stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Vestbrieven. Regio Breda. Lees/zoekhulp gevraagd

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Registratiedatum: 16-03-1635
Bron: Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1634 - 1635
Paginanummer: 105v
Geregistreerde: Maeijken Willems van den Eijnde
Diversen: Wijlen. Gehuwd met Mr. Geerit Martens [Henricx van Dun]

N.B. 1    Executeur van hun testament is Hendrick Jacob Koremans.
N.B. 2    Hun namen komen ook voor in de vestbrief van 16-01-1647.
N.B. 3    Van Dun = alias Van Beeck.

                     Vgl.

                     Registratiedatum: 28-08-1621
                     Bron: Stadsarchief Breda
                     Vestbrieven 1621
                     Paginanummer: 98r
                     Geregistreerde: Marten Geerijt Martens van Dun
                     Diversen: Marten Geerijt Martens van Dun alias Beeck. Wonende in de Zandbergen onder Breda.

                     Registratiedatum: 31-01-1617
                     Bron: Stadsarchief Breda
                     Vestbrieven Alphen en Chaam 1616-1634
                     Paginanummer: 018r
                     Geregistreerde: Laureijs Mathijs Lambrechts
                     Diversen: Partij 1.1
                     Geregistreerde: Geerit Marten Henricx van Beeck
                     Diversen: Partij 2.1
                     Diversen: Partij 1.1 woonende tot Alphen, is de som debet aen 2.1, woonende tot Ghinneken. Goed door 1.1 omtrent 2 jaar geleden gekocht van Jan Adriaen Henricx. IN MARGE: Aantekening op 1624/02/27 dat geld is terugbetaald door Mathijs Lambrechts aan Adriaen van Rijen als procuratie hebbende van Margriete Jans, wed wijlen Jan Henricks van Goorel als transpoort hebbende van partij 2.1 ( d.d. 1618/08/24 ) volgende de procuratie daer aff voor schepenen van Oosterhout gepasseert 1623/04/23.

 

Vgl.

Registratiedatum: 16-03-1635
Bron: Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1634 - 1635
Paginanummer: 104v, 105v
Geregistreerde: Hendrick Jacop Koremans
Diversen: Te Ginneken. Qualitate qua.

Pauwel

Een antwoord lijkt alleen maar meer vragen op te roepen.In deze acte wordt dus Hendrick Jacob Koremans genoemd, maar in de akte van 1647 is deze verdwenen...

Vraag is ook wat was de relatie van de Koremansen met deze mensen, maar kan geen aanknooppunten vinden tot nu toe, noch in de schepenbank archieven, internet, of stadsarchief. waren het misschien de schoonouders van Hendrick? of kinderloos oom en tante? Er is een Geerit  Mertens Hendricx Aerts van de Eijnde als oud burgemeester van teteringen ....Is het familie misschien van de Adriaenssens?? Waarom hebben zoveel mensen een alias als naam? Er is ene Hendrick Cornelis Adriaenssen alias Roel van Os.. Zoeken is zo wel heel moeilijk, want niet allen worden maar stukken van de naam gebruikt, maar ook aliassen en allerhande schrijfwijzen ......wie is/waswie :)  

Rien van den Broek

Een antwoord lijkt alleen maar meer vragen op te roepen.In deze acte wordt dus Hendrick Jacob Koremans genoemd, maar in de akte van 1647 is deze verdwenen...

Mogelijk is hij in 1647 reeds overleden, en treden zijn kinderen in deze vestbrief op in zijn plaats.

 

Er is een Geerit  Mertens Hendricx Aerts van de Eijnde als oud-burgemeester van Teteringen ...

 Geerit Martens Henricx Aerts van Beeck

 

Vraag is ook wat was de relatie van de Koremansen met deze mensen

In de vestbrief van 1647 worden de Corremansen erfgenamen genoemd van wijlen Geerit Marten Henricx van Dun en van Maeijken Willems van den Eijnde sijne eerste huysvrouwe. Dus ver weg zal het wel familie zijn. https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/2/59511/2

Pauwel

Inderdaad pauwel sorry voor die slordigheid. Ben er teveel mee bezig en gooi blijkbaar alles door elkaar. Desalniettemin denk ik toch dat het om de zelfde persoon zou kunnen gaan. Waarom wordt er specifiek " Mr" vermeld? Ben dus verde rgaan snuffelen door het archief en kom dus vaker de naam G(h)eerit Marten(s) of Marten Godert tegen ook met de vermelding van " Mr" . Maar ja de Gheerijt Martens Henricx is gehuwd met iemand anders helaas( net gevonden)

 

Geerit Mertens Henrick van Beeck
Diversen gehuwd met Elisabeth Anthonis Jaspers van Wasbeeck

 

Maar de onderstaand elink is voor G(h)eerit Martens/Mertens misschien dezelfde als van dun alias Beeck

https://stadsarchief.breda.nl/collecties/genealogie/trefwoord/akte_datum_custom_combined_filter/%5B%2A%20TO%2016999999%5D/q/persoon_achternaam_t_0/m%2Artens/q/persoon_voornaam_t_0/G%2A?sort=datum_i&direction=asc

Er zijn wat vestbrieven die dat zouden kunnen uitwijzen, maar ja dat zijn er wel een aantal helaas.

Rien van den Broek

Pauwel

Geerit Mertens Henrick van Beeck gehuwd met Elisabeth Anthonis Jaspers van Wasbeeck

Zijn tweede vrouw? En was zijn eerste vrouw dan Maeijken Willems van den Eijnde?

Pauwel

Ben alles op een rijtje aan het zetten en het kan wel een tijdje duren aleer ik wederom reageer, omdat het momenteel erg druk wordt/is met het werk. Maar blijf ermee bezig. Ik geef nog niet op

Rien van den Broek

Dag Rien en Ron,

Het archief van de schepenbank van Ginneken en Bavel is nog niet gedigitaliseerd. 

De vestbrieven van Ginneken en Bavel staan op microfiche, te raadplegen in de leeszaal. 

Een gang naar het Stadsarchief Breda is dus onvermijdelijk. 

Er lijkt mij nog veel werk te doen.

Groet, Pauwel

Pauwel

Tja, dat zal dan nog wel even duren eer ik daar een bezoek aan zal brengen, want dat is helaas niet naast de deur :) . Toch bedankt voor deze informatie!! :)

Rien van den Broek


Klik op de afbeelding om deze te vergroten. (Opent in een nieuw venster.)

Archief: ARC0271 Schepenbank Ginneken en Bavel 1626 - 1811
Toegang: TOEG0271 Schepenbank van Ginneken en Bavel, 1626 - 1811 2015-01-06T12:11:00Z
Ordeningsschema: 2 Extra-judicieele zaken
Archiefcategorieen: AOVZ 1 Archievenoverzicht
3 Recht
3.1 Justitie
Beschrijving Uitgedane staten en inventarissen.
Inventarisnummer 17-22
Periode 1626-1791
Vorm 6 omslagen
Deelbeschrijvingen
17 1626 - 1630, 1638, 1642, 1645 - 1646, 1649 - 1650, 1656, 1658, 1660 - 1665;, 1626-1665, 1 omslag
http://archieven.stadsarchief.breda.nl/detail.php?nav_id=1-2&id=2478236&name=Detail%20Verzamelbeschrijving

17-26/1 (1642)

Bouwen Henrick Coremans
Maeijken Henrick Coremans
Adriaen Gillis Adriaenss. †
vijf weeskinderen

Pauwel

De naergelaeten weduwe Maeijcken Henric Coremans dr. van Adriaen Gillis Adriaenss.
Michiel Wouters als voogt ende Bouwen Henric Coremans als toesiender van de vijf onmondige weeskinderen.

komen we in dit gezin nog 1 kind tekort

Adriaen trouwde op 12-07-1626 in Ginneken-Bavel, rk, get: Boudewinus Henrici Jacoby en Gerardus van Berckel met Maeijcken (Maria) Heijnderikck Jacob Coremans, nadat zij op 23-06-1626 in Ginneken-Bavel, rk, get: Boudewinus Henrici Jacoby en Petrus Cornely Meeus in ondertrouw zijn gegaan. Maeijcken is een dochter van Heijnderikck Jacob Coremans en .... Maeijcken is overleden. Maeijcken trouwde later op 04-03-1642 in Ginneken-Bavel, rk, get: Mr. Thomas Gervaerts en Catharina Adriany met Petrus Joppen.

Kinderen van Adriaen en Maeijcken:

1 Adriana Dilissen. Zij is gedoopt op 01-10-1629 in ginneken, get: Heijnderick Coremans en Anthonia, huisvrouw van Janssen. Adriana is overleden.

2 Egidius Dilissen. Hij is gedoopt op 30-01-1632 in ginneken, get: Nicolaus Henrici en Anna Joannis. Egidius is overleden.

3 Antonia Dilissen. Zij is gedoopt op 24-02-1634 in Ginneken rk, get: Andreas Adrianij en Anna Joannis. Antonia is overleden.

4 Joannes Dilissen. Hij is gedoopt op 18-01-1636 in ginneken, get: Joannes Cornelij Adriani en Helena Cornelij. Joannes is overleden. 

groeten Ron.

Ron

gevonden:

1 Elisabeth Adriany. Zij is gedoopt op 23-07-1627 in Bavel rk, get: Thomas Martini en Barbara Rombouts. Elisabeth is overleden. 

Ron

 
Dielen Elisabeth Ginneken en Bavel 23-07-1627 doopakteX
Registratiedatum 23-07-1627
Bron Stadsarchief Breda 
Dopen rk Bavel 1614-1632
Paginanummer 20r
Kind Elisabeth Dielen
Geslacht v
   
Vader Adrianus Dielen
   
Moeder Maria Henrici
   
Peter Thomas Martini
   
Meter Barbara Rombouts
   
Diversen vader uit Ginneken
 

Ben helaas de afgelopen niet verder gekomen, wel veel informatie gevonden, maar tot nu toe niet te combineren. we gaan door

Rien van den Broek

We gaan toch niet alles nog een keer opnieuw doen? Dit was toch al lang gegeven?

otr./tr. 23-06/12-07-1626 R.K. Ginneken
getuigen otr. Bouduinus Henrici Jacobi, Petrus Cornelii Meeus, tr. Bouduinus Henrici Jacobi, Gerardus van Berckel
Adrianus Aegidii Adriani (doop 1 Adrianus Dielen, doop 2 Adriaen Dilissen, doop 3 en 4 Adrianus Aegidii)
Maria Henrici Jacobi     (doop 1, 3 en 5  Maria Henrici, doop 2 Maeijcken Heijndrick Coreman, doop 4 Maria Henrici Coremans)

1. Elisabeth                       23-07-1627, Thomas Martini, Barbara Rombouts (doop Bavel)
2. Adriana                          01-10-1629, Heijndrick Coremans, Anthonia huisvrouw van Janssen
3. Aegidius                         30-01-1632, Nicolaus Henrici, Anna Joannis
4. Antonia                          24-02-1634, Andreas Adriani, Anna Joannis
5. Joannes                          18-01-1636, Joannes Cornelii Adriani, Helena Cornelii

otr./tr. 08-02/04-03-1642 R.K. Ginneken
getuigen otr. Joannes Cornelii, Joannes Joppen, tr. Mr. Thomas Geevaerts, Catharina Adriani
Petrus Joppen                  (doop 1 Petrus Job, doop 2 Petrus Jobi)
Maria Henrici                   (doop 1 Maria Henrici Coremans)

1. Joannes                          12-07-1641, Henricus Joannis, Anna Joannis (onwettig)
2. Joanna                            13-04-1643, Joanna Cornelii Joannis

Pauwel


Inderdaad was allemaal al bekend...Ben nu driftig op zoek naar ene Pauwel(s) Coremans.....afleiding van Paulus? of Boudewinus??

Rien van den BroekPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!