stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Uitspraak Hoge Raad, begin 18e eeuw

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Er is in het begin van de 18e eeuw een langdurige zaak voor het Hof van Holland, die leidt tot een appel bij de Hoge Raad. De Hoge Raad komt met een uitspraak, waarbij eerst de langslepende zaak chronologisch wordt samengevat, vervolgens enkele commissarissen hun mening geven en uiteindelijk de president de uitspraak doet. De essentie ontgaat mij, hoewel ik denk te lezen, dat het beroep wordt afgewezen. 

De link naar de Hoge Raad: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.03.02/inventarisnr/606/level/file/foto/NL-HaNA_3.03.02_606_002/fotouuid/b041fd53-524e-6259-2746-b2b1da3dc60d/scan-index/56

Ik voeg mijn gehele transcriptie bij (waar ongetwijfeld ook nog fouten in zitten) maar het gaat feitelijk om de laatste alinea. 

 

**********************************************************************************

Den 8 mey 1706 is bij X van Vrijhoeven en Schaep

Gillis Voordijk cum suis Impetranten[1]

Abraham Dingemans gedaagde

 

de 2e impetranten crediteren van de gedaagde

eyschen voldoeninge van 200 gulden gehypotheceert

op een huys cum interesse en dat t huys daer f: XX verclaart verbeyerer

de gedaagde preXXX capitaal en interest

 

T geregt in juli 1702 condemneert de gedaagde bij provisie vervolgens overgift

aende impetranten te betalen die 200 gulden cum interest mits

dat de condemnatie niet eer worde geexecuteert als na 15

aug. die betaling niet geschiedende, 8 sept ge-

sommeert, 28 oct gerenoveert, in aug 1703 door de secretaris weder gerenoveert

11 aug t huys in arrest genomen beyde in absentie

van de gedaagde in dienst van t land en sijn vrou, de geboden gegaen, t huys vercost

15 sept 1703 aen 1e impetrant die coop 20 sept bij t geregt gedecreteert[2]

31 oct preferentie de gedaagde crijgt van t hoff Rau actie[3] en om autho-

risatie en poenael te versoeken t hoff 15 maert 1705 verleent

de gedaagde bij provisie en de t versogte poenael en authorisatie waer

van geappelleert. dat wat onordentelijk tegen dese man

absent sijnde is geprocedeert t huys niet is verclaart verbonden

en executabel[4] maer de vercopinge is gedaen, gedecreteert

de cooppenningen betaelt en preferentie gehouden, dat alles niet bij authorisatie of poe -

nael maer bij appel moest worden geregt , te min

omdat de coper in bona fide is, sou de sententie moeten te

niet doen,

 

Vrijhoeven  de formalien in d'executie niet geob-

serveert[5] met een interruptie van wel 8 in: en de als

de gedaagde reipublicae causa absent[6] was, niet beswaart

 

Admirael qualijk geprocedeert   t huys niet verclaert verbonden

en executabel eerst de meublen moesten sijn vercost

sou partijen frey te accorderen, anders niet beswaart

 

Verbrugge   idem

 

De Vries   de proceduren van executie informeel en

nul, waerjegens bij poenael mag worden voorsien XXXX

 

Shuisfrou    idem

 

De Roovere   idem

 

Preses  dat de gedaagde gecondemneert[7] was, gesommeert[8], en

gerenoveert[9] en ordre most gestelt hebben tot oppositie[10]

en voorts geappelleert[11] dit bij geen authorisatie en poenael

can geregt worden

 

Rapport               8

Present               8             Absente  Keetlaer en Bijnhorshoek

 


[1] impetrant - eiser

[2] decreteeren - door een decreet (besluit van een openbare macht, waarin een bevel ligt opgesloten) bevelen; krachtens zijn gezag beslissen

[3] mandement van Rau actie - een toestemming om een proces te starten zonder gerechtelijk vooronderzoek; een toestemming om een proces rauwlijks met iets nieuws te vermeerderen.

[4] executabel - van goederen en bezittingen: ingevolge een vonnis vatbaar voor inbeslagname; vaak met verbonden en executabel

[5] observeren - mbt wetten, geboden verodeningen etc: naleven, nakomen, in acht nemen

[6] absentie reipublicae causa - afwezendheid om de wil van het gemenebest; waarschijnlijk met een goede reden afwezig

[7] condemneren - veroordelen

[8] sommatie - aanmaning tegen of binnen een bepaalde tijd of wel onmiddellijk aan een verplichting of eis te voldoen

[9] renoveren - opnieuw sommeren, bij herhaling

[10] opposeeren - zich verzetten, opkomen tegen

[11] appeleeren - in beroep gaan

Jan van de Tonnekreek

aanklikbaar gemaakt

http://proxy.handle.net/10648/ac6a90c7-14da-7a0b-7323-b4f3ee41972b

  1           Den 8 mey 1706 is bij h[e]ren Van Vrijhoeven en Schaep
  4           de 2e impetranten credit[eu]ren? van de gedaagde
  5           eyschen voldoeninge van 200 gulden gehypotheq[ueer]t
 
6           op een huys, cum interesse en dat 't huys daerv[oor]? s[al]? w[orden]? vercl[aer]t v[er]b[onden] en exec[utabel]
  7           de gedaagde praes[e]nt[eer]t capitaal en inter[ess]e
  9           aende impetranten te betalen die 200 gulden cum inter[ess]e mits
14          van de gedaagde in dienst van t land en sijn vrou, de geboden gegaen, t huys v[er]coft
16          31 oct praefer[enti]e de gedaagde crijgt van t hoff Rau actie en om autho-
17          de gedaagde bij prov[isi]e ’t v[er]sogte poenael en authorisatie waer
27          serveert met een interruptie van wel 8 m: en[de] als
30          en executabel eerst de meublen moesten sijn v[er]coft
31          sou partijen sien te accorderen, anders niet beswaart
34          nul, waerjegens bij paenael mag worden voorsien idem
35          Sluijsken idem
37          Praeses dat de gedaagde gecondemneert was, gesommeert, en
41          Rapport 8 [De 8 is gedelgd.]
42          Praes[e]nten 8 Abs[en]ten Keetlaer en Bijnkershoek

Pauwel

Pauwel, 

Dank voor de correcties op mijn transcriptie. Kun je ook aangeven wat je bedoelt met de toevoeging in regel 41? (de 8 is gedelgd.)

Daarnaast worstel ik nog steeds met de betekenis van de uitspraak? Af- of toewijzing van het mandement?

Jan van de Tonnekreek


De 8 achter Rapport is gewist door (met duim of vinger) over de nog natte inkt te vegen.

Achter rapport staat normaal gesproken een bedrag in guldens.

Ik neem aan dat hier per ongeluk het aantal van de aanwezige raadsheren is genoteerd, en dat de puntjes aangeven dat er nog een bedrag moet worden ingevuld.

Ik krijg de indruk dat de Raad van oordeel is dat er vormfouten zijn gemaakt. Maar ik ben geen expert.

Misschien vind je hier wat literatuur.
https://books.google.nl/books?id=aIuiMMq96_gC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=%22niet+beswaert%22+hof+van+holland&source=bl&ots=6j_iK2fiXQ&sig=g5cKCKq0bWA5r7wL5HhR6RBtvgk&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjOkp2k6tzWAhVGQBoKHVtnCUwQ6AEIKTAA#v=onepage&q=%22niet%20beswaert%22%20hof%20van%20holland&f=false

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!