stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Twee Jan Dircks - 1635 & 1641 - Is dit dezelfde persoon?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

De eerste is het huwelijk van Dirck Jans en Stijntje Alberts in Amsterdam 02-06-1635. ^^^

 

 

Het tweede is het hertrouwen van Dirck Jans, de weduwe van Stijntje Alberts, aan Hester Jilis [Gillis] in Amsterdam 31-05-1641. ^^^

 

Ik denk dat Dirck Jans dezelfde persoon is in elk, maar de naam is anders in de tweede [Coerensetter ??] en de plaats van herkomst ziet er heel anders uit. Ik kan ook geen plaatsnaam lezen, hoewel de locatie in Amsterdam, Anjelierstraat, hetzelfde is in beide.

Denk je dat ze dezelfde persoon zijn en kan iemand helpen om de bezetting en de plaats van herkomst te transcriberen?

Bedankt!

 

Rik

Rich Hayden

Het spijt me. In de titel schreef ik 'Jan Dircks' in plaats van 'Dirck Jans'!

Rich Hayden

De tweede keer komt hij uit Schiltwolt - en dat zal Schildwolde zijn.
En vergelijk die twee handtekeningen eens.

G.Karssenberg

Er staat geen achternaam, dat corensetter zal zijn beroep zijn geweest. In de eerste akte staat van Groningen, in de tweede van Schildwolde en dat is een plaats in de provincie Groningen, dus het lijkt om dezelfde te gaan. In de eerste akte was hij schoenmakersgesel.

Annemarie57

@G.Karssenberg & @ AnneMarie57 - Bedankt! Dat is heel handig.

 

Wat vind je de naam van zijn moeder? Jannetje Harmer? Janis...?

Rich Hayden

De carrièreswitch van schoenmakersgezel naar (koren-)setter blijft ook vreemd Onzeker

De Anjelierstraat, inclusief sloppen en gangen, werd druk bewoond.
Dirk Jansz was een vaak voorkomende naam, en dat geldt in mindere mate ook voor Stijntje Albers.

Jan Clavaux

Ik zal proberen uit te leggen in heel slecht nederlands!

Jannetje Dircks trouwde met Pons Jansz in Amsterdam 05-04-1658. Ze is geboren rond 1637 en haar vader was Dirck Jansz.

Jannetje Dircks had een broer genaamd Jan Dircksz. Hij is geboren rond 1638 en zijn vader heette ook Dirck Jansz. Hij trof Marretje Foppe in Amsterdam op 02-08-1659. Zijn eerste dochter heette Stijntien.

Jan Dircks en Marretje Foppe waren getuigen bij het doop van de zoon van Pons Jans en Jannetje Dircks op 27 mei 1663 in Amsterdam, zodat ik weet dat ze gerelateerd zijn.

Op 13-03-1667 had Jan Dircks en Marretje Foppe een kind gedoopt, Foppen genoemd. Een van de getuigen bij de doop was Hester Jillis, de tweede vrouw van Dirck Jansz. Het enige paar in Amsterdam die kinderen rond 1637 en 1638 Jannetje Dircks en Jan Dircks heette, waren Dirck Jansz en Stijntje Alberts.

Daarom moest ik weten of de Dirck Jansz in het Ondertrouwregister, die in 1641 met Hester Jellis was getrouwd, hetzelfde was als degene die in 1635 met Stijntje Alberts was getrouwd, omdat ik niet genoeg van de inzending kon ontcijferen om zeker te zijn.

De handtekeningen lijken heel anders, vooral 'Dirck' maar dankzij de forumleden, ben ik nu nu van Schildwolde in Groningen.

Ik hoop dat dat zinvol is! Ben gek

Rich Hayden

Allert Allertse de Jonge ondertrouwde in Amsterdam op 23.7.1639 met Nelletje Jochems.

G.Karssenberg

Voor de naam van de moeder lees ik Jannetie Harms, maar ik ben niet zo goed in oud schrift.

Annemarie57

Ik ben overtuigd: het moet dezelfde zijn.

BTW, compliments for your Dutch !

Jan Clavaux

De in de vraag gegeven inschrijvingen zijn overigens van ondertrouw. De trouwinschrijvingen zijn inderdaad in de Nieuwe Kerk, op 17 juni 1635 en 16 juni 1641 respectievelijk.

Jammer overigens dat er een hiaat lijkt te zijn in de registers van voogdijschappen van de weeskamer (zie onder 2.7 en dan 513-523). Anders de inbrengregisters onder 2.9.1? Zijn nog niet digitaal. Dit omdat er in de marge van de 2de ondertrouw m.i. een vermelding naar de weeskamer staat - ik lees daar : Hij de weescamer te ..... en heeft den 4 junij 1641 bewijs gedaen. Ik ken echter de gebruikelijke gang van zaken niet, en weet niet of hier wat over in zou moeten staan.

Peter S

Dank aan iedereen voor de hulp!

Ik begrijp het niet. Waarom zou hij een wees wees relevant wanneer hij weer getrouwd was als hij al volwassen was? Het lijkt erop dat zijn moeder op het moment van het eerste huwelijk leefde,

Er is ook wat in de marge van het eerste huwelijk geschreven. Misschien is het iets of niets, zoals het lijkt te hebben op de vader van de bruid, Albert Albertsz:

 

Ook is het waar dat Dirck Jansz geen leeftijd geeft bij een huwelijk? Ik kan het niet zien.

Rich Hayden

Ik begrijp het niet. Waarom zou hij een wees wees relevant wanneer hij weer getrouwd was als hij al volwassen was? Het lijkt erop dat zijn moeder op het moment van het eerste huwelijk leefde,

Pardon, de kwestie is dat Stijntje onmondige kinderen zal hebben nagelaten, niet dat Dirck zelf wees zou zijn geweest.

Er is ook wat in de marge van het eerste huwelijk geschreven. Misschien is het iets of niets, zoals het lijkt te hebben op de vader van de bruid, Albert Albertsz:

Wat die verdere aantekening betreft [LINK naar de inschrijving], m.i.gaat dit over de goedkeuring door de vader van de bruid Stijntje. Ik maak hier niet meer van dan "de vader te gsenteren int? huwel[ijk]?" [wat de h van huwelijk betreft zie een andere akte links bovenaan die eindigt op "geen ouders hebbende"] met een latere aantekening: "Albert Alberts de vader gsenteert.... desen...3 junij 1635".  Met "gsenteren" zal m.i.bedoeld zijn zoiets als consent geven, consenteren.

Ook is het waar dat Dirck Jansz geen leeftijd geeft bij een huwelijk? Ik kan het niet zien.

Nee, zijn leeftijd staat er niet bij, in geen van beide akten.

Peter S

Hierbij maar een poging tot transcriptie van beide inschrijvingen omdat het anders een rommeltje wordt.

LINK

1   Compareerden alsvoorn Dirck Janss van Groningen
2   schoenmakergesel, woon[ende] inde Angeliersstraet
3   geass[isteer]t met Jannetie Harmes zijn moeder en Stijntie
4   Alberts van A, out 24 jaer, geass[teer]t met haer vader
5   Allert Albertss

[in de marge:]
7   de vader te gsente [*]
8   ren int huwel[ijk]?

9  Albert Albertss
10 de vader gsen,, [*]
11 teert in? desen
12 ...[vlek] nabelijcken
13 den 3 juny 1635

--------------------

LINK

14 Compareerden alsvooren Dirck Janss^van Schiltwolt^ Coornset,,
15 ter van Schiltwolt wed[uwnaa]r van Stijn Alberts
16 woon[ende] inde Angelierstraet ende Hester Jelis
17 van A, wed[uw]e van Teunis Janss Schout, inde
18 Angelierstraet overlen? [**] out, 5 jaer wed[uw]e [***],

[in de marge:]
19 hij de weescaemer
20 ter kennis?

21 hij heeft den 4 Junij
22 1641 bewijs gedaen

[*] Blijkens een eerdere uitwisseling dient op r.7 en r.10 mijn "gsen-" te worden vervangen door "[con]sen-", zie bijdrage Chris van Dijkum over een soortgelijke akte hier Hoewel dat een ander handschrift is te Amsterdam (1642), toch wel afdoende soortgelijk, m.i.
[**] Misschien een afkorting van "ouders overleden"?
[***] Met dank aan G. Karssenberg voor onderstaand bericht, ik las hier eerst 57 jaar ofzo Blozend

Peter S


Op 28.3 1634 ondertrouwen in Amsterdam: Teunis Jansz Schout, 27 jaar (moeder: Marritie Teunis) en Hester Jilis/Gillis, 26 jaar (broer: Abraham Jilis).

G.KarssenbergPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!