stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd: testament Johanna Lameer Utrecht 1723 pagina 2 [opgelost]

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie kan mij helpen met de transcriptie van het testament van mijn ver familielid Johanna Lameer te Utrecht 11-09-1723? Ik zal deze per pagina posten. Bijgaand de tweede pagina:

Transcriptie volgt...

 1. ter wereld uijtgesondert hoe die
 2. ook genaemt, ofte waer deselve
 3. gelegen zoude mogen wesen te
 4. institueren en nomineren haren 
 5. broeder Isaak Lameer voor een
 6. derdepart, item hare suster Maria
 7. Lameer voor het twede derdepart
 8. ende dan laestelijck de gesamente-
 9. lijcke kinderen van des testatrices
 10. suster Susanna Lameer in egte
 11. verwekt bij David van Aken
 12. of die gene van deselve dewelke
 13. op het overlijden van de com-
 14. parante in leven zijn, te zamen
 15. voor het laatste derdepart, ende
 16. dat met uijtsluijtinge van allen
 17. anderen: stellende de comparante
 18. tot executeur van desen haren
 19. testamente, mitsgaders tot voogd
 20. over de onmundige erfgenamen
 21. die bevonden mogten worden op het
 22. overlijden der comparante de heer
 23. Alexander Karel Philip van
 24. Wachendorff med[isch] do[cto]r gevende
 25. aen denselven sodanigen magt last
 26. en authoriteijt als eenig testamentair
 27. momboir [=voogd] en executeur na regten
 28. nodig heeft en toegevoegt kan 

Michael van der Zee

01 ter wereld uijtgesondert hoe die
02 ook genaemt, ofte waar deselve
03 gelegen zoude mogen wesen te
04 institueren, en nomineren haren
05 broeder Isaak Lameer voor een
06 derdepart. Item hare suster Maria
07 Lameer voor het twede derdepart
08 ende dan laestelijck de gesamente-
09 lijcke kinderen van des testatrices
10 suster Susanna Lameer in egte
11 verwekt bij David van Aken
12 of die gene van deselve dewelke
13 op het overlijden van de com-
14 parante in leven zijn, te zamen
15 voor het laatste derdepart, ende
16 dat met uijtsluijtinge van allen
17 anderen. Stellende de comparante
18 tot executeur van desen haren
19 testamente, mitsgaders tot voogd
20 over de onmundige erfgenamen
21 die bevonden mogten worden op het
22 overlijden der comparante de heer
23 Alexander Karel Philip van
24 Wackendorff med[isch] do[cto]r gevende
25 aen den selven sodanige magt last
26 en authoriteijt als eenig testamentair
27 momboir, en executeur na regten
28 nodig heeft en toegevoegt kan

JP Ouweltjes


Dank JP Ouweltjes!

Michael van der ZeePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!