stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Ondertrouwregister uit 1627, Ik kan het woord niet 'met zijn...'., leeshulp gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

 

Hallo -

 

Dit komt uit het Ondertrouwregister voor Amsterdam, 22-05-1627, een huwelijk tussen Jan Ponsen en Annetje Marcus de Ruell.

Ik kan het woord niet 'met zijn...'.

Kan iemand helpen? Dank je.

 

Rik

Rich Hayden

Behoutvader = behuwdvader = aanbehuwde vader = (aanstaande) schoonvader (overigens tamelijk ongebruikelijk in Amsterdam als assistent van de andere partij). Soms kan met een behuwdvader ook de stiefvader bedoeld zijn.

Jan Clavaux

Dat was heel snel!

Dank je

 

Rik

=====

Opgelost

=====

Rich Hayden

Wegens gezonde twijfel over wat er bedoeld wordt het antwoord nog iets aangepast.

Jan Clavaux

Op welke manier wordt het aangepast? [Vergeef mijn slecht begrip van de nederlandse taal]

Rich Hayden

It is not allways father in law. Sometimes it means stepfather.

In fact it's a "father" you get as a result of a marriage, but who was not related to you before.

Jan Clavaux

So it's ambiguous. The 'Behoutvader' could've been Marcus de Ruell, the father of Jan Ponsen's future wife. Or the 'Behoutvader' might've been a second husband of Jan Ponsen's mother [if his mother had remarried] but who wasn't related to Jan Ponsen by blood.

I wonder why the Behoutvader wasn't named! Perhaps the lack of a name suggests it was Marcus de Ruell, as he was already named in the Ondertrouwregister.

It's very interesting information.

Thank you

Rik

 

[Dus het is dubbelzinnig. De 'Behoutvader' zou kunnen zijn Marcus de Ruell, de vader van Jan Ponsen's toekomstige vrouw. Of de 'Behoutvader' zou misschien een tweede echtgenoot zijn geweest van de moeder van Jan Ponsen [als zijn moeder had hertrouwd], maar die niet met bloed verbonden was met Jan Ponsen. Ik vraag me af waarom de Behoutvader niet werd genoemd. Misschien zegt het ontbreken van een naam dat het Marcus de Ruell was, zoals hij al in het Ondertrouwregister was genoemd. Het is heel interessante informatie. Dank je.]

Rich Hayden

Perhaps the lack of a name suggests it was Marcus de Ruell, as he was already named in the Ondertrouwregister.

I agree, but I wanted you to know, that there's another (small) possibility.
I don't want to publish answers that are perhaps wrong.

Jan Clavaux

Ik begrijp het. Bedankt voor uw hulp!

 

Rik

Rich Hayden

In regel 2 lees ik ... geen ouders hebben[de] ... (having no parents [anymore]).

Sluit dat het hebben van een stiefvader uit?

inschrijvingsdatum: 22-05-1627
naam bruidegom: Jan Ponsen
naam bruid: Annetje Marcus
bronverwijzing: DTB 432, p.199
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26386224
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-V68P

Pauwel

Het kan of niet kunnen bestaan ​​uit steparents. Op dit moment denk ik dat de ouders van Jan Ponsen Pons Adriaensz van Leiden en Trijntje Jansdr van Amsterdam waren. Ze waren getrouwd in 1595 en er werden banners uitgegeven in Leiden en in Amsterdam.

Ik kan geen record vinden van een hertrouwd voor een weduwe genaamd Trijntje Jansdr, die een eerste man genaamd Pons Adriaensz had. Dit laat me vermoeden dat de 'stiefvader' in het huwelijksrecord waarschijnlijk Marcus de Ruell, de toekomstige schoonvader van Jan Ponsen is.

Er zijn ook geen getuigen bij latere doopjes voor de kinderen van Jans Ponsen en Annetje Marcus de Ruell, die mogelijk stiefvaders zouden kunnen zijn. De vader van Annetje Marcus is een getuige zoals de stiefmoeder van Annetje Marcus, maar niemand die een stiefvader van Jan Ponsen zou kunnen zijn.

Jan Ponsen hertrouwde opnieuw in Amsterdam 10-10-1659, maar zoals gewoonlijk met een weduwe of weduwnaar is, is de enige genoemde naam die van zijn overleden vrouw, Annetje Marcus de Ruell: Betekent het schrijven in de marge naar links iets? Alles wat ik kan lezen is 1659. Ook kan ik de bezetting van Jan Ponsen niet ontcijferen: lihtormus ...

Om het even welke ideeën?

====================

[It could or could not include steparents. At the moment I think the parents of Jan Ponsen were Pons Adriaensz of Leiden and Trijntje Jansdr of Amsterdam. They were married in 1595 and banns were issued both in Leiden and in Amsterdam. I cannot find any record of a remarriage for a widow called Trijntje Jansdr who had a first husband named Pons Adriaensz. This makes me suspect that the 'stepfather' in the marriage record is probably Marcus de Ruell, the future father-in-law of Jan Ponsen. Also, there are no witnesses at later baptisms for the children of Jans Ponsen and Annetje Marcus de Ruell who could be possible stepfathers. The father of Annetje Marcus is a witness as is the stepmother of Annetje Marcus but no-one who could be a stepfather for Jan Ponsen.

Jan Ponsen remarried in Amsterdam 10-10-1659 but, as is customary with a widow or widower, the only name mentioned is that of his deceased wife, Annetje Marcus de Ruell:

Does the writing in the margin to the left mean anything? All I can read is 1659. Also, I cannot decipher the occupation of Jan Ponsen: lihtormus...

Any ideas?]

Rich Hayden

His occupation is seemingly 'lichterman'. (= boat lifter?). Cf.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M037086
2°.  Een schip omhoog heffen om het over een ondiepe plaats of een overtoom heen te brengen. Ook fig.
(Hij) zond … Mannen … om … de boot, soo het water niet hoger wierd, te lichten: 't welk op deze volgende wijze gedaan word. Aan weerzijden springen de … Matrozen overboort in 't water, en steken grote stocken onder de boot deur, die zy aan weerzijden met hun schouders opheffen, en dus overbrengen,   Voyag. v. Klenk 33 [1677].
(Zij) waren … vooruit … gegaan, om te bezorgen dat wy Pausen, of Lichters, om de boten te lichten, zouden krijgen; dewijl wy anders niet konden voort geraken, om dat 'er niet meer dan twee of drie spannen waters … is,   34.
Waar blyven dan die laffe luidjes, In 't vaartuig van haar vlees en bloed, Op 't werelds water met die Schuitjes, Als hadden zy verstand noch moed, Om 't logge vlees en bloed te lichten, Daar 't noodig overheen moet zyn?   luyken, Bykorf 379.
Amsterdam behielp zich in den bloeitijd met den Zuiderzee-weg, waarbij lichten door scheepskameelen noodig was op de zandbank Pampus,   bos-niermeyer, Bekn. Leerb. d. Aardrijksk.¹ᬳ 77.
Zie ook: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037089

inschrijvingsdatum: 10-10-1659
naam bruidegom: Jan Ponsz.
naam eerdere vrouw: Anna Marcus Rueels
naam bruid: Catelijntje Louise Bartrant
naam bruid: Catalijtje Loise Bartran
naam eerdere man: Carel van Stakenborgh
bronverwijzing: DTB 480, p.215
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26506770
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=pon*&i2=2&p2=d&m2=10&y2=1659&x=20&z=a#OTR00055000110

Pauwel

Danke je, Pauwel. Zijn zoon was een maisdrager [korendrager] en werkte ook in de haven van Amsterdam.

Ik denk dat dit nu opgelost is!

Rich Hayden

Dan zal hij een korenlichterman geweest zijn.

Pauwel


Ik heb een fout gemaakt. Zijn kleinzoon was een 'Corendrager'. Zijn zoon, Pons Jansz, was iets anders dat, voorspelbaar, ik niet kan lezen!

"Nitz-zwicker"...maar dat is onjuist:

05-04-1658 - Amsterdam - met Jannetje Dircks

Rich HaydenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!