stamboomforum

Forum logoOnderzoek in de Antillen en Suriname » Gezocht levensloop en nageslacht van Marinus de Ronde geb.19-03-1838 Breda; ovl. 9-10-1909 te Parbo


Profiel afbeelding

Marinus de Ronde werd geboren op 19 maart 1838 te Breda als zoon van Marinus de Ronde en Huberta Clavers (akte bekend).  

Wanneer hij naar Suriname vertrekt en wat hij daar is gaan doen is één van de eerste vragen. Ik weet niet of er registers bestaan waarin dit soort gegevens werden vastgelegd. Er kwamen regelmatig soldaten over uit Nederland  en ook de plantagebeheerders hadden nieuwe mensen nodig.

N.B. De hierna te noemen data zijn verzameld via diverse sites en stambomen op internet en konden niet door mij gecontroleerd resp. onderbouwd worden! Voor zover niet anders vermeld heeft alles in Paramaribo (Parbo) plaatsgevonden.

Op 15 februari 1872 wordt de geboorte van dochter Foustina Johanna Huberta de Ronde gemeld. 

Op 1 juli 1874 treedt Marinus de Ronde in het huwelijk met Clarissa Clara Clarinda Martha Smeden. Als geboortedatum van haar wordt 1832 te Curacao gemeld.  Curacao was in de slavenhandel een draaipunt, waar nieuwe slaven werden verdeeld (verkocht) over omgevende landen.

Via WieWasWie/CBG vond ik onderstaand document.

Emancipatie met Clarissa Clara Smeden: Vrijverklaarde slaaf:  Clarissa Clara Smeden, Beroep: huismeid, Geslacht: Vrouw, Leeftijd:  30, Religie:  RC,  Slavennaam:  Clarissa; Verblijfplaats 1:  Paramaribo Opmerking 1:  De naam Smeden ook manumissienaam van 31-12-1859; Clarissa Smeden de moeder van de gemanumitteerde Maria Smeden.Voormalige eigenaar:  Martha Levy,  Woonplaats:  Saramaccastraat 3b, Paramaribo, Suriname; Gebeurtenis:  Vrijverklaring,  Documenttype:  Emancipatie,  Erfgoedinstelling:  CBG-Centrum voor familiegeschiedenis, Plaats instelling:  Den Haag, Collectiegebied:  Overzee, Archief:  2.02.09.08, Registratienummer: 232, Registratiedatum:  1863, Akteplaats:  Paramaribo, Collectie:  Privé-slaven Suriname: eigenaren H-L, Borderelnummer:  PE474, achternaam Smeden

Er zijn veel overeenkomsten vast te stellen. Kennelijk had Clarissa al een dochter Maria die eerder onder voorwaarden vrij was verklaard in 1859. De belangrijkste vraag is of het dezelfde persoon betreft?

Op 23 augustus 1905 te Parbo trouwt Foustina Johanna Huberta de Ronde met Cornelis Jan van der Linden. Als geboortedatum van Cornelis wordt 13-03-1875 te Amsterdam genoemd. Zie bijgevoegd uittreksel. Geen idee wat Cornelis in Suriname moest doen?

Geregistreerde:  Cornelis Jan van der Linden

Geboortedatum:  13-03-1875, Geboorteplaats: Amsterdam

Gebeurtenis:  Registratie, Gebeurtenisplaats: Amsterdam, Documenttype: Bevolkingsregister

Erfgoedinstelling:  Stadsarchief Amsterdam,Collectiegebied:  Noord-Holland, Registratienummer: saaId27658518, Registratiedatum:  1875,Akteplaats: Amsterdam

Opm. Op internet worden veelvuldig de gegevens van ene Cornelis Hendrik van der Linden (1873-1947) gekoppeld aan Foustina de Ronde. Deze persoon is het absoluut NIET! 

Op 9 oktober 1909 overlijdt Marinus de Ronde te Paramaribo. Wanneer zijn echtgenote Clarissa overlijdt is mij niet bekend.

Op 18 februari 1911 overlijdt ook Foustina Johanna Huberta de Ronde. Waar en wanneer haar echtgenoot overlijdt is mij niet bekend.

Mijn belangrijkste vraag is: wie kan mij helpen met onderbouwing van genoemde data. Wie weet meer van genoemde personen qua werkzaamheden, andere kinderen, data en plaats van geboorte en overlijden, etc. 

Joeke de Jong

nice informative. keep it up, dude! god bless you 

jacob mike

Bij de keuring voor de militie in Amsterdam wordt vermeld dat Cornelis Jan werkzaam was bij de koloniale troepen.

Op 20-07-1893 gaat hij naar Harderwijk voor opleiding koloniale troepen.

En hierbij zijn stamboekinschrijving: http://proxy.handle.net/10648/18b09e06-f917-6d99-fa89-e600826b7a86

Hij komt 04-03-1908 terug naar Amsterdam. En vertrekt vervolgens op 16-01-1909 naar Antwerpen. Ik zie geen vermelding van een vrouw.

mvg-Ben

Ben Wegman

Cornelis Jan van der Linden en Huberta de Ronde in Antwerpen

dossier no 129334

Frank Fransz

@ Frank,

Mooi gevonden.

Ben Wegman

Bevolkingsregister Princenhage (dienstboden) Marinus kwam op 20 juli 1884 uit Harderwijk en ging 27-4-1885 naar Breda. Vervolgens 20-11-1885 naar Paramaribo

Bij Harderwijk denk ik al gauw aan KNIL en soldaten bij het leger in West-Indië. 

En jawel hoor! nummer 1443 hij was aanvankelijk dienstplichtige, maar tekende bij de Koloniale troepenmacht en ging in 1860 naar Suriname

Frank Fransz

@ Ben en Frank i.z. Cornelis van der Linden...enkele vragen

Als eerste heel veel dank voor de door jullie aangereikte documenten. Zelf zou ik dat niet hebben gevonden. 

ad. Hij komt 04-03-1908 terug naar Amsterdam. En vertrekt vervolgens op 16-01-1909 naar Antwerpen. Ik zie geen vermelding van een vrouw.

Zijn deze gegevens afkomstig uit het Bevolkingsregister van Amsterdam? Op de stamboekinschrijving staat aankomst te Amsterdam op 20-02-1908 aangegeven.  Verder wordt op het document van de Vreemdelingenpolitie Antwerpen wel een vrouw en zelfs een kind genoemd. Waar komen die opeens vandaan? Zijn ze misschien via Antwerpen weer naar Suriname vertrokken?

Kun je mij verder duiden wat met de aantekening " V 9-08-1948 No. 13 uitbetaling duurtetoeslag aan de nagelaten betrekkingen van...."  wordt bedoeld? Zou het kunnen betekenen dat zijn echtgenote op dat moment nog leefde? Er ontbreekt nog steeds een datum van overlijden? Op internet circuleert 1946 als datum van overlijden?

Op zijn stamboekinschrijving staat aangegeven: Gehuwd m...?.. staat 3 kwartaal 1905. Bij de inschrijving van de Vreemdelingenpolitie Antwerpen staat: getrouwd 31 augustus 1901 te Paramaribo....Op internet circuleert als trouwdatum 23 augustus 1905?

Joeke de Jong

Bevolkingsregister Amsterdam overgenomen delen BR Amsterdam

Misschien dat je via Delpher passagierslijsten nog iets kan vinden. Ik vind zijn vrouw/evt kind niet terug in Amsterdam. Mogelijk zijn zij later direct naar Antwerpen gereisd.

Voor de andere vragen: wellicht dat Frank iets meer toelichting kan geven.

mvg-Ben

Ben Wegman

Ik kan helaas weinig toevoegen.

Ik weet niet wat er op internet "circuleert" en wat de onderbouwing daarvan is.

Frank Fransz

@ Frank en Ben

Ik weet nu wat de militaire carriere van Marinus de Ronde en Cornelis Jan van der Linden was.  Voor zover ik heb gezien zijn beide mannen na hun pensionering teruggegaan naar Suriname, naar hun vrouwen en kinderen...... gehuwd of niet gehuwd ... en zijn beiden daar ook overleden. Ik ben bang dat we in de Nederlandse archieven daarvan ook weinig of niets zullen vinden.......maar ik ken de krochten van alle nationale archieven niet.  Ook wat de afkomst van hun vrouwen betreft zou ik nog graag meer willen weten. 

In mijn vorige bericht heb ik enkele praktische vragen gesteld over zaken die op de door jullie aangereikte documenten staan. Was Cornelis van der Linden wel of niet in gezelschap van zijn vrouw en kind zoals op het document van de Vreemdelingenpolitie staat vermeld. 

Als jullie het niet weten waar zou ik dan kunnen zoeken? Suriname heeft een eigen Nationaal Archief maar ik heb tot nu toe op hun site geen aanknopingspunten gevonden. Ik heb ook eens gehoord dat er kopien zijn gemaakt van de documenten die Nederland onlangs aan Suriname heeft overgedragen. 

Met vriendelijke groet

Joeke de Jong

Ik weet niet wat je allemaal al weet van deze families.

  • Ik lees toch dat hij in 1931 nog in Antwerpen woont. En ook 'célibataire'.
  • Een dochter van hem overlijdt in Utrecht in 1957 en zou 66 jaar zijn. In 1891 was hij nog niet in Suriname.
  • Zijn zus gaat ook naar Antwerpen.

Frank Fransz

Voor Amsterdam is het m.i. duidelijk. Hij heeft geen vrouw en kind aangemeld en woont tot vertrek naar Antwerpen dus alleen.

mvg-Ben

Ben Wegman

Hallo Frank en  Ben,

Ik heb tot nu toe 3 kinderen geregistreerd waar de naam van Cornelis van der Linden als vader wordt genoemd.

1. Anna Marina Ancelina De Lange (geboren Van Der Linden), geb. 21-04-1889 te Parbo; ovl. 28-02-1981 te Rotterdam.  

2. Henriette Carolina Petronella Van Rheenen (geboren Van Der Linden), geb. 5-4-1891 te Parbo; ovl. 15-06-1957 te Utrecht

 3. Cornelis (geb. 31 mei 1901 te Parbo ? (bron inschrijving Vreemdelingendienst Antwerpen)

Het was mij ontgaan dat hij niet de vader van de eerste twee kan zijn, aangezien hij eerst in 1897 in Suriname is aangekomen.

Wat mij wel was opgevallen is het doorhalen van de naam Van der Linden in de overlijdensakte van Henriette en dat daar de achternaam van haar echtgenoot voor in de plaats is gekomen. Nu begrijp ik waarom. Het zal voorlopig een raadsel blijven wie de werkelijke vader van die 2 meiden is. Overigens in het verleden heel gebruikelijk in Suriname dat vrouwen van meerdere mannen kinderen hebben, en mannen bij meerdere vrouwen weer kinderen. De vrouw is verder de baas in huis!

Henriette is gehuwd met Jacobus van Rheenen, en een dochter Bertha van dit echtpaar is weer getrouwd met Tabe Vegelin. En Vegelin is weer de tak van mijn vaders moeder. Een een Surinaamse link is uiteraard altijd interessant.

Blijft dus de vraag waar Cornelis Jan van der Linden na 1931 is gebleven. Is hij in Belgie of terug gekeerd naar Nederland of naar Suriname vertrokken. Verder zal ik in Suriname moeten zoeken in hoeverre alle genoemde Surinaamse data ook correct zijn. Het zou mij niet verbazen dat hier en daar wat data zijn aangepast om naar Nederland te kunnen komen. 

Bedankt  voor alle bijdragen en het meedenken.

Joeke de Jong

Ik ben als afstammeling ook eens aan het googlen gegaan maar als beginnende amateur is het lastig haha. Ik was benieuwd of jullie al meer hebben ontdekt?

ik ben weer familie van een dochter van Anna Marina Ancelina de Lange. In de familie gaat inderdaad het gerucht dat de zussen geadopteerd dan wel aangenomen zouden zijn door Cornelis. 

Bijzonder dat ook Anna Marina Ancelina weer met een militair van het TRIS getrouwd is, Gerrit de Lange. 

Heeft iemand meer info over de moeder van Foustina? Of is dat de genoemde Clarissa Smeden? 

Maurice Verheijden


De nieuwe dataset van de slavenregisters die nog niet heel lang geleden online is gebracht kan hier veel antwoorden geven. Bijvoorbeeld met deze zoekopdracht:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00461?searchTerm=clarissa%20levij&activeTab=nt_sub_list_legacy

Het is een beetje puzzelen, en bekijk ook vooral de oorspronkelijke registers. Het aanknopingspunt is de slavennaam 'Clarissa' en de voormalige eigenaar (bij emancipatie) Martha Levy (of Levij)

Clarissa is geboren in 1832, dochter van Camilla geboren 1802. De moeder van Camilla heet Dorothea. Camilla en Clarissa zijn zo vanaf 1851 'eigendom' van Albert Kikkert Schotborgh. Clarissa heeft 2 zussen:

  • Nicasia (1829). Nicasia heeft een dochter Adriana Gervatius (1850)
  • Dorothea (1843)

Clarissa zelf heeft 2 kinderen:

  • Camilla (3 feb 1854)
  • Francis (11 aug 1856 - overleden 14 feb 1857)

De moeder van Clarissa - Camilla - is overleden 26 maart 1851

Nicasia en haar dochter zijn 'gemanumiteerd' in 1858 als M. C. Borght en A. A. Borght. Deels vernoemd naar hun eigenaar Schotborgh. Zie ook:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00340?searchTerm=borght

Clarissa en haar dochter Camilla zijn op 18 mei 1857 verkocht aan Matha Levij. Dorothea op 12 maart 1857 aan Dorothea Albertine Emanuel.

Na 1857 - bij Martha Levij - krijgt Clarissa nóg 2 dochters:

Op 1 juli 1863 worden alle slaven vrijgelaten

Er is nog 1 register: van 1848 -1851: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00461/509572d2-e6b2-11e9-9f05-00505693001d

Misschien leuk om die zelf uit te knobbelen?

-Bart-Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu