stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd: Akte uit 1592 over de kinderen Andries Verberckmoes

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Over de zelfde Andries Verberckmoes als mijn vorige post kwam ik deze akte tegen.  Ik heb geprobeerd hier zelf wat van te maken maar ik kom niet verder dan enkele namen

In andere bronnen vondt ik dat Andries Verberckmoes is getrouwd met Anna Roossen en bij wie hij in iedergeval 1 kind heeft gekregen (kon uit de naam niet opmaken of het een zoon of dochter is),  Lauwerijne.

Omdat ik ook de naam Livijne Borms terug vondt in deze akte moet dit de zelfde Andries zijn uit mijn vorige post en heeft hij bij Livijne nog een buitenechtelijke dochter gehad (van voor zijn huwelijk met Anna Roossen) genaamd Margriete.  Voor de rest kon ik niet veel wijs worden uit deze akte.

De ouders van Andries zouden Andries Verberckmoes en Margriete Weijns moeten zijn

Elk klein beetje hulp wordt natuurlijk weer bijzonder op prijs gesteld.

Harold van Aalderen

Met veel moeite heb ik tot nu toe een paar regels weten te ontcijferen (waar ik moet toegeven dat de eerste 11 regels uit de bewerking komen van alle staten van goed registers van Kemzeke en Sint-Pauwels gemaakt door Jean-Pierre Vaneygen)

Zo te zien komen op regel 19 de namen van de vijf kinderen voor wat deze regel natuurlijk extra interesant maakt.

 1. Haudenesbrief van de vijf joncxste kinderen

 2. van Andries Verberckmoes die hij hadde bij Anna Roose

 3. Op den xvi september 1592 zoo zijn vergadert gheweeset ten

 4. huijse van Adriaen Verberckmoes Pieter Pauwels teghen over de ...

 5. over een zijde Anna Roose weduwe van wijlent s.m. Andries Verberckmoes

 6. gheassisteert met Andries Roose Gillis Nonneman haer broeders

 7. ende ter andere zijde pieter de ... Mattheeus Verberckmoes en

 8. Olivier van Vlierberghe als wettelijck staende voochden van vijf

 9. joncxste kinderen van voornoemde Andries Verberckmoes mits(gaders) oock Joos

 10. van Vlierberghe Jan Saman en Henderic van Zele als voochden van

 11. weezen Andries Verberckmoes ghenaempt Margriete die hij hadde

 12. by Liveijne Borms al... dat zij tsamen zijn geaccordeert mit de

 13. voornoemde

 14. goede on......................zoo van... van

 15. baten alle

 16. ….zoo hier naer volgt

 17. .......zijn kinderen

 18. te weten … … Lauwerijnken Pyrijnken en Marijkin

 19. die hij hadde bij voornoemde Anna Roose mits(gaders) ook … dat hij

 20. hadde bij Livijne Borms

 21. …..1592....van

Harold van Aalderen

Hier dan de namen:

17. Eerst zoo heeft de voorn. w(eduw)e aenghenomen te hauden de voorn. zes kin(deren)

18. te weten Driesken, Pierken, Lauwerijnken, Pierijnken en(de) Maeijken

19. die hij hadde bij voorn. Anna Roose mits ook Grietken dat hij

20. hadde bij Livijne Borms een(en) termijn van zeven jaeren innegaen(de) d’eerste

21. kerssavont naestco(m)mende 1592 en(de) expiren(de) het leste jaer van

22. zevenen als men sal schrijven kerss(avon)t 1599...

Als je onderzoek wilt doen in zulke oude archiefstukken raad ik je aan een cursus paleografie (oud-schrift) te volgen.

ChrisvD


Chris,  hartelijk bedankt ....Ik ben bezig met leren.  18e eeuwse teksten is meestal geen probleem en 17e eeuwse teksten gaan redelijk.  Maar met 16e eeuws handschrift heb ik nog erg veel moeite.  Maar ik begin zolangzamer hand de letters te herkennen maar ik schat dat ik pas 30% van het alfabet herken in de tekst dus dat is nog wat weinig om echt te kunnen lezen.  Het vele gebruik van verkortingen helpt ook nog niet echt.

Harold van AalderenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!