stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Not. akte Delft uit 1610. Leeshulp gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Hallo allemaal,

Ik heb een akte gevonden waarin een voorouder van mij vermeld staat, maar ik kom er niet helemaal uit. Het betreft de akte Invnr 1762, folio 149 van 24-04-1610. Link: http://www.digitalearenadelft.nl/detail.aspx?id=1762_149&st=1

Mijn voorouder is Dominicus/Doom Jansz. Ik kan eruit opmaken dat Adriana Domans moeije is van Domen Jansz en Maertge Jansdr, maar daar houdt het zo'n beetje mee op. Kan iemand mij vertellen welke andere familierelaties op te maken zijn uit deze akte?

Hartelijk bedankt!

Niels WitkampCtrl + klik op de afbeeldingen om deze te vergroten. (Opent in een nieuw venster.)

Notaris Adriaen Rijshouck, Inventarisnummer 1762, Folio 149           
Soort akte          attestatie
Datum akte       24-04-1610

Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Jan Jansz Bom   Delft deposant 149
Dirck Jacobsz van der Stolck   Delft deposant 149
Pouwels Dominicus vleeshouwer Den Haag requirant 149
Arentgen Arentsdr van Delft       149
Jan van Trijer klokgieter     149
Cornelis Dominicus       149
Domen alias Dominicus Jansz       149
Maritgen Jansdr       149
Adriana Domansdr       149
Quirijn Jansz van der Hooch pontgaarder Delft getuige 149v

http://www.digitalearenadelft.nl/detail.aspx?id=1762_149&st=1

Pauwel

Cornelis Dominicus is/was een broer van Pouwel Dominicus

Annemarie57

De moeder van Jan Jansz Bom was Adriaentge Dirck Domansz

Annemarie57

Maritge Jansdr was gehuwd met de vader van Dirck Jacobsz Stolck zij was zijn stiefmoeder als ik het goed lees.

Annemarie57

In de akte staat het volgende:

"Compareerde voor mij Adriaen Rijshouck notaris

publijcq ende den ondergeschreven getuijgen, Jan

Jansz Bom notaris aende Oude Delfte oudt ontrent

LX (60) jaren ende Dirck Jacobsz van der Stolck

inde Hipolitus buijrt oudt ontrent LVIII (58) jaren, Ende

verclaerde(n)  bij henne manne waerheijt conscientie

ende sijele salicheijt in plaetse van eede, Ten

versoucke van Pouwels Dominicus vleijshouwer

in den Hage cum sociis erffgenamen ab intestato

van zaliger Arentgen Arentsdr van Delft

huisvrouwe was van Mr. Jan van Trijer, Clock

gieter, warachtig ende hen saemelicken te wesen

als dat de voorscreven Pauwels Dominicus

ende de kinderen van Cornelis Dominicus zijnen

broeder, suster ende broeders kinderen

ende kintskinderen sijn van der voorscreven Arentgen

Arentsdr. Te weten dat des voorscreven

Pauwels ende Cornelis Dominicus

vader genaemt geweest sijnde Dominicus (ofte Domen)

Jansz  is geweest de volle broeder

van des voorscreven Arentgen Arentsdr moeder

die genaemt was Maertgen Jansdr.,

verclaerende de voorscreven deposanten voor redenen

den wetenschappe, eerst de voorscreven

Jan Jansz Bom dat zijn moeder genaemt

Adriana Dirck Domansdr, geweest

is de volle moeije van de voorscreven Domen

Jansz en Maertgen Jansdr, Ende

de voorscreven Dirk Jacobsz, dat de

de voorscreven Maritgen Jansdr geweest is

zijn deposants vaders wijle huijsvrouwe ende oversulx

zijns deposants stijeffmoeder ...."

 

Het komt er dus op neer, dat Pouwel en Cornelis neven zijn van Arentgen Arents van Delft en zodoende  haar erfgenamen. Hun vader Dominicus Jans was de broer van Maritgen Jans de moeder van Arentgen Arents van Delft. Dit wordt bevestigd door de beide deposanten.

Tineke Tjoelker

Ik kom ze tegen in mijn bestand van 16e-eeuwse Hagenaars.

Pouwels Domen was vleeshouwer aan de zuidzijde van de Spuistraat. Hij is daar in ieder geval vermeld van 1587-1605

Cornelis Domen was vleeshouwer aan de oostzijde van het Zuideinde (thans Wagenstraat), waar hij ook een weiland bezat (aan de westzijde). Bij mijn weten is hij daar vermeld vanaf 1579. In 1605 is daar zijn (naamloze) weduwe vermeld.
Zijn zoon Domen Cornelisz, vleeshouwer, daar vermeld vanaf 1605, noemde zich Van Bladen.

Domen/Dominicus/Doe Jansz is volgens mij in Den Haag nooit in archiefbronnen vermeld. Dat kan kloppen, want zijn beide zoons woonden in 1576 nog in Delft.

Jan Clavaux

Hartelijk bedankt voor de hulp! Ik had het zonder jullie (Tineke in het bijzonder) niet gered!

Niels Witkamp


 Nog wat aanvullingen.

  1. Compareerde[n] ...
  4. … Hipolitusbuyert^beyde alhyer binnen Delff^
  5. ... ^heure^ ...
12. … den v[oo]rs[chreven] Pouwels …
21. … Maritgen
23. van wetenschappe ...
25. … Domansdochter
27. … Maritgen
28. … Dirck
30. … ^twede^ huysf[rou]e

32. Alle ’twelcke v[oor]s[chreven] staet etc. Aldus
33. gedaen en[de] gepasseert ten comptoire
34. mijns notaris staende an ’t marcktvelt
35. binnen der v[oor]s[chreven] stede Delff ter presentie
36. van Quirijn Jansz. van der Hooch
37. pontgaerder an de coorenmarckt alhyer en[de]
38. Jan van Roon mijnen clercq als getuygen
39. van gelove met mij notario hyertoe
40. v[er]socht opten XXIIIIen april a[nn]o XVIc
41. en[de] thyen.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!