwt 1702 Claas Dirks Roos (Beijerse)
Annigje Pieters Blonck geb. 1677 huwt 1713 Cornelis Pieters
 

IIIb.Claas Jans Blonck geb. 1650 won. STW
huwt 1667 Jannigje Leenderts Hartogh (GDK)
dr. van Leendert Jacobs Hartogh en Aagje Gerrits Koij
kinderen:
Leendert Claasz Blonck huwt 1689 Wijntje Jacobs
Cornelis Claasz Blonck huwt 1704 Barber Pieters (ZBK)
Marrigje Claasdr Blonck huwt 1707 Jan Jacobs Baas
Annigje Claasdr Blonck huwt 1705 Sijbrant Pieters (ZBK)
Ariaantje Claasdr Blonck huwt 1711 Abraham Hendriks

 

Bedankt alvast voor je moeite, kom er nog op terug uiteraard,

Wim

Willem van de Pol - 15 mei 2024 - 20:24 (laatst bijgewerkt 16 mei 2024 — 00:46 door auteur)

Dit had ik ook gevonden, en daar staan dus de drie kinderen Maarten, Sophia en Jacob niet bij. Vandaar mijn (deel)conclusie dat Pieter Jansz Blonck x Neeltje Jans Noorlander uit Stolwijk niet de ouders zijn van...

Marleen Wilschut - 17 mei 2024 - 09:46

Volgens mij was je daarmee waarschijnlijk wat te snel.  Verder zoeken had je onderstaand kunnen vaststellen,

I. Cornelis Maartens Blonck, 
kreeg met een onbekende echtgenote
behalve Jan Cornelisz, ook nog minstens 5 andere kinderen .......

II.  Jan Cornelisz Blonck 
kreeg met Aafje Goverts, 
behalve Govert Jans, minstens nog één ander kind ......
kreeg met Annigje Pieters Pieba, behalve Pieter Jans IIIa en Claas Jans IIIb, nog andere kinderen .....

IIIa.  Pieter Jans Blonck
kreeg met Leentje Jans Noorlander,
behalve Geertje, Marrigje en Annigje Pieters nog minstens twee andere kinderen ......

IIIb.  Claas Jans Blonck
kreeg met Jannigje Leenderts Hartogh
behalve,  enz ............. 
 

Willem van de Pol - 17 mei 2024 - 12:29 (laatst bijgewerkt 17 mei 2024 — 12:37 door auteur)

Wim, ik sluit me aan bij Marleen.

Maarten, Sophia en Jacob zijn zeer waarschijnlijk kinderen van Pieter Jansz Blonck, gezien de aangifte van het overlijden. Het is in ieder geval zeker dat een Pieter Jansz Blonck de zoon was van Jan Pietersz Blonck en Sara Maertens. Gezien zich dit allemaal rond Sluipwijk afspeelt, ben ik geneigd om de vader van Maarten, Sophia en Jacob te zien als de zoon van Jan Pietersz Blonck en Sara Maertens.

De vrouw van Pieter Jansz Blonck is me niet bekend.

Ik denk dat overigens dat Adichgen en Hadewijn dezelfde persoon zijn.

Timon Schuurman - 17 mei 2024 - 15:07

Ik vermoed dat de vrouw van Pieter Jansz Blonck, zoon van Jan Pietersz Blonck en Sara Maartens Blonck Anna (of een variant) heette, omdat alle drie de kinderen een dochter Anna/Annigje laten dopen.

Ik zat ook na te denken waar de naam Sophia vandaan komt en ik denk dat zij naar haar oma is vernoemd, Fijtgen/Soffije Jacopsdr, vrouw van Pieter Adriaensz Blonck.

Maarten zou dan vernoemd zijn naar zijn opa van moeders zijde en ook de naam Jacob komt in de familie voor, nl een broer van Jan Pietersz heette Jacob, dus dan is hij mogelijk vernoemd naar zijn oom. 

Gezien dat alles in Sluipwijk afspeelt, zou dit toch voldoende aannemelijk moeten zijn...

Marleen Wilschut - 18 mei 2024 - 09:07

Hallo Marleen, wellicht iets in deze richting ?

Pieter Adriaensz Blonck, zoon van Andries Pietersz en Marritgen Jansdr. Pieter:

(1) trouwde omstreeks 1600 met Soffije (Fijtgien) Jacopsdr. Fijtgien is een dochter van Jacop Jan Aertsz en Quirijntgen Maertensdr. Fijtgien is overleden vóór 24-05-1622.

Notitie bij overlijden van Fijtgien: Pieter Adriaens Blonck - wednr. v. Fytgen Jacobsdr

(2) trouwde na 1622 met Aeffken Mellen.

Kinderen van Pieter en Fijtgien:

1 Aert Pietersz Blonck.

2 Jacob Pietersz Blonck. Jacob is overleden vóór 07-03-1663.

Notitie bij overlijden van Jacob: Jan Pietersz Blonck als broer en erfgenaam van Jacob Pietersz Blonck,

3 Haduwy Pieters (Hadeken) Blonck. Hadeken is overleden vóór 18-05-1639.

Notitie bij overlijden van Hadeken: za. Blonck, Hadeken Pieters
3, 10 18- 5-1639 geh.m. Claes Arien Jansz

Hadeken trouwde vóór 18-05-1639 met Claes Arien Jansz.

4 Marritgien Pietersdr Blonck. Marritgien trouwde vóór 08-05-1623 met Cornelis Cornelisz..

5 Huybert Pietersz Blonck.

6 Janneken Pietersdr Blonck.

7 Jan Pietersz Blonck. Jan is overleden vóór 23-05-1688.

Getuige bij:

07-03-1647   doop Adichgen Jansdr Blonck (1647-1691)   [vader]  
09-08-1654   doop Aryen Janz Blonk (geb. 1654)   [vader]  

Jan trouwde vóór 07-03-1647 met Sara Maertensz Blonck. Sara is geboren vóór 08-05-1623, dochter van Maerten Cornelisz Bloncq en Ariaentgen Jacobs. Sara is overleden vóór 27-11-1673 in Sluipwijk.

Notitie bij overlijden van Sara: CORNELIS MAERTENSZ BLONCK heeft als oom van de 4 weeskinderen, nagelaten door SARA MAERTENSZ BLONCK, geprocreert bij JAN PIETERSZ BLONCK, die mede compareerde, het voogdijschap aanvaard.

8 Stijntgen Pietersdr Blonck.

Willem van de Pol - 18 mei 2024 - 10:30

Kan ik me helemaal in vinden.  Hierbij wat ik nog aan wat aktes vond.

Hoofdgeld Sluipwijk: 

2 149r E Pieter Ariensz hofstede

2 149r Aeffken Mellen huisvrouw

2 149r Arien Pietersz kind 1, dient bij Pouwels Leedertsz te Oucoop

2 149r Jacob Pietersz kind 2 dient bij Pieter Huygensz

2 149r Haduwy Pieters kind 3 dient bij Jan Sijmonsz te Reewijk

2 149r Huybert Pietersz kind 4

2 149r Jannichgen Pieters kind 5

2 149r Jan Pietersz kind 6

2 149r Tryntgen Pieters kind 7

 

Beheersnummer: R065 Archief: Schoutambacht Reeuwijk (oud-rechterlijk) Beschrijving index: Schepenakten Reeuwijk, 1620 – 1620 Inventarisnummer: 2 Folionummer: 185 Naam: Pieter Adriaensz Blonck Type akte: hypotheek Datum: 08-04-1620

Inhoud: Cornelis Cornelisz leent 3062 gulden en tien stuivers van Goessen Claesz (er wordt geen rentepercentage vermeld). Als hypotheek stelt hij: a) een boerderij met opstallen en 6 morgen land op 's-Gravenbroek onder Reeuwijk. Het geheel ligt tussen de 's-Gravenbroekse buitenwatering en de Grote Ree en wordt ten oosten belend door Egerius Matheusz en ten westen door Cornelis Walichsz, en b) 4 morgen erfpachtland in een weer van 8 morgen onder Sluipwijk, waarvan de andere helft eigendom is van Pieter Adriaensz Blonck. Het land ligt tussen de 's-Gravenbroekse wetering en de Oudewegswetering en wordt ten oosten belend door de gebroeders Jan en Michiel Leendertsz en ten westen door Pieter Adriaensz Blonck en de genoemde broers.

 

07-12-1622 Reeuwijk Transport, schoutambt Reeuwijk, schepenakten inv 4, fol 200: Pieter Adrijaensz Blonck op Gravekoop transporteert aan zijn zoon Jacop Pietersz Blonck 2 morgen 100 roe land op 's-Gravenbroek. Het land ligt tussen de 's-Gravenbroekse buitenwetering en de Grote Ree en wordt ten oosten belend door Claes Arijensz en ten westen door Jan Adrijaensz de jonge. Het land vormt het moederlijk erfdeel van de acceptant; Pieter Adriijaensz behoudt het overige land uit de nalatenschap en neemt ook het onderhoud van de kade, dat bij het overgedragen land behoort, voor zijn rekening.

08-05-1623 uit ORA Reeuwijk op de website van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard: Pieter Adriaensz Blonck, weduwnaar van Fijtgien Jacopsdr, en de gezamenlijke erfgenamen van zijn overleden echtgenote sluiten een overeenkomst van uitkoop. Pieter Adriaensz Blonck behoudt de nalatenschap van zijn echtgenote en betaalt elk van de overige erfgenamen 200 gulden, 5% van hun moederlijk erfdeel. De erfgenamen zijn: 1) Aert Pietersz Blonck; 2) Cornelis Cornelisz, gehuwd met Marritgien Pietersdr; 3) Jan Pietersz en 4) de minderjarige Janneken en Stijntgen Pietersdr, vertegenwoordigd door hun voogden Aert Pietersz Blonck voornoemd, hun broer, Jacop Huijbertsz, hun grootvader, en Jan Jacopsz te Reeuwijk, hun oom. Als hypotheek voor de daadwerkelijke uitkering aan de minderjarigen stelt Pieter Adriaensz Blonck: a) een boerderij met opstallen en 12 morgen land, waarvan 6 morgen erfpachtland, op 's-Gravenbroek onder Sluipwijk. Het geheel ligt tussen de 's-Gravenbroeksedijk en de Oudeweg en wordt ten oosten belend door Jan Cornelisz c.s. en ten westen door Claes Dircxsz en de kinderen van Aert Gerritsz; b) 4 morgen erfpachtland op 's-Gravenbroek onder Sluipwijk. Het land ligt de 's-Gravenbroeksedijk en de nieuwe dwarssloot en wordt ten oosten belend door Jan en Michiel Leendertsz en ten westen door Gerrit Sijmonsz c.s.; c) de helft van 9 morgen land op Laag Oukoop onder Sluipwijk. Het land ligt tussen de Lecksdijk en de Kerfwetering en wordt ten noorden belend door Gerrit Melsen en ten zuiden door Pouwels Leendertsz c.s., en d) 10 morgen 300 roe land op 's-Gravenbroek onder Reeuwijk. Het land ligt tussen de 's-Gravenbroekseweg en de Grote Ree en wordt ten oosten belend door Jacop Dircxz en ten westen door Cornelis Ghijsbertsz. De akte is verleden voor schout en schepenen van Sluipwijk en Reeuwijk gezamenlijk.

Marleen Wilschut - 18 mei 2024 - 12:32 (laatst bijgewerkt 18 mei 2024 — 12:35 door auteur)


Een zoon van Jacob Pietersz,  Hendrik Jacobsz  en een dochter van Jan Pietersz,  Hadewij Jans zijn later getrouwd.  Zij waren dus neef en nicht. 
 

En daarmee ben ik weer terug bij mijn vraag in de opening ........

Gezocht de ouders van Hendrik Jacobsz Bloncq (Blonck, Blonk), geb. ca 1635-1640. Ravensberg, Sluipwijk.

Willem van de Pol - 18 mei 2024 - 13:00De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu