stamboomforum

Forum logoFora » Leeshulp/transcriptie gevraagd » Twee Jan Dircks - 1635 & 1641 - Is dit dezelfde persoon?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Ik begrijp het niet. Waarom zou hij een wees wees relevant wanneer hij weer getrouwd was als hij al volwassen was? Het lijkt erop dat zijn moeder op het moment van het eerste huwelijk leefde,

Pardon, de kwestie is dat Stijntje onmondige kinderen zal hebben nagelaten, niet dat Dirck zelf wees zou zijn geweest.

Er is ook wat in de marge van het eerste huwelijk geschreven. Misschien is het iets of niets, zoals het lijkt te hebben op de vader van de bruid, Albert Albertsz:

Wat die verdere aantekening betreft [LINK naar de inschrijving], m.i.gaat dit over de goedkeuring door de vader van de bruid Stijntje. Ik maak hier niet meer van dan "de vader te gsenteren int? huwel[ijk]?" [wat de h van huwelijk betreft zie een andere akte links bovenaan die eindigt op "geen ouders hebbende"] met een latere aantekening: "Albert Alberts de vader gsenteert.... desen...3 junij 1635".  Met "gsenteren" zal m.i.bedoeld zijn zoiets als consent geven, consenteren.

Ook is het waar dat Dirck Jansz geen leeftijd geeft bij een huwelijk? Ik kan het niet zien.

Nee, zijn leeftijd staat er niet bij, in geen van beide akten.

Peter S

Hierbij maar een poging tot transcriptie van beide inschrijvingen omdat het anders een rommeltje wordt.

LINK

1   Compareerden alsvoorn Dirck Janss van Groningen
2   schoenmakergesel, woon[ende] inde Angeliersstraet
3   geass[isteer]t met Jannetie Harmes zijn moeder en Stijntie
4   Alberts van A, out 24 jaer, geass[teer]t met haer vader
5   Allert Albertss

[in de marge:]
7   de vader te gsente [*]
8   ren int huwel[ijk]?

9  Albert Albertss
10 de vader gsen,, [*]
11 teert in? desen
12 ...[vlek] nabelijcken
13 den 3 juny 1635

--------------------

LINK

14 Compareerden alsvooren Dirck Janss^van Schiltwolt^ Coornset,,
15 ter van Schiltwolt wed[uwnaa]r van Stijn Alberts
16 woon[ende] inde Angelierstraet ende Hester Jelis
17 van A, wed[uw]e van Teunis Janss Schout, inde
18 Angelierstraet overlen? [**] out, 5 jaer wed[uw]e [***],

[in de marge:]
19 hij de weescaemer
20 ter kennis?

21 hij heeft den 4 Junij
22 1641 bewijs gedaen

[*] Blijkens een eerdere uitwisseling dient op r.7 en r.10 mijn "gsen-" te worden vervangen door "[con]sen-", zie bijdrage Chris van Dijkum over een soortgelijke akte hier Hoewel dat een ander handschrift is te Amsterdam (1642), toch wel afdoende soortgelijk, m.i.
[**] Misschien een afkorting van "ouders overleden"?
[***] Met dank aan G. Karssenberg voor onderstaand bericht, ik las hier eerst 57 jaar ofzo Blozend

Peter S

Op 28.3 1634 ondertrouwen in Amsterdam: Teunis Jansz Schout, 27 jaar (moeder: Marritie Teunis) en Hester Jilis/Gillis, 26 jaar (broer: Abraham Jilis).

G.Karssenberg

9senteren = [con]senteren

voor het teken 9- vgl. Cappelli.

https://www.stamboomforum.nl/subfora/86/2/56369/0

Het teken 9- komt na de letter c.

Pauwel

r. 18 v[er]cl[aert] ont[rent] 5 jaer

een doorgestreepte v- = v[er]-

Vgl. de pagina ernaast: v[er]toont

r. 5, r. 9 Alberts. [met een afkortingspunt dus].

Er staat maar één (lange) s, met daaraan vastgeschreven een afkortingshaal.

zo ook in r. 17: Jans.

r. 3 Ook hier lees ik maar één -s- : geas[sisteer]t.

Pauwel

Hieronder de transcripties met daarin de door Pauwel aangegeven correcties - waarvoor dank, eveneens voor de referentie naar Cappelli. [Hieronder in vetgedrukt nog latere wijzingen nav 2 volgende berichten van Pauwel.]

LINK

1   Compareerden alsvoorn Dirck Janss van Groningen
2   schoenmakergesel, woon[ende] inde Angeliersstraet
3   geas[isteer]t met Jannetie Harmes zijn moeder en Stijntie
4   Alberts van A, out 24 jaer, geas[isteer]t met haer vader
5   Allert Alberts.

[in de marge:]
7   de vader te [con]sente (*)
8   ren int huwel[ijk]

9  Albert Alberts.
10 de vader [con]sen,, (*)
11 teert in desen
12 ...[vlek] nabelijcken
13 den 3 juny 1635

--------------------

LINK

14 Compareerden alsvooren Dirck Janss^van Schiltwolt^ Coornset,,
15 ter van Schiltwolt wed[uwnae]r van Stijn Alberts
16 woon[ende] inde Angelierstraet ende Hester Jelis
17 van A, wed[uw]e van Teunis Jans. Schout, inde
18 Angelierstraet v[er]cl[aerende] ont[rent] 5 jaer wed[uw]e

[in de marge:]
19 hij de weescaemer
20 te kennen

21 hij heeft den 4 Junij
22 1641 bewijs gedaen

--------------------
(*)9senteren=[con]senteren

Peter S

9senteren=[con]senteren

Je kan dat rustig zo transcriberen, met [con]- bedoel ik.

Regel 18: bij nader inzien beter v[er]cl[aerende] ont[rent] 5 jaer wed[uw]e, vul aan geweest te hebben.

https://www.google.nl/search?rlz=1C1GGRV_nlNL751NL751&biw=1344&bih=703&q=site%3Awww.stamboomforum.nl+%22geweest+te+hebben%22&oq=site%3Awww.stamboomforum.nl+%22geweest+te+hebben%22&gs_l=psy-ab.3...11176.14027.0.14690.17.17.0.0.0.0.37.507.17.17.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.cZg1SItpESE

Hier lijkt verclaerde te staan.
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=david&a1=petit&x=20&z=b#A22966000139
rechtsboven

Regel 15 15 van Schiltwolt wed[uwnae]r van Stijn Alberts.

Pauwel

Pauwel

Bedankt iedereen!

Ik begrijp nu over de 'weeskundige' situatie en heb een goed idee wat de ondertrouwregister vermeldingen betekenen. Ik denk dat ik nu kan zeggen dat beide Dirck Jansz bijna zeker dezelfde persoon zijn.

 

Rik

Rich Hayden

In rr. 10-12 moet volgens mij staan "consenteert in desen huwelijcke".
Ik lees .uwelijcke. (de -u- waar de punt boven staat, dan een wel erg brede -w-? Staat er een -e aan het eind?)
De h- haal ik er niet uit. Mogelijk staat die in de vlek ervóór. Onder de vlek is dan de afhaal van de h- zichtbaar.

https://www.google.nl/search?rlz=1C1GGRV_nlNL751NL751&q=%22in+desen+huwelijcke*%22&oq=%22in+desen+huwelijcke*%22&gs_l=psy-ab.3...9411.9411.0.10273.1.1.0.0.0.0.56.56.1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.rqsF5zWap1g

https://www.google.nl/search?rlz=1C1GGRV_nlNL751NL751&q=%22consenteert+in+desen*%22&oq=%22consenteert+in+desen*%22&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.6844.6844.0.7075.1.1.0.0.0.0.55.55.1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.54....0.TfJJcrtWdRA

Pauwel


Pauwel
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!