stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in de Nederlandse Antillen en Suriname » nieuw subforum voorm. Nederlandse Antillen en Suriname

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

http://www.stamboomforum.nl/subfora/202/0/

Ben pas recentelijk lid geworden en heb wat moeite om de aanvragen over familienamen en naspeuringen in de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba) tussen de vele anderen te filteren. Daarom leek het me belangrijk om deze aanvragen wat richting te geven met een nieuw subforum. Dus, als u vragen op deze regio's betrekking hebben, graag een berichtje op het nieuwe subforum.

Groetjes uit de zon

Christel Monsanto

Christel Monsanto

Beste Christel Monsanto,

Met plezier heb ik het boek Zoutrif gelezen, hoewel er ook momenten waren dat ik het even weg moest leggen. Ik zag daaraan in uw naam staan als onderzoeker.

Enige jaren ben ik op zoek naar gegevens over de families Pas=Paz=Lopaz=Lopes en Karel=Carlo=Carlo Beken, meest woonachtig in de oostdivise, 2e divisie, Curaçao. 

In beide families kom ik rond 1850 uit. Ik heb de Burgerlijke Stand, de vrijlatingsbrieven van 1863 en de vrijlatingen voor 1863 doorzocht.

Ik ben op zoek naar andere bronnen die me verder kunnen helpen. Omdat de families op Santa Rosa en Abrahamsz woonden zoek ik ook naar namen van slaafgemaakten op de landhuizen en met name de archieven van de parochie van St. Rosa. Wellicht dat dat nog aanknopingspunten biedt. Kunt u mij aangeven of die bronnen er zijn en waar ik ze kan vinden? Andere suggesties zijn uiteraard ook welkom!

Vriendelijke groeten, André Batenburg.

A. Batenburg

Beste André,

ik denk ik weet om welke familie het gaat. Zowel de tak van Manuel Merced Lopez Pas als ook die van zijn vrouw  Martina Elisabeth Beker waren al 1863 vrij, want ze trouwen voor de wet in 1852. Van hun 8 kinderen bleven maar twee in leven. Gaat het om deze twee: Michiel Angelo Pas en Presilia Rosalie Pas?

Wat zoekt u precies? Let wel, dat veel namen in de 19e eeuwse burgerlijke stand van Curaçao niet altijd gelijk gespelt werden. Dus er moet met veel kunst en vliegwerk gezocht worden. Op Curaçao zijn ook uit de tijd voor de burgerlijke stand (1832) doop en trouwboeken bewaard, maar dat is niet gedigitaliseerd en men moet veel tijd meebrengen om in het plaatselijke archief te zoeken.

Groet Christel

p.a. het onderzoekswerk voor het boek Zoutrif was zeer rechtlijnig, maar de schrijfster heeft met artistieke vrijheid het thema onder handen genomen....

  

Christel Monsanto

Beste Christel,

Inderdaad gaat het om deze familie (en de familie Karel)! Ik probeer verder terug te komen en te achterhalen waar de naam Merced Lopez Pas vandaan komt. J.J. Putman was vanaf 1836 pastoor in St. Rosa en ik dacht misschien zijn daar doop/trouw-gegevens van bewaard waardoor ik meer kan achterhalen. Ik zou graag weten waar ze toen woonden, en of er een relatie met een plantage was. Of heeft dat geen zin om te zoeken omdat ze vrij waren?

Een andere vraag waar ik mee zit, is dat hij trouwde met Martina Elisabeth Beken, dochter van Philipo Carlo Beken. Nu ben ik ook bezig met de familie Karel, de stamvader die ik heb gevonden is Alexander Karel, getrouwd met Maria Martha. Er komt echter ook een Alexander Carlo voor die trouwde met een Maria Martha, en soms wordt ook Carlo Beken als combinatie gebruikt. Mijn vraag is dan of er een relatie is tussen Philipo Carlo Beken en Alexander Carlo (Beken). En waar komt Beken vandaan? Het eigenaarschap van Tucaca (op Santa Rosa) gaat over van Philip Carlo naar Juana Justina naar Maria Martha, en in het huwelijk van Alexander Carlo met Maria Martha staat dat de moeder van Maria Martha Johanna Augustina is. Kan ik via andere bronnen het verband achterhalen?

Vriendelijke groeten,

André Batenburg.

A. Batenburg

Hallo André,

Dat bedoel ik, het is zoeken, passen en meten, puzzelen enz. Ik kan je wel zeggen, dat de moeder van de eerdere eigenaresse van Tokaka, Poulina Wilhelmina Wall of Wahl, ene Johanna Gijsbertha Beker was en dat Poulina later ook met een Specht trouwde of er tenminste kinderen mee had. Dus dat was one big happy family. En ik denk dat Alexander Pedro gehuwd met Maria Martha, ook een zoon was van Philippi Carlo Beker en Poulina Martina Specht, zijn kinderen kregen namen als Pedro, Karel, Beker en Calvo.

De moeder van Manuel Merced Lopez Pas was Maria La Pas. Dat klinkt in mijn oren als een voornaam en men ziet in wiewaswie ook verschillende dames met die voornaam. Ik heb de vrijmakingen nog niet doorzocht, om er achter te komen, of een dergelijke combinatie in de manumissies voorkomt. Hij was in ieder geval in 1852 vrij. Hij komt ook voor als Manuel Merced Lopez, wat erop zou kunnen wijzen, dat zijn vader een Lopez was.

In het archief zijn natuurlijk massa's documenten, maar veel ligt ook in Nederland in Den Haag. Van de grondoverdrachten van Tokaka b.v. liggen de originelen allemaal in Den Haag. D.w.z. men kan daar onder de desbetr. archiefnummers, die Els Langenfeld zowel op de website als in haar boek aangeeft, makkelijk opzoeken of er verdere familierelaties uit de doeken worden gedaan.

Al vroeg komen de namen Beker (zie hier boven) en Bekker (een verbastering van Becker) op Curaçao voor. Becker komt oorspronkelijk uit Duitsland en heeft eigenlijk niets met Beker/Beken te maken. Maar door de verwarrende spelling in de 19e eeuw, moet men daar vaak opletten, dat er niet eentje door de mazen glipt.

De weg van een genealoog gaat niet over rozen.

Groet

Christel

Christel Monsanto

Dag Christel,

Je hebt me wel geholpen!

Philipo Carlo Beker en Paulina Martina Specht waren getrouwd en hadden een zoon Alexander Carlo Beker en een dochter Martina
Elizabeth Beker. Alexander Carlo Beker trouwde met Maria Martha en is de over-overgrootvader van Justina Maria Karel (mijn schoonmoeder). Beker werd via Calvo en Carlo later Karel. Martina Elizabeth Beker trouwde met Manuel Merced Lopez Pas (Merced Lopez werd via Lopaz later Pas) en is de over-overgrootmoeder van Manuel Fernando Pas (mijn schoonvader).

Ik ga in Den Haag op zoek naar de actes van grondoverdracht.

Blijft interessant wat de relatie van Beker en Specht met de Oostdivisie / St. Rosa was.

Vriendelijke groeten, André Batenburg. 

A. Batenburg

Beste,

Ik weet niet of mijn vraag gebruikelijk is op dit forum, maar ik probeer het.

In wiewaswie heb ik een huwelijk gevonden van Phelipi Carlo Bekker met Paulina Martina Specht op 5 juni 1839 te Curacao. Nu zijn bij dit huwelijk 5 kinderen erkend, waarvan ik de namen zou willen weten.

Weet iemand hoe ik vanuit Nederland aan een scan van deze acte kan komen? Ik heb namelijk van het Nationaal archief in Den Haag begrepen dat de zich in Willemstad bevinden.

Ik heb deze vraag ook via de site van national archives curacao gesteld.

Vriendelijke groeten, Andre Batenburg.

A. Batenburg

Beste Andre,

ja, dat is de manier: het archief op Curaçao schrijven en om een kopie van de huwelijksakte/ en evtl ook ondertrouwakte en de bijlagen, zover voorhanden, vragen. Ik weet wel ongeveer wie die 5 kinderen waren, maar ben er niet helemaal zeker van:

Theodorus Carlo geboren ca. 1825, overleden 11.10.1890, gehuwd met Eusebia Martina

Alexander Pedro, maar die had je al

Martina Elisabeth Beker, die had je al

Ernelia ....., overleden 5.9.1899

Bart Nikolaas Bek(k)er, alias Jan Hendrik Beker geboren 5.12.1835, overleden 11.12.1903, gehuwd met Maria Simon Pieter.

Misschien staan in de huwelijkakte en de ondertrouwakte ook nog getuigen, die waardevol kunnen zijn.

Omdat de dood van Po(a)ulina Martina Specht nog steeds niet gevonden is, is het ook mogelijk dat de naam van haar moeder in de akte voorkomt.

Groetjes

Christel

Christel Monsanto

Andre, ik heb nog een vraag. Bij wiewaswie zie ik wel het echtpaar Manuel Fernando Pas en Justina Maria Karel staan, omdat een van hun kinderen overleden is. Maar ik weet niet wie de resp. ouders van dit echtpaar waren. Zou je me die kunnen opgeven?

Alvast bedankt

Christel

Christel Monsanto

Dag Christel,

Hierbij de gegevens van de ouders van Manuel Fernando Pas:

IV-b Louis Virgen Martir Pas

Geboren op 13 december 1890 te Curaçao. Michiel Angelo Pas, van beroep metselaar, oud 38 jaar, wonende in het 2e district, doet aangifte dat op zaterdag 13 december 1890 om 3 uur is geboren Louis Virgen Martir Pas, zijnde in de echt verwekt bij Maria Justina, van beroep naaister.

Getuigen waren:

1.    Richard Zachary, van beroep veldwachter, oud 38 jaar.

2.    Joseph * Rogen.

Bron: Nationaal Archief Curaçao, Geboorten, jaar 1890, 2e district, akte 165.

Noot: opvallend is dat de handtekening van de vader lijkt op Migil Loopz Pas.

 

Overleden op 31 maart 1974 te Curaçao in het district Stad. Hij is dus 83 jaar oud geworden.

 

Getrouwd op 28 augustus 1918 met Louisa Antonia Millonier, zij is geboren op 21 juni 1887 te Curaçao, dochter van Victorina Millonier. Hij is geboren op 13 december 1890 te Curaçao, zoon van Michiel Angelo Pas en Maria Justina.

Bron: GenLIAS, NA Nederlandse Antillen, District Stad, Huwelijken 1918, aktenummer 65.

 

Louisa Antonia Millonier is overleden op 8 juli 1976 te Curaçao in het 2e district. Zij is dus 89 jaar oud geworden.

En hierbij de gegevens van de ouders van Justina Maria Karel:

IV-c Floris Matthias Karel

Geboren op donderdag 24 februari 1887. Op 25 februari 1887 is voor de Burgerlijke Stand verschenen Louisa Henriques, van beroep vroedvrouw, oud 68 jaar, wonende in het 2e district om aangifte te doen dat op donderdag 24 februari 1887 om 6 uur ’s morgens in het 2e district is geboren Floris Matthias Karel uit Isenia Lannoy, van beroep hoedenmaakster, wonende in het 2e district.

Getuigen waren:

1.    Richard Zachary, van beroep veldwachter, oud 34 jaar, wonende in het 2e district

2.    Johan Christiaan Bleeker, van beroep bakker, oud 52 jaar oud, wonende in het 2e district.

In de kantlijn staat geschreven : het Hof van Justitie in de kolonie Curaçao beveelt  bij vonnis in dato den 22 april 1900 en vier, de verbetering dezer akte in dierwege dat hierin de moedersnaam zal luiden Barbolina Isenia Nanooi. Willemstad, den 3e Mei 1904. De Goevernements Secretaris voor dezen den commies (get.) H.J. Cohen Henriquez.

Vervolgens staat in de kantlijn geschreven: Dit kind is bij opvolgend huwelijk van de moeder met Romano Nicolaas Karel in dato den 15e juni 1900 en vier in het Stadsdistrict erkend. Willemstad, den 19e juli 1904. De Goevernements Secretaris voor dezen den commies (get.) H.J. Cohen Henriquez.

Bron: Nationaal Archief Curaçao, Huwelijken, jaar 1904, district Stad, akte 31.

 

Getrouwd met Petronilia Veronica Marti.

Bron: Trouwboekje Manuel Fernando Pas en Justina Maria Karel, 2e district, akte 50.

Getrouwd op 9 juli 1913 te Curaçao, geboren op 24 februari 1887 te Curaçao, 26 jaar oud, met Petronilia Veronica Marti, geboren op 29 april 1895 te Curaçao, 18 jaar oud, dochter van Martijn Domingo Marti en Catalina Isenia.

Bron: GenLIAS, NA Nederlandse Antillen, District 2, Huwelijken 1913, aktenummer 22.

Als je aanvullingen hebt dan zijn die welkom! Ik kan je ook de hele stamboom tot nu toe sturen, maar dan buiten het forum om.

Vriendelijke groeten,

André Batenburg

A. Batenburg

Dag Christel,

Danjewel.

Theodorus, Alexander en Martina Elisabeth had ik inderdaad. De andere 2 niet. Daar kan ik alvast verder mee zoeken. De tweede naam Pedro van Alexander was ik nog niet tegengekomen.

Vriendelijke groeten,

André Batenburg.

A. Batenburg

Super, André, bedankt. De resp. ouders had ik inderdaad al, maar kon de verbinding niet maken. 

Christel Monsanto

Dag Christel,

Ik heb gisteren nog iets interessants gevonden:

Phelipe Schalvo Bekel, 70 jaar oud, echtgenoot van Katita Lagoena, is overleden op 29 maart 1858 te Curaçao. Overleden in het 2e district, divisie Oost.

Paulina Martina wordt ook wel eens Katita genoemd. Daar heb ik op gezocht en kwam dit tegen. Lagoena doet me twijfelen, maar tijd en plaats passen wel.

Groeten uit een regenachtig Nederland,

André Batenburg

A. Batenburg

Ja, zo werkt het, zoeken, proberen, puzzelen enz. Je bent op de goede weg. Binnenkort kan ik jou om hulp vragen. Fijn weekend

Christel

Christel Monsanto


Beste ,

Wie weet er meer over Regina Isabella Specht te Curacao? Zij was getuige bij het huwelijk van Manuel Merced Lopes (Manuel Paz) en Martina Elisabeth Beken in 1852.

Laatstgenoemde was dochter van Philipi Carlo Beker en Paulina Martina Specht.

Het zou kunnen dat Regina Isabella Specht de moeder is van Martina Elisabeth.

Het enige dat ik heb gevonden is ene Regina Specht die is overleden op 3-4-1869 te Curacao, 80 jaar oud.

Vriendelijke groeten,

Andre Batenburg.

A. Batenburg
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!