stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » leeshulp bij voorgenomen huwelijk Plemp en Sael 1629 = [opgelost]

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Graag hulp bij de vertaling van onderstaande inschrijving

 

inschrijvingsdatum:
30-05-1629
naam bruidegom:
Plemp, Pieter Barentss
naam bruid:
Sael, Annetje Francen

bronverwijzing:
DTB 671, p.154
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

link: https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=ba*&a1=plemp&x=20&z=a#OTR00194000081

of:

[IMG]https://www.mupload.nl/img/j0vjtcquyzgs6.jpg[/IMG]

bij voorbaat hartelijk dank

rolf

Rolf van Tilburg

In de "Transportakten" van Amsterdam komt van 1604 t/m 1606 ene Frans Jansz Sael voor als koper/verkoper.

G.Karssenberg

Pauwel

Apotheker, wonend op de Nieuwezijds Voorburgwal

Zie ook GaHetNa

Uit het huwelijk van Bartholomeus van der Staal en N. Gerritsdr. werden drie kinderen geboren: Gerritje, Jasper en Gerrit. Deze kinderen behoorden evenals hun vader tot de gegoede burgerij. Niet verzuimd mag worden te wijzen op de huwelijken van Gerritje en Gerrit. Gerritje was gehuwd met Frans Jansz. Sael. Hun dochter Annetje trouwde met Pieter Barentsz. Plemp, apotheker te Amsterdam, een broer van de vermaarde arts Vopiscus Fortunatus Plemp, terwijl ook hun kleinzoon arts was. Gerrit, die getrouwd was met een dochter van de secretaris van Amsterdam ( J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, deel I, p. 183. )

Jan Clavaux

Compareerden als vooren Pieter Baerentse Plemp
van A[msterdam], out 25, apotheeker, geass[isteer]t met Baerent
Fopsz zijn vaeder, woon[en]de op de N[ieuwe] Z[ijds] voorburghwal
en Annetie Francen Zael van A[msterdam], out 22 jaer
geass[isteer]t met Gerritie Bartholomeus haer moeder
woon[en]de inde teertuijn

Versoeckende haer drie Sondaeghse uijtroepingen, omme naer de selve de voorsz[eijde] trouwe
te solenniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien zij bij de waerheijt verclaerden datse vrije persoo-
nen waren, ende malcanderen in bloede
Waerdoor een Christelick huwelijk mochte verhindert worden, niet en behouden
zijn hun hare geboden verwillighet.
Pieter Baerentsz Plemp. Anneten Francen Sael.

JP Ouweltjes

iedereen hartelijk bedankt voor de hulp en de  nieuwe aanwijzingen

rolf

Rolf van Tilburg

Ene Barent Fops ondertrouwt in Amsterdam op 4.4.1611 met Frerikje Klaes.

G.Karssenberg


Frans Jansz Sael en Gerritgen Bartolomeus ondertrouwen in Amsterdam op 11.1.1597.

G.KarssenbergPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!