stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Notari?le akte. Leeshulp gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

O Peter heel hartelijk dank, denk dat ik er wel uit kom.

Dank is groot

Mvg, fijne zondag

Elisabeth

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Macare%20109%22%7D

Scan 204 van 229

Wat aanvullingen op de transcriptie van Peter.

  1           Den eersten not[ary]s publyck hierop v[er]socht sal
  2           hem mit en[de] beneffens twee getugen van-
  3           wegen mij Abraham Macré gelieven te vinden ter woonplaetse off aen [den]
  4           p[er]soon van den E[dele] Mathias van Overbeeck, en[de] de-
  5           selve rechtelicke insinueren dat (doorhalingen) ick
  6           alsnoch ten ov[er]vloede zij ov[er]gecomen, omme te
  7           presteren ende te doceren mijn seggen, dat (doorhalingen)
  8           de luyden, hem ^en[de]^ mijn bekent, ten tijde hij Ov[er]beeck
  9           hem meester maecte van de schulden van deselve debiteurs >en[de] mijn daervan frustreerde<
10          de respective sommen deuchdelick schuldich waren,
11          mit aanbiedinge dat ick op morgen off ov[er]morgen
12          de comparitie dienaengaen[de] sal waernemen
13          mits dat hij tot dien eynde deselve debiteurs
14          sal insinueren (doorhalingen) en[de] plaets presigeren
15          en[de] mij sulx tijdelick aenseggen, omme aldaer
16          mede te compareren, en[de] bij refuys, weygeringe
17          off v[er]treck van ’tselve alsoo naer te comen en[de]
18          hem naer desen te reguleren, dat ick protestere
19          van costen, schaden en[de] interessen alrede gehadt ende geleden
20          ende alsnoch te hebben en[de] te lijden, mit v[er]claringe
21          dat ick in’t verder, mijn saecke, bij de Heeren
22          Arbiters sal v[er]volgen soo ick te rade sal vinden
23          en[de] sal d’v[oor]s. not[ary]s (doorhaling) hiervan en[de] van sijn wedervaren
24          maecken en[de] expediëren behoorl[icke] acte omme mij
25          te dienen en[de] strecken als naer behooren. Actum den
26          XIen decemb[ris] anno 1634.
27          [get.] Abraham Macaré

Pauwel


https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/persons?ss=%7B%22q%22:%22abraham%20Macare%20123%22%7D

Scan 224 van 229

d.d. 23-12-1634

in de kantlijn: ten v[er]soucke van s[ieu]r Abraham Macree

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!