stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Europa » Onderzoek in Spaanse archieven in Cadiz?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Tussen 1600 en 1800 hebben zich nog al wat Nederlanders (vooral Amsterdammers) zich gevestigd in Cadiz, ten behoeve van de handelscontacten. Heeft iemand ervaring met het onderzoek in de Archieven aldaar?

Leo Hendriks

Neen, maar er is een uitgebreide kaartindex van (een deel van) het Oud Notarieel Amsterdams archief.

Martin Jongkoen

Dank u wel, Martin Jongkoen. Ik laat de vraag nog even staan, voor het geval iemand ervaring heeft met onderzoek in Cadiz.

Leo Hendriks

Midden jaren '90 heb ik voor het eerst de kaartindex geraadpleegd op zoek naar nadere informatie over de familie Poulle met textiel- en graanhandeleren/rederij. Meen mij te herinneren, dat er één Spaans huwelijk medio 17e eeuw in voorkomt. Mij is onbekend of omvangrijke kaartindex is gedigitaliseerd.

Interessante boeken over Amsterdamse handel 16e - 18e eeuw naar o.m. Frankrijk en Oostzeelanden is te vinden in RGP-reeksen (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 450 delen met documenten over de geschiedenis van Nederland) en boeken door J.G. van Dillen. Veel genealogische informatie staat in de 2 delen De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 door Johan E. Elias. Vrijwel alles gedigitaliseerd terug te vinden op de site van de Huygensstichting met uitgebreide index over alle boeken heen. Zie:resources.huygens.knaw.nl/retro

Martin Jongkoen

Index Huygensstichting geeft 361 treffers op Cadiz met verwijzing naar de respectievelijke publicaties: http://resources.huygens.knaw.nl/retro/search=Cadiz Vaak Levantschen Handel 1590 - 1826!

Martin Jongkoen

  • Als dit staat onder familienamen zou het handig zijn om dit met plaats (Amsterdam) ook in de kop te vermelden.
  • Zou (nu) eerder horen onder "Archieven en Bronnen". 

Martin Jongkoen

Dag Martin, dank je wel voor je uitgebreide antwoord, wat laat maar ik kon niet eerder reageren. Er is genoeg stof voor een doctoraal scriptie bijeen gegaard, dunkt me. Ik ga zoeken!

Leo Hendriks

In deel II van de Vroedschap van Amsterdam vanaf blz. 670 Poulle tref ik o.m. aan Cardix(!):

Magdalena Poulie, Vrouwe van Gunterstein en Tienhoven, geb. te Calais 1 6 3 2 , st. kinderl. te A m s t e r d a m 1 0 J u n i 1 6 9 9 , toen w o n e n d e o p den F l u w e e l e n b u r g w a l „ i n 't B l a a u w h u y s " ; zij k o c h t in 1 6 7 8 het H u i s en de h e e r l i j k h e i d - G u n t e r s t e i n , bij B r e u k e l e n , liet het huis, d a t tijdens d e F r a n s c h e i n v a s i e in 1 6 7 2 v e r w o e s t w a s , in 1 6 8 0 — 1 6 8 1 w e d e r nieuw o p b o u w e n , en h e r s c h i e p dit in eene van de schoonste buitenplaatsen v a n de Vechtstreek (d);

tr. 1 ° . te A m s t e r d a m 4 S e p t . 1 6 6 1 (/) J u a n D o r m i o n , k o o p m a n te C a d i x (m); tr. 2 ° . ( d e n k e l i j k in S p a n j e ) A d r i a e n D a e m , b e g r . te A m s t e r d a m W a l e n k . 2 8 D e c . 1 6 7 8 , d i e zich in 1 6 7 1 als k o o pman en a s s u r a d e u r o p C a d i x , S a n L u c a r en a n d e r e p l a a t s e n in Spanje te Amsterdam vestigde, waar hij zich in 't zelfde j a a r m e t zijn z w a g e r P i e t e r P o u l i e a s s o c i e e r d e , o n d e r d e firma A d r i a e n D a e m & Pieter Poulie, de J o n g e («).

Martin Jongkoen

Dank je wel, Martin, een leuke aanvulling op dit onderwerp. Zoekend op internet ontdek ik een grote hoeveelheid aan gegevens omtrent de handel tussen Amsterdam (Holland maar ook Antwerpen) en Cadiz. Met ook nog al wat namen van handelaren, maar tja, de identiteit van alle genoemde personen wordt eigenlijk nooit door de auteur onthuld. Ik ben dus op zoek naar de familie De Roy, waarvan in de 17e eeuw een plukje in Cadiz belandde, en waarvan één mannelijke vertegenwoordiger, geboren in Cadiz, zich weer vestigt in Amsterdam, en ook aldaar in Amsterdam huwt met een Amsterdams meisje. Afijn, je snapt het wel, ik wil eigenlijk uitzoeken hoe de samenstelling van de familie De Roy in Cadiz c.a. was. Er zijn ook nog al wat afstammelingen in Spanje en Zuid Amerika terecht gekomen, met nakomelingen tot op de dag van heden (zo ontdekte ik op geneanet). Afijn, de speurzin is gewekt, en vandaar mijn "zucht" om door te dringen in de archieven in Cadiz (liefst met een leuke zoekmachine!!!). Beste groet, Leo.

Leo Hendriks

Dierck de la Rooy (ditto) Pellicornes dienaer neemt voor f 600,-- deel aan de VOC (1e aandeelhoudersonderneming ter wereld; met veel oorspronkelijke Zuid-Nederlanders  als aandeelhouders). Dit volgens blz. 211 bovenaan van “Het oudste aandeelhoudersregister der Oost-Indische Compagnie" (1602) door Dr. J.G. van Dillen, ’s-Gravenhage 1958).

Over Jean Pellicorne tot Leiden wordt o.m. vermeld:

  • Woont in 1580 en 1583 nog te Antwerpen.
  • De familie Pellicorne, hoewel van Italiaans afkomst, was te Antwerpen ingeburgerd.
  • Gehuwd met Anna Thibaut.
  • Zoon Jan Pellicorne, geb. te Leiden in 1597, heeft zich als koopman te Amsterdam gevestigd  en trouwt daar 17-2-1626 met Susanna van Collen.
  • Handelde onder de firma Pieter van Ceulen en Jean Pellicorne.
  • Dreef o.a. handel op de Levant (!)

N.B. 1: Aan de familie Poulle was (later?) gelieerd de familie van Collen/Ceulen.

N.B. 2: Mogelijk kent de familie De Roy, als zovele families tot 1811, de nodige schrijf/spreekvarianten: de (la) Ro(o)i(j)/y.

Martin Jongkoen

Met google:

 "...The Flemish nation in Seville also had a national archive where all laws and credentials were issued in order to assert the special jurisdiction of its citizens, and which was located in the Casa Hospital del Señor San Andrés (sic) itself, today the church and convent of Santo Tomás of Cadiz, whose contents have been lost 27)…"

27) These certificates, pragmatic decrees and laws date from 1533, 1616 and 1754. Their existence is known from their mention on the letter patent of nobility of the Dutch merchant from Cadiz Theodoro Joseph de Roy, Archivo Histórico Municipal de Cádiz (AHMC), Book 10.601.

Bron: The Benevolent Trusteeship of the Flemish nation of Cadiz during the ..

N.B.: Dirk is een variant van Theodorus!

Martin Jongkoen

Wat jammer, dat ik vandaag geen tijd heb om te reageren. Maar het wordt reuze interessant. Bedankt! Ik ga de familie De Roy (voorzover ik die heb) bij elkaar zetten, en een overzichtje maken. Wacht daar maar even op. Dag, Leo.

Leo Hendriks


The De Roy family has also been studied. Originally from Antwerp, they settled in Amsterdam. After two generations of being Dutch, they immigrated to Cadiz and became linked by marriage to a noble Andalusian dynasty. Such biographical narratives are common in this type of family. 47) Ana Crespo Solana, Entre Cádiz, op. cit., p. 230 DIASPORAS AND THE INTEGRATION OF ... – Cornucopia   

Zie ook bijv.: El_Comercio_maritimo_entre_Amsterdam_y_Cadiz_1713-1778  = De maritieme handel tussen Amsterdam and Cadiz 1713-1778 (met:  Download full-text PDF) N.B.: Voetnoot 20 luidt " Gemeente Archief (G.A.A.), Notariele Archieven, Archief van Oostersche handel en Rederijen, 1694-1823, nº 78; Familie-Archieven: nº 88 y nº 520 (Brants y De Roy); Inventaris van de Archieven der Portuges-Israëlitische Gemeente te Amsterdam, 1614-1870"

Martin JongkoenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!