stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Oude trouwakte uit 1651. Leeshulp gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Beste leden,

Op http://geneaknowhow.net/vpnd/statuspagina-nh.html ben ik een trouwakte tegengekomen uit 1651. Ik kan het zelf niet lezen, maar kan wel de naam Claes Jansz. Besteman ontcijferen uit de 4e zin. 

Kan iemand de tekst vertalen? Het gaat om pagina 7. In de eerste zin staat ,volgens mij, 19 november 1651, klopt dit?

http://geneaknowhow.net/vpnd/bronnen/nh/bergen/bergen_6a_trciv_165101-165204.pdf 

(pagina 7) 

Vriendelijke groet,

Dirk Besteman

Dirk Cornelis Besteman

Op huijden den 14 november anno 1651 compareerde

voor ons Cornelis Adriaen Goolen schout tot Bergen in

Kennemerlant Adriaen Dirxzn en Addriaen Pieetersz scheepenen aldaer

Claes Jansz Besteman jonggesel tot Bergen tegenwoordige

bruijdegom ter eenre ende Sijtgen Claesdr meede jonge

dochter van Bergen yegenwoordige bruijt ter ander sijde

ende verclaeren hoe dat sij comparanten malkanderen hadden

gedaen behoorl[lijcke] reciproche beloften van trou tot welcken

eijnde haerluijden sijn gegeunt ende gegevenn haere drie wettelij[cke]

sondaechhse gebooden die welcke ter behoorij[cke] plaetse sijn

voortgegaen sonder datter eenige v[er]hinderinge voorgevallen is

versochten darhalven int selve houweli[ijck] bevesticht te mogen

werden, soo geloofden sij comparanten met malkander ter

eere Goodis ende haer beijder sielen salicheijt in den heijligen

echten staet te leven ende confereeren sulcx elck

in aller eerbaerheijt nade gebooden Goodes schuldich sijn ende

behooren te doen, malkander noch den eenen den

anderen niet te v[er]laeten om generlaije oorsaecke ander als

Goodis heijlich woort is toelaetende, op peene van daer over

gestraft te worden als eechtbreeckers behooren te geschieden

Achtervolgende D[e] E[del] moogende Heeren Staeten ordonnantie

Opt stuck vandien geëmaneert. Soo ist dat wij

Schout ende Scheepenen v[oornoe]mt d’selve persoonen

achten ende houden voor wettel[ijck] gebonden persoonen

Volgens haeren wettelij[cke] stipulatie aen haeren ende onsen

handen gedaen

r. boot

Zie voor deze en andere "Bestemannen" ook "Google" via: "Claes Besteman" Sijtgen.

G.Karssenberg

Bedankt! Helaas staan er geen andere familieleden op het stuk. De stamboom houdt op bij ±1550 en informatie voor 1550 is helaas niet aanwezig op internet.

Meneer Boot, Heeft u tips voor mij om ook zulke teksten te kunnen lezen, zodat ik in het vervolg ook eenvoudig de makkelijke woorden - die betrekking kunnen hebben tot Besteman- kan lezen/filteren?

Beide heren bedankt voor de hulp! 

Dirk Cornelis Besteman

ik zie maar een manier: cursus paleografie volgen [zie site 'wat staat daar''] en veel oefenen. 

r. boot

Beste Dirk,

 

het is dat mijn zoon toevallig een stamboom moest maken en dat ik ook aan onze voorvader uit bergen dacht. Wellicht kan mijn oom Jan Besteman (1551 RA Westzaan. 075 6179206) vanuit zijn professie (hij is Historicus/Archeoloog) u helpen met het vertalen van deze trouwakte.

Overigens heeft Jan Besteman een broer (mijn vader) Kees Besteman die stamhouder is. Omdat Kees geen zonen heeft is het stamhouderschap naar de zoon van Jan gegaan. De volledige stamboom van onze familie is in bezit van Jan en Niels die bij mijn weten de laatste stamhouder is, tenzij Niels ook al kinderen heeft wat goed mogelijk is. 

met vriendelijke groet,

Marit (Margje) Besteman, vernoemd naar Marritgen de echtgenote van onze stamvader schout van Bergen

Uitgeschreven lid

Beste Marit, Dirk Cornelis,

Het was mij niet bekend dat nog iemand de stamboom heeft, wat ik heb is afkomstig van Dirk Cornelis zijn grootvader, Jacques Besteman en heb ik op floppy staan maar kan hem niet vinden, wel in mijn oude computer en op papier.

Mijn gegevens: Claes Jansz. Besteman ??-??-1625 gehuwd 14-11-1651 met Sijtgen Claes Holland.

Op allefriezen.nl vond ik Cornelis Clasen Besteman 1698 Vrouwenparochie (Het Bildt) eigenaar voor 1/2  samen met de vrouw van Willem Jan Roos. Locatie: Vrouwenparochie stemnr. 21 ligging op het Nieuwe Bildt kavel nr. 6 grootte: 32 morgen, 300 roeden.

Van wie hij afstamt heb ik nog niet uitgezocht, meer bezig met de tak van mijn grotmoeder omdat ik niemand vond die met de stamboom bezig was.

Via wiewaswie heb ik ook Bestemannen gevonden in Hoorn 17e eeuw.

Met vriendelijke groet,

Joep Besteman

J. Chr. Besteman

Beste Dirk Cornelis,

Nav je concrete vraag om te helpen bij het vertalen van de trouwakte heb ik mijn oom Jan Besteman gebeld. Hij wil liever niet op het forum maar heeft een schat aan informatie, veel meer dan hier op het forum te vinden is en ik je kan na vertellen via deze discussie, hij is immers historicus.

Hij wil je helpen met vertalen. Daarvoor zou je de gescande akte even moeten mailen naar j.c.besteman@hotmail.com. Je hebt nu zijn contact info en hij zal ook naar aanleiding daarvan een telefoongesprek op prijs stellen zodat hij kennis kan delen. 

Ik hoop je hiermee weer wat verder geholpen te hebben.

Met hartelijke groet,

Marit Besteman

Uitgeschreven lid


Beste Marit,

Wat een leuke reactie! Het vertalen van de trouwakte is niet meer nodig, maar meer informatie winnen over onze familiegeschiedenis wil ik wel heel graag. Ik zal contact opnemen met uw oom Jan. 

Heel erg bedankt voor alle informatie! 

Met vriendelijke groet,

Dirk Besteman

Dirk Cornelis BestemanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!