stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Wie wil er helpen een akte na te kijken op ontbrekende woorden? Leeshulp gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

  1           Compareerde voor
  2           de onderteekende
  3           schepenen Adriaen
  4           Willemen laest in
  5           huwelijck geweest
  6           met Marijke Jans
  7           Gommertsen den-
  8           welcken bekent
  9           van Anthonij Jans
10          Gommers sijnen
11          swager te wesen
12          voldaen de eerste
13          en[de] tweede paeye som penn[ingen]
14          bij uytcoop gecontracteert
15          als hiernevens is
16          gecontracteert is
17          geweest waervan
18          nu met de tweede paeye
19          is genietende ende
20          heeft genoten een
21          so[m]me van 100 g[u]l[den]s
22          soo v[er]soeckt  Ad[riae]n
23          Willemen volcomen
24          cassatie ende roeyeringe en[de] numermeer pretentie te maeken. Actum Rukv[een]
24          desen 13en [decem]bre 1711.
25          [get.] Jan Corn. Jongenelen schepen
26          [get.] Huijbrecht Jansen Gielen schepen
27          Mij als sub[stituut]-s[ecreta]ris
28          [get.] A.I. de Merré

Pauwel

3           schepenen Adriaen Jans
4           Willemen laest in

ik las: 

regel 3   schepenen Adriaen (Jans hoort bij het rechtse gedeelte) 
regel 4    willemen haest in 

het zal toch wel laest zijn Pauwel.

Ron

Schepenbank dd 01-11-1703, Rucphen 44, akte 50, fol. 39v, fol. 40r+v en fol. 41r,

Het archief noteert  Scan 42 en 43 van 70.

http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%22rucphen%200044%20algemeen%20protocol%22%7D

de 2e 

Marge fol. 39v onder:

1   Compareerde Jan Cornelis[sen] Franken woonende in 't Outlant onder den Oudenbos getrout met
2   Lijsebet  . . . . . . .  gewesene wedue van Adriaan Jans[sen] Wijnen, die een eenigen soon en kint geweest
3   is van wijlen Cornelia Jans. Gommers. Ende bekende dat hem ten genoegen onderrigt is, dat
4   Antonij Janssen Gommers, aan sijns comparants voorzaat s'moeder Cornelia Jans[sen] Gommers bij haar
5   leven nog betaelt heeft eenhondert gulden. En op heden dato deser aan hem comparant gelijke
6   hondert gulden t’samen tweehond[er]t gulden tot voldoeninge van ’tgene bij ’t eerste lit van desen?
7   uytkoop aan hem? Corn[elis] Wijnen nomine uxoris belooft is bekennende ook van [de] v[er]schene interesten
8   vandien betaelt te wesen en naervolgens hem Antonij Jans[sen] Gommers dezenaangaende al ende
9   geheel te quiteren sonder eenige reserve. Actum desen 15 january 1722.

 

de 3e

Marge fol. 40r links:

10   te wesen? voldaen 
11   de gecontracteerden 
12   50 guldens hiernevens in
13   het witte uijtgegedruckt? 
14   soo v[er]soeckt den 
15   comparant als 
16   voor volcomen 
17   cassatie ende roeyeringe 
18   desen 21 october 1711
-------------------------------------
-------------------------------------

Ron

1             Compareerde Jan Cornelis[sen] Franken woonende in 't Outlant onder den Oudenbos getrout met
2             Lijsebet  . . . . . . .  gewesene wedue van Adriaan Jans[sen] Wijnen, die een eenigen soon en kint geweest
3             is van wijlen Cornelia Jans. Gommers. Ende bekende dat hem ten genoegen onderrigt is, dat
4             Antonij Janssen Gommers, aan sijns comparants voorzaat s'moeder Cornelia Jans[sen] Gommers bij haar
5             leven nog betaelt heeft eenhondert gulden. En op heden dato deser aan hem comparant gelijke
6             hondert gulden t’samen tweehond[er]t gulden tot voldoeninge van ’tgene bij ’t eerste lit van desen?
7             uytkoop aan hem? Corn[elis] Wijnen nomine uxoris belooft is bekennende ook van [de] v[er]schene interesten
8             vandien betaelt te wesen en naervolgens hem Antonij Jans[sen] Gommers dezenaangaende al ende
9             geheel te quiteren sonder eenige reserve. Actum desen 15 january 1722.

Pauwel

Mijn dank is groot Pauwel.

Deze akte wou ik zo compleet hebben omdat ie in het boek komt.

 

Ron.

Ron


  1   Compareerde voor
  2   schepenen hieronder
  3   genoemt Gabriel
  4   Seardes Cools out-borgem[eeste]r
  5   van Ruckveen in huwelijck
  6   met Pieternella Jansse Gommers
  7   denwelcken bekent 
  8   van sijnen swager
  9   Anthonij Jansse Gommers
10   te wesen voldaen 
11   de gecontracteerde
12   50 g[u]l[den]s hiernevens in
13   het witte uytgedruckt
14   soo v[er]soeckt den 
15   comparant als 
16   voor volcomen 
17   cassatie en[de] roeyeringe 
18   desen 21 [decem]bre 1711

Pauwel

" het witte " is in de jaren wel verkleurd.

Ron


mijn transcriptie van Pauwel - 15 jul 2017 om 01:40 bijgesteld

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!