stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Leeshulp gevraagd Bouwen de Cock Staten van Goed 1541, Sint-Pauwels gesloten



Profiel afbeelding

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum



Dit is wat ik er van heb kunnen maken maar er zijn enkele woorden en namen die ik niet zeker weet of waar ik geen touw aan vast kan knopen.

 

 1. Noeijnet als staende voochden vande kijnderen van Bouwen

 2. Dens Piersons belast met 350 maten rogx noch de helft van ii ??

 3. roeden op van Jan Valt west Pauwels Weyn uuijtgaende uuijt den

 4. west de weesen van Jan Pauwels an desen psoelen de moeder huer.

 5. jonckxte  xv jaer ouet ijs welc kijndt te bametst xv(c) xlvi on(derteecken)t

 6. de moeder alle de hune

Harold van Aalderen - 24 dec 2014 - 13:14

Was iets mis gegaan geloof ik met de toevoeging van mijn gedeeltelijke transcriptie. Verbeteringen zijn uiteraard erg welkom

 

 1. Den kinde(ren) van Bauwen de Cock

 2. Staet van goede die over gheeft Jan Taeijbaert en(de) Thomaes

 3. Noeijnet als staende voochden vande kijnderen van Bouwen

 4. de Koc Item een half buijnder cruen gheleghen bijnen

 5. tS(int) Pauwels oost van de kijnderen van Jacob Masanne zuyt

 6. Dens Piersons belast met 350 maten rogx noch de helft van ii ??

 7. bijnen der zelver prochie voor Jan Vaels op en tsgranen strafe

 8. west van Jan Laneitrijcx noch het vierendeel van vijf hone(dert)

 9. roeden op van Jan Valt west Pauwels Weyn uuijtgaende uuijt den

 10. helen acker xi sjaers en(de) eennen halfnen lust rentten Jan Papiert

 11. noch een hofstede en(de) ine der zelver prochien ost van tsGrauestrate

 12. west de weesen van Jan Pauwels an desen psoelen de moeder huer.

 13. belenijnghe van houen en(de) de hus bchoren de moed(er) half toe en(de) desen

 14. voors(egde) moeder heeft dese zeven kijnderen ghenomen te houde tmet dat

 15. jonckxte  xv jaer ouet ijs welc kijndt te bametst xv(c) xlvi on(derteecken)t

 16. waer in jaren in houdende dat zou elcken ghenes moet een pond V(laems)

 17. de buijcken en(de) de meijskens elc een half  brughenamet dus bekomt

 18. de moeder alle de hune

Harold van Aalderen - 26 dec 2014 - 21:39

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

  1          Den kinde(ren) van Bauwen de Cock.

  2          Staet van goede die overgheeft Jan Taeijbaert en(de) Thomaes

  3          Noeijndt als staende voochden van den kynderen van Bouwen

  4          de Koc. Item een half buynd[er]t erven? gheleghen by(n)nen

  5          't S(int)e Pauwels oost van de kynderen van Jacob Masanne zuyt

  6          Dries Piersens belast met zes maten rogx noch de helft van ii ??

  7          by(n)nen der zelver prochien voor Jan Vaels ost an 't ’s-gravenstrate,

  8          west an Jan Landerijcx noch het vierendeel van vijf hond(er)t

  9          roeden ost an Jan Valc west Pauwels Weyn uuytgaende uuyt den

10          helen acker XVI stuvers[?] en(de) eennen halfven lijfrentten Jan Papiert

11          noch een hofstede by(n)nen der zelver prochiën ost van 't 's-gravenstrate

12          west de wees[en] van Jan Pauwels. an desen p[ar]seelen[?] de moeder huer

13          belenijnghe van houen en(de) de hus bchoren de moed(er) half toe en(de) desen

14          voors(egde) moeder heeft dese zeven kynderen ghenomen te houdene tmet dat

15          jonckxte  XV jaer oudt ys, welc kyndt te Bamesse XVc XLII[?] oudt

16          was IIII jaren inhoudende dat zou elcken gheven moet een pont g[...] V(laems)

17          de kne[?]chtken en(de) de meyskens elc een half  brughewandt[?] dus behoudt

18          de moeder alle de have

 

BRONVERMELDING

bron:  Rijksarchief Beveren
archief: Oud archief van Sint-Pauwels en Kemzeke; Staten van goed en wezenrekeningen
register: 374 (hernoemd naar 362 in 2005)
folio: 11
datum: 21 juni 1541
Gevonden via de index "Staten van Goed Kemzeke en Sint-Pauwels" uitgebracht op cd door VVF Land van Waas; Samengesteld door Jean-Pierre Vaneygen 

 

https://books.google.nl/books?id=IOZJAAAAcAAJ&pg=PA93&dq=landericx&hl=nl&sa=X&ei=_9uhVLPKM8f1OLz3gJgG&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=landericx&f=false

Pauwel - 27 dec 2014 - 20:16

4  de Kooc. Item een half buynd[e]r erven (landts) gheleghen bij(n)nen

5  oost an de kynderen

6 rogx=roggetienden?  ... de helft van IIc st. = 200 stuivers?

7 bij(n)nen

8  Jan Landerijcx

9  Jan Valc

10  XVI stuivers en(de) eennen halfven lijfrentten Jan Papaert

11  hofstede bij(n)nen der zelver ... ost an 't..

13  belenijnghe an houdt en(de) de husen behoren

16  een pont g(rooten)

17 brughewandt?

Bart Jans - 29 dec 2014 - 00:08

Bedankt voor de verbeteringen dat maakt de tekst een stuk helderder.  De straatnaam hou ik op Grau(w)enstrate want die straat bestaat nog steeds in Sint-Pauwels

Harold van Aalderen - 29 dec 2014 - 10:39

Bedankt voor deze aanvullingen en verbeteringen.  Deze munteenheden lijken me nu wel juist na wat googlen kwam ik tegen de de heersende muntsoort in die tijd in Vlaanderen. De pond grooten Vlaams was die weer gelijk was aan 20 schellingen of 240 stuivers. Met die kennis hebben de bedragen ook een zinvolle betekenis.

Harold van Aalderen - 29 dec 2014 - 10:42

Ik vind in Sint-Pauwels geen Grauwenstraat. Waar zou die moeten liggen?

In de tekst lees ik 's-gravenstraat/ 's-grauenstraat. (Wel in Clinge.)

Pauwel - 2 jan 2015 - 00:12

Correctie ik bedoelde de Grauwensteenstraat die de grens is van de wijk Grauwensteen.  Aangezien de Clinge niet in de parochie van Sint-Pauwels ligt lijkt het me dat hier de Grauwensteen straat wordt bedoelt. Een Gravenstraat bestaat namelijk ook niet in Sint-Pauwels.

Maar het blijft natuurlijk een interpretatie straten kunnen van naam zijn verandert in 400 jaar tijd.

zie:  https://www.google.nl/maps/@51.2008036,4.0994196,17z

Harold van Aalderen - 2 jan 2015 - 11:57

De Grouwesteenstraat had ik i.d.d. al gevonden. Maar dat staat natuurlijk niet in de tekst. Nogmaals, ik lees tsGravenstrate, ev. tsgrauenstrate.

Pauwel - 3 jan 2015 - 14:57

ik bedoelde alleen maar aan te geven dat ik dus de lezing van grauenstrate logischer is dan gravenstrate er staat inderdaad geen grauwensteenstaat maar grauenstrate komt daar wel een stuk dichter bij in de buurt dan gravenstrate.  Het is inderdaad niet juist om grau(w)enstrate te transcriberen dat is te veel interpretatie en kan niet uit de tekst worden gelezen

Harold van Aalderen - 3 jan 2015 - 18:02

Met "brughewand" wordt waarschijnlijk de Brugse variant van een dagwand bedoeld. Een dagwand is 100 vierkante roeden, en een roede is in Brugge 3,84 meter.

Bart Jans - 5 jan 2015 - 14:12

Pauwel - 5 jan 2015 - 16:07


Bedankt Bart Jans voor de toelichting,  ik had al zitten googlen naar die brughewand maar ik zat te zoeken naar een munteenheid had ook nog niets gevonden.

En bedankt Pauwel voor de URL's. 

Moet zeggen dat op die plaats in de zin een oppervlakte eenheid me niet als meest logisch voorkomt . Zo lees ik nu dat je jongens een pond grooten krijgen en de meisjes een stuk grond.  Dat zou ik niet verwachten. Maar ik zal het wel verkeerd interpreteren. Het blijft lastig zo zonder leestekens om echt te begrijpen wat ze schrijven.

Harold van Aalderen - 5 jan 2015 - 19:36








Dit onderwerp is gesloten, omdat er 8 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.