stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd voor Amsterdamse ondertrouw 1601

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ouders van Trijn Heindricks uit mijn vorige verzoek: https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/2/63011/0/leeshulp_gevraagd_amsterdamse_ondertrouw_1622

https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=he*&a1=d*&r1=61&i2=2&p2=d&y2=1601&x=20&z=b#A22971000240  Rechts bovenaan.

inschrijvingsdatum: 09-11-1601
naam bruidegom: Diericsz, Hendrik
naam bruid: Hermans, Annetje
DTB 409, p.477
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26336197

Mijn bescheiden poging hier wat informatie uit te halen: hij schoenmaker, oud 25? jaar, woonende op de ??, zij oud 18 jaar?, woonende inde Niebrugsteegh? geass met Gijsbertje Cornelisdr haer moeder 

Veel dank.

Maria van Afferden

De Nieuwebrugsteeg heeft in Amsterdam thans postcode 1012 AG en 1012 AH.

G.Karssenberg

Dank G. Karssenberg.
Het begin kom ik nog redelijk uit omdat ik ongeveer weet wat er zou moeten staan. Ik denk eigenlijk wel dat ik de belangrijkste informatie te pakken heb.en ga hier mee verder.

Compareerden voor Jacob Graef Heinrick Dierics schoenmaker
oudt 25? Jaren woonende op de ?
(in de marge) geassisteert met Treijntgen
Evertsdr? sijn moeder?
ende Annetgen Hermansdr oudt 23 jaren woonende inde
Niebrugsteegh geassisteert met Gijsbertjen Cornelisdr? haeren?
moeder welken? hen? ? comparanten z? ?
?  ?  verclaert hebben ???

Maria van Afferden

Zowel op 24.6.1602 als op 24.9.1602 legt ene Hendrick Dircx(s)z, schoenmaker, in Amsterdam de poorterseed af - plaats: Boekelt/Bockelt. 

G.Karssenberg

Staat er "Middendamstraat" of zoiets?

G.Karssenberg

Er staat denk ik geen “straat”. Bovendien staat ervoor “op de” en niet “in de”

Maria van Afferden

Pauwel

Zie ook "Google" via: "Middendam" Amsterdam.

G.Karssenberg

  1     Den IXen [9e] novemb[ris] 1601.
  2     Compareerden voor Jacob Graef, Heinrick Diericsz. schoenmaker
  3     oudt XXVI [26] jaren woonende op de Middeldam >geassisteert mit Tryntgen Roel[...]fs? zijn moeder< ter eenren
  4     ende Annetgen Hermansdr. oudt XVII [17] jaren woonende in de
  5     Nieubrugssteegh geassisteert mit Gysbertgen Cornelisdr. hare
  6     moeder welker beyder comparanten vaders aen d[en] secretaris
  7     hare consent v[er]claert hebben ter andre zijden En[de]
  8     gaven aen versoekende als voren Ende naerdien zij bij de
  9     waerheit v[er]claerden dat sij vrije p[er]soonen waren en[de] malkandren in
10     bloede niet bestonden zijn hun hare geboden v[er]williget.

09-11-1601 • Diericsz., Hendrik • Hermans, Annetje • DTB 409, p.477 • Huwelijksintekeningen van de KERK. • A22971000240

https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=he*&a1=d*&r1=61&i2=2&p2=d&y2=1601&x=20&z=b#A22971000240

Hoe plaats je een afbeelding in je bericht?

Pauwel

vanaf regel 5:

"moeder welker beijder comparanten vaders aen den secretaris
haere consent verclaert hebben ter andere zijden, Es
....... versoeckende als voren ende naerdien zij bij de
waerheit verclaeren dat sij vrije persoonen waeren ende malkanderen in
bloede niet verstonden zijn hun hare geboden  verwilliget"

Uit dit laatste gedeelte blijkt, dat beide vaders in 1601 nog in leven waren. De moeder van de bruidegom heet, denk ik, "Trijntgen Roele(o)fs" i.p.v. Treijntge Evertsdr". 

Ik zie dat Pauwel ook al gereageerd heeft.
 

 


 

Tineke Tjoelker

Op 22.3.1574 werd in de Oude Kerk in Amsterdam ene Heijndric, gedoopt, zoon van Dirc Heijndric en Trijn Roelen.

G.Karssenberg

In de Oude Kerk in Amsterdam huwen in (november) 1571: Dirck Hendricks en Trijn Roelen.

G.Karssenberg

De moeder van de bruidegom heet, denk ik, "Trijntgen Roelefs"

edit 13:22, 13:30, 13:59

Of staat er Roelufs? Vgl. de handtekeningen hier: 
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=roelufs&x=20&z=b#

Ook Roeloefs komt voor.

Pauwel

Nog drie in de Oude Kerk gedoopte kinderen van Dirck en Trijn: 24.10.1572 (Henric), 11.5.1576 (Roeloef) en 18.11.1577 (Ael).

G.Karssenberg


@G.Karssenberg, @Pauwel en @Tineke Tjoelker heel veel dank voor jullie hulp.  Ik ga vooruit met het lezen maar deze is nog een beetje boven mijn kunnen.  Indrukwekkend.

Uit dit laatste gedeelte blijkt, dat beide vaders in 1601 nog in leven waren.

Een Dierick Heinrixs en Herman Gerrits zijn doopgetuige bij kleinkind Gerrit 12-8-1607 dus ze lijken zelfs 1607 gehaald te hebben.

Herman Gerrits is bij zijn ondertrouw 22-3-1583 30 jaar en van Amersfoort en dus geboren circa 1553. Gijsbertje Cornelisdr is ook van Amersfoort en geb circa 1561. 
Er wordt ook nog een Roelof gedoopt 31-10-1617 dus het klopt allemaal mooi, samen met het door G.Karssenberg gevonden huwelijk.

Cornelis Hermansz en Elisabeth Hermansz gaan zich later van Limburg(h) noemen. Interessant hoe die dingen lopen.
Overigens van de voorouders van Arent Jacobsz van Amersfoort geen spoor maar ik vind het al heel bijzonder om met uitsluitend dopen en trouwen zo ver terug te komen.

Maria van AfferdenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!