stamboomforum

Forum logoFora » Leeshulp/transcriptie gevraagd » Pietersz, Simon - Heinrics, Bennigje huwelijk Amsterdam 28-06-1595. Leeshulp gevraagd

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

*) Ik heb digitalisering aangevraagd van #36 Register, bevattende genealogieën van families, die voor het grootste deel verwant waren aan de familie Backer, samengesteld door Willem Backer. 17e eeuw. Fam. Fuyck in dit boek op fol. 50.


Digitalisering is afgerond.
Zie <hier>.

Willem Hakhttp://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=si*&i2=2&p2=d&y2=1595&x=20&z=a#OTR00004000118
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-C2KV
inschrijvingsdatum: 28-06-1595
naam bruidegom: Simon Pietersz.
naam bruid: Bennigje Heinrics
bronverwijzing: DTB 407, p.224
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26385612

Nog wat aanvullingen op de transcriptie van Peter S.  

01          Den XXVIIIen [28en] junii 1595.
02          Compareerde voor Herman Gijsberts. van de Pol, co[m]missaris etc.
03          Symon Pietersz. van Purmerende oudt omt[rent] XXVII [27] jaren woonen[de]
04          op den Nieuwendijk, geassisteert met Jacob Pietersz. sijn broeder,
05          hem opleggende sijne geboden tot Purmerende mede te laten doen
06          ende daervan betooch in te brenghen, ter eenre, ende Bennichgen
07          Heinricsdr. oudt XXI[?] jaren woonende [doorhaling] als voren geassisteert
08          met Philips Corneliss. ende Hillebrant den Otter hare vooghden ter
09          andere zijden, ende gaven aen datse aen malcanderen verlovet ende
10          met trouwe verbonden waren versoekende hare drie sondaeghsche uytroepingen
11          omme nae deselve de voors. trouwe te solemniseren ende in alles
12          te voltrecken soo verre daer anders geene wettige verhinderinge
13          voor en valle, ende naerdien sij bij de waerheyt v[er]claerden
14          datse mit haren vrijen wille, sonder bedwanck oft geveynstheyt
15          verschenen oeck vrije p[er]soonen waren ende malcanderen in bloede
16          niet bestonden sijn hun hare geboden verwillight.
17          [get.] Sijmon Pieterss. Bennick Heyndrickx

[in de marge:]
[doorhaling] Dit betooch
is innegebracht mit
het moeders consent,
dit geteekent bij Raes[?]
Claes. secret[aris]1 en[de] 't geent2
bij Gerhardus Laranius3
dienaer des godl[ijcken] woorts
tot Purmerendt.

Begin zeventiende eeuw was Riewert Claesz. Allen secretaris van Purmerend. "Tot Secretaris was gekoren Riewert Claesz Allen / Secretaris der stede Purmerent". Is hij hier bedoeld? Ik lees hier geen Riewert, maar hooguit Raes.

't geent verwijst naar Dit betooch.

3 Voor de naam vgl. Google en http://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=12725.
In de uitgang -ius lijkt een pootje teveel te staan.

Vgl. ook een akte uit 1593. 
https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/2/56952/0

Met dank aan Peter S en Kasper Ludeman.

Pauwel
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!