stamboomforum

Forum logoFora » Leeshulp/transcriptie gevraagd » leeshulp gevraagd confessie boeken: Michiel Valet 17-08-1621

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

beste vrienden 

wie zou mij kunne helpen bij het ontcijferen van een confessie van Michiel Valet van 17-08-1621

http://img11.imageshack.us/img11/1205/g3nm.jpg

en deel twee 

http://img854.imageshack.us/img854/5254/tji1.jpg

alvast bedankt indien iemand mij wil helpen

mvg 

Danny

danny Venlet

Ik zie alleen maar een limoen.

Rene Remkes

Pauwel

hopelijk is dit beter 

en deel 2

danny Venlet

verdachte: Michiel Valet

datum confessie: 17-08-1621

herkomst: Nijon [Nyon bij Genève?]

bronverwijzing: Inv.nr. 293, p. 170

Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken

Confessieboeken: NL-SAA-29284649

 

  1        Michiel Valet van Nyon bij Genève out ontrent XXIX

  2        jaeren gevraecht als voren seyt hem niet sijdemerte te

  3        plucken te Genèven.

  4        Bekent van Abraham van (der) A in v(er)scheyde tijden ontfangen

  5        te hebben v(er)scheyde pijpen sijde die hij sijn meester hadde gestolen

  6        en(de) de selfde tot ontrent 3 £ en(de) eettel(icke) oncen v(er)cocht te hebben

  7        een £ 1½ once aen Laurens wonen(de) in de Witten Hondt in de Passeerdersstraet

  8        tot 33 schellingen een £ 1½ oncen aen Salomon wonen(de) op de

  9        Heerengraft in de V(er)gulde Sijdemolen tot 32 ofte 33 schellingen en(de)

10        een £ 5½ oncen aen secker mennonist wonen(de) op de Prinsengraft

11        in de Witte Leuw tot 31 schellingen 't £ van welcke (pond)en hij aen (de)

12        v(oor)s. Abraham op drie v(er)scheyde reysen gegeven heeft ontrent

13        29 schellingen.

14        Seyt dat hij van (de) v(oor)schreven dieverijen genoten soude hebben

15        de gerechte helfte.

16        Ontkent wel expressel(ijck) den v(oor)s. Abraham tot de v(oor)s.

17        dieverije geraeden te hebben, maer heeft de v(oor)s. Abraham

18        in 't eerste wel geseyt dat hij de v(oor)s. dieverijen was doende

19        om een paer cousen en(de) schoenen aen sijn lijff te becomen.

20        Actum den XVII augusti 1621 p(rese)ntibus ut (supra).

Pauwel

verdachte:

Craeij, Cornelis Jansz

overige namen:

Cornelis, Marritgen

overige namen:

Cornelis, Anna

datum confessie:

01-09-1621

herkomst:

Nieuwenveen

bronverwijzing:

Inv.nr. 293, p. 171

 

1.       Cornelis Jansz. Craeij van Nieuwenveen turffdrager

2.       out omtrent 36 jaren, gevraecht bij mijnheere den

3.       schout, seyt weduwenaer te zijn van Marritgen

4.       Cornelis, ende daerbij vier kinderen geprocreëert

5.       te hebben daervan noch drie in ’t  leven zijn.

6.       Bekent jegenwoordich met zijn huysvrouwen suster,

7.       Anna Cornelis genaemt, omtrent den tijt van

8.       twaelff jaren in onechte huysgehouden ende vier

9.       kinderen daerbij geprocreëert te hebben.

10.   Seyt dat omtrent thien weecken geleden zijn v(oor)s.

11.   bijsith van het laetste kint in de craem heeft

12.   gelegen.

13.   Actum den eersten septembris

14.   a(nn)o 1621 p(rese)ntib(us) den schout

15.   ende Sijmon van der Does schepen.

16.   [get.] onleesbaar

Chris van Dijkum

2. gevraecht ... seyt

14. seyt

Chris van Dijkum

@ Chris,

Ik had gevraecht inmiddels ook gelezen. Seyt kende ik niet. Ik moet de tekst eigenlijk nog een keer nakijken.

Pauwel

De sterke vervoeging -zei-, verleden tijd 3e persoon enkelvoud van zeggen, ipv de zwakke vervoeging zegde.

Chris van Dijkum


Vriendelijk bedankt 

Maar nu blijft de vraag is Michiel Valet geboren ca 1592 de  vader van Jan Michiels geboren ca 1613

Heijndrick Frerixsen de oom kan misschien een link geven naar zijn vader of moeder. 

Jan Michiels naar mijn mening ook een Valet 

transcriptie 

den 7 dito 1677

Compareerden als voren Michiel Jans(en) Filet van platwerker

out 28 jaar in de Laurierstr(aa)t geassist(ee)rt met

Jan Filet sijn vader en(de) Judith Adams van

A(msterdam) out 30 jaar, in de Rosestraat geassist(ee)rt

met Marritje Daniels haar moeder

[get] Michiel Iansen Valet IJuditth Adams

getuige bij doop van een ander kind van Jan Michiels wordt 

Annetjen Heindricx vermeld 

kind:

, Beertje

doopdatum:

17-02-1641

kerk:

Oude Kerk

godsdienst:

Hervormd

vader:

Michgielsz, Jan

moeder:

Jans, Meins

(getuigen:)

Heindrix Frerixsz

Annetjen Heindricx?

Marijtje Michgiels

bronverwijzing:

DTB 7, p.281

opmerkingen:

ber. va. Bierschipper

Doopregister: NL-SAA-24742209

danny Venlet
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!