stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Pietersz, Simon - Heinrics, Bennigje huwelijk Amsterdam 28-06-1595. Leeshulp gevraagd

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

@Anne, toch moet ik zeggen dat dit slecht leesbaar is voor me in de akte van 1595, en dat er wel voogden van de bruid waren en er over consent voor de bruidegom niet gesproken lijkt te worden, dus misschien heb je wel gelijk en heb ik het verkeerd gelezen. Ik weet niet eens of voogden werden aangesteld als de vader was overleden terwijl de moeder nog leefde - misschien, als er sprake was van enig bezit? Al met al een lastige zaak lijkt me. Onzeker

Peter S

In de "Transportakten" van Amsterdam komt Hillebrant den Otter heel wat keren voor.

G.Karssenberg

Blijkbaar huwden Hillebrand den Otter en Erm Stuyver op 6.9.1592 in Haarlem.
​Erm was een dochter van Gerrit Hendricksz Stuyver en Magdalena Gerritsdr van Ravensberg.

G.Karssenberg

Karssenberg, Willem,

Dank voor de aanvullingen, lijken me zeer aannemelijk

Barbara Gruwels grootmoeder wordt dan vernoemd in 1605.

Lastage hier woonde Bennigje bij haar 2e huwelijk.

 

kijken of er nog meer te vinden is.

 

vr.gr. Anne

vries

Willem,

Je hebt helemaal gelijk, snap niet hoe ik bij 1605 kom 

 

vr.gr. Anne

vries

Willem, bedankt

 

jou link, er is zelfs een gedeeltelijke genealogie Den Otter

https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/192.nl.html#idc_xj70c

vr. gr. Anne

vries

@Willem, geweldig interessant en ik heb weer veel geleerd. Op een puntje lijkt de zaak nog wat scheef te zitten, of althans wat onduidelijk te zijn: in de marge van de ondertrouwakte van Bennigje in 1595 [link] lijkt te staan "her? moeders consent Dit geteeken bij Jan? Claess ...ers? (...)", terwijl jij hebt gevonden dat Barbara Gruwels in 1593 is begraven. Lees jij ook "her" of staat er wat anders? Het kan dus een leesfout van mij zijn, of een schrijffout gemaakt indertijd?
 

Peter S

Er staat ‘mit het moeders consent’. De moeder is Symons moeder. Het wordt samen met het betoog over de drie geboden in Pumerend, die hem door de Amsterdamse autoriteiten waren opgelegd, ingebracht. 

ChrisvD

Wederom veel dank voor de correcties en de uitleg, Chris.

Peter S

iedereen heel erg bedankt,

ik zal e.e.a. nog eens rustig bekijken en uitwerken, nogmaals dank.

(misschien toch maar eens gaan kijken of er een cursus is om oud schrift te leren lezen, levert wel veel op blijkt)

vr.gr. Anne

vrieshttp://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=si*&i2=2&p2=d&y2=1595&x=20&z=a#OTR00004000118
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-C2KV
inschrijvingsdatum: 28-06-1595
naam bruidegom: Simon Pietersz.
naam bruid: Bennigje Heinrics
bronverwijzing: DTB 407, p.224
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26385612

Nog wat aanvullingen op de transcriptie van Peter S.  

01          Den XXVIIIen [28en] junii 1595.
02          Compareerde voor Herman Gijsberts. van de Pol, co[m]missaris etc.
03          Symon Pietersz. van Purmerende oudt omt[rent] XXVII [27] jaren woonen[de]
04          op den Nieuwendijk, geassisteert met Jacob Pietersz. sijn broeder,
05          hem opleggende sijne geboden tot Purmerende mede te laten doen
06          ende daervan betooch in te brenghen, ter eenre, ende Bennichgen
07          Heinricsdr. oudt XXI[?] jaren woonende [doorhaling] als voren geassisteert
08          met Philips Corneliss. ende Hillebrant den Otter hare vooghden ter
09          andere zijden, ende gaven aen datse aen malcanderen verlovet ende
10          met trouwe verbonden waren versoekende hare drie sondaeghsche uytroepingen
11          omme nae deselve de voors. trouwe te solemniseren ende in alles
12          te voltrecken soo verre daer anders geene wettige verhinderinge
13          voor en valle, ende naerdien sij bij de waerheyt v[er]claerden
14          datse mit haren vrijen wille, sonder bedwanck oft geveynstheyt
15          verschenen oeck vrije p[er]soonen waren ende malcanderen in bloede
16          niet bestonden sijn hun hare geboden verwillight.
17          [get.] Sijmon Pieterss. Bennick Heyndrickx

[in de marge:]
[doorhaling] Dit betooch
is innegebracht mit
het moeders consent,
dit geteekent bij Raes[?]
Claes. secret[aris]1 en[de] 't geent2
bij Gerhardus Laranius3
dienaer des godl[ijcken] woorts
tot Purmerendt.

Begin zeventiende eeuw was Riewert Claesz. Allen secretaris van Purmerend. "Tot Secretaris was gekoren Riewert Claesz Allen / Secretaris der stede Purmerent". Is hij hier bedoeld? Ik lees hier geen Riewert, maar hooguit Raes.

't geent verwijst naar Dit betooch.

3 Voor de naam vgl. Google en http://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=12725.
In de uitgang -ius lijkt een pootje teveel te staan.

Vgl. ook een akte uit 1593. 
https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/2/56952/0

Met dank aan Peter S en Kasper Ludeman.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!